Kļūdas ziņojums: Windows Could Not Start Because of a Computer Disk Hardware Configuration Problem

Šī raksta versiju par produktu Microsoft Windows 2000 skatiet 124550 (Šī saite var norādīt uz saturu, kurš daļēji vai pilnībā ir angļu valodā).

S I M P T O M I

Mēģinot startēt Windows XP, iespējams, saņemsit kādu no šiem kļūdas ziņojumiem:

Windows could not start because of a computer disk hardware configuration problem.

Could not read from the selected boot disk. Check boot path and disk hardware.

Please check the Windows documentation about hardware disk configuration and your hardware reference manuals for additional information. (Sistēmu Windows nevarēja startēt, jo radās datora diska aparatūras konfigurācijas problēma. Nevarēja lasīt no atlasītā sāknēšanas diska. Pārbaudiet sāknēšanas ceļu un diska aparatūru. Papildinformāciju par aparatūras diska konfigurāciju, lūdzu, skatiet Windows dokumentācijā un aparatūras uzziņu rokasgrāmatās.
vai
Windows NT could not start because the following file is missing or corrupt:

Winnt_root\System32\Ntoskrnl.exe

Lūdzu, atkārtoti instalējiet šī faila kopiju.
vai
(Winnt_root\System32\Hal.dll trūkst vai arī tas ir bojāts.

Lūdzu, atkārtoti instalējiet šī faila kopiju.)
Turklāt ir iespējama viena vai vairākas no šīm problēmām:
 • Ja startējat datoru, izmantojot atkopšanas konsoli, iespējams, tiks parādīta komandas uzvedne bez opcijas pieteikties Windows instalācijā.
 • Mēģinot piekļūt Windows mapei, iespējams, saņemsit šādu kļūdas ziņojumu:
  Access denied (Piekļuve liegta).
 • Mēģinot veikt darbību Izlabot no Windows XP kompaktdiska, sistēmas Windows instalācija netiek noteikta un sistēmu Windows nevar izlabot.

I E M E S L S

Šī problēma var rasties, ja ir spēkā kāds no šiem nosacījumiem:

 • Boot.ini faila sadaļā [Boot Loader] trūkst noklusējuma vērtības vai arī tā nav derīga.
 • Sistēma Windows XP nav instalēta vietā, kas norādīta Boot.ini failā.
 • Trūkst vai arī ir bojāts Ntoskrnl.exe fails.
 • Nodalījuma ceļš Boot.ini failā nav iestatīts pareizi.
 • Vispārēja aparatūras kļūme.

R I S I NĀ J U M S

Lai novērstu šo problēmu, lietojiet kādu no šīm metodēm:

1. metode

Rediģējiet Boot.ini failu, lai atjaunotu vai labotu ievadni Default (Noklusējums) un pārliecinātos, vai citas ievadnes sadaļā [Operating Systems] (Operētājsistēmas) norāda uz atbilstīgiem direktorijiem.

Lai iegūtu papildinformāciju par to, kā rediģēt Boot.ini failu, noklikšķiniet uz šī raksta numura un skatiet Microsoft zināšanu bāzes rakstu :

289022 Kā sistēmā Windows XP rediģēt failu Boot.ini

2. metode

Lai labotu Boot.ini failu, izmantojiet Bootcfg utilītu atkopšanas konsolē:

 1. Lai startētu datoru, izmantojiet Windows XP disku.
 2. Saņemot ziņojumu ar komandu nospiest R, lai izlabotu sistēmu Windows, izmantojot atkopšanas konsoli, nospiediet taustiņu R.
 3. Atlasiet vajadzīgo Windows instalāciju un pēc uzvednes parādīšanas ievadiet administratora paroli.
 4. Ierakstiet bootcfg /rebuild un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.
 5. Pēc Windows instalācijas atrašanas vietas noteikšanas parādās šādi norādījumi:
  Add installation to boot list? (Yes/No/All) (Vai instalāciju pievienot sāknēšanas sarakstam? (Jā/Nē/Visas))
  [Lai atbildētu uz šo ziņojumu, ierakstiet Y.]

