Produktu drošības brīdinājumi un norādījumi

Attiecas uz: MouseSurface HeadphonesMobile Device

 

 Šis simbols apzīmē drošības un veselības informāciju šajā ierīces rokasgrāmatā.

PAZIŅOJUMS: Izlasiet drošības un veselības informāciju


Attiecas uz: visiem produktiem

Microsoft produkti ir izstrādāti, lai būtu droši un efektīvi. Lūdzu, izlasiet šo svarīgo drošības un veselības informāciju par jūsu ierīci un ierobežotās garantijas nosacījumus, kas attiecas uz jūsu ierīci. Rokasgrāmata ir paredzēta, lai palīdzētu jums darboties ērtāku un produktīvāk, izmantojot šo ierīci. Neievērojot pareizas iestatīšanas, izmantošanas un apkopes instrukcijas, palielinās nopietnu personīgu traumu, nāves, vai kaitējuma īpašumam risks.

Papildu palīdzību atradīsiet vietnē support.microsoft.com vai programmā Surface App jūsu Surface ierīcēs.

PAZIŅOJUMS: Izlasiet lietošanas norādījumus


Attiecas uz: visiem produktiem

Ja ierīce netiks pareizi iestatīta, izmantota vai apkopota, pieaug jūsu ierīces vai ierīču bojājumu riski. Izlasiet šo rokasgrāmatu un saglabājiet to kopā ar citām rokasgrāmatām izmantošanai nākotnē. Lai iegūtu maiņas rokasgrāmatas, dodieties uz support.microsoft.com vai izmantojiet kontaktinformāciju, kas norādīta Microsoft palīdzības un atbalsta sadaļā.

​Brīdinājums! Ierīces stabilitāte


Attiecas uz: Surface, Xbox, HoloLens, pele, tastatūra, Surface Headphones, Surface Earbuds, mobilās ierīces un Surface dokstacijas

 Nenovietojiet ierīci uz nelīdzenas vai nestabilas virsmas.  Turiet to droši, kad tā tiek pārvietota, neturot aiz piederuma, kabeļa vai vada. Ja neturēsit ierīci drošā veidā, tā var nokrist vai sadurties ar personu vai objektu, kas varētu kaitēt jūsu ierīcei, sabojāt citu īpašumu vai radīt traumas.

BRĪDINĀJUMS! Augsta riska lietošana


Attiecas uz: visiem produktiem

Jūsu ierīce nav paredzēta izmantošanai jebkādos apstākļos vai situācijā, kurā jebkāda veida ierīces kļūme var izraisīt nāvi, nopietnas ķermeņa traumas vai nopietnu apdraudējumu videi ("augsta riska lietošana"). Ja izvēlaties izmantot savu ierīci augsta riska lietošanai, jūs to darāt uz savu atbildību.

Uzmanību! Skārienekrāna stikls


Attiecas uz: Surface, mobilās ierīces un Surface Hub

 Jūsu ierīces skārienekrāns, tāpat kā vairums skārienekrānu, ir izgatavots no stikla. Ja ierīce tiek nomesta vai pakļauta spēcīgam triecienam, stikls var saplīst. Lai samazinātu traumu risku, nepieskarieties ekrānam, ja stikls ir saplīsis, iešķēlies vai ieplaisājis, un rīkojieties, lai ekrāns tiktu nomainīts.

Uz ieplaisājušu vai iešķēlušos skārienekrānu, ko izraisījusi ierīces ļaunprātīga izmantošana, neattiecas standarta ierobežotā garantija.

UZMANĪBU! Dzirdes drošība


Attiecas uz: Surface, Xbox, HoloLens, Surface Headphones, Surface Earbuds un mobilās ierīces

 Bieža vai ilgstoša skaļa trokšņa vai skaņas iedarbība, izmantojot austiņas, var izraisīt īslaicīgu vai pastāvīgu dzirdes zudumu. Personu jutīgums pret trokšņa radītu dzirdes zudumu un iespējamām dzirdes problēmām ir atšķirīgs. Arī ierīces radītais skaņas skaļums var atšķirties atkarībā no veida skaņas veida, ierīces iestatījumiem un izmantotā uzgalvas displeja vai austiņām. Tādējādi nav viena skaļuma iestatījuma, kas atbilst visiem vai katrai skaņas, iestatījumu un aprīkojuma kombinācijai.

Tālāk ir norādīti daži saprātīgi ieteikumi, kā līdz minimumam samazināt skaļu trokšņu vai skaņu iedarbību, izmantojot uzgalvas displeju vai austiņas ar jūsu ierīci.

 • Samaziniet laiku, cik ilgi klausāties skaļu skaņu. Visas skaņas, kuru iedarbībai esat pakļauti, ar katru dienu summējas. Mūzikas vai cita satura klausīšanās jūsu ierīcē maksimālajā skaļumā, izmantojot uzgalvas displeju vai austiņas, var neatgriezeniski sabojāt dzirdi 15 minūšu laikā. Ja esat pakļauts arī citu skaļu skaņu iedarbībai, klausīšanās lielā skaļumā var sabojāt dzirdi arī īsākā laikā.
 • Jo ilgāku laiku esat pakļauts skaļas skaņas iedarbībai, jo lielāka ir jūsu dzirdes bojājumu iespēja. Jo skaļāka skaņa, jo mazāk laika ir nepieciešams, lai rastos dzirdes bojājumi. 
 • Vienmēr samaziniet skaļumu savā ierīcē, pirms pievienojat ierīcei uzgalvas displeju vai austiņas. Iestatiet skaļumu pietiekami skaļi, lai skaidri dzirdētu klusā vidē, taču ne skaļāk.
 • Nepalieliniet skaļumu, kad esat sācis klausīties. Ausis laika gaitā var pielāgoties, tāpēc liels skaļums izklausās normāli, tomēr liels skaļums joprojām var bojāt jūsu dzirdi. 
 • Nepalieliniet skaļumu, lai bloķētu ārēju troksni. Ārēja trokšņa un skaņas no jūsu austiņām kombinācija var kaitēt jūsu dzirdei. Noslēgtas vai trokšņa atcelšanas austiņas var samazināt ārējo troksni tā, ka jums nav jāpalielina skaļums. 
 • Ja nevarat saprast kādu, kas blakus runā normālā skaļumā, nogrieziet ierīci klusāk. Skaņa, kas apslāpē normālu runu, var sabojāt dzirdi. Pat ar noslēgtām trokšņa atcelšanas austiņām jums vajadzētu spēt dzirdēt runājam blakus esošus cilvēkus.
 • Lai samazinātu iespējamos dzirdes bojājumus, saglabājiet skaļumu pietiekami zemu, lai jūs varētu sarunāties ar tuvumā esošiem cilvēkiem.
 • Uzgalvas displeji un austiņas var piesaistīt bīstamus objektus, piemēram, papīra skavas un saspraudes. Vienmēr pirms lietošanas pārbaudiet uzgalvas displeju vai austiņas.
 • Jūsu reǵionā uzgalvas displeja vai austiņu lietošana braukšanas laikā var būt aizliegta vai ierobežota; pārbaudiet vietējos tiesību aktus un noteikumus, lai iegūtu plašāku informāciju.

Visbeidzot ņemiet vērā dzirdes zuduma simptomus. Ir ieteicams regulāri pārbaudīt dzirdi pie ausu ārsta. Pārtrauciet uzgalvas displeja vai austiņu lietošanu un pārbaudiet dzirdi tālāk minētajos gadījumos.

 • Jums rodas kādi dzirdes zuduma simptomi
 • Jūs ausīs dzirdat zvanīšanu
 • Jūsu runa skan apslāpēti, neizteiksmīgi vai bez intonācijām

BRĪDINĀJUMS! Ierīces daļas ir magnētiskas


Attiecas uz: Surface, HoloLens, Keyboard, Surface Headphones, Surface Earbuds, Surface Pen un Surface dokstacijas

 Jūsu ierīces detaļas ir magnētiskas un var pievilkt metāla priekšmetus. Lai samazinātu potenciālo dzirksteļošanas risku un tās rezultātā bojājumus jūsu ierīcei, citiem priekšmetiem un/vai iespējamas personas traumas, pārbaudiet, vai elektrisko savienojumu vietās nav metāla priekšmetu, pirms savstarpēji savienojat ierīces vai uzlādes savienotājus.  Nenovietojiet magnētiski jutīgas ierīces, kredītkartes, citus magnētiskus datu nesējus jūsu ierīces tuvumā, lai novērstu iespēju magnētisku mijiedarbību starp jūsu ierīci un citām ierīcēm, iespējamus medicīniskas ierīces darbības traucējumus vai magnētiski glabātu datu bojājumus.

