Windows XP SP1 USB 1.1 un 2.0 atjauninājuma pieejamība

K O P S A V I L K U M S

Korporācija Microsoft ir izlaidusi Windows XP 1. servisa pakotnē (SP1) iekļauto USB draiveru atjauninājumu, kas novērš šādas problēmas:

Enerģijas pārvaldība

 • Pēc datora aizturēšanas vai hibernēšanas, ja šīs darbības izpildes laikā tiek nepārtraukti pārvietota USB pele, to, iespējams, vairs nevar izmantot (vai arī datoru nevar aktivizēt, izmantojot USB peli). Ja rodas šī problēma, datoru joprojām var aktivizēt ar strāvas pogas palīdzību, nezaudējot nekādu funkcionalitāti. Vislabāk USB peli nepārvietot, līdz dators pabeidz aizturēšanas vai hibernēšanas operāciju, pat tad, ja tiek lietots šis atjauninājums.
 • Tā vietā, lai pēc hibernācijas atsāktu darbu, dators tiek automātiski restartēts vai rodas nopietna kļūda (STOP 0x000000A failā Usbport.sys).
 • USB 2.0 kontrolleris nepārslēdzas selektīvās aiztures režīmā. Tāpēc procesors nevar pārslēgties enerģijas stāvoklī C3 (pulkstenis apturēts), kad atvienojat kādu ierīci no USB 2.0 centrmezgla, kas ir pievienots USB EHCI kontrollerim.

  Piezīme. Izmantojot selektīvās aiztures līdzekli, USB ierīču draiveri var selektīvi beidzēt savas ierīces, ja nosaka, ka tās ir dīkstāvē. Kad šī ierīce atkal tiek izmantota (piemēram, pārvietojot USB peli), draiveris šo ierīci atkal ieslēdz. Tas ir īpaši svarīgi mobilo datoru enerģijas pārvaldībā.
 • Pēc darba atsākšanas no enerģijas stāvokļa S1 vai S3 jūsu USB ierīce nedarbojas. Ja šādi notiek, dators pēc restartēšanas var pārstāt reaģēt (uzkaras).

Standarts Plug and Play

 • Iespējama automātiska datora restartēšana vai nopietnas kļūdas rašanās (STOP 0x0000007E failā Usbhub.sys), ja izmantojat aparatūras drošas noņemšanas utilītu un uzreiz pēc tam noņemat datoram tieši pievienotu USB krātuves ierīci.

  Piezīme. Šāda problēma rodas tikai laiku pa laikam.

Ātrdarbības izohronās ierīces

 • Jūsu ātrdarbības USB izohronā ierīce izmanto vairāk nekā 80 procentus procesora (CPU) jaudas.
 • Ja straumējat video, izmantojot ātrdarbības USB 2.0 izohrono kameru, citas USB ierīces, iespējams, pārstāj darboties vai darbojas slikti. Piemēram, USB skaļruņi var pārtraukt straumēt audio vai tam pašam centrmezglam pievienotās peles darbība var kļūt saraustīta. Ja kameras straumēšana tiek apturēta, skaļruņi, iespējams, atsāk straumēšanu. Pretējā gadījumā pēc kameras straumēšanas apturēšanas, iespējams, ir jāveic audio restartēšana. Šāda darbība notiek tikai tad, ja visas šīs ierīces ir pievienotas vienam USB 2.0 centrmezglam.
 • Var nedarboties iebūvētais ātrdarbības USB 2.0 izohronās kameras mikrofons. Lai saņemtu papildinformāciju par šādu darbību, sazinieties ar aparatūras ražotāju.

