48 bitu LBA atbalsts ATAPI diskdziņiem sistēmā Windows 2000

S I M P T O M I

Sistēma Windows 2000 ar 2. servisa pakotni (SP2) un vecākās sistēmas Windows 2000 versijas neatbalsta 48 bitu loģiskā bloka adresēšanu (Logical Block Addressing — LBA), kā tas definēts specifikācijā ATA/ATAPI 6.0.

R I S I NĀ J U M S

Lai atrisinātu šo problēmu, iegūstiet jaunāko sistēmas Windows 2000 servisa pakotni. Lai iegūtu papildinformāciju, noklikšķiniet uz šī raksta numura un lasiet Microsoft zināšanu bāzes rakstu
260910 Kā iegūt jaunāko sistēmas Windows 2000 servisa pakotni (Šī saite var norādīt uz saturu, kurš daļēji vai pilnībā ir angļu valodā)
Šī labojuma versijai angļu valodā ir šādi (vai jaunāki) faila atribūti:


Datums Laiks Versija Lielums Faila nosaukums
--------------------------------------------------------
19.10.2001. 13:42 5.0.2195.4529 86 768 Atapi.sys
19.04.2002. 17:43 214 938 Update.inf

Lai 48 bitu LBA ATAPI atbalsts darbotos pareizi, ir nepieciešams, lai tiktu izpildīti šādi nosacījumi:

 • Dators ar instalētu 48 bitu LBA saderīgu ievadizvades pamatsistēmu (Basic Input/Output System — BIOS).
 • Dators ar cieto disku, kura ietilpība ir lielāka par 137 gigabaitiem (GB).
 • Atbalsts ir jāiespējo sistēmas Windows reģistrā, pievienojot vai mainot reģistra vērtību EnableBigLba=1 šajā reģistra apakšatslēgā:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\atapi\Parameters
Lai reģistrā iespējotu 48 bitu LBA liela apjoma disku atbalstu:

 1. Startējiet reģistra redaktoru (Regedt32.exe).
 2. Reģistrā atrodiet šādu atslēgu un noklikšķiniet uz tās:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Atapi\Parameters
 3. Izvēlnē Edit (Rediģēt) noklikšķiniet uz Add Value (Pievienot vērtību) un pēc tam pievienojiet šādu reģistra vērtību:
  Value name (Vērtības nosaukums): EnableBigLba
  Data type (Datu tips): REG_DWORD
  Value data (Vērtības dati): 0x1
 4. Izejiet no reģistra redaktora.
PIEZĪME. Ja 48 bitu LBA ATAPI atbalsts tiek iespējots, rediģējot šo atslēgu, bet sistēma neatbilst minimālajām prasībām, iespējamas šādas problēmas:

 • Operētājsistēmās, kurās pēc noklusējuma 48 bitu LBA atbalsts nav iespējots (piemēram, Microsoft Windows 98, Microsoft Windows Millennium Edition (Me) vai Windows 2000) un kuras ir instalētas nodalījumā, kas pārsniedz 28 bitu LBA robežu (137 GB), notiks datu sabojāšana vai zudums.
 • Operētājsistēmu, kurās pēc noklusējuma 48 bitu LBA atbalsts nav iespējots (piemēram, Windows 98, Windows Me vai Windows 2000), instalēšana nodalījumā, kas ir aiz 28 bitu LBA robežas (137 GB), nav sekmīga, un pēc tās paliek pagaidu instalācijas mape.
 • Ja pirms Windows 2000 3. servisa pakotnes (SP3) instalēšanas tiek instalēti labojumfaili, kas iespējo 48 bitu LBA, SP3 instalēšanas laikā automātiski tiek izveidota atbilstoša reģistra atslēga, lai saglabātu cietajā diskā esošo datu integritāti.
 • Ja pēc 48 bitu LBA atbalsta iespējošanas, pievienojot atbilstošo reģistra atslēgu, tiek dzēsta šī reģistra atslēga vai noņemta (atinstalēta) Windows 2000 SP3, iespējama datu sabojāšana.
 • Ja Windows 2000 kopija, kurā iekļauta SP3 (integrēta SP3), tiek instalēta liela apjoma cietajā diskā, kas jau sākotnēji ir formatēts, izmantojot operētājsistēmu ar iespējotu 48 bitu LBA, ATAPI apakšsistēma uzstādīšanas programmas teksta režīma daļā var ziņot par lielāku vietu cietajā diskā, nekā ir iespējams adresēt, ja nav 48 bitu LBA atbalsta (lielāka par aptuveni noteiktajiem 137 GB). Šajā gadījumā cietā diska nodalījuma tabulas informācija jau ir izveidota. Lai izlabotu nepareizo diska informāciju, dzēsiet šo nodalījumu, izmantojot diska nodalījumu izveides utilītu, vai dzēsiet un atkārtoti izveidojiet to uzstādīšanas programmas teksta režīma daļā. Pēc jaunā nodalījuma izveides, nospiežot taustiņu F3, beidziet darbu ar uzstādīšanas programmu un restartējiet Windows instalēšanu. Tagad ATAPI apakšsistēma pareizi rāda aptuveni 137 GB lielu vietu cietajā diskā.
 • Reģistra vērtība EnableBigLba ir atspējota:

