Mūsdienīga dzīves cikla politika


Atgriešanās atbalsta nodrošināšanas cikla sākumlapā
 

Mūsdienīga dzīves cikla politika attiecas uz produktiem un pakalpojumiem, kas pastāvīgi tiek apkopti un atbalstīti. Saskaņā ar šo politiku produkts vai pakalpojums tiek atbalstīts, ja ir nodrošināta atbilstība tālāk minētajiem kritērijiem.

  1. Klientiem ir jāseko apkopes un sistēmas prasībām, kas tiek publicētas produktam vai pakalpojumam.
  2. Klientiem ir nepieciešama licence produkta vai pakalpojuma izmantošanai.
  3. Korporācijai Microsoft pašlaik ir jānodrošina produkta vai pakalpojuma atbalsts.


Paziņojums par izmaiņām

Izmaiņas attiecībā uz šiem produktiem un pakalpojumiem var būt biežākas, un klientiem ir nepieciešams saņemt brīdinājumus par gaidāmajām modifikācijām produktā vai pakalpojumā.

Ja vien nav norādīts citādi, attiecībā uz produktiem un pakalpojumiem, kurus regulē mūsdienīga dzīves cikla politika, Microsoft politika ir nosūtīt paziņojumu vismaz 30 dienas pirms klientiem ir jāveic kāda darbība, lai izvairītos no būtiskas degradācijas produkta vai pakalpojuma parastā lietošanā.

Skatiet šos ceļvežus, lai atrastu informāciju par gaidāmajiem līdzekļiem un laidieniem.

  1. O365: http://fasttrack.microsoft.com/roadmap (izmantot roadmap.office.com)
  2. Mākoņa platforma: https://www.microsoft.com/en-us/cloud-platform/roadmap-public-preview
  3. Dynamics 365: https://roadmap.dynamics.com


Nepārtrauktība un migrēšana

Produktiem, uz kuriem attiecas mūsdienīga dzīves cikla politika, Microsoft paziņos vismaz 12 mēnešus pirms atbalsta beigšanas, ja netiks piedāvāts produkta vai pakalpojuma pēctecis — izņemot bezmaksas pakalpojumus vai priekšskatījuma laidienus.

Produktiem, uz kuriem attiecas esošās dzīves cikla politikas (piemēram, uzņēmumu, izstrādātāju un datoru operētājsistēmu dzīves cikla politika), Microsoft turpinās nodrošināt apkopi un atbalstu noteiktu laika periodu. Produkti, kas jau ir palaisti ar esošajām dzīves cikla politikām, joprojām tiks atbalstīti atbilstoši publicētajiem atbalsta beigu datumiem

Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, skatiet bieži uzdotos jautājumus par mūsdienīgu politiku.

Uz šajā lapā ietverto informāciju attiecas paziņojums par Microsoft politikas atrunu un izmaiņām. Periodiski atgriezieties šajā vietnē, lai pārskatītu veiktās izmaiņas.