Kā izveidot multisāknēšanas sistēmu operētājsistēmā Windows XP (EN)

K O P S A V I L K U M S

Šajā rakstā paskaidrots, kā Windows XP iestatīt kā multisāknēšanas sistēmu kopā ar šādām operētājsistēmām:

 • Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows NT 4.0 un Microsoft Windows NT 3.51
 • Microsoft Windows 95 Operating System Release 2 (OSR2), Microsoft Windows 98 un Microsoft Windows Millennium Edition (Me)
 • MS-DOS vai Microsoft Windows 3.x


Savā datorā varat instalēt vairākas operētājsistēmas, kā arī ikreiz, kad startējat datoru, varat izvēlēties, kuru operētājsistēmu izmantot. To bieži sauc par dubultās sāknēšanas vai multisāknēšanas konfigurāciju (nepazīstamu tehnoloģiju definīcijas skatiet šī raksta beigās iekļautajā glosārijā).

Disku sējumi un diska formāts

Ievērojiet, ka sistēmā Windows XP Home Edition nav pieejama failu šifrēšanas sistēma (Encrypting File System — EFS).

Cietā diska pārformatēšana un labošana

Iespējams, ka jāveic atkārtota cietā diska formatēšana un nodalīšana, ja:

 • Jums ir tikai viens sējums.

  Katra operētājsistēma ir jāinstalē atsevišķā datora sējumā, lai visas instalācijas varētu saglabāt savus failus un konfigurācijas informāciju.
 • Sāknēšanas nodalījums nav formatēts, izmantojot pareizo failu sistēmu:
  • Ja vēlaties izveidot multisāknēšanas sistēmu, lietojot MS-DOS, Windows 95, Windows 98 vai Windows Me, sistēmas nodalījums ir jāformatē, izmantojot FAT16 vai FAT32, jo operētājsistēmu nevar startēt, ja sistēmas nodalījuma formāts ir NTFS.
  • Ja vēlaties izveidot multisāknēšanas sistēmu, lietojot Windows 95, Windows 98 vai Windows Me kopā ar Microsoft Windows XP, sāknēšanas nodalījums ir jāformatē, izmantojot FAT16, jo Windows 95, Windows 98 un Windows Me neatbalsta failu sistēmu NTFS.
  • Ja vēlaties instalēt Windows 95, Windows 98 vai Windows Me ar Windows NT 4.0, Windows 2000 vai Windows XP, sāknēšanas nodalījumu var formatēt, izmantojot FAT16, jo Windows NT 4.0 neatbalsta failu sistēmu FAT32.
  • Ja vēlaties izveidot multisāknēšanas sistēmu, lietojot Windows 98 vai Windows Me ar Windows 2000 vai Windows XP, sāknēšanas nodalījumu var formatēt, izmantojot FAT32.

   Piezīme. Ja formatējat Windows NT 4.0, Windows 2000 vai Windows XP nevis ar NTFS, bet citu failu sistēmu, tiks zaudēti visi NTFS līdzekļi. To skaitā daži Windows XP līdzekļi, piemēram, failu sistēmas drošība, failu šifrēšanas sistēmas (EFS) iestatījumi, diska kvotas un attālā krātuve. Līdzīgi arī sistēma Windows 95, Windows 98 un Windows Me neatpazīst NTFS nodalījumu un identificē to kā nezināmu. Tāpēc, ja Windows 98 vai Windows Me nodalījumu formatējat kā FAT, bet Windows XP nodalījumu kā NTFS, neviens NTFS nodalījumā esošais fails nebūs pieejams un redzams, ja mēģināsit tam piekļūt, izmantojot sistēmu Windows 98 vai Windows Me.

Atbalstītās failu sistēmas

Nākamajā tabulā uzskaitītas Microsoft operētājsistēmu atbalstītās failu sistēmas:


Operētājsistēma Atbalstītās failu sistēmas
-----------------------------------------

MS-DOS FAT
Windows 3.1 FAT
Windows NT FAT, NTFS
Windows 95 FAT
Windows 95 OSR2 FAT, FAT32
Windows 98 FAT, FAT32
Windows Me FAT, FAT32
Windows 2000 FAT, FAT32, NTFS
Windows XP FAT, FAT32, NTFS

Piesardzības pasākumi

Pirms veidojat multisāknēšanas konfigurāciju, izmantojot Windows XP un citu operētājsistēmu, pārskatiet šos piesardzības pasākumus:

