Liela atmiņas apjoma atbalsts ir pieejams sistēmā Windows Server 2003 un Windows 2000.

K O P S A V I L K U M S

Šajā rakstā ir aprakstīts fiziskās adreses paplašinājums (Physical Address Extension — PAE) un adrešu logošanas paplašinājumi (Address Windowing Extensions — AWE), kā arī izskaidrots, kā tie darbojas kopā. Šajā rakstā ir arī aplūkoti 32 bitu operētājsistēmām raksturīgie atmiņas, kuras diapazons lielāks par 4 gigabaitiem (GB), lietošanas ierobežojumi.

P A P I L D I N D O R MĀ C I J A

PAE ir iespēja, kas pievienota IA32 procesoram, lai tas varētu izmantot fizisko atmiņu, kas lielāka par 4 GB. Lai izmantotu fiziskās atmiņas priekšrocības, kas lielāka par 4 GB, PAE var lietot šādās operētājsistēmās:
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition.
Lai iespējotu PAE, Boot.ini failā izmantojiet slēdzi /PAE.

Piezīme. Sistēmā Windows Server 2003 PAE automātiski tiek iespējots tikai gadījumā, ja serverī tiek izmantotas tūlītējās pievienošanas atmiņas ierīces. Šādā gadījumā sistēmā, kas ir konfigurēta tūlītējās pievienošanas atmiņas ierīču lietošanai, slēdzis /PAE nav jāizmanto. Visos citos gadījumos, lai izmantotu fiziskās atmiņas priekšrocības, kas lielāka par 4 GB, Boot.ini failā ir jāizmanto slēdzis /PAE.

Parasti tie procesi, kas darbojas sistēmā Windows 2000 un Windows Server 2003, var piekļūt atmiņas adrešu telpai, kas nepārsniedz 2 GB (pieņemot, ka netiek izmantots slēdzis /3GB), kur vienu atmiņas daļu veido fiziskā atmiņa, bet otru virtuālā atmiņa. Jo vairāk programmu (un līdz ar to vairāk procesu) darbojas, jo vairāk atmiņas tiek izlietots no kopējās 2 GB adrešu telpas.

Šādā gadījumā lapošanas process kļūst ievērojami intensīvāks un var tikt negatīvi ietekmēta datora veiktspēja. Lai programmai nodrošinātu lielāku fiziskās atmiņas apjomu, sistēmas Windows 2000 un Windows Server 2003 atmiņas pārvaldnieki izmanto PAE. Tādējādi samazinās vajadzība apmainīt lapas faila atmiņu un uzlabojas datora veiktspēja. Programma pati neapzinās faktisko atmiņas apjomu. Visu atmiņas pārvaldību un PAE atmiņas iedalīšanu regulē atmiņas pārvaldnieks neatkarīgi no programmām, kas darbojas datorā.

Iepriekšminētā informācija ir derīga ar nosacījumu, ka programmu darbības laikā tiek izmantots slēdzis /3GB. Programma, kas pieprasa 3 GB lielu atmiņu, visticamāk lielāku savas atmiņas daudzumu var saglabāt fiziskajā atmiņā, tā vietā, lai izvadītu lapas no operatīvās atmiņas. Tādējādi uzlabojas to programmu veiktspēja, kuras var izmantot slēdzi /3GB. Izņēmums ir, ja slēdzis /3GB tiek izmantots kopā ar slēdzi /PAE. Šādā gadījumā operētājsistēma neizmanto nevienu atmiņu, kas ir lielāka par 16 GB. Šādu reakciju var izskaidrot ar kodola virtuālās atmiņas telpas nosacījumiem. Tādējādi, ja sistēma tiek restartēta ar ierakstu /3GB Boot.ini failā un tās fiziskā atmiņa ir lielāka par 16 GB, operētājsistēma neizmanto papildu brīvpiekļuves atmiņu (random access memory — RAM). Restartējot datoru bez slēdža /3GB, tiek iespējota visas fiziskās atmiņas izmantošana.

