Kā novērst problēmas, kas rodas, izmantojot programmu Internet Explorer sistēmā Windows XP, nevar pabeigt MSN parakstīšanos vai izveidot savienojumu ar SSL nodrošinātām (128 bitu) Web vietām

IEVADS

Šajā rakstā izklāstīts, kā sistēmā Windows XP novērst programmas Internet Explorer problēmu, kuras dēļ nevar izveidot savienojumu ar SSL nodrošinātām (128 bitu) Web vietām (https://).

Piezīme. Pirms šo darbību izpildīšanas meklējiet Microsoft zināšanu bāzē informāciju par specifisko problēmu. Ja tiek rādīts specifisks kļūdas ziņojums vai notiek specifiska darbība, meklējiet Microsoft zināšanu bāzē kļūdas ziņojuma tekstu un problēmas vai darbības aprakstu. Lai meklētu Microsoft zināšanu bāzē, apmeklējiet šo Microsoft Web vietu: Lai novērstu problēmas, kas rodas, izmantojot programmu Internet Explorer, un kuru dēļ nevar izveidot savienojumu ar SSL nodrošinātām (128 bitu) Web vietām, izmantojiet tālāk minētās metodes norādītajā kārtībā. Pēc katras metodes darbību izpildīšanas izmantojiet programmu Internet Explorer, lai mēģinātu izveidot savienojumu ar SSL nodrošinātu (128 bitu) Web vietu un noteiktu, vai problēma ir atrisināta. Ja var izveidot savienojumu ar SSl nodrošinātu (128 bitu) Web vietu, pārējās metodes nav jāizmanto. Ja problēma nav novērsta, pārejiet pie nākamās metodes.

Uz sākumu

P A P I L D I N D O R MĀ C I J A

Interneta pagaidu failu dzēšana

Lai dzēstu interneta pagaidu failus, rīkojieties šādi:
 1. Startējiet pārlūkprogrammu Internet Explorer.
 2. Izvēlnē Tools (Rīki) noklikšķiniet uz Internet Options (Interneta opcijas) un pēc tam uz zīmnes General (Vispārīgi).
 3. Sadaļā Temporary Internet files (Interneta pagaidu faili) noklikšķiniet uz Delete Cookies (Dzēst sīkailus).
 4. Kad tiek parādīts aicinājums apstiprināt dzēšanu, noklikšķiniet uz OK (Labi).
 5. Noklikšķiniet uz Delete Files (Dzēst failus).
 6. Kad tiek parādīts aicinājums apstiprināt dzēšanu, noklikšķiniet uz OK (Labi).
 7. Sadaļā History (Vēsture) noklikšķiniet uz Clear History (Dzēst vēsturi).
 8. Kad tiek parādīts aicinājums dzēst apmeklēto Web vietu vēsturi, noklikšķiniet uz Yes (Jā).
 9. Noklikšķiniet uz OK (Labi).
Uz sākumu

Drošības, satura un papildu iestatījumu konfigurācija programmā Internet Explorer