 • Pirms mēģināt izveidot multisāknēšanas sistēmu, noteikti dublējiet savu pašreizējo sistēmu un visus datu failus.
 • Katra operētājsistēma ir jāinstalē atsevišķā sējumā. Microsoft neatbalsta vairāku operētājsistēmu instalēšanu vienā sējumā.
 • Ja datorā ir tikai viens sējums, pirms sākat multisāknēšanas konfigurācijas izveidi, jāveic atkārtota cietā diska formatēšana un nodalīšana, izņemot, ja vienkārši instalējat citu Windows XP kopiju.
 • Neinstalējiet Windows XP saspiestā diskā, kas netika saspiests, izmantojot NTFS saspiešanas utilītu.
 • Ja dators atrodas Windows 2000 vai Windows XP drošajā domēnā, katrai operētājsistēmai jāizmanto cits datora nosaukums.
 • Instalējiet operētājsistēmas šādā secībā:
  1. MS-DOS
  2. Windows 95, Windows 98 vai Windows Me
  3. Windows NT
  4. Windows 2000
  5. Windows XP

Multisāknēšanas sistēmas izveide, izmantojot Windows XP un MS-DOS, Windows 95, Windows 98 vai Windows Me

Piezīme. Multisāknēšanas konfigurācijā var instalēt tikai vienu Windows 95, Windows 98 vai Windows Me gadījumu. Datoru nevar konfigurēt Windows 95, Windows 98 vai Windows Me multisāknēšanai, jo visas šīs platformas izmanto vienu un to pašu sāknēšanas failu. Piemēram, varat izmantot Windows 95, Windows 2000 un Windows XP, bet nevarat izmantot Windows 95, Windows 98 un Windows XP.

Sistēma Windows XP ir jāinstalē tikai pēc MS-DOS, Windows 95, Windows 98 vai Windows Me instalēšanas, lai šīs operētājsistēmas nepārrakstītu Windows XP sāknēšanas sektoru un Windows XP sākšanas failus.


Lai izveidotu multisāknēšanas sistēmu ar Windows XP un MS-DOS, Windows 95, Windows 98 vai Windows Me:

 1. Pārliecinieties, vai cietais disks ir formatēts, izmantojot pareizo failu sistēmu.
 2. Vairākas operētājsistēmas instalējiet atsevišķos sējumos šādā secībā: MS-DOS; Windows 95, Windows 98 vai Windows Me; un pēc tam Windows XP.
 3. Izmantojiet kādu no šīm metodēm:
  • Ja nepieciešama multisāknēšanas sistēma ar MS-DOS, Windows 95, Windows 98 vai Windows Me kopā ar Windows XP, instalējiet MS-DOS, Windows 95, Windows 98 vai Windows Me, un pēc tam instalējiet Windows XP.
  • Ja nepieciešama dubultās sāknēšanas sistēma ar Windows 95, Windows 98 vai Windows Me kopā ar Windows XP, instalējiet Windows 95, Windows 98 vai Windows Me, un pēc tam instalējiet Windows XP.


  Instalējiet operētājsistēmas, ievērojot instalēšanas standarta procedūru.

Lai izveidotu multisāknēšanas sistēmu, izmantojot Windows NT 4.0 un Windows XP

Multisāknēšanas sistēmu ar Windows NT 4.0 un Windows XP nav ieteicams izmantot kā ilglaicīgu risinājumu. Sistēmas Windows NT 4.0 5. servisa pakotnē (SP5) iekļautais NTFS atjauninājums tiek nodrošināts tikai tam, lai jūs varētu to novērtēt un veikt jaunināšanu uz Windows XP.


Lai izveidotu multisāknēšanas sistēmu, izmantojot Windows NT 4.0 un Windows XP:

 1. Pārliecinieties, vai cietais disks ir formatēts, izmantojot pareizo failu sistēmu.
 2. Instalējiet Windows NT 4.0 un lietojiet SP5, pēc tam atsevišķā sējumā instalējiet Windows XP. Instalējiet operētājsistēmas, ievērojot instalēšanas standarta procedūru.
Piezīme. Ja ir paredzēts instalēt vairākas operētājsistēmas — Windows NT 4.0 kopā ar Windows 2000 vai Windows XP — un tās ir vienīgās instalētās operētājsistēmas, instalējiet Windows NT 4.0 SP5. Sistēma Windows XP automātiski jaunina visus NTFS nodalījumus, ko tā atrod sistēmā, uz NTFS versiju, ko izmanto Windows 2000 un Windows XP. Sistēmai Windows NT 4.0 ir nepieciešama SP5, lai failus varētu lasīt un rakstīt sējumā, kas formatēts, izmantojot NTFS, ko lieto sistēmā Windows 2000 un Windows XP.