P A P I L D I N D O R MĀ C I J A

Servisa pakotnes informācija

Lai atrisinātu šo problēmu, iegūstiet jaunāko sistēmas Windows XP servisa pakotni. Lai iegūtu papildinformāciju, noklikšķiniet uz šī raksta numura un lasiet Microsoft zināšanu bāzes rakstu:
322389 Kā iegūt jaunāko sistēmas Windows XP servisa pakotni

Informācija par lejupielādi

Šo failu var lejupielādēt Microsoft lejupielādes centrā:
Lai saņemtu papildinformāciju par Microsoft atbalsta failu lejupielādi, noklikšķiniet uz šī raksta numura un lasiet Microsoft zināšanu bāzes rakstu:
119591 Kā iegūt Microsoft atbalsta failus no tiešsaistes pakalpojumiem (EN)
Microsoft pārbaudīja, vai šajā failā nav vīrusu. Korporācija Microsoft izmanto visjaunāko vīrusu noteikšanas programmatūru, kas ir pieejama faila izlikšanas datumā. Fails ir saglabāts drošos serveros, kas neļauj tajā veikt nekādas nesankcionētas izmaiņas.

Informācija par instalēšanu

. Lai instalētu atjauninājumu, jums ir jāpiesakās kā administratoram un jāizmanto atbilstošie iestatīšanas slēdži.

Lai pārbaudītu, vai datorā šis atjauninājums ir instalēts, salīdziniet datorā atjaunināto failu versijas ar failiem, kas uzskaitīti šī raksta sadaļā Informācija par failu, vai pārliecinieties, vai šajā reģistra atslēgā ir vērtības Installed DWORD datu vērtība 1:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Hotfix\KB822603

Priekšnosacījumi.

Lai instalētu šo atjauninājumu, jums ir jāpiesakās kā administratoram un jāizmanto sistēma Windows XP SP1. Windows XP Tablet PC Edition un Windows XP Media Center Edition jau ietver SP1.

Restartēšanas nepieciešamība

Lai pabeigtu šī atjauninājuma instalēšanu, dators ir jārestartē.

Iepriekšējā atjauninājuma statuss

. Šis atjauninājums neaizstāj citus atjauninājumus.

Iestatīšanas slēdži

. Šajā atjauninājumā tiek atbalstīti tālāk norādītie iestatīšanas slēdži.

 • /? — parādīt instalēšanas slēdžu sarakstu.
 • /u — izmantot neuzraudzīto režīmu.
 • /f — datoru beidzējot, veikt citu programmu piespiedu aizvēršanu.
 • /n — neveidot noņemamo failu dublējumus.
 • /o — bez brīdināšanas pārrakstīt OEM failus.
 • /z — nerestartēt, kad instalēšana ir pabeigta.
 • /q — izmantot kluso režīmu (bez lietotāja līdzdalības).
 • /l — uzskaitīt instalētos labojumfailus.
 • /x — izvērst failus, nepalaižot uzstādīšanu.


Piemēram, lai x86 atjauninājumu instalētu bez lietotāja līdzdalības, izmantojiet šādu komandu:
windowsxp-kb822603-x86-enu.exe/u/q
Lai instalētu x86 atjauninājumu, neliekot datoram veikt restartēšanu, izmantojiet komandu:
windowsxp-kb822603-x86-enu.exe/z
Piezīme. Šos slēdžus var apvienot vienā komandā.

Informācija par failu

Šī labojuma versijai angļu valodā ir šādi (vai jaunāki) faila atribūti, kas norādīti šajā tabulā. Šo failu datumi un laiki ir norādīti pēc universālā koordinētā laika (coordinated universal time — UTC). Skatot faila informāciju, tā tiek konvertēta atbilstoši vietējam laikam. Lai uzzinātu atšķirību starp UTC un vietējo laiku, izmantojiet vadības paneļa rīka Datums un laiks zīmni Laika josla.
Mapē %Windir%\System32 ir instalēti tālāk norādītie faili.