Lai konfigurētu drošības, satura un papildu iestatījumus programmā Internet Explorer, rīkojieties šādi:
 1. Konfigurējiet programmā Internet Explorer drošības iestatījumus uzticamajām vietām. Šim nolūkam rīkojieties šādi:
  1. Programmas Internet Explorer izvēlnē Tools (Rīki) noklikšķiniet uz Internet Options (Interneta opcijas) un pēc tam uz zīmnes Security (Drošība).
  2. Noklikšķiniet uz Trusted sites (Uzticamās vietas) un pēc tam uz Default Level (Noklusējuma līmenis).
  3. Pievienojiet SSL nodrošinātu (128 bitu) Web vietu uzticamo vietu zonai. Šim nolūkam noklikšķiniet uz Sites (Vietas) ierakstiet lodziņā Add this Web site to the zone (Pievienot Web vietu šai zonai) šīs vietas URL, noklikšķiniet uz Add (Pievienot), OK (Labi) un pēc tam uz Apply (Lietot).
 2. Notīriet drošligzdu slāņa (SSL) statusu un automātiskās pabeigšanas vēsturi. Šim nolūkam rīkojieties šādi:
  1. Noklikšķiniet uz zīmnes Content (Saturs).
  2. Sadaļā Cerificates (Sertifikāti) noklikšķiniet uz Clear SSL State (Notīrīt SSL statusu).
  3. Saņemot ziņojumu par SSL kešatmiņas sekmīgu notīrīšanu, noklikšķiniet uz OK (Labi).
  4. Sadaļā Personal information (Personiskā informācija) noklikšķiniet uz AutoComplete (Automātiskā pabeigšana).
  5. Kad tiek parādīts aicinājums apstiprināt darbību, sadaļā Clear AutoComplete history (Automātiskās pabeigšanas vēstures notīrīšana) noklikšķiniet uz Clear Forms (Notīrīt veidlapas) un pēc tam uz OK (Labi).
  6. Kad tiek parādīts aicinājums notīrīt visas iepriekš saglabātās paroles, noklikšķiniet uz Clear Passwords (Notīrīt paroles), OK (Labi) un pēc tam divreiz uz OK (Labi).
 3. Pārbaudiet, vai programma Internet Explorer ir konfigurēta, lai izmantotu SSL 2.0 un SSL 3.0. Šim nolūkam rīkojieties šādi:
  1. Noklikšķiniet uz zīmnes Advanced (Papildu).
  2. Lodziņa Settings (Iestatījumi) sadaļā Security (Drošība) atzīmējiet Use SSL 2.0 (Lietot SSL 2.0) un Use 3.0 (Lietot SSL 3.0) izvēles rūtiņas (ja tās jau nav atzīmētas) un pēc tam noklikšķiniet uz OK (Labi).
Uz sākumu

Pārbaude, vai datums un laiks datorā ir iestatīts pareizi

Lai pārbaudītu, vai datorā ir konfigurēti pareiza datuma un laika iestatījumi, rīkojieties šādi:
 1. Noklikšķiniet uz Start (Sākt) un pēc tam uz Control Panel (Vadības panelis).
 2. Noklikšķiniet uz Date, Time, Language, and Regional Options (Datuma, laika, valodas un reģionālās opcijas) un pēc tam uz Date and Time (Datums un laiks).
 3. Noklikšķiniet uz zīmnes Date& Time (Datums un laiks).
 4. Pārliecinieties, vai datuma un laika iestatījumi ir konfigurēti, lai lietotu pareizu datumu un laiku, un pēc tam noklikšķiniet uz OK (Labi).

Pārbaude, vai datorā tiek izmantota 128 bitu šifrēšana

Lai pārbaudītu, vai datorā tiek izmantota 128 bitu šifrēšana, rīkojieties šādi:
 1. Startējiet pārlūkprogrammu Internet Explorer.
 2. Izvēlnē Help (Palīdzība) noklikšķiniet uz About Internet Explorer (Par Internet Explorer).
 3. Datorā izmantojamais šifrēšanas līmenis tiek parādīts blakus uzrakstam Cipher Strength (Šifra stiprība). Pārbaudiet, vai parādītā Cipher Strength (Šifra stiprība) vērtība ir 128-bit (128 biti).
 4. Noklikšķiniet uz OK (Labi).
Uz sākumu

Sistēmas atjaunošanas līdzekļa izmantošana, lai atjaunotu datoru iepriekšējā stāvoklī

Sistēmas atjaunošanas rīks sistēmā Windows "nofotografē" izšķiroši svarīgus sistēmas failus un dažus programmu failus un šo informāciju saglabā atjaunošanas punktu veidā. Šos atjaunošanas punktus var izmantot, lai sistēmu Windows XP atjaunotu iepriekšējā stāvoklī.