Programmu instalēšana vairākās operētājsistēmās

Ja programmas tiek instalētas vairākās operētājsistēmās, ar katru operētājsistēmu ir jārīkojas kā ar atsevišķu entītiju. Visas programmas un draiveri ir jāinstalē katrā operētājsistēmā, kur tās vēlaties izmantot. Piemēram, ja Microsoft Word vēlaties izmantot vienā datorā gan sistēmā Windows 98, gan Windows XP, startējiet Windows 98 un instalējiet Microsoft Word, pēc tam restartējiet datoru sistēmā Windows XP un atkārtoti instalējiet Microsoft Word.


Piezīme. Sistēmā Windows 95 vai Windows 98 pirmajā izmantošanas reizē var tikt pārkonfigurēti aparatūras iestatījumi, kas var izraisīt konfigurācijas problēmas, startējot Windows XP.

Noklusējuma operētājsistēmas norādīšana startēšanai

Ja datorā ir vairākas operētājsistēmas, varat iestatīt operētājsistēmu, ko izmantot kā noklusējuma sistēmu, startējot datoru:

 • Noklikšķiniet uz Start (Sākt), Control Panel (Vadības panelis) un pēc tam veiciet dubultklikšķi uz System (Sistēma).
 • Cilnes Advanced (Papildu) sadaļā Startup and Recovery (Startēšana un atkopšana) noklikšķiniet uz Settings (Iestatījumi).
 • Sadaļas System startup (Sistēmas startēšana) sarakstā Default operating system (Noklusējuma operētājsistēma) noklikšķiniet uz operētājsistēmas, ko vēlaties startēt, ieslēdzot vai restartējot datoru.
 • Atzīmējiet izvēles rūtiņu Display list of operating systems for (Rādīt operētājsistēmu sarakstu) un ierakstiet, cik sekundes šis saraksts ir jārāda, pirms automātiski tiek startēta noklusējuma operētājsistēma.

  Lai manuāli rediģētu sāknēšanas opciju failu, noklikšķiniet uz Edit (Rediģēt). Korporācija Microsoft neiesaka modificēt sāknēšanas opciju failu (Boot.ini), jo tas var izraisīt nestabilu datora darbību.

Problēmu novēršana

 • Startējot Microsoft Internet Explorer, iespējama programmas Explorer darba izbeigšana un šim līdzīga kļūdas ziņojuma parādīšana:

  iexplore caused an Invalid Page Fault in module kernel32.dll (fails iexplore modulī kernel32.dll izraisīja nederīgas lapas kļūmi)
  Šāda kļūda var rasties, ja vienā sējumā tiek instalētas vairākas operētājsistēmas.

  Lai novērstu šo problēmu, katru operētājsistēmu instalējiet atsevišķā sējumā.
 • Datoru nevar konfigurēt Windows 95 un Windows 98 (vai Windows Me) startēšanai.

  Datoru nevar konfigurēt Windows 95 un Windows 98 (vai Windows Me) multisāknēšanai, jo šīs platformas izmanto vienu un to pašu sāknēšanas failu. Tāpēc vienlaicīga Windows 95, Windows 98 un Windows Me multisāknēšana netiek atbalstīta.
 • Startējot datoru, netiek parādīta sāknēšanas izvēlne un nevar startēt Windows XP.

  Šāda problēma var rasties, ja Windows 95, Windows 98 vai Windows Me tiek instalēta pēc Windows XP.

  Lai novērstu šo problēmu, labojiet vai pārinstalējiet Windows XP.GlosārijsSāknēšanas nodalījums
Sāknēšanas nodalījums satur Windows operētājsistēmu un tās atbalsta failus. Sāknēšanas nodalījums var būt (bet tas nav obligāti) tas pats, kas sistēmas nodalījums. Sistēmas nodalījums ir tikai viens, bet multisāknēšanas sistēmā katrai operētājsistēmai ir savs sāknēšanas nodalījums.


Piezīme. Dinamiskajos diskos tas tiek saukts par sāknēšanas sējumu.

Lai iegūtu papildinformāciju par disku krātuvi sistēmā Windows XP, noklikšķiniet uz šī raksta numura un skatiet Microsoft zināšanu bāzes rakstu (EN):

314343 Pamatkrātuves un dinamiskās krātuves atšķirības sistēmā Windows XP

Sk. arī: sistēmas nodalījums, sējums
Dubultā sāknēšana
Datora konfigurācija, kas ļauj startēt divas dažādas operētājsistēmas.
Sk. arī: multisāknēšana
Paplašinātais nodalījums
Paplašinātie nodalījumi tika izstrādāti, jo radās nepieciešamība pēc vairāk nekā četriem viena diska nodalījumiem. Paplašinātais nodalījums var saturēt vairākus nodalījumus, tā palielinot vienā diskā iespējamo nodalījumu skaitu. Paplašinātais nodalījums ir tādu loģisko disku konteiners, kas tiek formatēti un kuriem tiek piešķirti disku burti. Paplašinātie nodalījumi tika ieviesti tāpēc, ka palielinājās jauno disku ietilpība.

