Papildu problēmu novēršana kļūdām “Apturēšanas kļūdas kods 0x0000007B (INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE)” sistēmā Windows XP

K O P S A V I L K U M S

Šajā rakstā ir detalizēti izskaidrots, kā sistēmā Windows XP novērst problēmas saistībā ar kļūdas ziņojumu “Stop 0x0000007B”. Šajā rakstā ir raksturotas problēmas, kas var izraisīt šo kļūdu Stop, tostarp sāknēšanas sektora vīrusi un problēmas saistībā ar ierīces draiveri vai aparatūru. Ja pēc šajā rakstā aplūkoto jautājumu izskatīšanas nevarat novērst problēmu, izmantojiet raksta beigās atrodamās vispārīgās problēmu novēršanas darbības.

Šis raksts ir paredzēts pieredzējušiem datoru lietotājiem. Ja papildu problēmu novēršanu nevēlaties veikt pats, lūdziet kādam palīdzību vai sazinieties ar atbalsta centru. Lai iegūtu informāciju, kā to paveikt, apmeklējiet šo Microsoft vietni:

Piezīme
. Ja šī kļūda tiek parādīta datorā, kurā instalēta operētājsistēma Windows 7, skatiet šo rakstu Microsoft vietnē:

IEVADS

Startējot datoru, var saņemt kādu no šiem kļūdas ziņojumiem:
 • STOP: 0x0000007B (1. parametrs, 2. parametrs, 3. parametrs, 4. parametrs)
  INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE (NEPIEEJAMA_SĀKNĒŠANAS_IERĪCE)
 • Setup has encountered a fatal error that prevents it from continuing. (Uzstādīšanas programmā radusies kritiska kļūda, kas neļauj tai turpināt darbību.)


  Sazinieties ar konkrētā produkta atbalsta nodaļas pārstāvi un lūdziet palīdzību. Problēmas diagnosticēšanā var noderēt šāds statuss.


  (0x4, 0x1, 0, 0)


  Setup cannot continue. (Uzstādīšanas programma nevar turpināt darbību.) Izslēdziet datoru vai vēlreiz to sāknējiet.
Kļūdas ziņojumu “Stop 0x0000007B” var saņemt arī sistēmas Windows XP uzstādīšanas laikā, kad instalēšanas gaitā restartējas uzstādīšanas programma. Ja kļūdas Stop ziņojums tiek saņemts laikā, kad darbojas uzstādīšanas programma, tiek saņemts arī otrs kļūdas ziņojums. Lai novērstu šo problēmu, izskatiet turpmākajās četrās sadaļās sniegto informāciju, lai noteiktu, vai kāda no tajās raksturotajām problēmām attiecas uz jūsu situāciju Ja neviena no problēmām uz jums neattiecas, veiciet raksta beigās aplūkotās vispārējās darbības problēmu novēršanai.

Sāknēšanas sektora vīrusi

Kļūdas ziņojumu “Stop 0x0000007B” var saņemt, ja dators ir inficēts ar sāknēšanas sektora vīrusu. Ja problēma ir neregulāra un jūs varat startēt sistēmu Windows, pārbaudiet, vai datorā nav vīrusu. Ja vīrusu atrodat, pārbaudiet, vai vīrusu nav arī disketēs pirms tās lietojat atkārtoti.

Lai skatītu to ražotāju sarakstu, kas piedāvā pretvīrusu programmatūru, noklikšķiniet uz šī raksta numura un lasiet Microsoft zināšanu bāzes rakstu:
49500 Pretvīrusu programmatūras izstrādātāju saraksts
Piezīme. Dažādu vīrusu noteikšanai un noņemšanai, iespējams, būs jāizmanto vairāk nekā viena izstrādātāja vīrusa noteikšanas sistēma.

