Sistēmā Windows 95, Windows 98 vai Windows Millennium Edition instalējot sistēmu Windows XP vai jauninot uz to, tiek rādīts kļūdas ziņojums "NTLDR is missing" (Trūkst NTLDR)

Šī raksta versiju attiecībā uz sistēmu Microsoft Windows 2000 skatiet 255220 (Šī saite var norādīt uz saturu, kurš daļēji vai pilnībā ir angļu valodā).

S I M P T O M I

Šī sadaļa ir paredzēta pieredzējušiem datoru lietotājiem. Ja papildu traucējummeklēšanu nevēlaties veikt pats, lūdziet kādam palīdzību vai sazinieties ar atbalsta centru. Lai iegūtu informāciju par to, kā sazināties ar atbalsta centru, apmeklējiet šo Microsoft vietni:

Datorā, kurā darbojas sistēma Microsoft Windows 95, Windows 98 vai Windows Millennium Edition, mēģinot instalēt sistēmu Microsoft Windows XP vai veikt jaunināšanu uz to, instalēšanas laikā pēc pirmās restartēšanas, iespējams, tiek parādīts šāds kļūdas ziņojums:

NTLDR is missing (Trūkst NTLDR)
Press any key to restart (Nospiediet jebkuru taustiņu, lai restartētu)

I E M E S L S

Šāda problēma var rasties, ja esošā sistēma Windows 95, Windows 98 vai Windows Millennium Edition tika klonēta un pēc tam lietota diskā, kura parametri atšķiras no klonētās kopijas avota diska parametriem.

Piemēram, sistēma Windows 98 darbojas 4 gigabaitu (GB) diskā. Pēc jaunināšanas uz 30 GB cieto disku tika izmantota cita izstrādātāja diska attēla utilīta, lai izveidotu Windows 98 instalācijas spoguļattēlu, kas pēc tam tika lietots jaunajam diskam. Bet vēlāk tiek veikta jaunināšana uz sistēmu Windows XP. Lai to paveiktu, sistēma Windows XP tiek instalēta virs klonētā sistēmas Windows 98 attēla.

Šī problēma var rasties, ja izpildās visi šie nosacījumi:

 • Sistēmas/startēšanas nodalījums ir formatēts, izmantojot failu sistēmu FAT32.
 • Dators tiek startēts, izmantojot INT-13 paplašinājumus. (Šī nodalījuma lielums pārsniedz 7,8 GB, un nodalījuma tabulā sistēmas ID tips ir 0C).
 • Klonēšanas procedūras dēļ FAT32 BIOS parametru bloka (BPB) vērtība Heads (Galviņas) (puses) neatbilst fiziskajam diskdzinim.
Sistēmas Windows 95, Windows 98 un Windows Millennium Edition sāknēšanas kods ignorē BPB vērtību Heads (Galviņas), un šīs programmas tiek startētas pat tad, ja šī vērtība nav derīga. Tomēr sistēmas Microsoft Windows 2000 un Windows XP sāknēšanas kodam šī vērtība ir nepieciešama, un, ja tā nav derīga, sāknēšana ir neveiksmīga.

R I S I NĀ J U M S

Lai novērstu šo problēmu, FAT32 BPB izlabojiet galviņu (pušu) vērtību, lai varētu turpināt sistēmas Windows XP sāknēšanu. Lai atjauninātu šo vērtību, pārrakstiet Windows 95, Windows 98 vai Windows Millennium Edition sāknēšanas kodu. Lai to paveiktu, rīkojieties šādi:

 1. Restartējiet datoru, izmantojot Windows 95, Windows 98 vai Windows Millennium Edition sāknēšanas disku, kurā ir fails Sys.com. (Pēc noklusējuma šis fails tiek iekļauts.)
 2. Izveidojiet sistēmas diska saknes direktorijā esošā faila Msdos.sys dublējumkopiju. Lai to paveiktu, komandu uzvednē rakstiet šādas komandas:
  attrib -h -r -s c:\msdos.sys
  rename msdos.sys *.ysy
 3. Komandu uzvednē ierakstiet sys c:, lai pārrakstītu Windows 95, Windows 98 vai Windows Millennium Edition sāknēšanas kodu ar precīzu BPB informāciju. Ja šīs komandas izpilde ir sekmīga, pārejiet pie 4. darbības.