Windows XP SP1

Datums     Laiks  Versija    Lielums   Faila nosaukums  Platforma ----------------------------------------------------------------- 03.07.2003. 17:53 5.1.2600.1243  28,160 Usbccgp.sys 03.07.2003. 17:50 5.1.2600.1243  25,216 Usbehci.sys 03.07.2003. 17:52 5.1.2600.1243  53,120 Usbhub.sys 03.07.2003. 17:51 5.1.2600.1243  16,000 Usbohci.sys 03.07.2003. 17:49 5.1.2600.1243 138,752 Usbport.sys 03.07.2003. 17:51 5.1.2600.1243  19,328 Usbuhci.sys 03.07.2003. 17:53 5.1.2600.1243 119,552 Usbccgp.sys IA64 03.07.2003. 17:50 5.1.2600.1243  86,528 Usbehci.sys IA64 03.07.2003. 17:53 5.1.2600.1243 206,976 Usbhub.sys  IA64 03.07.2003. 17:51 5.1.2600.1243  53,888 Usbohci.sys IA64 03.07.2003. 17:49 5.1.2600.1243 488,960 Usbport.sys IA64 03.07.2003. 17:51 5.1.2600.1243  68,992 Usbuhci.sys IA64 
Piezīme. Failu atkarību dēļ, kā arī iestatīšanas vai noņemšanas prasību dēļ šajos atjauninājumos, iespējams, ir arī citi faili.

Informācija par noņemšanu

. Lai noņemtu šo atjauninājumu, izmantojiet vadības paneļa programmu pievienošanas un noņemšanas rīku. Noklikšķiniet uz Windows XP Hotfix (SP2) Q822603 un pēc tam uz Noņemt.

Sistēmu administratori šī atjauninājuma noņemšanai var izmantot utilītu Spuninst.exe. Programmas fails Spuninst.exe atrodas mapē %Windir%\$NTUninstallKB822603$\Spuninst. Utilīta atbalsta šādus uzstādīšanas slēdžus:

 • /? — parādīt instalēšanas slēdžu sarakstu.
 • /u — izmantot neuzraudzīto režīmu.
 • /f — datoru beidzējot, veikt citu programmu piespiedu aizvēršanu.
 • /z — nerestartēt, kad instalēšana ir pabeigta.
 • /q — izmantot kluso režīmu (bez lietotāja līdzdalības).

Vēl neieviestie līdzekļi

 • Periodiska izohronā pārsūtīšana

  • Microsoft audio ievadei atbalsta tikai periodisko izohrono audio. Korporācija Microsoft to ir testējusi tikai ar sistēmā Windows XP iekļauto audio draiveri.
  • Periodiskās izohronās pārsūtīšanas atbalsts ir ierobežots — tas darbojas tikai ierīcēm ar 8 vai mazāk kadru periodu.
  • Microsoft audio draiveris atbalsta tikai liela ātruma periodiskās izohronās ierīces ar 8 kadru periodu.
 • USB selektīvā aizture

  • Jūsu dators nevar pāriet enerģijas stāvoklī C3, ja tam ir pievienota viena vai vairākas USB ierīces vai ielādēti draiveri, kas neatbalsta selektīvo aizturi. Lai dators varētu pāriet enerģijas stāvoklī C3, visām sistēmas ierīcēm ir nepieciešams selektīvās aiztures atbalsts.
 • Joslas platuma izmantošana
  • USB resursdatora kontrolleru ierīču pārvaldnieka rekvizītu lapā ir zīmne Papildu, kurā redzams USB ierīču izmantotais kopnes joslas platums. USB joslas platuma lietojums, kas tiek rādīts USB 2.0 uzlabotajam resursdatora kontrollerim, nav pareizs. Turpmākā Windows operētājsistēmas versijā tiks pareizi aprēķināts ātrdarbības USB ierīču joslas platuma lietojums.
  • Viena/vairāku TT centrmezglu joslas platuma aprēķini tiks precizēti turpmākā Windows operētājsistēmas laidienā.

