Sistēma Windows, veicot Windows XP beidzēšanu, pārstāj reaģēt

S I M P T O M I

Kad beidzējat savu Microsoft Windows XP datoru, sistēma Windows reizēm pārtrauc reaģēt (uzkaras) un tiek parādīts šāds ziņojums:
Saving your settings.
(Notiek jūsu iestatījumu saglabāšana.) Šajā brīdī var pārvietot rādītāju, bet dators nereaģē, ja tiek nospiesta taustiņu kombinācija CTRL+ALT+DEL.

I E M E S L S

Šī problēma var rasties, ja ir spēkā visi šeit minētie nosacījumi:
  • Jūsu Windows XP datorā ir instalēts Austrumāzijas valodu atbalsts un kā noklusējuma ievades valoda ir atlasīts ievades metožu redaktors (Input Method Editor — IME).
  • Ir ieslēgts sveiciena ekrāns.

R I S I NĀ J U M S

Lai atrisinātu šo problēmu, iegūstiet jaunāko sistēmai Microsoft Windows XP paredzēto servisa pakotni. Lai iegūtu papildinformāciju, kā to izdarīt, noklikšķiniet uz šī raksta numura un lasiet Microsoft zināšanu bāzes rakstu

322389 Kā iegūt jaunāko sistēmas Windows XP servisa pakotni (Šī saite var norādīt uz saturu, kurš daļēji vai pilnībā ir angļu valodā)

S T A T U S S

Korporācija Microsoft ir apstiprinājusi, ka šī problēma pastāv Microsoft produktos, kas ir minēti sadaļā "Attiecas uz".

Šī problēma pirmo reizi tika labota sistēmas Windows XP 1. servisa pakotnē.
Rekvizīti

Raksta ID: 307274. Pēdējo reizi pārskatīts: 2006. gada 11. sept.. Pārskatījums: 1

Atsauksmes