Svarīgi! Ja dators ir inficēts, tas var būt neaizsargāts pret papildu uzbrukumiem. Inficētus internetam atklātus serverus ieteicams izveidot atkārtoti atbilstoši norādēm, kas sniegtas CERT vietnē. Internetam atklāti serveri ir serveri, kas darbojas bez ugunsmūra un cita veida aizsardzības. Pirms atkal sākat lietot iepriekš inficētos datorus, ieteicams atkārtoti izveidot arī citus datorus, kas ir apdraudēti, jo ir bijuši saistībā ar inficētajiem datoriem.


Ja vīruss ir inficējis Windows XP datoru un vīrusu noteikšanas programma nevar noņemt vīrusu un salabot sistēmu, veiciet atkārtotu cietā diska nodalījumu izveidi un formatēšanu un atkārtoti instalējiet sistēmu Windows XP. Lai saņemtu papildinformāciju par to, kā sistēmā Windows XP izveidot cietā diska nodalījumus un formatēt cieto disku, noklikšķiniet uz šī raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zināšanu bāzē:

313348 Kā sistēmā Windows XP izveidot cietā diska nodalījumus un formatēt cieto disku (EN)

Lai iegūtu papildinformāciju par to, kā sistēmā Windows XP aizsargāt sāknēšanas sektoru pret vīrusiem, noklikšķiniet uz šī raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zināšanu bāzē:

122221 Kā sistēmā Windows aizsargāt sāknēšanas sektoru pret vīrusiem

Problēmas saistībā ar ierīces draiveri

Kļūdas ziņojums “Stop 0x0000007B” var tikt parādīts tālāk norādītajos gadījumos.
 • Datora sāknēšanas kontrollerim nepieciešamais ierīces draiveris nav konfigurēts darba sākšanai startēšanas gaitā.
 • Datora sāknēšanas kontrollerim nepieciešamais ierīces draiveris ir bojāts.
 • Ir bojāta Windows XP reģistrā esošā informācija (informācija, kas nosaka, ka startēšanas laikā tiek ielādēti ierīču draiveri).
Windows XP pieprasa miniporta draiveri, lai sazinātos ar cietā diska kontrolleri, kas tiek izmantots datora startēšanai. Ja sistēma Windows XP kontrollerim nenodrošina ierīces draiveri vai izmanto bojātu vai nesaderīgu draiveri, draiveris ir jānomaina ar derīgu kopiju, kas ir saderīga ar kontrolleri un sistēmu Windows XP.


Pirmajā sistēmas Windows XP instalēšanas posmā ekrāna apakšdaļā tiek parādīts šāds uzstādīšanas programmas ziņojums:
Nospiediet taustiņu F6, ja vēlaties instalēt trešo personu draiveri SCSO vai RAID.
Nospiediet taustiņu F6 un rīkojieties atbilstoši norādēm, lai instalētu lielapjoma atmiņas ierīces draiveri, ko piedāvā oriģinālā aprīkojuma ražotājs (Original Equipment Manufacturer — OEM). Lai saņemtu papildinformāciju par taustiņa F6 lietošanu atbalstāma OEM ierīces draivera ielādei, noklikšķiniet uz šī raksta numura un lasiet Microsoft zināšanu bāzes rakstu:

314859 Ierobežots OEM draivera atbalsts ir pieejams, sistēmas Windows XP uzstādīšanas laikā nospiežot taustiņu F6 (EN)

Lai noteiktu, vai cietā diska kontrolleris ir saderīgs ar sistēmu Windows XP un saņemtu informāciju par draiveriem, kas ir iekļauti Windows XP kompaktdiskā vai pieejami lejupielādei, skatiet jaunāko Windows XP aparatūras saderības sarakstu (Hardware Compatibility List — HCL). Lai saņemtu papildinformāciju par jaunāko Windows XP aparatūras saderības sarakstu, noklikšķiniet uz šī raksta numura un skatiet Microsoft zināšanu bāzes rakstu:

