Grupēt attēlus pēc sejām

Attiecas uz: PrivacyWindows 10

Programma Microsoft Fotoattēli izmanto sejas atklāšanas un atpazīšanas tehnoloģijas, lai palīdzētu jums ātri un vienkārši sakārtot jūsu draugu un ģimenes fotoattēlus. Sejas atklāšana attēlā atšķir sejas no citiem objektiem. Piemēram, sejas atklāšana palīdz programmai Fotoattēli noteikt, kad fotoattēlā vai video ir seja, lai programma veiktu tālāku fotoattēla analīzi. Sejas atklāšana identificē un grupē līdzīgas sejas vairākos fotoattēlos vai videoklipos jūsu personiskajā kolekcijā. 

Lai uzzinātu par datiem, kas tiek apkopoti un glabāti, kad izmantojat programmu Fotoattēli, lasiet Paziņojumu par konfidencialitāti.

Grupēt fotoattēlu pēc sejām

Ja izmantojat programmas Fotoattēli 2019. gada jūlija versiju (2019.19061.17310.0) vai vecāku versiju, startējot programmu jums tiks jautās, vai jūs vēlaties izmantot grupēšanas pēc sejām līdzekli.

 1. Programmas Fotoattēli startēšana.
 2. Tiks parādīts sākuma ekrāns, kurā tiek lūgta atļauja programmā Fotoattēli ieslēgt iestatījumu Cilvēki.
 1. Veiciet vienu no tālāk minētajām darbībām.
  • Atlasiet , lai atstātu ieslēgtu iestatījumu Cilvēki un saglabātu iepriekš noteikto grupēšanu pēc sejām.
  • Atlasiet Nē, paldies, lai dzēstu visas iepriekš noteiktās sejas grupas. Atbildot uz jautājumu par to, vai tiešām vēlaties izslēgt šo iestatījumu, atlasiet .

Seju grupēšanas līdzekļa ieslēgšana

 1. Programmā Fotoattēli, labajā augšējā stūrī atlasiet Skatīt vairāk... > iestatījumi.
 2. Sadaļā Skatīšana un rediģēšana pārslēdziet iestatījumu Cilvēki no Izslēgts uz Ieslēgts
 3. Ieslēdzot šo iestatījumu, cilne Cilvēki tiks aizpildīta ar seju grupām. Pievienojot fotoattēlus un video programmas Fotoattēli kolekcijai, jūsu cilne Cilvēki var izskatīties aptuveni šādi:

  Screenshot of the People tab before it is populated with faces.
 4. Pievienojot vairāk fotoattēlu un video, seju grupas sāks parādīties cilnē Cilvēki. Šīs grupas var piesaistīt kontaktpersonām Windows programmā Cilvēki.

  Screenshot of the People tab populated with faces from the Photos app.
 5. Piesaistiet seju grupas kontaktpersonām, atlasot saiti Pievienot vārdu un pēc tam atlasot kontaktpersonu. Ja šī persona vēl nav saglabāta kā kontaktpersona, jūs to vienmēr varat izdarīt.

  Screenshot of the list that you can use to link contacts to facial groupings.
 6. Pēc seju grupu piesaistīšanas kontaktpersonām jūs varēsit vienkārši atrast draugus un ģimenes locekļus ar meklēšanas lodziņa palīdzību.

  Screenshot of the search box in the Photos app.
 7. Ja vēlaties atsaistīt kontaktpersonu no grupēšanas pēc sejām atlasiet piesaistīto sejas grupu, lai atvērtu lapu ar kontaktpersonas profila attēlu un kontaktpersonas fotoattēliem. Blakus profila attēlam atrodas kontaktpersonas vārds un zīmuļa ikona.
 8. Atlasiet zīmuļa ikonu, lai tiktu parādītas divas opcijas:
  • Noņemt vārdu— atsaista kontaktpersonu no seju grupēšanas.
  • Atvērt kontaktinformāciju — atvērs attiecīgās kontaktpersonas ierakstu Windows programmā Cilvēki.

   Screenshot of a contact showing the Remove name option.
 9. Atlasiet Noņemt vārdu, lai atsaistītu kontaktpersonu no grupēšanas pēc sejām.

Sejas atpazīšanas izslēgšana

 1. Programmā Fotoattēli, labajā augšējā stūrī atlasiet Skatīt vairāk … > Iestatījumi.
 2. Sadaļā Skatīšana un rediģēšana pārslēdziet iestatījumu Cilvēki uz Izslēgts un pēc tam apstipriniet, ka vēlaties izslēgt šo iestatījumu, atlasot Akceptēt.