Kā izmantot sistēmas failus, lai izveidotu sāknēšanas disku, kas palīdz gadījumā, kad nevar startēt sistēmu Windows XP

Šī raksta versiju par produktu Microsoft Windows 2000 skatiet 101668 (Šī saite var norādīt uz saturu, kurš daļēji vai pilnībā ir angļu valodā).

IEVADS

Ja datorā tiek izmantots Intel x86 procesors un ir bojāts aktīvā nodalījuma startēšanas ieraksts vai faili, kas nepieciešami, lai startētu sistēmu Windows, iespējams, nevarēs startēt datoru. Šajā rakstā aprakstīts, kā izveidot starta disku. Izmantojot starta disku, var startēt datoru, kuram ir bojāts startēšanas ieraksts.

P A P I L D I N D O R MĀ C I J A

Izveidojiet sistēmas Windows starta disku, kad datorā pirmoreiz instalējat sistēmu Windows. Šis disks atšķiras no MS-DOS starta diska. Atšķirībā no sistēmas MS-DOS visu operētājsistēmu Windows nevar ietilpināt vienā disketē. Sistēmas Windows starta disks satur tikai tos failus, kuri ir nepieciešami operētājsistēmas startēšanai kopā ar pārējiem Windows sistēmas failiem, kas ir instalēti cietajā diskā. Lai izveidotu starta disku, rīkojieties šādi:
 1. Ievietojiet tukšu disketi A diskdzinī un pēc tam formatējiet disketi, izmantojot sistēmu Windows XP.
 2. No cietā diska (piemēram, C:\-) sistēmas nodalījuma saknes mapes iekopējiet disketē šādus failus:
  Boot.ini
  NTLDR
  Ntdetect.com
  Iespējams, failiem būs jānoņem atribūti “hidden” (slēpts), “system” (sistēmas) un “read-only” (tikai lasāms).
 3. Atjaunojiet cietā diska failiem atribūtus “hidden” (slēpts), “system” (sistēmas) un “read-only” (tikai lasāms), ja jūs tos noņēmāt.
 4. Ja fails Bootsect.dos vai the Ntbootdd.sys atrodas sistēmas nodalījumā, atkārtojiet 2.–4. darbību, lai šos failus iekopētu sāknēšanas diskā.
Ja formatējat disketi sistēmā Windows XP, startēšanas ieraksts norāda uz failu NTLDR. Kad fails NTLDR ir palaists, tas ielādē operētājsistēmas pieejamās atlasītās opcijas no faila Boot.ini. Atlasot Windows, fails NTLDR palaiž failu Ntdetect.com un pēc tam nodod vadību failam Osloader.exe. Atlasot MS-DOS vai OS/2, fails NTLDR ielādē failu Bootsect.dos.
Rekvizīti

Raksta ID: 314079. Pēdējo reizi pārskatīts: 2006. gada 11. sept.. Pārskatījums: 1

Atsauksmes