BRĪDINĀJUMS! Porti un atvērumi


Attiecas uz: visiem produktiem

 Lai samazinātu ugunsgrēka, strāvas trieciena vai jūsu Microsoft ierīces bojājumu risku

 • Ir aizliegts ievietot priekšmetus ierīces ventilatorā, ventilācijas atverēs, portos, statīva ailēs un eņģēs, atstarpēs starp taustiņiem un citās atverēs.
 • Nemēģiniet tīrīt portus, statīva ailes un eņģes, atstarpes ap taustiņiem vai citas atveres, izmantojot asus priekšmetus (piemēram, saspraudes, skrūvgriežus, nažus utt.)

BRĪDINĀJUMS! Tīrīšana


Attiecas uz: visiem produktiem

 Aizdegšanās, trieciena vai bojājuma risku jūsu Microsoft ierīces tīrīšanas laikā var samazināt tālāk minētie piesardzības pasākumi.

 • Pirms tīrīšanas atvienojiet visus kabeļus un izslēdziet ierīci.
 • Tīriet tikai ierīces ārpusi.
 • Tīriet ierīci ar sausu drāniņu 
 • Uzmanīgi noslaukiet ventilatora, ventilācijas atveres vai citas atveres ārējo virsmu, lai noņemtu jebkādus putekļus.
 • Nemēģiniet tīrīt savienotājus, iegremdējot tos šķidrumos. Tikai uzmanīgi noslaukiet un nosusiniet ar tīru drānu. (Neattiecas uz Microsoft Band)
 • Microsoft Band pirms uzlādes notīriet un nosusiniet savienotājus.

PAZIŅOJUMS: Saderība ar trešo pušu ierīcēm un piederumiem


Attiecas uz: visiem produktiem

 Daži trešo pušu piederumi var nebūt saderīgi ar jūsu ierīci vai arī tie var būt viltojums, tādēļ mēs stingri iesakām iegādāties un izmantot tikai oriģinālās Microsoft ierīces vai piederumus vai Microsoft licencētās ierīces vai piederumus. Lietojot nesaderīgus vai viltotus piederumus, akumulatorus un lādētājus var nodarīt kaitējumu jūsu ierīcei un, iespējams, izraisīt aizdegšanās, eksplozijas vai akumulatora darbības kļūmes risku, radot nopietnas traumas, kaitējumu jūsu ierīcei vai citu nopietnu apdraudējumu.

BRĪDINĀJUMS! Potenciāli sprādzienbīstamas vides


Attiecas uz: Surface, Xbox, HoloLens, Surface Headphones, Surface Earbuds, mobilās ierīces, Surface dokstacijas, Azure Kinect ierīces

Nekādā gadījumā neglabājiet ugunsbīstamus šķidrumus, gāzes vai sprādzienbīstamas vielas kopā ar ierīci jūsu ierīci, tās daļām un/vai piederumiem.

Izslēdziet ierīci, un nenoņemiet vai neuzstādiet akumulatora lādētājus, maiņstrāvas adapterus vai citus piederumus savai ierīcei, ja atrodaties potenciāli sprādzienbīstamā vidē. Teritorijas, kurās ir potenciāli sprādzienbīstama vide bieži, bet ne vienmēr, ir norādītas, un to vidū var būt degvielas krātuves vai degvielas uzpildes stacijas; zemākie klāji kuģos; degvielas un/vai ķimikāliju transportēšanas un glabāšanas tilpnes; un vietas, kur gaisā ir uzkrājušās ugunsbīstamas ķimikālijas vai vielu daļas, piemēram, graudu putekļi vai metāla pulveri. Šādās vietās var rasties dzirkstele un izraisīt eksploziju vai aizdegšanos.

BRĪDINĀJUMS! Skeleta–muskuļu traucējumi


Attiecas uz: Surface, Xbox, HoloLens, pele, tastatūra, Surface pildspalva un mobilās ierīces

 Elektronisko ievades ierīču izmantošana var būt saistīta nopietnu traumām vai traucējumiem. Izmantojot datoru, tāpat kā veicot daudzas darbības, reizēm varat sajust diskomfortu plaukstās, rokās, plecos, kaklā vai citās ķermeņa daļās. Tomēr, ja saskaraties ar tādiem simptomiem kā pastāvīgu vai periodisku diskomfortu, sāpēm, pulsēšanu, tirpšanu, nejutīgumu, karstuma izjūtu vai stīvumu, NEIGNORĒJIET ŠĪS BRĪDINĀJUMA ZĪMES. NEKAVĒJOTIES APMEKLĒJIET KVALIFICĒTU VESELĪBAS APRŪPES SPECIĀLISTU arī tad, ja nestrādājat ar datoru. Minētie simptomi var būt saistīti ar nepatīkamiem un reizēm neatgriezeniskiem savainojumiem vai nervu, muskuļu, cīpslu vai citus ķermeņa daļu bojājumiem. 

Šie skeleta–muskuļu traucējumi (MSD) ietver delnas kanāla sindromu, tendinītu, tenosinovītu un citus traucējumus. Lai gan pētniekiem vēl nav atbilžu uz daudziem jautājumiem par MSD, ir vispārēji atzīts, ka daudzi faktori var būt saistīti ar rašanos, tostarp: vispārējo veselību, stresu un to, kā persona tiek galā ar to, medicīniskajiem un fiziskajiem apstākļiem, un to, kā persona novieto un izmanto savu ķermeni darba un citu darbību laikā (tostarp, izmantojot tastatūru vai peli). Svarīgs faktors var būt arī laikposms, cik ilgi persona veic darbību.

Daži norādījumi, kas var palīdzēt jums ērtāk strādāt ar ierīci un, iespējams, samazināt piedzīvoto MSD, ir pieejami vietnē https://support.microsoft.com un https://xbox.com/xboxone/playhealthy (Veselīgas spēļu spēlēšanas rokasgrāmata). Veselīga darba ar datoru rokasgrāmatu var lejupielādēt vietnē http://download.microsoft.com/download/1/3/4/1340dfe4-a8c1-485f-be3b-4e8991323df3/Healthy_Computing_Guide.pdf

Uzmanību! Tastatūras taustiņi


Attiecas uz: Surface tastatūra

 Microsoft iesaka meklēt profesionālu palīdzību, lai labotu vai aizstātu bojātus vai trūkstošus taustiņus jūsu ierīcē. Esiet piesardzīgi, pašrocīgi veicot remontu. Nemēģiniet ar spēku iespiest iesprūdušos taustiņus atpakaļ tastatūrā vai ievietot priekšmetu starp taustiņiem un paneļa pārsegu. Ierīces atvēršana un/vai labošana var radīt elektrošoka, ierīces bojājumu, aizdegšanās un personisko traumu risku, kā arī citus apdraudējumus. Palīdzība un Microsoft informācija par labošanu un citus pakalpojumiem ir pieejama vietnē www.support.microsoft.com.

Uzmanību! Riski remontdarbu laikā


Attiecas uz: visiem produktiem

 Ierīces atvēršana un/vai labošana var radīt elektrošoka, ierīces bojājumu, aizdegšanās un personisko traumu risku, kā arī citus apdraudējumus. Microsoft iesaka meklēt profesionālu palīdzību ierīces remontam un ievērot piesardzību, ja pats esat uzņēmies veikt ierīces remontu.

BRĪDINĀJUMS! Lietošana


Attiecas uz: visiem produktiem

Lai samazinātu aizdegšanās, trieciena vai bojājumu risku jūsu ierīcei, nepakļaujiet ierīci lietus, sniega vai cita veida mitruma iedarbībai. Nelietojiet ierīci ūdens tuvumā vai slapjā vai pārmērīgi mitrā vietā (piem., blakus dušai, vannai, izlietnei, baseinam vai mitrā pagrabā). Lai nodrošinātu jūsu ierīces sākotnējo darbības stāvokli, ievērojiet tālāk minēto.

 • Nelietojiet ierīci tuvu siltumu avotiem, pārtikai, pārmērīgiem netīrumiem, putekļiem, eļļai, ķīmiskām vielām vai spēcīgā tiešā saules gaismā.
 • Nenovietojiet priekšmetus uz jūsu ierīces.
 • Izmantojiet tikai Microsoft norādītās papildierīces/piederumus.
 • Ierīcēm ar ventilatoriem, portiem vai līdzīgām atverēm:
 • Ir aizliegts ievietot priekšmetus ierīces ventilatorā, ventilācijas atverēs, portos, statīva ailēs un eņģēs, atstarpēs starp taustiņiem un citās atverēs.
 • Neļaujiet putekļiem uzkrāties uz ventilatora, ventilācijas atverēm un citām atverēm.
 • Nenovietojiet ierīci šaurā vietā vai ierobežotā telpā.
 • Nežāvējiet ierīci ar fēnu, apģērbu žāvētāju, kā arī plītī, tosterī vai mikroviļņu krāsnī. Ja ierīce kļūst slapja, uzmanīgi noslaukiet tās ārpusi ar tīru, sausu drāniņu.

