Kļūdas, kas rodas programmā Exchange ActiveSync un Outlook Mobile Access, ja Exchange Server 2003 pieprasa veikt SSL autentifikāciju vai autentifikāciju, kuras pamatā izmantotas veidlapas

Svarīgi! Šajā rakstā ir informācija par reģistra modificēšanu. Pirms reģistra modificēšanas dublējiet to. Pārliecinieties, vai zināt, kā atjaunot reģistru, ja rodas kāda problēma. Lai saņemtu papildinformāciju par reģistra dublējumkopijas izveidi, atjaunošanu un modificēšanu, noklikšķiniet uz šī raksta numura un skatiet Microsoft zināšanu bāzes rakstu:
256986 Microsoft Windows reģistra apraksts

S I M P T O M I

Ja Microsoft Exchange Server 2003 datoram mēģina piekļūt, izmantojot Microsoft Outlook Mobile Access vai Exchange ActiveSync, var būt novērojama kāda no tālāk raksturotajām pazīmēm.

Outlook Mobile Access

 • Tiek saņemts šāds kļūdas ziņojums:
  Unable to connect to your mailbox on server Servername. (Nevar izveidot savienojumu ar jūsu pastkasti serverī Servera_nosaukums.) Please try again later. (Lūdzu, vēlāk mēģiniet vēlreiz.) If the problem persists contact your administrator. (Ja problēma turpinās, sazinieties ar administratoru.)
  Turklāt Exchange datora notikumu skatītāja lietojumprogrammu žurnālā tiek reģistrēts šāds kļūdas ziņojums:
 • Tiek saņemts šāds kļūdas ziņojums:
  A System error has occurred while processing your request. (Pieprasījuma apstrādes laikā radās sistēmas kļūda.) Please try again. (Lūdzu, vēlāk mēģiniet vēlreiz.) If the problem persists, contact your administrator. (Ja problēma turpinās, sazinieties ar administratoru.)
  Turklāt Exchange datora notikumu skatītāja lietojumprogrammu žurnālā tiek reģistrēts šāds kļūdas ziņojums:

Exchange ActiveSync

Tiek saņemts šāds kļūdas ziņojums:
Synchronization failed due to an error on the server. (Sinhronizāciju neizdevās veikt, jo serverī radās kļūda.) Try again. (Mēģiniet vēlreiz.) Error code (Kļūdas kods): HTTP_500

Exchange Server 2003

Serverī, kurā darbojas Exchange Server 2003 2. servisa pakotne (SP2), lietojumprogrammu žurnālā tiek reģistrēti tālāk minētie notikumi.

1. notikums

Lai saņemtu papildinformāciju par Exchange virtuālā direktorija iestatījumu pareizu konfigurāciju, noklikšķiniet uz šī raksta numura un lasiet Microsoft zināšanu bāzes rakstu:
817379 Kļūdas, kas rodas programmā Exchange ActiveSync un Outlook Mobile Access, ja Exchange Server 2003 pieprasa veikt SSL autentifikāciju vai autentifikāciju, kuras pamatā izmantotas veidlapas

2. notikums

Lai saņemtu papildinformāciju par Exchange virtuālā direktorija iestatījumu pareizu konfigurāciju, noklikšķiniet uz šī raksta numura un lasiet Microsoft zināšanu bāzes rakstu:
817379 Kļūdas, kas rodas programmā Exchange ActiveSync un Outlook Mobile Access, ja Exchange Server 2003 pieprasa veikt SSL autentifikāciju vai autentifikāciju, kuras pamatā izmantotas veidlapas

3. notikums

Lai saņemtu papildinformāciju par Exchange virtuālā direktorija iestatījumu konfigurāciju, noklikšķiniet uz šī raksta numura un lasiet Microsoft zināšanu bāzes rakstu:
817379 Kļūdas, kas rodas programmā Exchange ActiveSync un Outlook Mobile Access, ja Exchange Server 2003 pieprasa veikt SSL autentifikāciju vai autentifikāciju, kuras pamatā izmantotas veidlapas