Zināmās problēmas

Lai iegūtu papildinformāciju par zināmajām problēmām, kas var rasties, instalējot šo atjauninājumu, noklikšķiniet uz šī raksta numura un lasiet Microsoft zināšanu bāzes rakstu:

826959 Ja, izmantojot USB ierīci, mēģināt atsākt datora darbību no gaidstāves vai hibernācijas režīma, dators pārstāj reaģēt (uzkaras) (EN)

Piezīme. Galvenā USB selektīvās aiztures priekšrocība ir tās darbība kā programmatūras risinājums pašreizējiem USB kontrolleriem, kas centrālajam procesoram neļauj pāriet enerģijas stāvoklī C3, ja kāda USB ierīce ir stāvoklī D0.

 • Windows XP USB lietotāja interfeiss neatbalsta vairāk par 10 resursdatora kontrolleriem.
 • Iespējams, nevarēsit aktivizēt datoru, izmantojot USB ierīci, ja, veicot aizturi, tika kustināta USB ierīce. Tas parasti notiek, ja pele ir pievienota ārējam USB centrmezglam. Ja tā notiek, datoru joprojām var aktivizēt ar strāvas pogas palīdzību, pēc atsākšanas nezaudējot nekādu funkcionalitāti.
 • Iespējams, nevarēsit aktivizēt datoru, izmantojot USB ierīci, ja ierīces izmantošanas brīdī tiek aktivizēts sistēmas enerģijas pārvaldības stāvoklis (S1, S3 vai S4).

  Ja USB ierīce šajā brīdī ģenerē atsākšanas signālu, resursdatora kontrolleris, USB ierīce vai abi var nonākt stāvoklī, kur tos vairs nevar noteikt un izraisīt datora aktivizēšanu. Lai novērstu šādu darbību, ir jāatjaunina datora BIOS vai cits komponents, kas datorā atbalsta GPE aktivizēšanas funkcionalitāti.
 • Pašlaik atkļūdošana, izmantojot USB 2.0 portu, netiek atbalstīta.
 • USB 2.0 mantotā BIOS pašlaik netiek atbalstīta.
 • Netiek atbalstīti līdzekļi, kas universālās seriālās kopnes uzlaboto resursdatora kontrolleru interfeisu specifikācijai (EHCI) pievienoti pēc versijas 0.96. Lai iegūtu papildinformāciju par EHCI, apmeklējiet šo Intel vietni:
 • Interfeisa asociācijas deskriptori netiek atbalstīti. Lai iegūtu papildinformāciju par interfeisa asociācijas deskriptoriem, apmeklējiet šo USB Implementers Forum Inc. vietni:
 • Joslas platuma ziņošanas lietotāja interfeiss netiek atbalstīts liela ātruma resursdatora kontrolleriem. Joslas platuma lietotāja interfeiss (ierīču pārvaldnieka resursdatora kontrollera zīmnē Papildu) sistēmā Windows XP var rādīt nepareizu joslas platuma lietojumu. Turpmākā operētājsistēmas laidienā Microsoft var pievienot viedākus algoritmus joslas platuma lietojuma aprēķināšanai aiz EHCI kontrollera vai viena/vairāku TT (transakciju translatora) USB 2.0 centrmezgliem (vai abiem).
 • Ja dators tiek aktivizēts no gaidstāves režīma, nevar atpazīt tastatūru Microsoft USB Natural Keyboard Elite. Dažkārt šādi notiek ar IBM ThinkPad T23.
Microsoft nodrošina trešo personu kontaktinformāciju, lai palīdzētu lietotājam atrast tehnisko atbalstu. Šī kontaktinformācija var tikt mainīta bez brīdinājuma. Microsoft negarantē šīs trešo personu kontaktinformācijas precizitāti.
Rekvizīti

Raksta ID: 822603. Pēdējo reizi pārskatīts: 2014. gada 31. janv.. Pārskatījums: 1

Atsauksmes