  Ja datorā ir 48 bitu saderīga BIOS, kas var atbalstīt cieto disku ar ietilpību, kas pārsniedz 137 GB, cietajā diskā var adresēt tikai pirmos 137 GB. Pārējā cietā diska daļa netiek izmantota.
 • Ja reģistra vērtība EnableBigLba ir iespējota, bet jums nav ar 48 bitu LBA saderīga BIOS, operētājsistēmai jābūt instalētai pirmajā nodalījumā, kas nav lielāks par 137 GB.

  Ja, rediģējot šo reģistra iestatījumu, tiek iespējots 48 bitu LBA ATAPI atbalsts, bet nav 48 bitu LBA saderīgas BIOS un nav arī cietā diska ar ietilpību, kas lielāka par 137 GB, cietais disks turpina darboties kā standarta cietais disks ar 137 GB adresēšanas ierobežojumu.
 • Ja datorā, kurā nav 48 bitu LBA saderīgas BIOS, ir cietais disks, kura ietilpība pārsniedz 137 GB, un ir iespējota reģistra vērtība EnableBigLba, operētājsistēma ir jāinstalē pirmajā nodalījumā, kas nav lielāks par 137 GB, un pārējā cietā diska daļa jāsadala vienā vai vairākos atlikušos nodalījumos.

S T A T U S S

Korporācija Microsoft ir apstiprinājusi, ka šī problēma pastāv Microsoft produktos, kas ir minēti šī raksta sākumā. Šī problēma pirmo reizi tika labota sistēmas Windows 2000 3. servisa pakotnē.Svarīgi! Lai arī 48 bitu LBA atbalsts ir iekļauts Windows 2000 3. servisa pakotnē (SP3) un jaunākās versijās, joprojām ir jāveic reģistra izmaiņas, kā norādīts šī raksta sadaļā "Risinājums".

P A P I L D I N D O R MĀ C I J A

Lai iegūtu papildinformāciju par to, kā iegūt Windows 2000 Datacenter Server labojumfailu, noklikšķiniet uz norādītā raksta numura un lasiet Microsoft zināšanu bāzes rakstu

265173 Datacenter programma un produkts Windows 2000 Datacenter Server (Šī saite var norādīt uz saturu, kurš daļēji vai pilnībā ir angļu valodā)
Lai saņemtu papildinformāciju par to, kā instalēt vairākus labojumfailus, veicot tikai vienu atsāknēšanu, noklikšķiniet uz šī raksta numura un lasiet Microsoft zināšanu bāzes rakstu
296861 Kā instalēt vairākus labojumfailus, veicot tikai vienu atsāknēšanu (Šī saite var norādīt uz saturu, kurš daļēji vai pilnībā ir angļu valodā)
Lai saņemtu papildinformāciju par to, kā vienlaikus instalēt sistēmu Windows 2000 un Windows 2000 labojumfailus, noklikšķiniet uz šī raksta numura un lasiet Microsoft zināšanu bāzes rakstu

249149 Microsoft Windows 2000 un Windows 2000 labojumfailu instalēšana (Šī saite var norādīt uz saturu, kurš daļēji vai pilnībā ir angļu valodā)
Rekvizīti

Raksta ID: 305098. Pēdējo reizi pārskatīts: 2006. gada 11. sept.. Pārskatījums: 1

Atsauksmes