Vadāmierīces platformā Windows Mixed Reality

Attiecas uz: Windows 10

Platforma Windows Mixed Reality ir izstrādāta tā, lai vislabāk darbotos ar jauktas realitātes kustību vadāmierīcēm, kas nodrošina dabisku, precīzu mijiedarbību, un nav nepieciešams pie sienām uzstādīt nekādu aparatūru.

Varat arī izmantot Xbox vadāmierīci vai peli un tastatūru. Un atcerieties — jauktajā realitātē vienmēr varat pārvietoties, izmantojot tikai balsi.

Vai radušās problēmas saistībā ar kustību vadāmierīcēm? Palīdzības saņemšana

Kustību vadāmierīces iestatīšana

Lai izveidotu savienojumu ar jūsu datoru, kustību vadāmierīces izmanto Bluetooth tehnoloģiju. Ja datorā nav Bluetooth iespēju, varat iegādāties USB 4.0 Bluetooth micro adapteri un piespraust to datoram.

Kad tīrskata uzgalvas displeju pievienojat pirmo reizi, jums tiek prasīts izpildīt procedūru kustību vadāmierīču savienošanai pārī. Taču, ja ierīču savienošana pārī ir nepieciešama vēlāk, to varat izdarīt tālāk aprakstītajā veidā.

  1. Katrā vadāmierīcē ievietojiet 2 AA baterijas. Taču bateriju nodalījuma vāciņš vēl nav jāuzliek atpakaļ.
  2. Nospiediet un 2 sekundes turiet nospiestu Windows pogu, lai ieslēgtu katru vadāmierīci. Ieslēdzoties uz brīdi ir dzirdama zumēšana.
  3. Pārslēdziet vadāmierīces režīmā savienošanai pārī. Poga savienošanai pārī ir bateriju nodalījumā. Nospiediet to un turiet nospiestu, līdz vadāmierīces gaismas sāk mirgot.
  4. Datorā dodieties uz Iestatījumi  > Ierīces  > Bluetooth un citas ierīces  un pēc tam atlasiet Pievienot Bluetooth vai citu ierīci  > Bluetooth.
  5. Kad kļūst redzamas vadāmierīces, atlasiet tās savienošanai pārī.

Kustību vadāmierīces poga savienošanai pārī

Saņemt palīdzību saistībā ar savienojuma izveidi

 

Vadāmierīču izmantošana

Tālāk ir aprakstīts, kā jauktajā realitātē pārvietoties, izmantojot kustību vadāmierīci, Xbox spēļvadni vai peli un tastatūru.

 

Kustību vadāmierīces pogas

Lai veiktu šādu darbību Kustību vadāmierīces Spēļvadne Pele + tastatūra
Teleportēties Nospiediet īkšķa sviru uz priekšu un pēc tam ar vadāmierīci norādiet, kurp vēlaties doties. Atlaidiet īkšķa sviru. Nospiediet kreiso īkšķa sviru uz priekšu un pēc tam skatieties uz vietu, kurp vēlaties doties. Atlaidiet īkšķa sviru. Noklikšķiniet ar peles labo pogu un turiet to nospiestu, un pēc tam ar peli norādiet, kurp vēlaties doties. Atlaidiet pogu.
Atlasīt Norādiet ar vadāmierīci un pēc tam pavelciet trigeri vai noklikšķiniet uz skārienpaliktņa. Skatieties uz mērķi un pēc tam nospiediet A. Norādiet ar peles kursoru un pēc tam noklikšķiniet ar peles kreiso pogu.
Atvērt Sākuma izvēlni Nospiediet pogu Windows . Nospiediet pogu Xbox . Nospiediet Windows logotipa taustiņu .
Aizvērt imersīvo programmu Nospiediet pogu Windows . Pēc tam atlasiet Jauktās realitātes sākums izvēlnē ātrās darbības. Nospiediet pogu  Xbox. Pēc tam atlasiet pogu Jauktās realitātes sākums izvēlnē ātrās darbības. Nospiediet Windows logotipa taustiņu.Pēc tam atlasiet pogu Jauktās realitātes sākums, kas parādās izvēlnē ātrās darbības.
Pagriezt Pārvietojiet īkšķa sviru pa kreisi vai pa labi. Pārvietojiet labo sviru pa kreisi vai pa labi. Nav pieejams.
Atkāpties Pārvietojiet īkšķa sviru atpakaļ. Pārvietojiet kreiso sviru atpakaļ. Nav pieejams.
Staigāt Nospiediet īkšķa sviru taisni uz leju un pēc tam nospiediet to tajā virzienā, kurā vēlaties iet. Nospiediet kreiso sviru taisni uz leju un pēc tam nospiediet to tajā virzienā, kurā vēlaties iet. Nav pieejams.
Pārvietot programmas logu Norādiet uz programmas joslu. Pavelciet trigeri un turiet to, lai logu satvertu, un pēc tam izmantojiet vadāmierīci, lai to pārvietotu jebkurā virzienā. Atlaidiet trigeri. Skatieties uz programmas joslu, un pēc tam nospiediet A un turiet to nospiestu, lai logu satvertu. Izmantojiet kreiso sviru, lai logu pārvietotu no vienas puses uz otru vai uz augšu un uz leju. Izmantot trigerus, lai to pārvietotu tuvāk un tālāk. Pēc tam atlaidiet A. Ar peles kursoru norādiet uz programmas joslu. Noklikšķiniet ar peles kreiso pogu un turiet to nospiestu, lai logu satvertu, un pēc tam ar peli pārvietojiet to no vienas puses uz otru vai uz augšu un uz leju. Izmantojiet peles ritenīti, lai logu pārvietotu tuvāk vai tālāk. Atlaidiet peles pogu.
Pārvietot 3D objektu Norādiet uz objektu, un pēc tam pavelciet trigeri un turiet to, lai šo objektu satvertu. Izmantojot vadāmierīci, pārvietojiet objektu jebkurā virzienā, un pēc tam atlaidiet trigeri. Skatieties uz objektu, un pēc tam nospiediet A un turiet to nospiestu, lai šo objektu satvertu. Izmantojiet kreiso sviru, lai logu pārvietotu no vienas puses uz otru vai uz augšu un uz leju. Izmantot trigerus, lai to pārvietotu tuvāk un tālāk. Pēc tam atlaidiet A. Ar peles kursoru norādiet uz objektu. Noklikšķiniet ar peles kreiso pogu un turiet to nospiestu, lai objektu satvertu, un pēc tam pārvietojiet to no vienas puses uz otru vai uz augšu un uz leju.  Lai pievirzītu tuvāk vai tālāk, izmantojiet peles ritenīti. Atlaidiet peles pogu.
Pagriezt programmas logu vai mainīt tā izmērus Ar vienu vadāmierīci norādiet uz programmas joslu un ar otru vadāmierīci norādiet jebkurā vietā uz loga. Turiet nospiestus abus trigerus, un pēc tam satuviniet vadāmierīces vai attāliniet tās vienu no otras. Lai pagrieztu, vienu vadāmierīci pārvietojiet virzienā uz sevi, bet otru — prom no sevis. Atlaidiet trigerus. Programmas joslā atlasiet Regulēt . Skatieties uz regulēšanas kadra stūri un pēc tam nospiediet A, lai to atlasītu. Izmantojiet kreiso sviru, lai mainītu loga izmērus.