  Enter Load Identifier: (Ievadiet ielādes identifikatoru:)
  [Tas ir operētājsistēmas nosaukums. Ierakstiet Windows XP Professional vai Windows XP Home Edition.]

  Enter OS Load options: (Ievadiet OS ielādes opcijas:)
  [Atstājiet šo lauku tukšu un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER].
  Pēc iepriekšējo darbību veikšanas restartējiet datoru un pēc tam sāknēšanas izvēlnē atlasiet pirmo vienumu. Tam vajadzētu atļaut normāli startēt sistēmu Windows XP.

  Pēc veiksmīgas Windows XP ielādes Boot.ini failu var modificēt, lai noņemtu nepareizo ievadni.
Lai iegūtu papildinformāciju par to, kā rediģēt Boot.ini failu, noklikšķiniet uz šī raksta numura un skatiet Microsoft zināšanu bāzes rakstu :

289022 Kā sistēmā Windows XP rediģēt failu Boot.ini

3. metode

 1. Startējiet datoru, izmantojot Windows XP kompaktdisku. Nospiediet jebkuru taustiņu, lai sāknētu no kompaktdiska.
 2. Pēc uzstādīšanas failu ielādes nospiediet R, lai izlabošanai izmantotu atkopšanas konsoli.
 3. Atkopšanas konsolē atlasiet instalācijas žurnālu, lai tajā pieteiktos (parasti 1. numurs) un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.
 4. Piesakieties administratora kontā, ierakstot šī konta paroli, un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.
 5. Atkopšanas konsoles komandas uzvednē ierakstiet tālāk norādīto komandu un pēc tam nospiediet ENTER.

  Vienprocesora sistēmām:

  expand cd-rom:\i386\ntoskrnl.ex_ drive:\Windows\system32
  Daudzprocesoru sistēmām:

  expand cd-rom:\i386\ntkrnlmp.ex_ drive:\Windows\system32\ntoskrnl.exe

  Cd-rom ir jūsu kompaktdisku diskdziņa diska burts, un drive ir diska burts cietajam diskam, kurā instalēta sistēma Windows.
 6. Ja tiek parādīta uzvedne pārrakstīt failu, nospiediet Y.
 7. Ierakstiet exit (iziet) un pēc komandas uzvednes parādīšanas nospiediet taustiņu ENTER.

4. metode

Startējiet datoru, izmantojot atkopšanas konsoli, un pēc tam izpildiet komandu CHKDSK /r.

Piezīme. Slēdzis /p nav jāiekļauj Chkdsk komandrindā, jo slēdzis /r liek Chkdsk utilītai atrast nederīgos sektorus un atkopt lasāmo informāciju. Šī komanda ietver slēdzi /p.

P A P I L D I N D O R MĀ C I J A

Ja Boot.ini faila sadaļā [Boot Loader] trūkst vērtības Default (Noklusējums), Windows XP parāda jaunu ievadni Windows (default) (Windows (noklusējums)) izvēlnē OS Loader (boot loader) un pēc tam jaunās ievadnes noklusējumus. Ievadne Windows (default) (Windows (noklusējums)) norāda uz šādu Windows XP ielādes ceļu:

multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
Lai iegūtu papildinformāciju par Boot.ini failu, noklikšķiniet uz šī raksta numura un skatiet Microsoft zināšanu bāzes rakstu :

102873 BOOT.INI un ARC ceļa nosaukumdošanas konvencijas un lietojums (Šī saite var norādīt uz saturu, kurš daļēji vai pilnībā ir angļu valodā)
Lai iegūtu papildinformāciju par atkopšanas konsoli sistēmā Windows XP, noklikšķiniet uz šī raksta numura un skatiet Microsoft zināšanu bāzes rakstu :

307654 Kā Instalēt un izmantot atkopšanas konsoli sistēmā Windows XP (Šī saite var norādīt uz saturu, kurš daļēji vai pilnībā ir angļu valodā)
Rekvizīti

Raksta ID: 314477. Pēdējo reizi pārskatīts: 2007. gada 30. nov.. Pārskatījums: 1

Atsauksmes