STOP: 0x0000009C (0x00000004, 0x00000000, 0xb2000000, 0x00020151) ...

Šī raksta versiju par produktu Microsoft Windows NT 4.0 un Microsoft Windows 2000 skatiet 162363 (Šī saite var norādīt uz saturu, kurš daļēji vai pilnībā ir angļu valodā).

S I M P T O M I

Varat saņemt šādu pārtraukšanas kļūdas ziņojumu:

STOP: 0x0000009C (0x00000004, 0x00000000, 0xb2000000, 0x00020151)
"MACHINE_CHECK_EXCEPTION"
Var atšķirties četri iekavās ietvertie parametri.

I E M E S L S

Šī problēma rodas tādēļ, ka datora procesors ir noteicis neatkopjamu aparatūras kļūdu sistēmā Windows XP un ziņo par to. Lai to noteiktu, procesors izmanto Pentium procesoru datora pārbaudes izņēmumu (MCE) līdzekli vai dažu tipu Pentium Pro procesoru datora pārbaudes arhitektūras (MCA) līdzekli. Šī ziņojuma parādīšanu var izraisīt šādi faktori:

  • Sistēmas kopnes kļūdas
  • Atmiņas kļūdās var būt ietvertas paritātes vai kļūdas labojošā koda (ECC) problēmas
  • Kešatmiņas kļūdas procesorā vai aparatūrā
  • Translēšanas nomaļbufera (TLB) kļūdas procesorā
  • Citas centrālā procesora ražotājam specifiskas noteiktas aparatūras problēmas
  • Ražotājam specifiskas noteiktas aparatūras problēmas

S T A T U S S

Šādi tas ir projektēts.

P A P I L D I N D O R MĀ C I J A

Datora pārbaudes izņēmums rodas tad, ja sistēma Windows XP un aparatūras platforma nevar atkopt aparatūras kļūdu. Tas ir nepieciešams, lai sistēma turpinātu darboties sekmīgi un droši. Detalizētāka datora pārbaudes izņēmuma diagnostika ir sarežģīta, un šai problēmai nav vispārīga risinājuma. Lai saņemtu palīdzību šīs problēmas novēršanā, sazinieties ar aparatūras ražotāju vai datoraparatūras tehniķi.

Datora pārbaudes izņēmumus bieži izraisa šādi nosacījumi:

  • Procesors vai pamatplate darbojas, pārsniedzot specifikācijā noteiktos parametrus. Piemēram, notiek procesora vai kopnes virstaktēšana. Aparatūras darba režīmā ieteicams izmantot ražotāja noteikto darbības ātrumu.
  • Datora darbību var destabilizēt traucējumi strāvas padevē, pārslogoti barošanas termināļi, strāvas avoti, kuru parametri atrodas ārpus noteiktā diapazona, un bojāti strāvas avoti. Pārbaudiet, vai dators ir pievienots pie stabila un droša strāvas avota.
  • Datoru var sabojāt ārkārtējas temperatūras apstākļi, kurus izraisa dzesēšanas ierīču, piemēram, ventilatoru, darbības kļūmes. Pārbaudiet, vai darbojas visas dzesēšanas ierīces.
  • Datora atmiņa, iespējams, ir bojāta vai tās tips neatbilst jūsu datoram. Ja nesen ir mainīta atmiņas konfigurācija, atjaunojiet iepriekšējo konfigurāciju, lai noteiktu problēmas cēloni. Pārbaudiet, vai datorā tiek izmantota pareizā atmiņa.
Piezīme. Izmantojot kļūdu papildu reģistrēšanas līdzekļus, aparatūrā var būt ietverts atbalsta nodrošinājums, kas apkopo datora pārbaudes izņēmumu datus un piedāvā konkrētāku risinājumu.

Pentium un Pentium Pro procesori nodrošina aparatūras problēmu, piemēram, paritātes kļūdu un kešatmiņas kļūdu, noteikšanas un ziņošanas mehānismu. Lai brīdinātu par aparatūras kļūdu, procesors ziņo par datora pārbaudes kļūdas noteikšanu, ģenerējot datora pārbaudes izņēmumu — pārtraukumu (Interrupt 18). Sistēma Windows XP ziņo, ka ir radusies kļūda un parāda parametrus, ko var izmantot, lai atšifrētu informāciju par izņēmumu. Lai saņemtu informāciju par datora pārbaudes arhitektūru, sazinieties ar aparatūras vai procesora ražotāju vai skatiet Intel Pentium Pro Family Developer's Manual - Volume 3: Operating System Writer's Manual (Intel Pentium Pro saimes izstrādātāja rokasgrāmatas 3. sējums: Operētājsistēmu autora rokasgrāmata).

Rekvizīti

Raksta ID: 329284. Pēdējo reizi pārskatīts: 2006. gada 11. sept.. Pārskatījums: 1

Atsauksmes