Nevar pieteikties Web vietā vai veikt interneta transakciju, vai arī tiek saņemta Web lapa HTTP 500 (Internal Server Error (iekšēja servera kļūda))

S I M P T O M I

Pēc drošības atjauninājuma 832894 (MS04-004) instalēšanas, iespējams, nevar pieteikties Web vietā vai veikt interneta transakciju. Piemēram, iesniedzot lietotājvārdu un paroli ar SSL nodrošinātā Web vietā, izmantojot HTTPS Web lapas veidlapu, varat saņemt Web lapu HTTP 500 (Internal Server Error (iekšēja servera kļūda)).

I E M E S L S

Šī problēma var rasties pēc drošības atjauninājuma 832894 (MS04-004) vai labojumfaila 821814 lietošanas datorā, kurā darbojas sistēma Microsoft Windows XP, Windows 2000, Windows NT 4.0, Windows Millennium Edition vai Windows 98.

Lai iegūtu papildinformāciju par šiem programmatūras atjauninājumiem, noklikšķiniet uz šī raksta numura un skatiet Microsoft zināšanu bāzes rakstu (šī saite var norādīt uz saturu, kas daļēji vai pilnībā ir angļu valodā):
832894 MS04-004: Kumulatīvais drošības atjauninājums pārlūkprogrammai Internet Explorer


821814 Izliekot ziņu Web vietā, kura pieprasa autentifikāciju, tiek saņemts kļūdas paziņojums "page cannot be displayed" (šo lappusi nevar parādīt)


Drošības atjauninājums 832894 (MS04-004) un labojumfails 821814 maina veidu, kā Windows interneta paplašinājumi (Wininet.dll) atkārtoti nosūta izlikšanas pieprasījumu, Web serverim atjaunojot savienojumu. Programmas, kuras izmanto Windows interneta (Wininet) lietojumprogrammu interfeisa (API) funkcijas datu (piemēram, lietotājvārda vai paroles) izlikšanai Web serverī, atkārtoti nosūta izlikšanas pieprasījumu, neiekļaujot izliekamos datus, ja Web serveris aizver (vai atiestata) sākotnējo savienojuma pieprasījumu.

Piezīme. Izlikšanas pieprasījumā nav ietverti izliekamie dati, ja ir iestatīts tā satura garums 0 vai tas ir tukšs.

Dažkārt šāda izturēšanās novērš vēl vienu atiestatīšanu un ļauj pabeigt autentifikāciju. Tomēr varat saņemt Web lapu HTTP 500 (Internal server error (iekšēja servera kļūda)), ja Web serverim ir nepieciešams, lai, Wininet atkārtoti nosūtot izlikšanas pieprasījumu, būtu ietverti izliekamie dati.

R I S I NĀ J U M S

Informācija par atjauninājumu.

Lai lejupielādētu un instalētu šo atjauninājumu, apmeklējiet Microsoft Windows atjaunināšanas Web vietu un pēc tam instalējiet kritisko atjauninājumu 831167: Administratori var šo jauninājumu lejupielādēt no Microsoft lejupielādes centra vai Microsoft Windows jauninājumu kataloga, lai to lietotu vairākos datoros. Ja vēlāk vēlaties šo jauninājumu instalēt vienā vai vairākos datoros, meklējiet šī raksta ID numuru, izmantojot plašākas meklēšanas opciju līdzekli Windows jauninājumu katalogā.