Lai saņemtu papildinformāciju par interneta informācijas pakalpojumu (Internet Information Services — IIS) pareizu konfigurāciju, noklikšķiniet uz šī raksta numura un lasiet Microsoft zināšanu bāzes rakstu:
215383 Kā konfigurēt IIS, lai tīkla autentificēšanā tiktu atbalstīts gan Kerberos protokols, gan NTLM protokols (Šī saite var norādīt uz saturu, kurš daļēji vai pilnībā ir angļu valodā)
Šāda problēma var rasties, ja Microsoft Windows SharePoint Services instalē serverī, kurā darbojas programma Exchange Server 2003. Lai saņemtu papildinformāciju par servera pareizu konfigurāciju, lai tajā varētu darboties gan Windows SharePoint Services, gan Exchange Server 2003, noklikšķiniet uz šī raksta numura un lasiet Microsoft zināšanu bāzes rakstu:
823265 Kļūdas ziņojuma “Page not found” (Lapa nav atrodama) saņemšana, kad pēc programmas Windows SharePoint Services instalēšanas, Exchange Server 2003 klienta pārlūkošanai izmanto programmu Outlook Web Access (OWA) (Šī saite var norādīt uz saturu, kurš daļēji vai pilnībā ir angļu valodā)

I E M E S L S

Exchange Server ActiveSync un Exchange Outlook Mobile Access (OMA) izmanto /Exchange virtuālo direktoriju, lai piekļūtu OWA veidnēm un DAV, kas atrodas Exchange aizmugursistēmas serveros, kuros atrodas lietotāja pastkaste. Server ActiveSync un OMA nevar piekļūt šim virtuālajam direktorijam, ja ir spēkā kāds no šiem apstākļiem:
 • /Exchange virtuālais direktorijs, kas atrodas Exchange aizmugursistēmas serverī, ir konfigurēts SSL pieprasīšanai;
 • ir iespējota autentifikācija, kuras pamatā tiek izmantotas veidlapas.
Šāda problēma nerodas, ja šos iestatījumus iespējo /Exchange virtuālā direktorija priekšgala serverī.

Piezīme. Sadaļā Risinājums norādītās metodes nav jālieto, lai priekšgala serverī konfigurētu SSL pieprasīšanu vai iespējotu autentifikāciju, kuras pamatā tiek izmantotas veidlapas.


Piezīme. Strādājot sistēmā Microsoft Small Business Server 2003, sadaļā Risinājums 1. un 2. metodē raksturotās konfigurācijas tiek automātiski konfigurētas sistēmas uzstādīšanas laikā. Ja sadaļā Pazīmes raksturotās kļūdas saņem, strādājot sistēmā Small Business Server 2003, palaidiet E-pasta un interneta savienojuma konfigurēšanas vedni. Šis vednis palīdzēs atkārtoti konfigurēt /Exchange virtuālo direktoriju un autentifikāciju, kuras pamatā tiek izmantotas veidlapas, darbam ar Outlook Mobile Access un Exchange ActiveSync.

R I S I NĀ J U M S

Lai novērstu šo problēmu, izmantojiet kādu no tālāk aprakstītajām metodēm.

1. metode

Instalējiet un konfigurējiet Exchange Server 2003 datoru kā priekšgala serveri.
Lai iegūtu papildinformāciju, noklikšķiniet uz šī raksta numura un lasiet Microsoft zināšanu bāzes rakstu:
818476 Kā konfigurēt Exchange Server 2003 Standard Edition vai Exchange Server 2003 Enterprise Edition kā priekšgala serveri (Šī saite var norādīt uz saturu, kurš daļēji vai pilnībā ir angļu valodā)

2. metode

Brīdinājums. Ja nepareizi modificē reģistru, izmantojot reģistra redaktoru vai citu metodi, var rasties nopietnas problēmas. Šo problēmu dēļ var būt atkārtoti jāinstalē operētājsistēma. Microsoft nevar garantēt, ka šīs problēmas var novērst. Jūs uzņematies atbildību par reģistra modificēšanu.

Svarīgi. 2. metodi drīkst lietot tikai vidē, kurā nav Exchange Server 2003 priekšgala servera. Reģistra izmaiņas drīkst veikt tikai serverī, kurā atrodas pastkastes.