Lai saņemtu papildinformāciju par to, kā izmantot atjaunošanas punktus, lai sistēmu Windows XP atjaunotu iepriekšējā stāvoklī, noklikšķiniet uz šī Microsoft zināšanu bāzes raksta numura:

306084 Kā atjaunot operētājsistēmu iepriekšējā stāvoklī sistēmā Windows XP

Uz sākumu

Trešo pušu ugunsmūra vai antivīrusu programmu konfigurācijas pārbaude

Pārliecinieties, vai datorā instalētās trešo pušu ugunsmūra vai antivīrusu programmas ir konfigurētas pareizi un nenovērš savienojumu izveidi ar drošām Web vietām. Lai saņemtu papildinformāciju, skatiet produkta dokumentāciju vai sazinieties ar programmatūras piegādātāju.

Lai uzzinātu, kā sazināties ar programmatūras piegādātāju, šajā sarakstā noklikšķiniet uz attiecīgā raksta numura un skatiet Microsoft zināšanu bāzes rakstu:

65416 Aparatūras un programmatūras trešo pušu ražotāju kontaktinformācijas saraksts, A–K (Šī saite var norādīt uz saturu, kurš daļēji vai pilnībā ir angļu valodā)60781 Aparatūras un programmatūras trešo pušu ražotāju kontaktinformācijas saraksts, L–P (Šī saite var norādīt uz saturu, kurš daļēji vai pilnībā ir angļu valodā)60782 Aparatūras un programmatūras trešo pušu ražotāju kontaktinformācijas saraksts, Q–Z (Šī saite var norādīt uz saturu, kurš daļēji vai pilnībā ir angļu valodā)

Microsoft sniedz trešo pušu kontaktinformāciju, lai jums palīdzētu saņemt tehnisko atbalstu. Šī kontaktinformācija var tikt mainīta bez īpaša paziņojuma. Microsoft negarantē trešo pušu kontaktinformācijas precizitāti.

Uz sākumu

Sistēmas failu pārbaudīšanas rīka (Sfc.exe) lietošana, lai pārskatītu visus failus, kas ir aizsargāti, izmantojot Windows failu aizsardzības (WFP) līdzekli

Izmantojiet sistēmas failu pārbaudīšanas rīku ar parametru /scannow, lai tūlīt pārskatītu un pārbaudītu visu to sistēmas failu versijas, kurus palīdz aizsargāt Windows failu aizsardzības līdzeklis. Ja sistēmas failu pārbaudīšanas rīks nosaka, ka kāds fails ir pārrakstīts, tas izgūst pareizo faila versiju no kešatmiņas mapes (Systemroot\System32\Dllcache) vai sistēmas Windows instalēšanas avota failiem un pēc tam aizstāj nepareizo failu. Sistēmas failu pārbaudīšanas rīks arī pārbauda un atjaunina kešatmiņas mapi. Lai lietotu sistēmas failu pārbaudīšanas rīku, jums datorā jāpiesakās kā administratoram vai administratoru grupas dalībniekam.

Lai palaistu sistēmas failu pārbaudīšanas rīku ar parametru /scannow, rīkojieties šādi:
 1. Noklikšķiniet uz Start (Sākt) un pēc tam uz Run (Izpildīt).
 2. Lodziņā Open (Atvērt) ierakstiet cmd un pēc tam noklikšķiniet uz OK (Labi).
 3. Komandu uzvednē ierakstiet sfc/scannow un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.
Lai iegūtu papildinformāciju par sistēmas failu pārbaudīšanas rīku, noklikšķiniet uz šī raksta numura un lasiet Microsoft zināšanu bāzes rakstu:

310747 Sistēmas Windows XP un Windows Server 2003 sistēmas failu pārbaudīšanas rīka (Sfc.exe) apraksts (Šī saite var norādīt uz saturu, kurš daļēji vai pilnībā ir angļu valodā)
Uz sākumu

Pārbaude, vai tiek startēts Microsoft šifrēšanas pakalpojums

Lai pārbaudītu, vai tiek startēts šifrēšanas pakalpojums, vai lai to startētu gadījumā, ja startēšana nenotiek, rīkojieties šādi:
 1. Noklikšķiniet uz Start (Sākt) un pēc tam uz Run (Izpildīt).
 2. Lodziņā Open (Atvērt) ierakstiet cmd un pēc tam noklikšķiniet uz OK (Labi).
 3. Komandu uzvednē ierakstiet net start cryptsvc un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.
 4. Ierakstiet exit, lai aizvērtu komandu uzvedni.
Uz sākumu

