Jūsu sistēma pārtrauc reaģēt, failu serveris darbojas lēni vai, strādājot ar tajā esošajiem failiem, rodas aizkave

S I M P T O M I

Strādājot ar tīklā esošiem failiem, var tikt konstatēti viens vai vairāki no šiem simptomiem:
 • Failu serveris, kas izmanto sistēmu Windows un ir konfigurēts kā failu un drukāšanas serveris, pārstāj reaģēt, un failu un drukāšanas servera funkcionalitāte tiek uz laiku pārtraukta.
 • Atverot, saglabājot, aizverot, dzēšot vai drukājot failus, kas atrodas koplietojamā resursā, var rasties negaidīti ilga aizkave.
 • Izmantojot programmu tīklā, uz laiku var pazemināties veiktspēja. Veiktpēja parasti pazeminās aptuveni uz 40–45 sekundēm. Tomēr dažkārt aizkave var ilgt pat 5 minūtes.
 • Kopējot failus vai veidojot dublējumkopijas, rodas aizkave.
 • Izveidojot savienojumu ar koplietojamu resursu, programma Windows Explorer pārstāj reaģēt vai arī tajā uz pievienotā tīkla diska tiek parādīts sarkans krustiņš.
 • Kad, piesakoties failu serverī, esat ierakstījis savu lietotājvārdu un paroli dialoglodziņā Pieteikšanās sistēmā Windows, tiek parādīts tukšs ekrāns. Darbvirsma netiek parādīta.
 • Programma, kas savienojuma izveidei ar failu serveri izmanto attālās procedūras izsaukuma (Remote Procedure Call — RPC) pakalpojumu vai nosauktus programmkanālus, pārstāj reaģēt.
 • Serveris uz laiku pārstāj reaģēt, un failu servera sistēmas žurnālā tiek parādīts viens vai vairāki notikumu ID ziņojumi, kas ir līdzīgi šiem: Turklāt klientdatora sistēmas žurnālā tiek parādīts šāds notikums:
 • Mēģinot izveidot savienojumu ar koplietojamu resursu, saņemat kļūdas ziņojumu, kas ir līdzīgs kādam no šiem ziņojumiem:1. kļūdas ziņojums
  System error 53. The network path was not found. (Sistēmas kļūda 53. Nevarēja atrast tīkla ceļu.)
  2. kļūdas ziņojums
  System error 64. The specified network name is no longer available. (Sistēmas kļūda 64. Norādītais nosaukums tīklā vairs nav pieejams.)
 • Periodiski tiek pārtraukts savienojums ar tīkla resursiem, un nevar atkārtoti izveidot savienojumu ar tīkla resursiem, kas atrodas failu serverī. Tomēr var veikt servera ehotestēšanu vai izveidot savienojumu ar serveri, izmantojot termināļa pakalpojumu sesiju.
 • Ja vairāki lietotāji mēģina piekļūt Microsoft Office dokumentiem, kas atrodas serverī, dialoglodziņš Fails rediģēšanai ir slēgts dažreiz netiek parādīts, kad otrs lietotājs atver failu.
 • Tīkla trasēšana uzrāda 30–40 sekunžu aizkavi starp SMB pakalpojuma klienta komandu un atbildi no failu servera.
 • Mēģinot atvērt Access 2.0 datu bāzes failu (.mdb failu) programmā Microsoft Access 97, Microsoft Access 2000 vai Microsoft Access 2002, var tikt parādīts kļūdas ziņojums, kas ir līdzīgs šim:
  Disk or network error. (Diska vai tīkla kļūda.)
 • Mēģinot atvērt Microsoft Word failu, var tikt parādīts šāds kļūdas ziņojums:
  Programmai Word neizdevās šī faila (file_name) lasīšana. Lūdzu, atjaunojiet tīkla savienojumu vai nomainiet disketi un mēģiniet vēlreiz.
Turklāt klientdatora sistēmas žurnālā var būt reģistrēts šāds notikums:

I E M E S L S

Šī problēma var rasties, ja datorā ir instalēta programma, ko nav izstrādājusi korporācija Microsoft, un šī programma izmanto novecojušu kodola režīma filtra draiveri. Kodola režīma filtra draiveris var būt novecojis, ja ir spēkā šādi nosacījumi:
 • Datorā ir instalēta kāda no šīm programmām:

  • Datorā ir instalēta programma ARCserve Backup Agent for Open Files vai ARCserve Open File Agent (izstrādātājs Computer Associates International, Inc.), un programmas draiveris Ofant.sys ir novecojis.
  • Datorā ir instalēta programma Open Transaction Manager, un programmas draiveris Otman.sys ir novecojis.

   Piezīme. Programma Open Transaction Manager ir pieejama kopā ar dažām VERITAS Software Corporation programmām, bet to var instalēt arī atsevišķi no VERITAS programmas. Piemēram, programma Open Transaction Manager var būt iekļauta programmā Open File Option. Tā var būt iekļauta programmā VERITAS Backup Exec.
  • Datorā ir instalēta VERITAS programma, kas izmanto draiveri Otman4.sys vai Otman5.sys (piemēram, Open File Option), un programmas draiveris Otman4.sys vai Otman5.sys ir novecojis.
 • Programmas draiveris nav saderīgs ar filtra draiveri, ko datorā ir instalējusi pretvīrusu programma, ko nav izstrādājusi korporācija Microsoft. Rezultātā servera filtra draiveris var atgriezt servera pakalpojumam nepareizu statusa kodu. Piemēram, filtra draiveris var atgriezt kodu STATUS_SUCCESS, nevis STATUS_OPLOCK_BREAK_IN_PROGRESS.

