Kā izmantot vienkāršās failu koplietošanas līdzekli, lai koplietotu failus sistēmā Windows XP

Lai turpinātu saņemt sistēmas Windows drošības atjauninājumus, pārliecinieties, vai datorā darbojas sistēma Windows XP ar 3. servisa pakotni (SP3). Papildinformāciju skatiet šajā Microsoft tīmekļa lapā: Dažām sistēmas Windows versijām beidzas atbalsts

K O P S A V I L K U M S

Sistēmā Windows XP varat kopīgot failus un dokumentus ar citiem jūsu datora lietotājiem un citiem lietotājiem tīklā. Šeit ir iekļauts jauns lietotāja interfeiss (UI) ar nosaukumu Simple File Sharing (Vienkāršā failu koplietošana) un jauns līdzeklis Shared Documents (Koplietojamie dokumenti). Šajā rakstā aprakstīts jauns failu koplietošanas lietotāja interfeiss un iztirzātas šādas tēmas:

IEVADS

Datorā, kurā darbojas sistēma Windows XP, varat koplietot failus starp lokālajiem un attālajiem lietotājiem. Lokālie lietotāji piesakās datorā tieši, izmantojot savus kontus, vai arī izmantojot viesa kontu. Attālie lietotāji izveido savienojumu ar datoru tīklā un piekļūst datorā kopīgotajiem failiem.

Varat piekļūt vienkāršās failu koplietošanas UI, skatot mapes rekvizītus. Izmantojot vienkāršās failu koplietošanas UI, varat konfigurēt gan koplietošanas gan NTFS failu sistēmas atļaujas mapes līmenī. Šīs atļaujas attiecas uz mapi, visiem failiem šajā mapē, apakšmapēm un visiem failiem apakšmapēs. Faili un mapes, kas izveidoti vai kopēti šajā mapē, pārmanto atļaujas, kas definētas to vecākmapei. Šajā rakstā aprakstīts, kā konfigurēt piekļuvi failiem atkarībā no atļauju līmeņiem. Noteikta informācija par atļauju līmeņiem, kas ietverta šajā rakstā, nav dokumentēta operētājsistēmas failos vai palīdzības failā.

P A P I L D I N D O R MĀ C I J A

Izmantojot failu koplietošanu sistēmā Windows XP, varat konfigurēt piecus atļauju līmeņus. Varat konfigurēt 1., 2., 4. un 5. līmeni, izmantojot vienkāršās failu koplietošanas UI. Lai to izdarītu, ar peles labo pogu noklikšķiniet uz mapes un pēc tam noklikšķiniet uz Sharing and Security (Koplietošana un drošība), lai atvērtu vienkāršās failu koplietošanas UI. Lai konfigurētu 3. līmeni, kopējiet failu vai mapi mapē "Shared Documents" (Koplietojamie dokumenti) sadaļā "My Computer" (Mans dators). Šī konfigurācija netiek mainīta, kad ieslēdzat vai izslēdzat vienkāršo failu koplietošanu. 1. līmenis ir viskonfidenciālākais un drošākais iestatījums, kamēr 5. līmenis ir publiski vispieejamākais un mainīgākais (nedrošākais) iestatījums.

Vienkāršās failu koplietošanas ieslēgšana un izslēgšana

Piezīme. Datoros, kuros darbojas sistēma Windows XP Home Edition, vienmēr ir iespējota vienkāršā failu koplietošana.

Pēc noklusējuma vienkāršās failu koplietošanas UI ir ieslēgts datoros, kuros darbojas sistēma Windows XP Professional un kuri pievienoti darbgrupai. Datori, kuros darbojas sistēma Windows XP Professional un kas ir pievienoti domēnam, izmanto tikai klasisko failu koplietošanas un drošības interfeisu. Izmantojot vienkāršās failu koplietošanas UI (kas atrodas mapes rekvizītos), tiek konfigurētas gan koplietošanas, gan failu atļaujas.

Ja izslēdzat vienkāršo failu koplietošanu, iegūstat lielāku kontroli pār atsevišķu lietotāju atļaujām. Tomēr jums jābūt papildu zināšanām par NTFS un koplietošanas atļaujām, lai garantētu lielāku drošību mapēm un failiem. Izslēdzot vienkāršo failu koplietošanu, līdzeklis Shared Documents (Koplietojamie dokumenti) netiek izslēgts.