  Ja izmantojat Windows Millennium Edition sāknēšanas disku un tiek parādīts tālāk norādītais kļūdas ziņojums, tad Windows Millennium Edition instalācijā trūkst viena vai vairāku failu:
  Cannot find the system file in the standard locations on drive C: (Diska C: standarta atrašanās vietās nevar atrast sistēmas failu)
  Lai diskā ievietotu pareizos failus un komanda sys tos varētu atrast, rīkojieties šādi:
  1. Ierakstiet tālāk minētās komandas. Pēc katras komandas nospiediet taustiņu ENTER.
   c:
   cd\windows
   Ja sistēma Windows ir instalēta citā mapē, nevis mapē Windows, atbilstoši koriģējiet šo komandu.
  2. Mēģiniet pārslēgties uz mapi Command, rakstot šādu komandu:

   cd command
   Ja tiek parādīts kļūdas ziņojums par to, ka šāds ceļš nav atrasts, rakstiet nākamo komandu, lai izveidotu mapi Command, un pēc tam vēlreiz izpildiet komandu cd command:
   md command
  3. Pārslēdzieties uz mapi EBD, rakstot šādu komandu:

   cd ebd
   Ja netiek parādīts kļūdas ziņojums par to, ka šāds ceļš nav atrasts, rakstiet nākamo komandu, lai izveidotu mapi EBD, un pēc tam vēlreiz atkārtojiet komandu cd ebd:
   md ebd
  4. Mapē EBD izmantojiet šīs komandas, lai no cietā diska saknes kopētu failu Io.sys un to pārdēvētu par Winboot.sys:
   attrib -s -h -r c:\io.sys
   copy c:\io.sys winboot.sys
   Winboot.sys ir failam Sys.com nepieciešamais fails.
  5. Pārslēdzieties atpakaļ uz disku A un rakstiet šādas komandas:
   a:
   sys c:
  Rakstiet nākamās komandas, lai atjaunotu sākotnējo failu Msdos.sys. Pēc katras komandas nospiediet taustiņu ENTER.

  attrib -s -h -r c:\msdos.sys
  copy c:\msdos.ysy c:\msdos.sys
  Nospiediet taustiņu Y, lai pārrakstītu esošo failu Msdos.sys. Kā faila pārrakstīšanas apliecinājums tiks parādīts "1 FILE(S) COPIED" (Kopēts 1 fails).
 4. Restartējiet datoru sistēmā Windows 95, Windows 98 vai Windows Millennium Edition un vēlreiz mēģiniet instalēt Windows XP vai mēģiniet veikt jaunināšanu uz šo sistēmu.

  Piezīme. Vai arī, pēc komandas sys c: izpildes varat startēt atkopšanas konsoli un pēc tam lietot komandu fixboot, lai pārrakstītu sistēmas Windows XP sāknēšanas kodu. To darot, sākotnējā instalācija tiek turpināta kā parasti.

S T A T U S S

Korporācija Microsoft ir apstiprinājusi, ka šī problēma pastāv Microsoft produktos, kas ir minēti sadaļā "Attiecas uz".

P A P I L D I N D O R MĀ C I J A

Lai iegūtu papildinformāciju, noklikšķiniet uz šiem rakstu numuriem un lasiet Microsoft zināšanu bāzes rakstus :

178947 Netika atrasts reģistra fails. Reģistra pakalpojumi var... (Šī saite var norādīt uz saturu, kurš daļēji vai pilnībā ir angļu valodā)
318948 Jauninot Windows 2000 vai Windows NT 4.0, tiek rādīts kļūdas ziņojums "NTLDR is missing or corrupt" (Trūkst NTLDR vai tas ir bojāts) (Šī saite var norādīt uz saturu, kurš daļēji vai pilnībā ir angļu valodā)
320397 Ja sistēma Windows nav atjaunināta un saknes mapē ir pārāk daudz failu, iespējams, ka sistēmu Windows nevar startēt un tiek parādīts kļūdas ziņojums “Trūkst NTLDR”

883275 Nevar startēt datoru pēc atļauju modificēšanas sistēmā Windows Server 2003, Windows XP vai Windows 2000 (Šī saite var norādīt uz saturu, kurš daļēji vai pilnībā ir angļu valodā)
812492 Kļūdas ziņojums, startējot datoru, izmantojot ar sistēmu nesaistītu disku (Šī saite var norādīt uz saturu, kurš daļēji vai pilnībā ir angļu valodā)
315261 Nevar startēt datoru pēc izmaiņu veikšanas aktīvajā nodalījumā, izmantojot disku pārvaldības rīku (Šī saite var norādīt uz saturu, kurš daļēji vai pilnībā ir angļu valodā)
Ja šeit norādītie raksti nepalīdz atrisināt problēmu vai ja novērojat simptomus, kas atšķiras no šajā rakstā aprakstītajiem, meklējiet papildinformāciju Microsoft zināšanu bāzē. Lai meklētu informāciju Microsoft zināšanu bāzē, apmeklējiet šo Microsoft vietni: Pēc tam laukā Meklēt atbalstu (KB) ievadiet parādītā kļūdas ziņojuma tekstu vai problēmas aprakstu.
Rekvizīti

Raksta ID: 314057. Pēdējo reizi pārskatīts: 2008. gada 19. maijs. Pārskatījums: 1

Atsauksmes