314062 Jaunākais Windows XP aparatūras saderības saraksts (EN)

Ja datora cietā diska kontrolleris nav minēts HCL sarakstā, sazinieties ar datora, sistēmaplates vai cietā diska kontrollera ražotāju un lūdziet informāciju par draivera pieejamību. Microsoft negarantē, ka ir pieejama HCL neiekļauta aprīkojuma prasībām atbilstoša izšķirtspēja. Lai saņemtu papildinformāciju, noklikšķiniet uz šī raksta numura un lasiet Microsoft zināšanu bāzes rakstu:

315239 Microsoft atbalsta politika saistībā ar aparatūru, kas nav minēta Windows HCL sarakstā (EN)

Ja ir bojāts Windows XP reģistra strops System, iespējams, sistēma Windows XP nevarēs ielādēt sāknēšanas kontrollera pieprasīto miniporta ierīces draiveri. Lai novērstu šo problēmu, atjaunojiet reģistra dublējumu. Lai saņemtu papildinformāciju par reģistra dublējuma atkopšanu, noklikšķiniet uz šī raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zināšanu bāzē:

307545 Kā atkopt bojātu reģistru, kas neļauj startēt sistēmu Windows XP

Problēmas saistībā ar aparatūru

Kļūdas ziņojumu “Stop 0x0000007B” var saņemt, ja pastāv resursu konflikts starp sāknēšanas kontrolleri un citu kontrolleri vai starp SCSI ierīcēm. Kļūdas Stop ziņojumu var saņemt arī tad, ja diska translēšana nav veikta vai ir mainīta. Lai novērstu šo problēmu, rīkojieties šādi:

 1. Ja starp sāknēšanas kontrolleri un citu kontrolleri pastāv IRQ vai I/O portu adrešu konflikts, sistēma Windows XP pārtrauc atbildēt (“uzkaras”) vai tiek parādīts kļūdas ziņojums “Stop 0x0000007B”. Ja nesen pievienota jauna aparatūra, noņemiet to vai konfigurējiet atkārtoti, lai tā nekonfliktētu ar citu instalēto kontrolleru resursiem.
 2. Ja lietojat SCSI cieto disku, pārbaudiet, vai SCSI ķēde ir pareizi atslēgta. Noņemiet visas SCIS ierīces, kas netiek lietotas, vai pārbaudiet, vai SCIS ierīču ID ir unikāli.
 3. Pārliecinieties, vai ir ieslēgta diska translēšana (ja tas ir nepieciešams) un vai tā nav mainīta. Šī problēma var rasties, piemēram, ja nesen ir pārslēgti kontrolleri.Lai saņemtu papildinformāciju par šo problēmu, noklikšķiniet uz šī raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zināšanu bāzē:

  314082 Kļūdas ziņojums “Stop 0x0000007B” tiek saņemts pēc Windows XP sistēmas diska ievietošanas citā datorā (EN)

Citas problēmas

Citi iespējamie kļūdas ziņojuma “Stop 0x0000007B” cēloņi var būt šādi:

 • Ir bojāts sāknēšanas sējums, un sistēma Windows XP nevar to sākt. Ja failu sistēma ir bojāta un sistēma Windows XP uzstādīšanas gaitā nevar sākt sāknēšanas sējumu, ievietojiet disku citā datorā, kurā darbojas sistēma Windows XP, un izpildiet šajā diskā komandu chkdsk vai mēģiniet diskā izveidot paralēlu Windows XP instalāciju (atsevišķā mapē). Pirms failu kopēšanas Windows XP uzstādīšanas programma pārbauda sējuma integritāti un šā procesa gaitā var tikt novērstas dažas problēmas.
 • Sistēma Windows XP tiek instalēta spoguļotā sāknēšanas nodalījumā, ko izveidojusi sistēma Microsoft Windows NT 4.0. Sistēma Windows XP neatbalsta Windows NT 4.0 Ftdisk sējumu kopas. Strādājot sistēmā Microsoft Windows 2000, pirms jaunināšanas uz sistēmu Windows XP visas Ftdisk sējumu kopas jākonvertē par dinamiskām kopām. Strādājot sistēmā Windows NT 4.0, pirms jaunināšanas uz sistēmu Windows XP, sadaliet visus spoguļus un dublējiet visus joslā esošos datus, RAID5 vai paplašinātā apjoma kopas. Pēc jaunināšanas Ftdisk kopas var nebūt pieejamas.

