Uzdevumjoslas iestatījumu maiņa vairākiem displejiem

Ja izmantojat vairākus displejus (piemēram, vairākus monitorus), varat izlemt, vai lietot uzdevumjoslu vienā displejā vai visos, kā arī varat noteikt, kā uzdevumjoslās sakārtot pogas.

Uzdevumjoslas rādīšana visos displejos

 1. Nospiediet un turiet nospiestu jebkuru tukšu apgabalu uzdevumjoslā un pēc tam pieskarieties vai noklikšķiniet uz Iestatījumi.
 2. Sadaļā Vairāki displeji pārliecinieties, vai ir ieslēgta opcija Rādīt uzdevumjoslu visos displejos.
Lai izvēlētos, kā vairākos displejos rādīt uzdevumjoslu pogas, veiciet tālāk norādītās darbības.

 1. Nospiediet un turiet nospiestu jebkuru tukšu apgabalu uzdevumjoslā un pēc tam pieskarieties vai noklikšķiniet uz Iestatījumi .
 2. Sadaļā Vairāki displeji atlasiet vienu no opcijām sarakstā Rādīt uzdevumjoslas pogas šeit: un pēc tam pieskarieties vai noklikšķiniet uz Labi.
   • Visas uzdevumjoslas. Visu jūsu atvērto logu uzdevumjoslas pogas tiks dublētas uzdevumjoslās visos displejos.
   • Galvenā uzdevumjosla un uzdevumjosla, kurā ir atvērts logs. Galvenajā monitorā, kā arī tā displeja uzdevumjoslā, kurā ir atvērts logs, tiks parādīta uzdevumjoslas poga.
   • Uzdevumjosla, kurā ir atvērts logs. Uzdevumjoslas poga tiks rādīta tikai tajā displejā, kurā ir atvērts logs. Neviena poga netiek dublēta citās uzdevumjoslās.


Rekvizīti

Raksta ID: 30056. Pēdējo reizi pārskatīts: 2016. gada 30. sept.. Pārskatījums: 1

Atsauksmes