Izveidojiet sekundāru Exchange virtuālo direktoriju, kas nepieprasa SSL, un pēc tam pievienojiet reģistra vērtību, kas norāda uz jauno virtuālo direktoriju. Lai izveidotu sekundāru Exchange virtuālo direktoriju atbilstoši šīs procedūras 1.–4. darbībai, pirms kopijas izveides pārliecinieties, vai Exchange virtuālajā direktorijā ir atspējota autentifikācija, kuras pamatā tiek izmantotas veidlapas. Pirms šo darbību veikšanas programmā Exchange System Manager atspējojiet autentifikāciju, kuras pamatā tiek izmantotas veidlapas, un pēc tam restartējiet IIS.

Turklāt, lai nodrošinātu Exchange ActiveSync un Outlook Mobile Access darbību, virtuālais direktorijs jāveido, izmantojot interneta informācijas pakalpojumu (IIS) pārvaldnieku. Darbojoties sistēmā Windows Server 2003, rīkojieties kā aprakstīts tālāk.

Piezīme. Šīs darbības ietekmē gan Outlook Mobile Access, gan Exchange ActiveSync savienojumus. Kad šīs darbības būs paveiktas, gan Outlook Mobile Access, gan Exchange ActiveSync savienojumi izmantos jauno virtuālo direktoriju.
 1. Startējiet interneta informācijas pakalpojumu (IIS) pārvaldnieku.
 2. Atrodiet Exchange virtuālo direktoriju. Pēc noklusējuma tā atrašanās vieta ir šāda:
  Web Sites\Default Web Site\Exchange
 3. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz Exchange virtuālā direktorija, noklikšķiniet uz All Tasks (Visi uzdevumi) un uz Save Configuration to a File (Saglabāt konfigurāciju failā).
 4. Lodziņā File name (Faila nosaukums) rakstiet faila nosaukumu. Piemēram, rakstiet ExchangeVDir. Noklikšķiniet uz OK (Labi).
 5. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz vietnes saknes. Parasti tā ir pēc noklusējuma lietotā vietne. Noklikšķiniet uz New (Jauns) un pēc tam uz Virtual Directory (from file) (Virtuālais direktorijs (no faila)).
 6. Dialoglodziņā Import Configuration (Konfigurācijas importēšana) noklikšķiniet uz Browse (Pārlūkot), atrodiet 4. darbības laikā izveidoto failu, noklikšķiniet uz Open (Atvērt) un pēc tam uz Read File (Lasīt failu).
 7. Sadaļā Select a configuration to import (Atlasīt importējamo konfigurāciju) noklikšķiniet uz Exchangeun pēc tam noklikšķiniet uz OK (Labi).

  Tiek parādīts dialoglodziņš “virtual directory already exists”, kas informē, ka virtuālais direktorijs jau pastāv.
 8. Lodziņā Alias (Aizstājvārds) ierakstiet jaunā virtuālā direktorija nosaukumu, kas jālieto programmai Exchange ActiveSync un Outlook Mobile Access. Piemēram, rakstiet exchange-oma. Noklikšķiniet uz OK (Labi).
 9. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz jaunā virtuālā direktorija. Šajā piemērā noklikšķiniet uz exchange-oma. Noklikšķiniet uz Properties (Rekvizīti).
 10. Noklikšķiniet uz cilnes Directory Security (Direktorija drošība).
 11. Sadaļā Authentication and access control (Autentifikācija un piekļuves kontrole) noklikšķiniet uz Edit (Rediģēt).
 12. Pārliecinieties, vai ir iespējota kāda no šīm autentifikācijas metodēm, un pēc tam noklikšķiniet uz OK (Labi):
  • Integrated Windows authentication (Integrētā Windows autentifikācija)
  • Basic authentication (Pamata autentifikācija)
 13. Sadaļā IP address and domain name restrictions (IP adrese un domēna nosaukuma ierobežojumi) noklikšķiniet uz Edit (Rediģēt).
 14. Noklikšķiniet uz Denied access (Piekļuve liegta), uz Add (Pievienot), uz Single computer (Atsevišķs dators), ievadiet konfigurējamā servera IP adresi un noklikšķiniet uz OK (Labi).
 15. Sadaļā Secure communications (Droši sakari) noklikšķiniet uz Edit (Rediģēt). Pārliecinieties, vai nav iespējota opcija Require secure channel (SSL) (Pieprasīt drošu kanālu (SSL), un pēc tam noklikšķiniet uz OK (Labi).
 16. Noklikšķiniet uz OK (Labi) un aizveriet IIS pārvaldnieku.
 17. Noklikšķiniet uz Start (Sākt), uz Run (Izpildīt), rakstiet regedit un pēc tam noklikšķiniet uz OK (Labi).
 18. Atrodiet šo reģistra apakšatslēgu:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MasSync\Parameters
 19. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz Parameters (Parametri), uz New (Jauns) un pēc tam uz String Value (Virknes vērtība).
 20. Rakstiet ExchangeVDir un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz ExchangeVDir un pēc tam noklikšķiniet uz Modify (Modificēt).