Vispārīgas darbības problēmu novēršanai

Ja jūsu problēma šajā rakstā nav norādīta, izmantojiet šīs vispārīgās problēmu novēršanas darbības:
 1. Ja kādu no šiem kļūdas ziņojumiem saņemat sistēmas Windows XP instalēšanas laikā, atjauniniet datora BIOS vai iegūstiet datora cietā diska kontrollerim paredzētus Windows XP draiverus (no datora, sistēmplates vai cietā diska kontrollera ražotāja) vai arī veiciet abas šīs darbības. Lai saņemtu papildinformāciju par to, kā atjaunināt datora BIOS vai iegūt Windows XP draiverus, sazinieties ar datora ražotāju. Papildinformāciju par draiveru pieejamību skatiet šī raksta sadaļā Problēmas saistībā ar ierīces draiveri.

  Piezīme. Ja sistēma Windows NT 4.0 vai Windows 2000 ir iepriekš instalēta spoguļotā sāknēšanas nodalījumā, skatiet šī raksta sadaļu Citas problēmas.
 2. Izmantojiet līdzekli Pēdējā zināmā labā konfigurācija. Tādējādi var novērst problēmu, kas radusies, ja nesen instalēts nesaderīgs ierīces draiveris, kurš paredzēts sāknēšanas kontrollerim. Lai iegūtu papildinformāciju par to, kā lietot līdzekli Pēdējā zināmā labā konfigurācija, noklikšķiniet uz šī raksta numura un skatiet Microsoft zināšanu bāzes rakstu:

  307852 Kā sistēmā Windows XP startēt datoru, izmantojot līdzekli Pēdējā zināmā labā konfigurācija (EN)

 3. Lietojiet Windows XP uzstādīšanas programmas opciju Labot.Lai saņemtu papildinformāciju par sistēmas Windows XP labošanu, izmantojot uzstādīšanas programmu, noklikšķiniet uz šī raksta numura un lasiet Microsoft zināšanu bāzes rakstu:

  315341 Kā veikt sistēmas Windows XP jaunināšanu (atkārtotu instalēšanu) atrašanās vietā (EN)

 4. Atjaunojiet reģistra dublējumu.Lai saņemtu papildinformāciju par reģistra dublējuma atkopšanu, noklikšķiniet uz šī raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zināšanu bāzē:

  307545 Kā atkopt bojātu reģistru, kas neļauj startēt sistēmu Windows XP

U Z Z IŅ A S

Lai saņemtu papildinformāciju par kļūdas ziņojumiem "Stop 0x0000007B", noklikšķiniet uz šo rakstu numuriem un lasiet Microsoft zināšanu bāzes rakstu:

316401 Kļūdas ziņojums “Stop 0x0000007B”, kas parādās, restartējot Windows XP datoru (EN)

303786 Trūkst sadaļas [SysprepMassStorage], un tas izraisa kļūdas ziņojuma STOP 0x7B parādīšanu Windows XP sysprep attēlos

315031 Nevar jaunināt, izmantojot sistēmas Windows XP versiju MSDN

314082 Kļūdas ziņojums Stop 0x0000007B tiek saņemts pēc Windows XP sistēmas diska ievietošanas citā datorā

314859 Ierobežots OEM draivera atbalsts ir pieejams, Windows XP uzstādīšanas laikā nospiežot taustiņu F6

Rekvizīti

Raksta ID: 324103. Pēdējo reizi pārskatīts: 2014. gada 8. janv.. Pārskatījums: 1

Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition

Atsauksmes