Startējot Office programmu, kurai ir instalēta pievienojumprogramma Adobe PDFMaker, tiek rādīts kļūdas ziņojums: “Adobe Acrobat PDFMaker versija, kas izraisa nestabilu darbību”

S I M P T O M I

Startējot kādu sadaļā “Attiecas uz” norādīto Microsoft Office programmu vai beidzot tās darbu, var saņemt kļūdas ziņojumu, kas līdzinās kādam no šiem kļūdas ziņojumiem:

Microsoft Office Excel 2007

Programma Microsoft Excel ir noteikusi, ka datorā darbojas programmas Adobe Acrobat PDFMaker versija, kas izraisa nestabilu programmas Excel darbību. Lai novērstu šo problēmu, lejupielādējiet atjauninājumu no Adobe Systems vietnes. (Programma Microsoft Excel noteikusi, ka datorā ir tāda programmas Adobe Acrobat PDFMaker versija, kas izraisa nestabilu programmas Excel darbību. Lai novērstu šo problēmu, lejupielādējiet atjauninājumu no Adobe Systems vietnes.)
Lai noteiktu ar saņemto ziņojumu saistīto unikālo numuru, nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+SHIFT+I. Ziņojuma apakšējā stūrī tiek parādīts šāds numurs:
101463

Microsoft Office 2003 un vecākas versijas

Microsoft programma programmas nosaukums ir noteikusi, ka datorā darbojas programmas Adobe Acrobat PDFMaker versija, kas izraisa nestabilu programmas programmas nosaukums darbību. Varat lejupielādēt bezmaksas atjauninājumu, kas novērš problēmu, no Adobe vietnes. (Microsoft programma programmas nosaukums noteikusi, ka datorā ir tāda programmas Adobe Acrobat PDFMaker versija, kas izraisa nestabilu programmas programmas nosaukums darbību. Adobe vietnē varat lejupielādēt bezmaksas atjauninājumu, kas novērš šo problēmu.)
Šajā kļūdas ziņojumā programmas nosaukums ir tā Microsoft Office programma, kurā strādājāt, kad radās šī kļūda.

Piezīme. Brīdinājuma ziņojuma dialoglodziņā ir trīs pogas. Detalizēta informācija par šīm pogām ir sniegta sadaļā “Papildinformācija”:
  • Papildinformācija
  • Tomēr turpināt
  • Atspējot šai sesijai

R I S I NĀ J U M S

Lai saņemtu palīdzību par šo problēmu, sazinieties ar Adobe Systems Incorporated. Lai to izdarītu, apmeklējiet šo Adobe Systems Incorporated vietni:

P R O F I L A K S E

Ja izmantojat Microsoft Office 2003 un rodas sadaļā Simptomi aprakstītās kļūdas, no šīs problēmas var izvairīties. Lai to paveiktu, apmeklējiet šādu korporācijas Microsoft vietni:

P A P I L D I N D O R MĀ C I J A

Lai iegūtu papildinformāciju par šo pievienojumprogrammu un to, kā novērst citu utilītu problēmas, noklikšķiniet uz šiem rakstu numuriem un lasiet Microsoft zināšanu bāzes rakstus:

276001 Trūkst Adobe Acrobat pogu vai pēc jaunināšanas uz programmu Word tiek parādīts kļūdas ziņojums (Šī saite var norādīt uz saturu, kurš daļēji vai pilnībā ir angļu valodā)
820919 Kā novērst problēmas, kas rodas, startējot vai izmantojot programmu Word 2003 vai Word 2002 (Šī saite var norādīt uz saturu, kurš daļēji vai pilnībā ir angļu valodā)
Šajā rakstā minētos trešo personu produktus ražo no korporācijas Microsoft neatkarīgi uzņēmumi. Microsoft nesniedz nekādas domātas vai citas garantijas attiecībā uz šo produktu veiktspēju vai uzticamību.

Rekvizīti

Raksta ID: 302596. Pēdējo reizi pārskatīts: 2011. gada 12. sept.. Pārskatījums: 1

Atsauksmes