  Piezīme. Vietturis ExchangeVDir ir reģistrjutīgs. Ja vietturi ExchangeVDir neieraksta precīzi, kā norādīts šajā rakstā, programma ActiveSync, meklējot mapi exchange-oma, atslēgu neatrod.
 21. Lodziņā Value data (Vērtības dati) ierakstiet 8. darbībā izveidotā virtuālā direktorija nosaukumu. Piemēram, rakstiet /exchange-oma. Noklikšķiniet uz OK (Labi).
 22. Izejiet no reģistra redaktora.
 23. Restartējiet pakalpojumu IIS Admin. Lai to darītu, rīkojieties šādi:
  1. Noklikšķiniet uz Start (Sākt), Run (Izpildīt), rakstiet services.msc un pēc tam noklikšķiniet uz OK (Labi).
  2. Pakalpojumu sarakstā ar peles labo pogu noklikšķiniet uz IIS Admin service (Pakalpojums IIS Admin) un pēc tam noklikšķiniet uz Restart (Restartēt).
Piezīme. Ja serveris ir Microsoft Windows Small Business Server 2003 (SBS), Exchange OMA virtuālā direktorija nosaukumam ir jābūt exchange-oma.

Microsoft Windows Small Business Server 2003 integrētā uzstādīšanas programma IIS serverī izveido virtuālo direktoriju exchange-oma. Turklāt sākotnējās instalācijas gaitā reģistra atslēga ExchangeVDir tiek norādīta uz /exchange-oma. Citi SBS vedņi, piemēram, E-pasta konfigurēšanas un Interneta savienojuma izveides vednis (CEICW) arī sagaida, lai virtuālā direktorija nosaukums IIS serverī būtu exchange-oma.

P A P I L D I N D O R MĀ C I J A

Lai piekļūtu lietotāja pastkastei programmā Exchange Server 2003, Microsoft-Server-ActiveSync un Outlook Mobile Access virtuālie direktoriji veic tiešu DAV pieteikšanos Exchange virtuālajā direktorijā. Izsaukums līdzinās šim:
http://netbios_pastkastes_servera_nosaukums/exchange/pastkastes_aizstājvārds
Microsoft-Server-ActiveSync un Outlook Mobile Access virtuālie direktoriji nevar piekļūt lietotāja pastkastes saturam, ja Exchange virtuālais direktorijs ir konfigurēts uz SSL pieprasīšanu. Microsoft-Server-ActiveSync un Outlook Mobile Access virtuālie direktoriji mēģina izveidot savienojumu ar Exchange virtuālo direktoriju, izmantojot tikai TCP portu 80 (HTTP), nevis TCP portu 443 (HTTPS).

Outlook Mobile Access mēģina izveidot savienojumu ar Exchange virtuālo direktoriju, izmantojot visas šīs autentifikācijas metodes:
 • Kerberos
 • NTLM
 • Basic
Pieprasot programmā Exchange Server 2003 veikt autentifikāciju, kuras pamatā izmantotas veidlapas, Exchange virtuālajā direktorijā autentifikācijas metode tiek iestatīta uz pamata autentifikāciju un noklusējuma domēns tiek iestatīts uz atpakaļvērstas slīpsvītras rakstzīmi. Microsoft-Server-ActiveSync virtuālais direktorijs veido savienojumu ar Exchange virtuālo direktoriju, tikai izmantojot Kerberos autentifikāciju.
Rekvizīti

Raksta ID: 817379. Pēdējo reizi pārskatīts: 2007. gada 29. nov.. Pārskatījums: 1

Atsauksmes