.dll failu atkārtota reģistrēšana

Reģistrējiet atkārtoti šādus .dll failus:
Softpub.dll
Wintrust.dll

Initpki.dll
Dssenh.dll

Rsaenh.dll

Gpkcsp.dll
Sccbase.dll
Slbcsp.dll

Cryptdlg.dll
Lai atkārtoti reģistrētu šos failus, rīkojieties šādi:
 1. Noklikšķiniet uz Start (Sākt) un pēc tam uz Run (Izpildīt).
 2. Lodziņā Open (Atvērt) ierakstiet cmd un pēc tam noklikšķiniet uz OK (Labi).
 3. Komandu uzvednē ierakstiet šādas rindiņas un katras rindiņas beigās nospiediet taustiņu ENTER:
  regsvr32 softpub.dll
  regsvr32 wintrust.dll

  regsvr32 initpki.dll
  regsvr32 dssenh.dll

  regsvr32 rsaenh.dll

  regsvr32 gpkcsp.dll
  regsvr32 sccbase.dll
  regsvr32 slbcsp.dll

  regsvr32 cryptdlg.dll
 4. Saņemot ziņojumu par DllRegisterServer sekmīgu izpildi Faila nosaukums, noklikšķiniet uz OK (Labi).
 5. Ierakstiet exit.
Uz sākumu

Jauna lietotāja profila izveidošana

Ja sistēmas Windows lietotāja profils ir bojāts, iespējams, nevar noteikt SSL nodrošinātas (128 bitu) Web vietas. Lai novērstu problēmu, piesakieties datorā kā cits lietotājs un mēģiniet izveidot savienojumu ar SSL nodrošinātu (128 bitu) Web vietu. Ja savienojumu ar SSL nodrošinātu (128 bitu) Web vietu varat izveidot, piesakoties kā cits lietotājs, iepriekš izmantotais lietotāja profils, iespējams, ir bojāts. Lai atrisinātu šo problēmu, izveidojiet vajadzīgās informācijas un iestatījumu dublējumkopiju (piemēram, mapes My Documents (Mani dokumenti) un Favorites (Mana izlase)) un pēc tam izdzēsiet bojāto profilu.

Lai dzēstu lietotāja profilu, rīkojieties šādi:
 1. Piesakieties datorā kā administrators vai administratoru grupas dalībnieks.
 2. Noklikšķiniet uz Start (Sākt) un pēc tam uz Control Panel (Vadības panelis).
 3. Noklikšķiniet uz Performance and Maintenance (Veiktspēja un uzturēšana) un pēc tam uz System (Sistēma).
 4. Noklikšķiniet uz zīmnes Advanced (Papildu) un pēc tam sadaļā User Profiles (Lietotāju profili) noklikšķiniet uz Settings (Iestatījumi).
 5. Sarakstā Profiles stored on this computer (Šajā datorā saglabātie profili) noklikšķiniet uz tā lietotāja profila, kuru vēlaties dzēst, un pēc tam noklikšķiniet uz Delete (Dzēst).
 6. Kad tiek parādīts aicinājums apstiprināt dzēšanu, noklikšķiniet uz Yes (Jā).
 7. Noklikšķiniet uz OK (Labi) divas reizes un pēc tam aizveriet vadības paneli.
 8. Atsakieties datorā kā administrators un pēc tam piesakieties kā lietotājs.

  Sistēma Windows izveido jaunu lietotāja profilu.
Piezīme. Var arī izveidot jaunu lietotāja profilu un pēc tam pārkopēt datus no iepriekšējā profila uz jaunā lietotāja profilu.

Lai iegūtu papildinformāciju, kā to izdarīt, noklikšķiniet uz šī raksta numura un lasiet Microsoft zināšanu bāzes rakstu:

811151 Kā kopēt datus no bojāta lietotāja profila uz jaunu profilu

Uz sākumu
Rekvizīti

Raksta ID: 813444. Pēdējo reizi pārskatīts: 2006. gada 10. aug.. Pārskatījums: 1

Atsauksmes