Programmas joslā atlasiet Regulēt . Atlasiet regulēšanas kadra stūri un turiet to, un pēc tam izmantojiet peli, lai mainītu loga izmērus.

Pagriezt 3D objektu vai mainīt tā izmērus Abas vadāmierīces norādiet uz objektu. Lai mainītu izmēru, turiet nospiestus abus trigerus, un pēc tam satuviniet vadāmierīces vai attāliniet tās vienu no otras. Lai pagrieztu, vienu vadāmierīci pārvietojiet virzienā uz sevi, bet otru — prom no sevis. Atlasiet Regulēt  programmas joslā, un pēc tam pārvietojiet objektu, izmantojot kreiso sviru. Programmas joslā atlasiet Regulēt , pēc tam atlasiet objektu un turiet to nospiestu, izmantojiet peli, lai to pārvietotu.
Ritināt programmas logā Pavelciet trigeri un turiet to, un pēc tam pārvietojiet vadāmierīci uz augšu vai uz leju.  Izmantojiet virzienu tastatūru. Izmantojiet peles ritenīti.
Tuvināt vai tālināt programmas logā Pavelciet abus trigerus, un pēc tam satuviniet abas vadāmierīces attāliniet tās vienu no otras. Pavelciet labo trigeri, lai tuvinātu, un kreiso trigeri, lai tālinātu. Izmantojiet peles ritenīti, turot nospiestu tastatūras taustiņu CTRL.
Atvērt izvēlni Nospiediet pogu Izvēlne . Nospiediet pogu Izvēlne . Noklikšķināt ar peles labo pogu.

 

Ko nozīmē vibrācijas un gaismas?

Vadāmierīce ziņo jums, kādas darbības tiek veiktas, ierīcei vibrējot un mirgojot LED gaismas indikatoriem. 

Vadāmierīces darbības Nozīme
Ieslēdzas LED indikatori un vadāmierīce vienreiz novibrē Ieslēgšana
Izslēdzas LED indikatori un vadāmierīce divreiz novibrē Izslēgšana
LED indikatori mirgo ik pēc 3 sekundēm Miega režīms
LED indikatori lēni pulsē un vadāmierīce vienreiz novibrē Tiek aktivizēts pārī savienošanas režīms
Vadāmierīce vienreiz novibrē Tiek veidots vai pārtraukts savienojums ar datoru
LED indikatori ir spilgti izgaismoti Vadāmierīces, kuras izseko uzgalvas displejs
LED indikatori ir blāvi izgaismoti Vadāmierīces, kuras neizseko uzgalvas displejs
Vadāmierīce trīsreiz novibrē un pēc tam izslēdzas Kritisks akumulatora uzlādes līmenis
Ārējie un iekšējie LED indikatoru apļi mirgo pārmaiņus Notiek atjaunināšana