Lai ieslēgtu vai izslēgtu vienkāršo failu koplietošanu sistēmā Windows XP Professional, veiciet šīs darbības:

 1. Noklikšķiniet uz Start (Sākt) un pēc tam noklikšķiniet uz My Computer (Mans dators) darbvirsmā.
 2. Izvēlnē Tools (Rīki) noklikšķiniet uz Folder Options (Mapes opcijas).
 3. Noklikšķiniet uz cilnes View (Skats) un pēc tam vienkāršajā failu koplietošanā atzīmējiet izvēles rūtiņu Use Simple File Sharing (Recommended) (Izmantot vienkāršo failu koplietošanu (ieteicams)). (Notīriet šo izvēles rūtiņu, lai izslēgtu līdzekli.)

Koplietojumu un failu piekļuves līmeņu pārvaldīšana

Varat izmantot vienkāršo failu koplietošanu, lai konfigurētu piecus piekļuves līmeņus koplietojumiem un failiem:
 • 1. līmenis. Mani dokumenti (privāts)
 • 2. līmenis. Mani dokumenti (noklusējums)
 • 3. līmenis. Faili koplietojamos dokumentos ir pieejami lokālajiem lietotājiem
 • 4. līmenis. Koplietojami faili tīklā (var lasīt visi)
 • 5. līmenis. Koplietojami faili tīklā (var lasīt un rakstīt visi)
Piezīmes
 • Pēc noklusējuma faili, kas saglabāti mapē "My Documents" (Mani dokumenti), ir 2. līmenī.
 • 1., 2. un 3. līmeņa mapes ir pieejamas tikai lietotājam, kurš ir pietiecies lokāli. Lietotāji, kuri piesakās lokāli, ietver lietotāju, kurš piesakās datorā, kurā darbojas sistēma Windows XP Professional, no attālās darbvirsmas (RDP) sesijas.
 • 4. un 5. līmeņa mapes ir pieejamas lietotājiem, kas piesakās lokāli, un attālajiem lietotājiem tīklā.
Tālāk norādītajā tabulā aprakstītas atļaujas:


Piekļuves līmenisVisi (NTFS/fails)ĪpašnieksSistēmaAdministratoriVisi (koplietojums)
1. līmenis. Nav pieejamsPilna kontrolePilna kontroleNav pieejamsNav pieejams
2. līmenis. Nav pieejamsPilna kontrolePilna kontrolePilna kontroleNav pieejams
3. līmenis. LasīšanaPilna kontrolePilna kontrolePilna kontroleNav pieejams
4. līmenis. LasīšanaPilna kontrolePilna kontrolePilna kontroleLasīšana
5. līmenis. Izmaiņu veikšanaPilna kontrolePilna kontrolePilna kontrolePilna kontrole

1. līmenis. Mani dokumenti (privāts)

Noklikšķiniet šeit, lai skatītu vai paslēptu pakāpeniskas instrukcijas ar attēliem

2. līmenis (noklusējums). Mani dokumenti (noklusējums)

Noklikšķiniet šeit, lai skatītu vai paslēptu pakāpeniskas instrukcijas ar attēliem

3. līmenis. Faili kopīgotajos dokumentos ir pieejami lokālajiem lietotājiem

Noklikšķiniet šeit, lai skatītu vai paslēptu pakāpeniskas instrukcijas ar attēliem

4. līmenis. Kopīgots tīklā (tikai lasāms)

Noklikšķiniet šeit, lai skatītu vai paslēptu pakāpeniskas instrukcijas ar attēliem

5. līmenis. Kopīgots tīklā (lasāms un rakstāms)

Noklikšķiniet šeit, lai skatītu vai paslēptu pakāpeniskas instrukcijas ar attēliem

Visi šajā rakstā aprakstītie līmeņi ir sasvstarpēji izslēdzoši. Privātās mapes (1. līmenis) nevar kopīgot, ja vien tās vairs nav privātas. Koplietojamās mapes (4. un 5. līmenis) nevar padarīt privātas, ja vien to koplietošana nav atcelta.

Ja izveidojiet mapi, kas atrodas mapē Shared Documents (Koplietojamie dokumenti) (3. līmenis), kopīgojiet to tīklā un pēc tam atļaujiet lietotājiem veikt izmaiņas jūsu failos (5. līmenis), 5. līmeņa atļaujas attiecas uz mapi, mapē esošajiem failiem un apakšmapēm. Citi faili un mapes, kas atrodas mapē Shared Documents (Koplietojamie dokumenti), paliek konfigurēti 3. līmenī.

