Kā skatīt un pārsūtīt FSMO lomas produktā Windows Server 2003

K O P S A V I L K U M S

Šajā rakstā norādīts, kā pārsūtīt elastīgo atsevišķo galveno operāciju (Flexible Single Master Operations — FSMO) lomas (sauktas arī par operāciju meistara lomām), Windows Server 2003 pārvaldības konsolē (Microsoft Management Console — MMC) izmantojot Active Directory papildprogrammu rīkus.

FSMO lomas

Mežā pastāv vismaz piecas FSMO lomas, kas tiek piešķirtas vienam vai vairākiem domēna kontrolleriem. Šīs piecas FSMO lomas ir:
 • Schema Master: Shēmu meistara domēna kontrolleris kontrolē visus shēmas atjauninājumus un modifikācijas. Lai atjauninātu meža shēmu, nepieciešama piekļuve shēmu meistaram. Visā mežā var būt tikai viens shēmu meistars.
 • Domain naming master: Domēnu nosaukumdošanas meistara domēna kontrolleris pārrauga domēnu pievienošanu mežam, kā arī to noņemšanu. Visā mežā var būt tikai viens domēnu nosaukumdošanas meistars.
 • Infrastructure Master: Infrastruktūras meistars ir atbildīgs par atsauču no sava domēna objektiem uz citu domēnu objektiem atjaunināšanu. Jebkurā brīdī domēnā var būt tikai viens domēna kontrolleris, kas darbojas kā infrastruktūras meistars.
 • Relative ID (RID) Master: RID (relatīvā ID) meistars ir atbildīgs par visu domēna kontrolleru RID pūla pieprasījumu apstrādi noteiktā domēnā. Jebkurā brīdī domēnā var būt tikai viens domēna kontrolleris, kas darbojas kā RID meistars.
 • PDC Emulator: PDC emulators ir domēna kontrolleris, kas iepriekšējo Windows versiju darbstacijām, dalībnieku serveriem un domēnu kontrolleriem sevi reklamē kā primāro domēna kontrolleri (PDC). Piemēram, ja domēnā ir iekļauti datori, kuros nedarbojas Microsoft Windows XP Professional vai Microsoft Windows 2000 klientprogrammatūra, vai ja tajā ir iekļauti Microsoft Windows NT dublējuma domēnu kontrolleri, PDC emulatora meistars darbojas kā Windows NT PDC. Tas ir arī domēna galvenais pārlūks (Domain Master Browser) un apstrādā paroļu neatbilstības. Jebkurā brīdī domēnu mežā var būt tikai viens domēna kontrolleris, kas darbojas kā PDC emulatora meistars.
FSMO lomas var pārsūtīt, izmantojot komandrindas utilītu Ntdsutil.exe vai MMC papildprogrammas rīku. Atkarībā no pārsūtāmās FSMO lomas var izmantot vienu no trim MMC papildprogrammas rīkiem:
papildprogramma Active Directory Schema
papildprogramma Active Directory Domains and Trusts
papildprogramma Active Directory Users and Computers
Ja kāds dators vairs nepastāv, ir jāveic lomas pārņemšana. Lai pārņemtu lomu, izmantojiet utilītu Ntdsutil.exe.

Lomas Schema Master pārsūtīšana

Lai pārsūtītu shēmu meistara lomu, izmantojiet Active Directory Schema Master papildprogrammu. Lai varētu izmantot šo papildprogrammu, ir jāreģistrē fails Schmmgmt.dll.

Schmmgmt.dll reģistrēšana

 1. Noklikšķiniet uz Start (Sākt) un pēc tam uz Run (Izpildīt).
 2. Lodziņā Open (Atvērt) ierakstiet regsvr32 schmmgmt.dll un noklikšķiniet uz OK (Labi).
 3. Saņemot ziņojumu par operācijas sekmīgu izpildi, noklikšķiniet uz OK (Labi).

Lomas Schema Master pārsūtīšana

 1. Noklikšķiniet uz Start (Sākt), Run (Izpildīt), lodziņā Open (Atvērt) ierakstiet mmc un pēc tam noklikšķiniet uz OK (Labi).
 2. Izvēlnē File (Fails) noklikšķiniet uz Add/Remove Snap-in (Pievienot/noņemt papildprogrammu).
 3. Noklikšķiniet uz Add (Pievienot).
 4. Noklikšķiniet uz Active Directory Schema (Active Directory shēma), Add (Pievienot), Close (Aizvērt) un pēc tam uz OK (Labi).
 5. Konsoles koka logā ar peles labo pogu noklikšķiniet uz ikonas Active Directory Schema (Active Directory shēma) un noklikšķiniet uz Change Domain Controller (Mainīt domēna kontrolleri).
 6. Noklikšķiniet uz Specify Name (Norādīt nosaukumu), ierakstiet tā domēna kontrollera nosaukumu, kas būs jaunās lomas izpildītājs, un pēc tam noklikšķiniet uz OK (Labi).
 7. Konsoles koka logā ar peles labo pogu noklikšķiniet uz ikonas Active Directory Schema (Active Directory shēma) un noklikšķiniet uz Operations Master (Operāciju meistars).
 8. Noklikšķiniet uz Change (Mainīt).
 9. Noklikšķiniet uz OK (Labi), lai apstiprinātu vēlmi pārsūtīt lomu, un pēc tam noklikšķiniet uz Close (Aizvērt).