PAZIŅOJUMS: Izmantošana


Attiecas uz: Surface, HoloLens, Surface Headphones, Surface Earbuds, Mobilās ierīces, Microsoft Band, Azure Kinect ierīces

Uzmanīgi rīkojieties ar savu Microsoft ierīci. Tā ir izgatavota no metāla, stikla un plastmasas, un tās iekšpusē ir jutīgi elektroniskie komponenti. Ierīci var sabojāt, to nometot, dedzinot vai saspiežot, vai arī ja tā saskaras ar šķidrumu. Ja rodas aizdomas par ierīces vai tās akumulatora bojājumiem, pārtrauciet ierīces lietošanu, jo tas var izraisīt pārkaršanu vai traumu. Nelietojiet ierīci ar saplaisājušu ekrānu, jo tas var izraisīt traumu. Ja raizējaties par skrāpējumiem uz savas ierīces virsmas, apsveriet iespēju izmantot maciņu vai vāciņu.

BRĪDINĀJUMS! Nosmakšanas draudi


Attiecas uz: visiem produktiem

 Glabājiet plastmasas maisiņus zīdaiņiem un bērniem neaizsniedzamā vietā, lai novērstu nosmakšanas risku.

BRĪDINĀJUMS! Aizrīšanās draudi


Attiecas uz: visiem produktiem

 Šajā ierīcē var būt sīkas daļas, kas var radīt nosmakšanas draudus bērniem vecumā līdz 3 gadiem. Glabājiet sīkās daļas bērniem neaizsniedzamā vietā.

BRĪDINĀJUMS! Glabājiet maziem bērniem nepieejamā vietā


Attiecas uz: visiem produktiem

 Ierīce un tās piederumi nav rotaļlietas Neļaujiet maziem bērniem rotaļāties ar šīm ierīcēm, jo bērni var savainot sevi vai citus, vai sabojāt ierīci. Glabājiet ierīci un tās daļas un piederumus maziem bērniem neaizsniedzamā vietā.

PAZIŅOJUMS: Ar karstumu saistītās problēmas


Attiecas uz: Surface, Xbox, mobilās ierīces, Surface dokstacijas, citas nevalkājamās ierīces

 Parastas lietošanas laikā jūsu ierīce var kļūt ļoti silta. Tas atbilst lietotājam pieejamās virsmas temperatūras ierobežojumiem, kas noteikti starptautiskajos drošības standartos (IEC 60950-1 un IEC 62368). Tomēr ilgstošs kontakts ar siltām virsmām var izraisīt diskomfortu vai traumu. Lai samazinātu potenciālās ar karstumu saistītās problēmas, ievērojiet tālāk minētās pamatnostādnes.

 • Lietošanas vai uzlādes laikā glabājiet savu ierīci un tās strāvas apgādes ierīci (PSU) labi vēdināmā telpā. Nodrošiniet atbilstošu gaisa cirkulāciju zem un apkārt ierīcei un PSU.
 • Izmantot kopējo sensoru, lai izvairītos no situācijām, kurās jūsu āda saskaras ar ierīci vai PSU, kad ierīce darbojas vai ir pievienota strāvas avotam. Piemēram, neguliet blakus ierīcei vai PSU un nenovietojiet to zem segas vai spilvena, kā arī izvairieties no jūsu ķermeņa saskaršanās ar ierīci, kad PSU ir pievienota strāvas avotam. Esiet īpaši piesardzīgs, ja jūsu fiziskais stāvoklis ietekmē jūsu spēju noteikt karstumu saskarē ar ķermeni.
 • Ja jūsu ierīce tiek izmantota ilgāku laiku, tās virsma var kļūt ļoti silta. Lai gan pieskaroties temperatūra nešķiet augsta, ja ilgāku laiku jums ir fizisks kontakts ar ierīci, piemēram, ierīce atrodas jūsu klēpī, ādai var rasties ievainojums neliela karstuma iedarbībā.
 • Ja ierīce atrodas jums klēpī un kļūst nepatīkami silta, pārvietojiet to uz stabilu darba virsmu.
 • Nekad nenovietojiet ierīci vai PSU uz mēbelēm vai citas virsmas, kuru siltuma iedarbība var sabojāt, jo ierīces pamatnes un PSU virsmas temperatūra parastas lietošanas laikā var paaugstināties.

PAZIŅOJUMS: Ar karstumu saistītas problēmas valkājamām ierīcēm


Attiecas uz: HoloLens, Surface Headphones, Surface Earbuds, Microsoft Band, citas valkājamas ierīces

 Parastas lietošanas laikā jūsu ierīce var kļūt ļoti silta. Tas atbilst lietotājam pieejamās virsmas temperatūras ierobežojumiem, kas noteikti starptautiskajos drošības standartos (IEC 60950-1 un IEC 62368). Lai samazinātu ar siltumu saistītas problēmas, izpildiet tālāk sniegtos norādījumus.

 • Esiet PIESARDZĪGI, ja izmantojat ierīci kopā ar spilvenu, segu vai citu mīkstu materiāla, kas saskaras ar ierīci, jo šāds materiāls var bloķēt gaisa plūsmu, izraisot ierīces pārkaršanu.
 • Ja ierīce kļūst nepatīkami karsta, noņemiet to un pārtrauciet tās izmantošanu.
 • Ja jūsu ierīce tiek izmantota ilgāku laiku, tās virsma var kļūt ļoti silta. Lai gan pieskaroties temperatūra nešķiet augsta, ja ilgāku laiku jums ir fizisks kontakts ar ierīci, arī maza karstuma iedarbība var izraisīt ādas bojājumus.
 • Nekad nenovietojiet strāvas apgādes ierīci (PSU) uz mēbelēm vai citas virsmas, kuru siltuma iedarbība var sabojāt, jo PSU virsmas temperatūra parastas lietošanas laikā var paaugstināties.

UZMANĪBU! Ādas kairinājums (valkājamas ierīces)


Attiecas uz: HoloLens, Surface Headphones, Surface Earbuds, Microsoft Band

 Šī ierīce ir izgatavota no materiāliem, kas parasti tiek izmantoti valkājamās patērētāju elektroniskajās ierīcēs. Tomēr dažiem cilvēkiem alerģijas vai jutīguma dēļ var rasties ādas kairinājums. Lai samazinātu ādas kairinājuma risku, veiciet tālāk minētās darbības.

 • Regulāri tīriet savu ierīci.
 • Neizmantojiet losjonus vai citus līdzekļus ierīces daļām, kas saskaras ar ādu.
 • Nevalkājiet ierīci uz ievainotas ādas.
 • Valkājiet atbilstošā veidā, noregulējiet ciešumu līdz stabilam, bet ne nepatīkamam ciešumam.
 • Ja āda kļūst kairināta, pārtrauciet izmantot ierīci.

Ja simptomi ir nopietni vai nepāriet, sazinieties ar savu ārstu.

UZMANĪBU! Ādas kairinājums (nevalkājamas ierīces)


Attiecas uz: Pele, tastatūra, Surface pildspalva

 Šī ierīce ir izgatavota no materiāliem, kas parasti tiek izmantoti valkājamās patērētāju elektroniskajās ierīcēs. Tomēr dažiem cilvēkiem alerģijas vai jutīguma dēļ var rasties ādas kairinājums. Lai samazinātu ādas kairinājuma risku, veiciet tālāk minētās darbības.

 • Regulāri tīriet savu ierīci.
 • Neizmantojiet losjonus un citus ādas kopšanas produktus vietās, kur jūsu āda var saskarties ar ierīci.
 • Izmantojiet uzmanīgi, lai izvairītos no ādas bojājumiem. 

Ja simptomi ir nopietni vai nepāriet, sazinieties ar savu ārstu.
 

BRĪDINĀJUMS! Gaismjutīguma izraisītas lēkmes


Attiecas uz: Surface, Xbox, HoloLens

 Dažiem cilvēkiem var sākties krampji, atrodoties mirgojošas gaismas vai kustīgu attēlu vai video spēļu iedarbībā. Pat cilvēkiem, kuriem nekad nav bijušas krampju vai epilepsijas epizodes, var iestāties nediagnosticēts stāvoklis, kas var izraisīt "fotosensitīvu lēkmi", skatoties kustīgus attēlus vai video spēles. 

Šīm lēkmēm var būt dažādi simptomi, tostarp apskurbums, mainīta redze, acu vai sejas raustīšanās, roku vai kāju drebēšana vai kratīšanās, dezorientācija, apmulsums vai īslaicīgs apziņas zudums. Fotosensitīvās lēkmes var izraisīt arī apziņas zudumu vai konvulsijas, kas var radīt traumas, nokrītot vai uztriecoties tuvumā esošiem priekšmetiem. Nekavējoties pārtrauciet atskaņošanu un sazinieties ar ārstu, ja jums rodas kāds no šiem simptomiem. Vecākiem būtu jānovēro savi bērni vai jāpajautā viņiem par iepriekš minētajiem simptomiem — bērni un pusaudži biežāk nekā pieaugušie var piedzīvot šādas lēkmes. Fotosensitīvās lēkmju risku var samazināt, veicot tālāk minētos piesardzības pasākumus.