Piezīme. Vienīgais izņēmums tiek pieļauts, ja datorā ir mape (Parauga_apakšmape), kas kopīgota 4. līmenī un atrodas mapē (Parauga_mape), kas kopīgota 5. līmenī. Attālajiem lietotājiem ir pareizais piekļuves līmenis katrai kopīgotajai mapei. Lokālajiem lietotājiem, kas pieteikušies datorā, ir rakstīšanas (5. līmenis) atļaujas attiecībā pret vecākmapi (Parauga_mape) un bērnmapi (Parauga_apakšmape).Piezīme. Ja pilnībā neizprotat šajā sadaļā sniegto informāciju, lūdziet kādam palīdzību vai sazinieties ar atbalsta centru. Lai iegūtu informāciju par to, kā sazināties ar atbalsta centru, apmeklējiet Microsoft palīdzības un atbalsta kontaktinformācijas vietni:

Vadlīnijas

Ieteicams kopīgot tikai tās mapes tīklā, kurām jāpiekļūst attālajiem lietotājiem no citiem datoriem. Nav ieteicams kopīgot sistēmas diska sakni. To izdarot, jūsu dators būs mazāk aizsargāts pret ļaunprātīgiem attālajiem lietotājiem. Diska dialoglodziņa Properties (Rekvizīti) cilne Sharing (Kopīgošana) ietver brīdinājumu, kad mēģināt kopīgot saknes mapi (piemēram, C:\). Lai turpinātu, jānoklikšķina uz saites If you understand the risk but still want to share the root of the drive, click here (Ja izprotat risku, taču joprojām vēlaties kopīgot diska sakni, noklikšķiniet šeit). Tikai datora administratori var kopīgot diska sakni.

Faili, kas atrodas tikai lasāmā ierīcē, piemēram, kompaktdiskā, un kas kopīgoti 4. vai 5. līmenī, ir pieejami tikai tad, kad kompaktdisks atrodas kompaktdisku diskdzinī. Jebkurš kompaktdisks, kas atrodas kompaktdisku diskdzinī, ir pieejams visiem lietotājiem tīklā.

Faila atļauja var atšķirties no vecākmapes, ja ir spēkā kāds no šiem nosacījumiem:

 • Komandu uzvednē izmantojat komandu move (pārvietot), lai pārvietotu failu citā mapē no mapes tajā pašā diskā, kurai ir atšķirīgas atļaujas.
 • Izmantojat skriptu, lai pārvietotu failu mapē no mapes tajā pašā diskā, kurai ir atšķirīgas atļaujas.
 • Komandu uzvednē palaižat Cacls.exe vai skriptu, lai mainītu faila atļaujas.
 • Faili atradās cietajā diskā pirms sistēmas Windows XP instalēšanas.
 • Mainījāt faila atļaujas, kamēr bija izslēgta vienkāršā failu koplietošana sistēmā Windows XP Professional.
Piezīme. NTFS atļaujas netiek uzturētas failu pārvietošanas darbībās, kad izmantojat programmu Windows Explorer ar ieslēgtu vienkāršo failu koplietošanu.

Ja ieslēdzat un izslēdzat vienkāršo failu koplietošanu, failu atļaujas netiek mainītas. NTFS un koplietojuma atļaujas netiek mainītas, kamēr nemaināt atļaujas interfeisā. Ja iestatāt atļaujas, kad ir iespējota vienkāršā failu koplietošana, tiek ietekmēti tikai to failu piekļuves vadības ieraksti (Access Control Entries — ACE), kas tiek izmantoti vienkāršajai failu koplietošanai. Vienkāršās failu koplietošanas interfeiss ietekmē šādus piekļuves vadības ierakstus failu vai mapju īpašnieka piekļuves vadības sarakstā (Discretionary Access Control List — DACL):
 • Īpašnieks
 • Administratori
 • Ikviens
 • Sistēma

Papildu problēmu novēršana failu koplietošanas konfigurēšanai sistēmā Windows XP

Piezīme. Šī sadaļa ir paredzēta pieredzējušiem datoru lietotājiem. Ja papildu problēmu novēršanu nevēlaties veikt pats, lūdziet kādam palīdzību vai sazinieties ar atbalsta centru. Lai iegūtu informāciju par to, kā sazināties ar atbalsta centru, skatiet Microsoft palīdzības un atbalsta kontaktinformācijas vietni: Noklikšķiniet šeit, lai skatītu vai paslēptu detalizētu informāciju

U Z Z IŅ A S

Lai iegūtu informāciju par to, kā konfigurēt failu koplietošanu sistēmā Windows Vista, apmeklējiet šo Microsoft vietni:
Rekvizīti

Raksta ID: 304040. Pēdējo reizi pārskatīts: 2011. gada 26. sept.. Pārskatījums: 1

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

Atsauksmes