R I S I NĀ J U M S

Lai novērstu šo problēmu, sazinieties ar programmas ražotāju un lūdziet informāciju par filtra draivera atjauninājumu pieejamību. Lai iegūtu papildinformāciju par to, kā sazināties ar uzņēmumu Computer Associates un iegūt jaunākos draivera Ofant.sys atjauninājumus, atveriet šādu Computer Associates tīmekļa vietni:Ja programma Open Transaction Manager ir instalēta atsevišķi, sazinieties ar uzņēmumu Columbia Data Products, Inc., lai uzzinātu, vai ir pieejams atjauninājums šīs problēmas novēršanai. Lai sazinātos ar uzņēmumu Columbia Data Products, apmeklējiet šo Columbia Data Products Web vietu: Lai iegūtu papildinformāciju par sazināšanos ar VERITAS, apmeklējiet šo VERITAS Web vietu: Microsoft sniedz trešo pušu kontaktinformāciju, lai jums palīdzētu saņemt tehnisko atbalstu. Šī kontaktinformācija var tikt mainīta bez paziņojuma. Microsoft negarantē trešo pušu kontaktinformācijas precizitāti.

P A P I L D I N D O R MĀ C I J A

Svarīgi! Šajā sadaļā, metodē vai uzdevumā ir ietvertas darbības, kuras izpildot var modificēt reģistru. Tomēr, ja reģistru modificēsit nepareizi, var rasties nopietnas problēmas. Tāpēc veiciet šīs darbības uzmanīgi. Papildu drošībai pirms reģistra modificēšanas izveidojiet tā dublējumu. Pēc tam, ja rodas kāda problēma, varat reģistru atjaunot. Lai iegūtu papildinformāciju par to, kā izveidot reģistra dublējumu un to atjaunot, nospiediet tālāk norādīto raksta numuru un lasiet Microsoft zināšanu bāzes rakstu:
322756 Reģistra dublēšana un atjaunošana sistēmā Windows


Lai uz laiku izvairītos no šīs problēmas, serverī restartējiet servera pakalpojumus. Lai restartētu servera pakalpojumus, rīkojieties šādi:
 1. Noklikšķiniet uz Sākt un pēc tam uz Izpildīt.
 2. Lodziņā Atvērt ierakstiet cmd un noklikšķiniet uz Labi.
 3. Komandrindā ierakstiet šādas rindiņas, katras rindiņas beigās nospiežot taustiņu ENTER:
  net stop server
  net start server
Lai novērstu šo problēmu, izmantojiet kādu no šīm metodēm:
 • Izmantojiet veiktspējas žurnālus un brīdinājumus, lai pārraudzītuAVG. Diska rindas garumu skaita no PhysicalDisk veiktspējas objekta. Parastos apstākļos gaidošo ievadizvades (I/O) pieprasījumu skaits nepārsniedz fiziskā diska plāksnīšu skaitu vairāk kā 1,5–2 reizes. Lielākajai daļai disku ir viena plāksnīte, bet neatkarīgu disku redundanta kārtojuma (RAID) ierīcēm parasti ir vairāk nekā viena plāksnīte. Kad programma izpilda nelielas secīgas I/O darbības un ar I/O saistītas darbības tiek pievienotas rindai, skaitītājā Current Disk Queue Length (Pašreizējais diska rindas garums) tiek parādīta savāktuve. Var arī būt pieaugums veiktspējas objekta System (Sistēma) skaitītājā Context Switches/sec (Konteksta slēdži/sekundē).
 • Atspējojiet pieļāvuma bloķēšanu (opportunistic locking) klientam vai serverim. Lai atspējotu pieļāvuma bloķēšanu klientam, iestatiet vērtību 1 šai reģistra atslēgai:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\MRXSmb\Parameters\OplocksDisabled
  Lai atspējotu pieļāvuma bloķēšanu serverim, iestatiet vērtību 0 šai reģistra atslēgai:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters\EnableOplocks
  Lai iegūtu papildinformāciju par to, kā atspējot pieļāvuma bloķēšanu, noklikšķiniet uz šī raksta numura un lasiet Microsoft zināšanu bāzes rakstu (EN):

  296264 Pieļāvuma bloķēšanas konfigurēšana sistēmā Windows

 • Rediģējiet reģistru, lai uz laiku deaktivizētu filtra draiveri.

  Lai iegūtu papildinformāciju par to, kā uz laiku deaktivizēt kodola režīma filtra draiveri, noklikšķiniet uz šī raksta numura un skatiet Microsoft zināšanu bāzes rakstu (EN):

  816071 Kā sistēmā Windows uz laiku deaktivizēt kodola režīma filtra draiveri

  Informācija par draiveri Ofant.sys ir saglabāta šādā reģistra atslēgā:
  Ofadriver

U Z Z IŅ A S

Lai iegūtu papildinformāciju, noklikšķiniet uz šiem rakstu numuriem un lasiet Microsoft zināšanu bāzes rakstus (EN):

814112 Tīkla koplietošanas vietās saglabātie faili tiek atvērti lēni vai kā tikai lasāmi faili, vai arī tiek saņemts kļūdas ziņojums

821246 Office faili tiek lēni atvērti, aizvērti, saglabāti vai drukāti no tīkla servera

816071 Kā sistēmā Windows uz laiku deaktivizēt kodola režīma filtra draiveri

252332 Notikuma ID 3013, kopējot failus uz serveri, kura disks ir noslogots

Šajā rakstā minētos trešo pušu produktus ražo no korporācijas Microsoft neatkarīgi uzņēmumi. Korporācija Microsoft nesniedz nekādas netiešas vai citādas garantijas par šo produktu veiktspēju vai uzticamību.
Rekvizīti

Raksta ID: 822219. Pēdējo reizi pārskatīts: 2014. gada 27. jūn.. Pārskatījums: 1

Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003 Web Edition, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition

Atsauksmes