 • Apsēdieties tālāk video ekrāna.
 • Izmantojiet mazāku video ekrānu.
 • Spēlējiet spēles labi apgaismotā telpā.
 • Nespēlējiet spēles, ja esat miegains vai noguris.

Ja jums vai kādam no jūsu radiniekiem kādreiz ir bijuši krampji vai epilepsijas epizodes, pirms spēles sazinieties ar ārstu.

BRĪDINĀJUMS! Vispārīga akumulatoru drošība


Attiecas uz: Surface, Xbox, HoloLens, pele, tastatūra, Surface Headphones, Surface Earbuds, Surface pildspalva, mobilās ierīces, Microsoft Band

 Jūsu ierīce izmanto vienreizlietojamas vai uzlādējamas baterijas. Nepareiza vienreizlietojamo vai lādējamo bateriju lietošana vai ļaunprātīga izmantošana var radīt kaitējumu, nāvi, īpašuma bojājumu, un var sabojāt ierīci un tās piederumus baterijas šķidruma noplūdes, aizdegšanās, pārkaršanas vai eksplozijas rezultātā.

Bateriju šķidrumi izraisa koroziju un var būt toksiski. Tie var izraisīt apdegumus un var būt bīstami vai letāli, ja tos norij.

Lai samazinātu traumu risku, izmantojiet vienreizlietojamās vai atkārtoti uzlādējamās baterijas.

 • Glabājiet baterijas bērniem nepieejamā vietā.
 • Uzlādējamos akumulatorus ir atļauts uzlādēt tikai ar lādētāju, kas tika piegādāts kopā ar jūsu ierīci. Neatbilstoša uzlādes risinājuma izmantošana var izraisīt ugunsgrēku vai sprādzienu
 • Nekavējoties izņemiet vecas, vājas vai izlietotas baterijas no ierīces. Pārstrādājiet vai apglabājiet vecās, vājās vai izlietotās baterijas atbilstoši vietējiem, reģionāliem vai valsts tiesību aktiem
 • Izņemiet baterijas no jūsu ierīces pirms ierīces noglabāšanas uz ilgāku laiku. 
 • Izvairieties no saskares ar bateriju šķidrumu. Ja baterija tek:
  • Uzmanieties, lai noplūdušais šķidrums nepieskaras ādai, acīm, apģērbam vai citām virsmām. Ja baterijas šķidrums saskaras ar ādu, acīm vai apģērbu, nekavējoties noskalojiet skarto vietu ar ūdeni un sazinieties ar ārstu vai atbilstīgi ar citu medicīnisko pakalpojumu sniedzēju.
  • Uzmanīgi izņemiet visas baterijas, ievērojot bateriju izņemšanas instrukcijas, kas pievienotas jūsu ierīcei.
  • Pirms jaunu bateriju ievietošanas rūpīgi iztīriet bateriju nodalījumu ar sausu drāniņu vai izpildiet bateriju ražotāja ieteikumus tīrīšanai.
 • Mēs iesakām izmantot Microsoft apstiprinātus bateriju komplektus.  Nomainiet vienreizlietojamās vai uzlādējamās baterijas, kas piegādātas kopā ar ierīci, ar tāda paša veida un novērtējuma baterijām. 
 • Neizjauciet, nesaspiediet, neatveriet īsu ārējās shēmu ārējus kontaktus, nepakļaujiet tos temperatūras iedarbībai virs 40°C (104°F), un neatbrīvojieties no baterijām, tās sadedzinot vai nogremdējot ūdenī. 
 • Nejauciet jaunas un vecas dažādu veidu baterijas (piemēram, oglekļa-cinka un sārma baterijas). 
 • Nepieļaujiet metāla priekšmetiem pieskarties bateriju termināļiem ierīcē — tie var sakarst un radīt apdegumus. 
 • Nepārvietojiet vai nenovietojiet baterijas vai bateriju komplektus kopā ar citiem metāla priekšmetiem. 
 • Neatstājiet ar baterijām darbināmu ierīci tiešos saules staros ilgāku laiku. 
 • Neiegremdējiet baterijas ūdenī un neļaujiet tām kļūt mitrām. 
 • Neizmantojiet bateriju, ja tā ir kļuvusi slapja.  Nemēģiniet žāvēt baterijas vai bateriju komplektu ar fēnu, parastajā krāsnī vai mikroviļņu krāsnī. 
 • Nepievienojiet baterijas tieši sienas kontaktligzdai vai auto-piesmēķēšanas ligzdai. 
 • Nemetiet, nekāpiet uz tām, kā arī nepakļaujiet baterijas nopietnam fiziskam triecienam. 
 • Baterijas nedrīkst modificēt vai pārveidot, ievietot tajās svešķermeņus, kā arī ievietot tās ūdenī vai citos šķidrumos, pakļaut ugunsgrēka, eksplozijas un citiem riskiem.
 • Neuzlādējiet baterijas pie uguns vai ļoti karstos apstākļos.
 • Ierīces vai tās akumulatora nomešana, it īpaši uz cietas virsmas, var sabojāt ierīci un tās akumulatoru. Mēs iesakām meklēt speciālista palīdzību, lai pārbaudītu jūsu ierīci, ja uzskatāt, ka noticis kaitējums.
 • Nekad nelietojiet bojātu akumulatoru. Ja akumulators izskatās saskrāpēts vai sliktā stāvoklī, nekavējoties pareizi atbrīvojieties no tā.  Bojāta akumulatora izmantošana var izraisīt elektriskus īssavienojumus, pārkaršanu un citas detaļu kļūmes.

BRĪDINĀJUMS! Apaļo bateriju drošības norādījumi


Attiecas uz: Surface tastatūru un pildspalvu

 GLABĀJIET BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ VIETĀ. NENORIJIET BATERIJU. ĶĪMISKU APDEGUMU RISKS.

Šī ierīce satur apaļās baterijas. Ja tās norij, apaļās baterijas var radīt nopietnus iekšējus apdegumus un mīksto audu perforāciju tikai divu stundu laikā, izraisot nopietnas traumas vai nāvi.

Vienmēr glabājiet jaunas un izlietotas baterijas zīdaiņiem un bērniem nepieejamā vietā. Ja jūsu ierīces bateriju nodalījumu nav iespējams aizvērt pilnībā, pārtrauciet ierīces lietošanu un glabājiet to zīdaiņiem un bērniem nepieejamā vietā. Nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību, ja jums ir aizdomas, ka zīdainis vai bērns var būt norijis vai ievietojis apaļo bateriju jebkurā ķermeņa daļā. Apaļās baterijas ir nekavējoties jāizņem medicīniski kvalificētiem darbiniekiem, lai mazinātu nopietnu traumu vai nāves risku.

BRĪDINĀJUMS! Bateriju maiņa un ierīces remonts (baterijas, kuras var nomainīt lietotājs)


Attiecas uz: Xbox, pele, tastatūra, Surface pildspalva, mobilās ierīces

 Baterijas ierīcēs ar maināmām baterijām var nomainīt, atverot bateriju nodalījuma ietveri un izpildot veicot maiņas darbības, kas ir aprakstītas Īsajā darba sākšanas rokasgrāmatā. Microsoft iesaka meklēt profesionālu palīdzību visam pārējam ierīces remontam un ievērot piesardzību, ja pats esat uzņēmies veikt ierīces remontu. Ierīces atvēršana un/vai labošana var radīt elektrošoka, ierīces bojājumu, aizdegšanās un personisko traumu risku, kā arī citus apdraudējumus.

BRĪDINĀJUMS! Akumulatora drošība (lietotājam nemaināmie akumulatori)


Attiecas uz: Surface, Xbox, HoloLens, Surface Headphones, Surface Earbuds, Microsoft Band, ierīces ar nemaināmiem akumulatoriem

 Ierīces akumulatora nepareiza lietošana var izraisīt aizdegšanos vai sprādzienu. Nekarsējiet, nepārduriet, nebojājiet ierīci vai tās akumulatoru, vai neutilizējiet sadedzinot. Neatstājiet vai neuzlādējiet ierīci tiešos saules staros ilgāku laiku. Tas var radīt kaitējumu akumulatoram vai izraisīt tā izkušanu.