FAT (failu iedalīšanas tabula)
Failu sistēma, kas tiek izmantota MS-DOS un citās Windows operētājsistēmās, lai organizētu un pārvaldītu failus. Failu iedalīšanas tabula (FAT) ir datu struktūra, ko sistēma Windows izveido, formatējot sējumu un izmantojot failu sistēmu FAT vai FAT32. Sistēma Windows tabulā FAT glabā informāciju par visiem failiem, lai tos vēlāk varētu izgūt.

Sk. arī: FAT32, failu sistēma, failu sistēma NTFS
FAT32
Failu sistēmas FAT atvasinājums. FAT32 atbalsta mazāku izmēru klasterus un lielākus sējumus nekā FAT, kas FAT32 sējumos uzlabo telpas iedalīšanas efektivitāti.
Sk. arī: failu iedalīšanas tabula (FAT), failu sistēma NTFS, sējums
Failu sistēma
Operētājsistēmā failu sistēma ir vispārēja struktūra, kurā tiek nosaukti, glabāti un organizēti faili. NTFS, FAT un FAT32 ir dažādu veidu failu sistēmas.
Sk. arī: failu sistēma NTFS, FAT, FAT32
Loģiskais nodalījums
Loģiskie nodalījumi ir tie nodalījumi, kas iekļauti paplašinātajā nodalījumā. No lietošanas viedokļa tie neatšķiras no nepaplašinātā primārā nodalījuma. Loģisko disku skaitu, ko var izveidot paplašinātajā nodalījumā, ierobežo diska burtu pieejamība un disku izveidei pieejamā vieta cietajā diskā.Multisāknēšana
Datora konfigurācija, kas ļauj startēt divas dažādas operētājsistēmas.
Sk. arī: dubultā sāknēšana
Failu sistēma NTFS
Uzlabota failu sistēma, kas nodrošina veiktspēju, drošību (tas ir, failu un mapju atļaujas), uzticamību un uzlabotus līdzekļus, kas nav pieejami nevienā FAT versijā. Piemēram, NTFS garantē sējuma konsekvenci, izmantojot standarta transakciju reģistrēšanas un atkopšanas paņēmienus. Ja rodas sistēmas kļūme, NTFS izmanto savu žurnālfaila un kontrolpunkta informāciju, lai atjaunotu failu sistēmas konsekvenci. Sistēmā Windows 2000 un Windows XP NTFS nodrošina arī uzlabotus līdzekļus, piemēram, šifrēšanu, pārveides punktus, samazinātos failus, USN žurnālu un diska kvotas.

Sk. arī: FAT32, failu iedalīšanas tabula (FAT), failu sistēmaPrimārais nodalījums
Nodalījums, kas tiek izmantots operētājsistēmas startēšanai. Primārie nodalījumi ir nodalījumi, kas diska nodalījumu tabulā aizņem vienu no četriem primāro nodalījumu slotiem. Var izmantot arī tādus primāros nodalījumus, kuros nav operētājsistēmas.Sistēmas nodalījums
Sistēmas nodalījums norāda uz diska sējumu, kurā ir aparatūras faili, kas nepieciešami sistēmas Windows startēšanai, piemēram, Ntldr, Boot.ini un Ntdetect.com. Sistēmas nodalījums var būt (bet tas nav obligāti) tas pats sējums, kas sāknēšanas nodalījums.


Piezīme. Dinamiskajos diskos tas tiek saukts par sistēmas sējumu.


Sk. arī: sāknēšanas nodalījums, sējumsSējums
Sējums ir krātuves apgabals cietajā diskā, kas ir primārais nodalījums vai paplašinātā nodalījuma loģiskais disks. Sējums tiek formatēts, izmantojot failu sistēmu, piemēram, FAT vai NTFS, un tam tiek piešķirts diska burts. Sējuma saturu var skatīt, programmā Windows Explorer vai Mans dators noklikšķinot uz tā ikonas. Vienā cietajā diskā var būt vairāki sējumi, bet sējums var arī aptvert vairākus diskus.
Sk. arī: failu iedalīšanas tabula (FAT), failu sistēma NTFS

Rekvizīti

Raksta ID: 306559. Pēdējo reizi pārskatīts: 2013. gada 26. sept.. Pārskatījums: 1

Atsauksmes