Lomas Domain Naming Master pārsūtīšana

 1. Noklikšķiniet uz Start (Sākt), norādiet uz Administrative Tools (Administratīvie rīki) un noklikšķiniet uz Active Directory Domains and Trusts (Active Directory domēni un uzticēšanās).
 2. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz Active Directory Domains and Trusts (Active Directory domēni un uzticēšanās) un noklikšķiniet uz Connect to Domain Controller (Izveidot savienojumu ar domēna kontrolleri).


  PIEZĪME. Šī darbība ir jāveic, ja nedarbojaties domēna kontrollerī, uz kuru vēlaties pārsūtīt lomu. Darbība nav jāveic, ja esat jau izveidojis savienojumu ar to domēna kontrolleri, kura lomu vēlaties pārsūtīt.
 3. Izmantojiet vienu no šīm metodēm:
  • Lodziņā Enter the name of another domain controller (Ievadiet cita domēna kontrollera nosaukumu) ierakstiet tā domēna kontrollera nosaukumu, kas būs jaunās lomas izpildītājs, un pēc tam noklikšķiniet uz OK (Labi).

   vai
  • Sarakstā Or, select an available domain controller (Vai izvēlieties pieejamu domēna kontrolleri) noklikšķiniet uz tā domēna kontrollera, kas būs jaunās lomas izpildītājs, un pēc tam noklikšķiniet uz OK (Labi).
 4. Konsoles koka logā ar peles labo pogu noklikšķiniet uz ikonas Active Directory Domains and Trusts (Active Directory domēni un uzticēšanās) un noklikšķiniet uz Operations Master (Operāciju meistars).
 5. Noklikšķiniet uz Change (Mainīt).
 6. Noklikšķiniet uz OK (Labi), lai apstiprinātu vēlmi pārsūtīt lomu, un pēc tam noklikšķiniet uz Close (Aizvērt).

Lomu RID Master, PDC Emulator un Infrastructure Master pārsūtīšana

 1. Noklikšķiniet uz Start (Sākt), norādiet uz Administrative Tools (Administratīvie rīki) un noklikšķiniet uz Active Directory Users and Computers (Active Directory lietotāji un datori).
 2. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz Active Directory Users and Computers (Active Directory lietotāji un datori) un noklikšķiniet uz Connect to Domain Controller (Izveidot savienojumu ar domēna kontrolleri).

  PIEZĪME. Šī darbība ir jāveic, ja nedarbojaties domēna kontrollerī, uz kuru vēlaties pārsūtīt lomu. Darbība nav jāveic, ja esat jau izveidojis savienojumu ar to domēna kontrolleri, kura lomu vēlaties pārsūtīt.
 3. Izmantojiet vienu no šīm metodēm:
  • Lodziņā Enter the name of another domain controller (Ievadiet cita domēna kontrollera nosaukumu) ierakstiet tā domēna kontrollera nosaukumu, kas būs jaunās lomas izpildītājs, un pēc tam noklikšķiniet uz OK (Labi).

   vai
  • Sarakstā Or, select an available domain controller (Vai izvēlieties pieejamu domēna kontrolleri) noklikšķiniet uz tā domēna kontrollera, kas būs jaunās lomas izpildītājs, un pēc tam noklikšķiniet uz OK (Labi).
 4. Konsoles koka logā ar peles labo pogu noklikšķiniet uz ikonas Active Directory Users and Computers (Active Directory lietotāji un datori), norādiet uz All Tasks (Visi uzdevumi) un noklikšķiniet uz Operations Master (Operāciju meistars).
 5. Noklikšķiniet uz pārsūtāmajai lomai atbilstošās zīmnes (RID, PDC vai Infrastructure (Infrastruktūra)) un pēc tam uz Change (Mainīt).
 6. Noklikšķiniet uz OK (Labi), lai apstiprinātu vēlmi pārsūtīt lomu, un pēc tam noklikšķiniet uz Close (Aizvērt).

U Z Z IŅ A S

Lai iegūtu papildinformāciju par saistītu tēmu, noklikšķiniet uz šī raksta numura un lasiet Microsoft zināšanu bāzes rakstu:

255690 Kā skatīt un pārsūtīt FSMO lomas grafiskajā lietotāja interfeisā

Rekvizīti

Raksta ID: 324801. Pēdējo reizi pārskatīts: 2008. gada 15. janv.. Pārskatījums: 1

Atsauksmes