Microsoft iesaka meklēt profesionālu palīdzību visam pārējam ierīces remontam un ievērot piesardzību, ja pats esat uzņēmies veikt ierīces remontu. Ierīces atvēršana un/vai labošana var radīt elektrošoka, ierīces bojājumu, aizdegšanās un personisko traumu risku, kā arī citus apdraudējumus. Palīdzība un Microsoft informācija par labošanu un citus pakalpojumiem ir pieejama vietnē www.support.microsoft.com.

BRĪDINĀJUMS! Ņemiet vērā apkārtni


Attiecas uz: Surface, HoloLens, Surface Headphones, Surface Earbuds, mobilās ierīces

 Lai samazinātu iespējamo traumu vai nāves risku neuzmanības dēļ, neizmantojiet ierīces braucot ar automašīnu, darbinot iekārtas, braucot ar velosipēdu, ejat ar kājām vai veicot citas darbības, kurām ir nepieciešama jūsu nedalīta uzmanība. Ierīces izmantošana atsevišķi vai kopā ar uzgalvas displeju vai austiņām (pat tad, ja izmanto tikai vienā ausī), braucot ar automašīnu vai velosipēdu nav ieteicama un jūsu kopienā var būt aizliegta.

Vienmēr saglabājiet skaļuma līmeni uzgalvas displejā vai austiņās pietiekami zemu, lai dzirdētu cilvēkus runājam, skaņas, kas var brīdināt jūs par bīstamiem apstākļiem, kā arī lai aizsargātu savu dzirdi. Pārskatiet un ievērojiet tiesību aktus un noteikumus jūsu kopienā par mobilo ierīču lietošanu, braucot ar automašīnu vai velosipēdu.  Tālāk ir minēti citi saprātīgi ieteikumi, lai samazinātu ar uzmanības novēršanu saistītos riskus.

 • Nekad nerakstiet un nepārskatiet īsziņas vai e-pasta ziņojumus. 
 • Nekad neievadiet navigācijas informāciju.
 • Nekad nesērfojiet tīmeklī vai neveiciet citas darbības, kas novērš jūsu uzmanību.

UZMANĪBU! Navigācija


Attiecas uz: Surface, mobilās ierīces

 Navigācijas funkcijas un atrašanās vietas pakalpojumi ierīcē ir atkarīgi no datu pakalpojumiem, kas var tikt mainīti un var nebūt pieejami visur vai visos apstākļos.  Tā rezultātā karte un ar atrašanās vietu saistītas funkcijas jūsu ierīcē var nebūt pieejamas, būt neprecīzas vai nepilnīgas. Izmantojat navigācijas pakalpojumu, vienmēr rīkojieties saprātīgi, salīdzinot navigācijas funkcijas sniegto informāciju ar to, ko redzat apkārtnē, un novērojiet ceļa apstākļus un zīmes, lai konstatētu jebkādu neatbilstību.

BRĪDINĀJUMS! Izvairīties no gaisa spilveniem


Attiecas uz: Surface, mobilās ierīces

 Nenovietojiet ierīci vai citus priekšmetus gaisa spilvenu tuvumā transportlīdzekļos, kas ir aprīkoti ar gaisa spilveniem. Priekšmeti, kas novietoti uz gaisa spilveniem vai to tuvumā, var izraisīt nopietnas traumas vai nāvi, ja gaisa spilvens nostrādā.

Uzmanību! Pakļaušana radiofrekvenču (RF) enerģijas iedarbībai


Attiecas uz: Surface, Xbox, HoloLens, pele, tastatūra, Surface Headphones, Surface Earbuds, Surface pildspalva, mobilās ierīces, Microsoft Band

Ierīcēs, kurās ir Wi-Fi un Bluetooth® radioraidītāji, kas ir paredzēti, ražoti un pārbaudīti, lai tie atbilstu Federālās sakaru komisijas (Federal Communications Commission — FCC) un Kanādas un Eiropas RF pamatnostādnēm attiecībā uz RF iedarbību un konkrētu absorbcijas ātrumu.

Lai nodrošinātu, ka jūsu pakļaušana radiofrekvenču enerģijai, ko rada Wi-Fi un Bluetooth radio, nepārsniedz ekspozīcijas ierobežojumus, kas noteikti šajās pamatnostādnēs, pagrieziet ierīces ar displeja ekrāniem tā, lai displeja puse nebūtu tiešā saskarsmē ar jūsu ķermeni (piemēram, nenovietojiet displeju ar ekrānu uz leju sev klēpī vai uz ķermeņa augšdaļas).

Papildinformāciju par RF drošību var atrast FCC tīmekļa vietnē http://www.fcc.gov/oet/rfsafety un Industry Canada tīmekļa vietnē http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf01904.html.

BRĪDINĀJUMS! Bezvadu ierīces lidmašīnā


Attiecas uz: Surface, Xbox, HoloLens, pele, tastatūra, Surface Headphones, Surface Earbuds, Surface pildspalva, mobilās ierīces

 Pirms iekāpšanas lidmašīnā vai bezvadu ierīces ievietošanas bagāžā, kas tiks pārbaudīta, izņemiet akumulatoru no bezvadu ierīces (ja tas ir izņemams) vai izslēdziet mobilo ierīci (ja tai ir ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis). Sagaidiet paziņojumu, kas atļaus jums izmantot jūsu ierīci lidojuma laikā. Lidmašīnas bezvadu tīkla izmantošanu aviolīnija nosaka pēc saviem ieskatiem.

BRĪDINĀJUMS! Personiskās medicīniskās ierīces


Attiecas uz: Surface, Xbox, HoloLens, pele, tastatūra, Surface Headphones, Surface Earbuds, Surface pildspalva, mobilās ierīces, Microsoft Band

 Radiofrekvenču emisijas un elektronisko ierīču radītais magnētiskais lauks var negatīvi ietekmēt citu elektronisko ierīču darbību, izraisot to nepareizu darbību. Lai gan jūsu ierīce ir izstrādāta, pārbaudīta un ražota tā, lai tā atbilstu noteikumiem, kas regulē radiofrekvenču emisijas tādās valstīs kā Amerikas Savienotajās Valstīs, Kanādā, Eiropas Savienībā un Japānā, bezvadu raidītāji un elektriskās shēmas ierīcē var izraisīt neparedzētus traucējumus, mijiedarbojoties ar citām elektroniskām ierīcēm.

Personām ar elektrokardiostimulatoru vienmēr būtu jāievēro tālāk minētie piesardzības pasākumi.

 • Amerikas Sirds veselības asociācija iesaka saglabāt vismaz 15 cm (6 collu) atstatumu starp bezvadu ierīci un elektrokardiostimulatoru, lai izvairītos no iespējamiem elektrokardiostimulatora darbības traucējumiem.
 • Ja izmantojat mobilo ierīci ar apvalku vai turētāju, izvēlieties to, kuram nav metāla daļu.
 • Nenēsājiet ierīci krūšu kabatā.
 • Ja jums ir pamats aizdomām par to, ka ierīce izraisa traucējumus, tā nekavējoties ir jāizslēdz.

Ja izmantojat medicīnisko ierīci, kas nav elektrokardiostimulators, sazinieties ar ierīces ražotāju vai savu ārstu, lai iegūtu informāciju un norādījumus par to, kā izmantot citas elektroniskās ierīces jūsu medicīniskās ierīces tuvumā.

BRĪDINĀJUMS! Radiofrekvenču traucējumi


Attiecas uz: Surface, Xbox, HoloLens, pele, tastatūra, Surface Headphones, Surface Earbuds, Surface Pen, mobilās ierīces

 Lai gan jūsu ierīce ir pārbaudīta drošību un saderību, tajā ir radio, kas varētu ietekmēt citas elektroniskās ierīces vai medicīniskās ierīces (piemēram, elektrokardiostimulatoru) noteiktos apstākļos, izraisot to darbību, tādēļ iespējams traumu vai nāves.

 • Izslēdziet ierīci visās vietās, kur tiek lūgts to darīt.
 • Atrodoties lidmašīnā, izpildiet visus apkalpes norādījumus. Izslēdziet ierīci un/vai ieslēdziet to lidmašīnas režīmā atbilstoši apkalpes norādījumiem, tostarp bezvadu ierīces, kas atrodas jūsu bagāžā. Sazinieties ar aviolīnijas darbiniekiem vai apkalpi par jūsu ierīces izmantošanu lidojuma laikā.
 • Ievērojiet visus iekārtu noteikumus un norādījumus vietās, kur mobilo sakaru tīkla un bezvadu tīkla izmantošana ir aizliegta.

BRĪDINĀJUMS! Maiņstrāvas elektropadeves drošība


Attiecas uz: Surface, HoloLens, mobilās ierīces, Surface dokstacijas, ierīces ar ārējo elektroapgādes avotu

 Vienmēr izvēlieties un izmantojiet jūsu ierīcei atbilstošu maiņstrāvas barošanas avotu. Šādu piesardzības pasākumu neveikšanas rezultātā ir iespējamas nopietnas strāvas trieciena vai ugunsgrēka izraisītas traumas vai nāve, kā arī ierīces bojājumi. 