AWE ir atmiņas pārvaldnieka funkcijām paredzēta lietojumprogrammas interfeisu (application programming interfaces — APIs) kopa, kas ļauj programmām izmantot atmiņu, kas lielāka par 4 GB un ir pieejama, izmantojot standarta 32 bitu adresēšanu. AWE ļauj programmām rezervēt fizisko atmiņu kā nelapotu atmiņu un pēc tam dinamiski kartēt nelapotās atmiņas daļas uz programmas atmiņas darba kopu. Šis process ļauj programmām, kas intensīvi izmanto atmiņu, piemēram, lielām datu bāzu sistēmām, rezervēt datiem lielus fiziskās atmiņas apjomus; lapošanas faila lietošanas procesā nav nepieciešams ievadīt lapas operatīvajā atmiņā un izvadīt no tās. Tā vietā datu apmaiņa notiek darba kopā un rezervētās atmiņas diapazons pārsniedz 4 GB. Turklāt atmiņas diapazonu, kas pārsniedz 4 GB, PAE nodod atmiņas pārvaldniekam un AWE funkcijām. Ja neizmanto PAE, AWE nevar rezervēt atmiņu, kuras diapazons ir lielāks par 4 GB.

Boot.ini faila ar pievienotu PAE slēdzi piemērs:
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS=“Windows Server 2003, Enterprise” /fastdetect /PAE


Brīdinājums. Boot.ini failu saturs atšķiras atkarībā no datora konfigurācijas.Lai iegūtu papildinformāciju, noklikšķiniet uz šī raksta numura un lasiet Microsoft zināšanu bāzes rakstu:

317526 Boot.ini faila rediģēšana sistēmā Windows Server 2003 (Šī saite var norādīt uz saturu, kurš daļēji vai pilnībā ir angļu valodā)
Apkopojot iepriekšminēto, PAE ir sistēmas Windows 2000 un Windows Server 2003 atmiņas pārvaldnieku funkcija, kas nodrošina papildu fizisko atmiņu programmai, kas to pieprasa. Programma neapzinās, ka visas atmiņas, ko tā izmanto, atrodas diapazonā, kas pārsniedz 4 GB, un tāpat programma neapzinās, ka pieprasītā atmiņa faktiski atrodas lapas failā.

AWE ir API kopa, kas ļauj programmām rezervēt lielus atmiņas apjomus. Rezervēto atmiņu nevar lapot, un tā ir pieejama tikai šai programmai.Lai iegūtu papildinformāciju par AWE un PAE, noklikšķiniet uz šī raksta numura un skatiet Microsoft zināšanu bāzes rakstu:

268363 Intel fiziskās adreses paplašinājumi (Physical Address Extensions — PAE) sistēmā Windows 2000 (Šī saite var norādīt uz saturu, kurš daļēji vai pilnībā ir angļu valodā)
Lai iegūtu papildinformāciju, apmeklējiet šīs Microsoft vietnes: Ja pievienojat sistēmai papildu atmiņu, iespējams, ka BIOS atpazīs visu serverī instalētās fiziskās RAM apjomu, bet sistēma Windows atpazīs tikai daļu no RAM. Ja serverim ir neatkarīgās atmiņas līdzeklis vai ir iespējots atmiņas spoguļošanas līdzeklis, iespējams, ka sistēma Windows neredz visu atmiņu. Atmiņas bankas kļūmes gadījumā neatkarīgā atmiņa nodrošina sistēmai kļūmjpārlēces atmiņas banku. Atmiņas spoguļošana sadala atmiņu bankas spoguļu kopā. Šie abi līdzekļi tiek iespējoti un atspējoti pamata ievadizvades sistēmā (BIOS) un tiem nevar piekļūt no sistēmas Windows. Lai modificētu šo līdzekļu iestatījumus, iespējams, ka jums ir jāmeklē informācija sistēmas lietotāja rokasgrāmatā vai OEM vietnē. Vai arī sazinieties ar aparatūras ražotāju.

Piemēram, ja lietojat sistēmu, kurā ir instalēti 4 GB RAM, un pēc tam pievienojat papildu 4 GB RAM, iespējams, ka sistēma Windows atpazīs tikai 4 GB fiziskās atmiņas vai varbūt 6 GB, bet nevis visus 8 GB. Neatkarīgās atmiņas līdzekli vai atmiņas spoguļošanas līdzekli var iespējot jaunām atmiņu bankām bez jūsu ziņas. Šie simptomi ir līdzīgi tiem simptomiem, kas ir sastopami, ja Boot.ini failam netiek pievienots slēdzis /PAE.

U Z Z IŅ A S

Lai iegūtu papildinformāciju, apmeklējiet šo Microsoft vietni: .
Rekvizīti

Raksta ID: 283037. Pēdējo reizi pārskatīts: 2008. gada 15. janv.. Pārskatījums: 1

Atsauksmes