Lai izvēlētos atbilstošu strāvas avotu savai ierīcei:

 • Iesakām izmantot oriģinālās Microsoft strāvas apgādes ierīces (PSU) un maiņstrāvas elektrības vadus. Oriģinālā Microsoft PSU ierīce tika piegādāta kopā ar jūsu ierīci. Oriģinālo Microsoft PSU ierīci ir iespējams iegādāties pie pilnvarotajiem Microsoft pārstāvjiem un vietnē https://store.microsoft.com/devices.
 • Izmantojiet tikai maiņstrāvas jaudu, ko nodrošina standarta (galvenā) sienas kontaktligzda. Neizmantojiet nestandarta enerģijas avotus, piemēram, ǵeneratorus vai invertorus — arī tad, ja spriegums un frekvence šķiet pieņemami. 
 • Pārliecinieties, ka jūsu rozete nodrošina tādu strāvas veidu, kāds norādīts uz PSU (sprieguma [V] un frekvences [Hz] izteiksmē). Ja neesat pārliecināts par mājās nodrošinātās strāvas veidu, sazinieties ar kvalificētu elektriķi. 
 • Nepārslogojiet sienas kontaktligzdu, pagarinātāju, kontaktdakšu vai citas elektrības rozetes. Pārliecinieties, ka tie ir novērtēti kā atbilstīgi kopējai strāvai (ampēros [A]), ko patērē jūsu ierīce (kā norādīts uz PSU) un citas ierīces, kuras izmanto to pašu ķēdi. 
 • Ierīcēm, kurām glabāšanai var būt atliekti maiņstrāvas kontaktdakšas zari, pārliecinieties, vai tās zari ir pilnībā izvērsti pirms pievienošanas maiņstrāvas barošanas ierīces kontaktligzdai.
 • Ierīcēm, kas aprīkotas ar strāvas vadiem ar noņemamu kontaktdakšas zariem un universālu barošanas avotu, pārliecinieties, vai zaru montāža ir pareizi konfigurēta strāvas kontaktligzdai un pilnībā ievietota barošanas avotā, pirms pievienojat maiņstrāvas barošanu kontaktligzdai (sistēma).

UZMANĪBU! Kabeļu un vadu drošība


Attiecas uz: Surface, Xbox, HoloLens, pele, tastatūra, Surface Headphones, Surface Earbuds, Surface pildspalva, mobilās ierīces, Microsoft Band, Azure Kinect ierīces

 Neatbilstoši novietoti ierīces kabeļi un vadi rada potenciālu atvienošanas risku.  Sakārtojiet visus kabeļus un vadus, lai cilvēki un mājdzīvnieki nejauši tos nepavilktu, pārvietojoties vai staigājot attiecīgajā teritorijā. Neļaujiet bērniem spēlēties ar kabeļiem un vadiem. Lai novērstu kaitējumu vadiem un kabeļiem, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

 • Aizsargāt vadus no tā, ka uz tiem tiek uzkāpts vai tie tiek saspiesti.
 • Aizsargājiet vadus no saspiešanas vai krasas izliekšanas, īpaši ja tie tiek pievienoti strāvas (sistēmas) sienas kontaktligzdai, strāvas padeves ierīcei un jūsu ierīcei.
 • Neraujiet, nemezglojiet, krasi nelieciet, nestiepiet vai citādi ļaunprātīgi neizmantojiet strāvas vadus. Neaptiniet strāvas vadu pārāk cieši, jo īpaši ap spēka ķieģeli. Tiniet to vaļīgos ruļļos, nevis šauros leņķos.
 • Novietojot savu ierīci vai PSU, pārliecinieties par to, ka vadi nav asi izliekti un savienotāji neatduras pret sienām vai cietām virsmām. 
 • Nenovietojiet vadus siltumu avotu tuvumā.
 • Neļaujiet mājdzīvniekiem vai bērniem kost vai košļāt vadus.
 • Atvienojot strāvas vadu, velciet kontaktdakšu — nevelciet vadu.
 • Regulāri pārbaudiet strāvas vadus un kabeļus. Ja strāvas vads vai kabelis kļūst silts, ir nodilis, ieplaisājis vai kaut kādā veidā bojāts, nekavējoties pārtrauciet tā lietošanu. Ir ieteicams nomainīt jūsu bojāto strāvas vadu vai kabeli pret oriģinālo Microsoft vadu vai kabeli.
 • Atvienojiet savu uzlādes kabeli vai vadu no strāvas padeves tīkla negaisa laikā vai tad, ja ierīce netiek ilgstoši izmantota.

Uzmanību! Barošanas avota ierīces (PSU) līdzstrāvas savienotājs


Attiecas uz: Surface

 Izvairieties no ilgstoša ādas kontakta ar līdzstrāvas savienotāju, kad jūsu barošanas avota ierīce (PSU) ir pieslēgta strāvas avotam, jo tas var radīt diskomfortu vai traumu. Būtu jāuzmanās, lai novērstu gulēšanu vai sēdēšanu uz DC savienotāja.

Nepakļaujiet savienotāju šķidrumu, sviedru, netīrumus vai citu piesārņotāju iedarbībai. Piesārņota savienotāja izmantošana var izraisīt pārkaršanu, radīt diskomfortu vai ievainojumus. Nekavējoties pārtrauciet savienotāja izmantošanu. Atvienojiet DC savienotāju no ierīces. Noslaukiet un nosusiniet to ar tīru drānu.

Ja konstatējat jebkādus bojājumus lādētājā vai vadā, pārtrauciet to lietošanu un sazinieties ar mums attiecībā uz atbalsta iespējām.

Uzmanību! Prasības izmantošanai.


Attiecas uz: HoloLens

 Lai ērti un patīkami skatītu hologramma ar HoloLens, attālumam starp acu zīlītēm ir jābūt starp 51 un 74. Šis diapazons atbilst lielākajai daļai pieaugušo un bērnu, sākot no 13 gadu vecuma.  Ierīce HoloLens nav paredzēta izmantošanai bērniem, kas ir jaunāki par 13 gadiem.

BRĪDINĀJUMS! Esoši redzes traucējumi


Attiecas uz: HoloLens, Windows Mixed Reality

Lai skatītu stereoskopisku 3D saturu, ir nepieciešama laba binokulārā redze. Ja 3D saturu nevarat skatīt skaidri un ērti, apsveriet iespēju konsultēties ar acu ārstu. HoloLens var lietot ar lielāko daļu briļļu un izmantot ar kontaktlēcām. Ja jums ir iepriekšēji redzes traucējumi, pirms izmantojat HoloLens, lūdzu, sazinieties ar ārstu. Nelielai daļai cilvēku ir iepriekšēji redzes traucējumi, kas var pastiprināties, izmantojot HoloLens.

Uzmanību! Windows Mixed Reality ērta lietošana


Attiecas uz: HoloLens, Windows Mixed Reality

Izmantojot jauktu vai virtuālu realitāti, dažiem lietotājiem var rasties neērtības, piemēram, slikta dūša, jūras slimība, reibonis, dezorientācija, galvassāpes, nogurums vai acu nogurums, sausas acis it īpaši laikā, kamēr viņi pierod pie šīs platformas lietošanas. Ja simptomi ir nopietni vai nepāriet, sazinieties ar ārstu.

Jūras slimība un saistīti simptomi var rasties, ja pastāv neatbilstība starp redzamo un ķermeņa uztverto apkārtni. Ja jums bieži rodas jūras slimība, migrēnas galvassāpes, iekšējās auss traucējumi vai citas veselības problēmas, jums var pastāvēt paaugstināts neērtību risks.

Nav zināms, ka 3D vai jauktās realitātes skatīšanās var kaitēt redzes attīstībai vai izraisīt binokulārās redzes traucējumus. Ja nevarat skaidri un ērti skatīt 3-d efektu, apsveriet iespēju konsultēties ar acu ārstu, jo jums var būt jau esoši, nediagnosticēti binokulāri redzes traucējumi.

Noteiktas situācijas var palielināt neērtību risku. Piemēram:

 • Kamēr esat jauns lietotājs — simptomi samazināsies, jums pierodot pie jauktas vai virtuālās realitātes ierīču izmantošanas.
 • Ierīces visērtāk ir izmantot tādiem lietotājiem, kuru attālums starp acu zīlītēm (interpupillary distance — IPD) ietilpst noteiktā diapazonā. IPD ir attālums starp abu acu zīlīšu centriem. Lietotājiem, kuru IPD ir ārpus šīs ierīces optimālā diapazona, var rasties neērtības.
 • Noteikta veida saturs, it īpaši spēles vai filmas, kas jums liek justies, ka pārvietojaties telpā vai skatāties no augšas uz leju, vai mijiedarbības, kas ir saistītas ar kustīgu objektu izsekošanu.
 • Ilgstoša ierīces izmantošana bez pārtraukuma.

Lai samazinātu diskomforta risku:

 • Sāciet izmantot ierīci pakāpeniski, ievērojot īsu sesiju laiku. Lielākajai daļai lietotāju diskomforta sajūta pazūd pēc dažām sākuma sesijām.
 • Regulāri ņemiet pārtraukumus, apstājieties un atpūtieties, ja jums rodas kādas neērtības. Pārtraukumu intervāli un to ilgums ir atkarīgi no katra konkrētā lietotāja un ierīces izmantošanas paradumiem.

Ja izjūtat diskomfortu, pārtrauciet ierīces izmantošanu un atpūtieties līdz jūtaties labāk. Nekustīga sēdēšana labi apgaismotā vidē var paātrināt atgūšanos no dezorientācijas. Ja rodas dezorientācija, izvairieties no darbībām, kuru veikšanai ir nepieciešama līdzsvara noturēšana, koordinācija vai citas spējas, kamēr jūs atgūstaties. Ņemiet vērā to, kāda veida saturu jūs skatījāties tajā situācijā, kad radās neērtības, kā arī citus šīs situācijas aspektus, lai nākamajā reizē šādai pieredzei varētu pielāgoties vai tajā pāriet pakāpeniski. Katram cilvēkam ir nepieciešams cits adaptācijas laiks. Apsveriet iespēju ņemt biežākus vai ilgākus pārtraukumus.

Paziņojums: Lai 3D saturu skatītos ērtāk


Attiecas uz: HoloLens, Windows Mixed Reality

Lai skatītu stereoskopisku 3D saturu, ir nepieciešama laba binokulārā redze. Ja jums ir binokulārās redzes traucējumi, piemēram, strabisms (šķielēšana, koordinācijas trūkums starp abām acīm), iespējams, 3D saturu nevarēsit ērti skatīties. Nelielai daļai cilvēku ir sākotnēji binokulārās redzes traucējumi, kurus viņi, iespējams, nav konstatējuši līdz brīdim, kad mēģina skatīties 3D saturu. Ja 3D saturu nevarat skatīt skaidri un ērti, apsveriet iespēju konsultēties ar acu ārstu.

Uzmanību! Lietojiet drošā vidē


Attiecas uz: Windows Mixed Reality

 Ierīces lietošanas dēļ jūsu uzmanība var būt novērsta, un jūs varat nepamanīt apkārtni. Windows Mixed Reality tīrskata uzgalvas displejs var pilnībā aizsegt jūsu skatu, un var izskatīties, ka Saturs ir tālu, bet šis Saturs tik un tā var aizsegt jūsu skatu uz tuvumā esošiem fiziskiem priekšmetiem.

Lietojiet tikai drošā vietā, kas atbilst jūsu aktivitātēm. Centieties izvairīties no apdraudējumu aktivizēšanas, no kāpnēm, zemiem griestiem, trausliem vai vērtīgiem priekšmetiem, kas var tikt bojāti, kā arī no situācijām, kurās var negaidīti tuvoties kādas personas vai citas būtnes. Ierīci nedrīkst lietot gadījumos, kad drošības apsvērumu dēļ ir nepieciešams redzēt apkārtni un pievērst tai nedalītu uzmanību.

Jums ir jāievēro visi Windows Mixed Reality iestatīšanas ieteikumi, tostarp uzgalvas displeja izmantošana robežas izveidošanai. Jūsu datora iestatījumi un dažas programmas vai funkcionalitātes var izraisīt robežas attēlošanas aizkaves vai kļūdas. Vienmēr esiet piesardzīgi un ņemiet vēra savu apkārtni, pat gadījumos, kad esat izveidojis robežu.

Paziņojums: Robežu lietošana


Attiecas uz: HoloLens, Windows Mixed Reality

Jūsu ierīces līdzekļus, ja tie ir pieejami un pareizi konfigurēti, ir iespējams izmantot robežu iestatīšanai, lai izvairītos no šķēršļiem un palīdzētu pārvaldīt apkārtējo vidi.

Uzmanību! Veiciet iestatīšanas norādījumos un instrukcijās aprakstītās darbības


Attiecas uz: HoloLens, Windows Mixed Reality

 Izpildiet visus iestatīšanas norādījumus un ievērojiet visas instrukcijas, kas attiecas uz jūsu ierīci, tās piederumiem un jebkura veida programmatūru, kā arī 2D, 3D saturu vai pieredzi (“saturs”).

Ja ierīces iestatīšana, izmantošana un apkope netiek veikta atbilstošā veidā, pieaug būtisku traumu, nāves, īpašuma bojājumu vai jūsu ierīces un tās piederumu bojājumu risks.

Uzmanību! Ierīces koplietošana


Attiecas uz: Xbox, Windows Mixed Reality

Ja savu Ierīci ļaujat izmantot kādam citam, tad jums ir jānodrošina, ka šī persona saprot šajā ceļvedī sniegto informāciju par veselību un drošību, kā arī visus Ierīces un Satura nodrošinātāju sniegtos papildu norādījumus par drošību vai lietošanu. Katrai personai, kas izmanto Ierīci, ir jāizpilda iestatīšanas/orientācijas procedūras, lai apgūtu sistēmu.

Uzmanību! Programmu risks


Attiecas uz: Azure Kinect ierīces

Šajā rokasgrāmatā iekļautie brīdinājumi attiecas uz aparatūru un tās programmatūru savrupā vidē. Viens vai vairāki šajā rokasgrāmatā ietvertie brīdinājumi var neattiekties vai var būt neatbilstīgi vai nepilnīgi attiecībā uz apdraudējumiem vai citiem riskiem, kas saistīti ar jūsu programmu. Tikai jūs esat atbildīgs par jūsu programmā nepieciešamo brīdinājumu noteikšanu, šo brīdinājumu saturu un to, kā šie brīdinājumi tiek nodoti lietotājiem.

BRĪDINĀJUMS! Izmantošana un vides sagatavošana


Attiecas uz: Surface Hub

Lai samazinātu traumu risku ierīces lieluma un svara dēļ un ievērotu to, cik svarīgi ir turēt ierīci taisnā stāvoklī:

 • Pirms pārvietojat ierīci uz vietu, kur tā tiks uzstādīta, apskatiet vietu, lai noteiktu, cik droši ir to pārvietot uz vietu, kur tā tiks izsaiņota un samontēta.
 • Gādājiet, lai izpakošanā un uzstādīšanā vienmēr piedalītos vismaz divi cilvēki.
 • Kad ierīce ir izsaiņota, tā uzreiz ir jāsamontē, tāpēc montāžas sistēmai jābūt gatavai pirms izpakošanas. Ja montējat uz ritoša statīva, pirms izpakošanas nofiksējiet vai bloķējiet statīva riteņus.
 • Lai izvairītos no atslēgšanās apdraudējumiem, gādājiet, lai montāžas teritorijā neatrastos iepakojuma materiāli.

BRĪDINĀJUMS! Smags objekts


Attiecas uz: Surface Hub

Jūsu ierīce ir ļoti smaga. Lai samazinātu ar pacelšanu saistītu traumu, nāves vai ierīces bojājuma risku, iesakām ierīci celt vismaz divām personām. Ierīces celšanas un/vai pārvietošanas laikā ir svarīgi izmantot pareizu celšanas pozu.

BRĪDINĀJUMS! Ergonomiska pacelšana


Attiecas uz: Surface Hub

Lai samazinātu ar celšanu saistītu traumu, nāves vai ierīces bojājumu risku, izmantojiet labu ergonomisko pacelšanas praksi, tostarp, veicot vismaz tālāk minētās darbības.

 • Plānojiet uz priekšu. Pārliecinieties, vai pacelšanas komanda piekrīt plānam.
 • Nosakiet, vai varat pacelt šo vienību. Vai tā nav pārāk smaga vai pārāk neparocīga?
 • Izlemiet, vai jums ir nepieciešams celšanas atbalsts.
 • Pārbaudiet, vai apkārtnē nav šķēršļu un slidenu virsmu.
 • Celiet, izmantojot kājas, nevis muguru.
 • Salieciet ceļgalus, turot muguru taisnu.
 • Turiet vienību tuvu ķermenim.
 • Centrējiet ķermeni virs vienības. Novietojiet pēdas apmēram plecu platumā.
 • Vienmērīgi celiet uz augšu.
 • Turiet ķermeni taisni; nepagrieziet to celšanas laikā vai pēc tam, kad krava ir pacelta.
 • Lēni un ērti novietojiet ierīci uz statīva vai sienas, turot muguru taisni; neļaujiet nevienam aiziet, kamēr ierīce nav uzstādīta vietā.

BRĪDINĀJUMS! Pareiza montāža


Attiecas uz: Surface Hub

Lai izvairītos no apdraudējumiem, kas saistīti ar nepareizu ierīces uzstādīšanu, uzstādīšana ir jāveic personām, kurām pirms darba sākšanas ir izlasījušas un izpratušas uzstādīšanas norādījumus. Ja jums nav nepieciešamā aprīkojuma vai pieredzes, vai ja neesat pārliecināts, ka montāžas virsma var pienācīgi atbalstīt ierīci, sazinieties ar profesionālu uzstādītāju.

BRĪDINĀJUMS! Pareiza statīva montāža


Attiecas uz: Surface Hub

Jūsu ierīce ir smaga, un tā tiek piemontēta statīvam, izmantojot visas četras montāžas skavas. Lai novērstu traumu, nāves vai ierīces bojājumu risku:

 • Ievērojiet visus statīva ražotāja sniegtos norādījumus.
 • Pārliecinieties, vai jūsu statīvs un ierosinātā montāžas metode atbalstīs ierīces svaru.
 • Izmantojiet tikai statīvam nodrošināto montāžas aparatūru.
 • Pārliecinieties, vai visas skrūves ir cieši pievilktas atbilstoši statīva ražotāja instrukcijām.
 • Neatlaidiet ierīci, līdz neesat pārliecināts, ka gan montāžas skavu augšējie, gan apakšējie āķi ir droši novietoti uz statīva augšējās un apakšējās montāžas sliedes.
   

BRĪDINĀJUMS! Pareiza montāža pie sienas


Attiecas uz: Surface Hub

Jūsu ierīce ir smaga. Lai novērstu traumu, nāves vai ierīces bojājumu risku:

 • Ievērojiet visus sienas montāžas ražotāja sniegtos norādījumus.
 • Pārliecinieties, vai jūsu sienas struktūra/materiāli un jūsu ierosinātā montāžas metode atbalstīs ierīces svaru.
 • Iegādājieties un izmantojiet ieteikto ierīces aparatūras un montāžas sistēmu, ņemot vērā jūsu sienas struktūru/materiālus.
 • Pārliecinieties, vai visas skrūves ir cieši pievilktas atbilstoši sienas montāžas ražotāja norādījumiem.
 • Jūsu ierīce ir izstrādāta tā, lai to varētu uzstādīt uz betona sienas vai kolonnas. Lai sāktu instalēšanu, var būt nepieciešams papildu stiprinājums ģipša apmetumiem, plastmasas plākšņu, tērauda un koka sienām, kolonnām un/vai skavām.
 • Neatlaidiet ierīci, līdz neesat pārliecināts, ka tā ir pilnībā nodrošināta saskaņā ar instrukcijām, kas sniegtas jūsu izraudzītajam montāžas risinājumam.

BRĪDINĀJUMS! Neredzami draudi sienās vai citās montāžas virsmās


Attiecas uz: Surface Hub

Sienās un citās montāžas virsmās var būt elektrības vadi, gāzes līnijas un citi neredzami apdraudējumi vai šķēršļi. Griešana vai urbšana neredzamā apdraudējumā var izraisīt nopietnas traumas vai nāvi.

Uzstādītāja pienākums ir noteikt neredzamo apdraudējumu atrašanās vietu pirms uzstādīšanas un izvairīties no šiem apdraudējumiem uzstādīšanas laikā. Izvērtējiet montāžas vidi un pirms urbšanas un/vai griešanas vienmēr pārliecinieties, vai sienā vai citā montāžas virsmā nav nepamanītu apdraudējumu.

BRĪDINĀJUMS! Apgāšanās draudi


Attiecas uz: Surface Hub

Lai izvairītos no traumu, nāves vai statīvam piemontētas ierīces bojājumu riska, kad tā tiek pārvietota, ievērojiet tālāk minēto.

 • Izmantojiet tikai statīvu, kas ir saderīgs ar jūsu ierīci.
 • Ievērojiet visus statīva ražotāja sniegtos norādījumus attiecībā uz statīvam piemontētas ierīces pārvietošanu.
 • Nekariniet un nenovietojiet smagus priekšmetus no ierīces uz statīva.
 • Pirms statīvam piemontētas ierīces pārvietošanas pēc vajadzības atvienojiet strāvas vadu un citus kabeļus.
 • Esiet piesardzīgs un kustieties lēni, pārvietojot statīvam piemontēto ierīci. Ievērojiet statīva ražotāja norādījumus statīva pārvietošanai.
 • Esiet piesardzīgs, transportējot statīvam piemontētu ierīci uz augšu vai uz leju rampā. Nekad neatstājiet statīvam piemontētu ierīci bez uzraudzības uz rampas vai tās tuvumā. 
 • Statīvam piemontētu ierīci drīkst pārvietot tikai pieaugušie.

BRĪDINĀJUMS! Maiņstrāvas elektroenerģijas padeve un elektrības vada drošība


Attiecas uz: Xbox

 Vienmēr izvēlieties un izmantojiet jūsu ierīcei atbilstošu maiņstrāvas barošanas avotu un/vai vadu. Šādu piesardzības pasākumu neveikšanas rezultātā ir iespējamas nopietnas strāvas trieciena vai ugunsgrēka izraisītas traumas vai nāve, kā arī ierīces bojājumi. 

Lai izvēlētos atbilstošu strāvas avotu savai ierīcei:

 • Iesakām izmantot oriģinālās Microsoft strāvas apgādes ierīces (PSU) un maiņstrāvas elektrības vadus. Oriģinālā Microsoft PSU ierīce un/vai maiņstrāvas elektrības vads tika iekļauts jūsu ierīces komplektā. Oriģinālo Microsoft PSU ierīci vai maiņstrāvas vadu ir iespējams iegādāties pie pilnvarotajiem Microsoft pārstāvjiem un vietnē https://store.microsoft.com/devices.
 • Izmantojiet tikai maiņstrāvas jaudu, ko nodrošina standarta (galvenā) sienas kontaktligzda. Neizmantojiet nestandarta enerģijas avotus, piemēram, ǵeneratorus vai invertorus — arī tad, ja spriegums un frekvence šķiet pieņemami. 
 • Pārliecinieties, ka jūsu rozete nodrošina tādu strāvas veidu, kāds norādīts uz ierīces (sprieguma [V] un frekvences [Hz] vērtības). Ja neesat pārliecināts par mājās nodrošinātās strāvas veidu, sazinieties ar kvalificētu elektriķi. 
 • Nepārslogojiet sienas kontaktligzdu, pagarinātāju, kontaktdakšu vai citas elektrības rozetes. Pārliecinieties, ka tie ir novērtēti kā atbilstīgi kopējai strāvai (ampēros [A]), ko patērē jūsu ierīce un citas ierīces, kuras izmanto to pašu ķēdi. 
 • Ierīcēm, kurām glabāšanai var būt atliekti maiņstrāvas kontaktdakšas zari, pārliecinieties, vai tās zari ir pilnībā izvērsti pirms pievienošanas maiņstrāvas barošanas ierīces kontaktligzdai.
 • Ierīcēm, kas aprīkotas ar strāvas vadiem ar noņemamu kontaktdakšas zariem un universālu barošanas avotu, pārliecinieties, vai zaru montāža ir pareizi konfigurēta strāvas kontaktligzdai un pilnībā ievietota barošanas avotā, pirms pievienojat maiņstrāvas barošanu kontaktligzdai (sistēma).

PAZIŅOJUMS: Izmantošana


Attiecas uz: Xbox

Uzmanīgi rīkojieties ar savu Microsoft ierīci. Ierīce ir izgatavota no metāla un plastmasas, un tā ir aprīkota ar jutīgiem elektroniskiem komponentiem. Ierīci var sabojāt, to nometot, dedzinot vai saspiežot, vai arī ja tā saskaras ar šķidrumu. Ja rodas aizdomas par ierīces vai tās akumulatora bojājumiem, pārtrauciet ierīces lietošanu, jo tas var izraisīt pārkaršanu vai traumu.

PAZIŅOJUMS: Disku izmantošana


Attiecas uz: Xbox

 Lai izvairītos no diska iesprūšanas un disku vai ierīces bojājumiem, ievērojiet tālāk norādīto:

 • Vienmēr izņemiet diskus pirms ierīces pārvietošanas.
 • Nekad nelietojiet ieplaisājušus diskus. Diski var saplīst, iesprūst vai sabojāt jūsu ierīces iekšējās daļas.

BRĪDINĀJUMS! Video spēļu piederumu izmantošana


Attiecas uz: Xbox

Pārliecinieties, vai bērni, kas izmanto video spēļu piederumus, ar Xbox™ konsoli un Kinect™ sensoru, spēlē droši, ievērojot ierobežojumus, un ka viņi saprot pareizu konsoles, sensora un piederumu izmantošanu.