Lai iegūtu papildinformāciju par jauninājumu lejupielādi no Microsoft jauninājumu kataloga, noklikšķiniet uz šī raksta numura un skatiet Microsoft zināšanu bāzes rakstu (šī saite var norādīt uz saturu, kas daļēji vai pilnībā ir angļu valodā):
323166 Kā lejupielādēt Windows jauninājumus un draiverus no Windows jauninājumu kataloga


Microsoft lejupielādes centrā ir pieejami šādi lejupielādējamie faili:
Lejupielādēt Tūlīt lejupielādēt pakotni Q831167.exe (32 bitu).
Lejupielādēt Tūlīt lejupielādēt pakotni Q831167.exe (64 bitu).
Izlaišanas datums: 2004. gada 12. februāris

Lai iegūtu papildinformāciju par Microsoft atbalsta failu lejupielādēšanu, noklikšķiniet uz šī raksta numura un skatiet Microsoft zināšanu bāzes rakstu (šī saite var norādīt uz saturu, kas daļēji vai pilnībā ir angļu valodā):
119591 Kā iegūt Microsoft atbalsta failus no tiešsaistes pakalpojumiem
Microsoft šajā failā ir skenējis vīrusus. Microsoft lietoja jaunāko faila izlikšanas datumā pieejamo vīrusu noteikšanas programmatūru. Fails tiek glabāts paaugstinātas drošības serveros, lai palīdzētu novērst jebkādas neautorizētas tā izmaiņas.

Priekšnosacījumi.

Lai instalētu šo atjauninājumu, datorā jādarbojas pārlūkprogrammas Internet Explorer 6 1. servisa pakotnei (versija 6.00.2800.1106) kopā ar kādu no šīm Windows versijām:
 • Microsoft Windows XP 1. servisa pakotne
 • Microsoft Windows XP 64-Bit Edition, 1. servisa pakotne
 • Microsoft Windows XP
 • Microsoft Windows 2000 2., 3., 4. servisa pakotne
 • Microsoft Windows NT Workstation, Server un Terminal Server Edition 4.0 6a. servisa pakotne
 • Microsoft Windows 98
 • Microsoft Windows 98 Second Edition
 • Microsoft Windows Millennium Edition
Piezīme. Tā kā drošības atjauninājums 832894 (MS04-004) atbalsta Windows 98, Windows 98 Second Edition, Windows Millennium Edition un Windows 2000 2. servisa pakotni, šīs operētājsistēmas atbalsta arī šo atjauninājumu.

Restartēšanas prasība.

Pēc šī jauninājuma lietošanas dators ir jāpārstartē.

Informācija par atjauninājuma aizvietošanu.

Šis atjauninājums aizvieto atjauninājumu 821814 sistēmai Windows XP, Windows 2000, Windows NT 4.0, Windows Millennium Edition, Windows 98 Second Edition un Windows 98.

Piezīme. Šis atjauninājums neaizvieto atjauninājumu 821814 sistēmai Windows Server 2003, jo šeit aprakstītā problēma nerodas datoros, kuri balstīti sistēmā Windows Server 2003.

Informācija par ieviešanu.

Šī atjauninājuma pakotnes atbalsta šādus uzstādīšanas slēdžus:

 • /q : Izmantot Kluso režīmu vai nerādīt ziņojumus failu izvēršanas laikā.
 • /q:u : Izmantot Lietotāja kluso režīmu. Lietotāja klusais režīms piedāvā lietotājam vairākus dialoglodziņus.
 • /q:a Izmantot Administratora kluso režīmu. Administratora klusais režīms lietotājam nepiedāvā dialoglodziņus.
 • /t: ceļš Norādiet tās pagaidu mapes atrašanās vietu, ko lieto uzstādīšana, vai failu izvēršanas mērķa mapi (lietojot /c).
 • /c Izvērsiet failus, tos neinstalējot. Ja /t: ceļš nav norādīts, saņemsit uzaicinājumu norādīt mērķa mapi.
 • /c: ceļš Norādiet ceļu un uzstādīšanas .inf faila vai .exe faila nosaukumu.
 • /r:n Pēc instalēšanas nerestartēt datoru.
 • /r:i Ja dators jārestartē, norādīt to lietotājam, izņemot gadījumus, kad šis slēdzis tiek lietots kopā ar slēdzi /q:a.
 • /r:n Pēc instalēšanas restartēt datoru.
 • /r:s Pēc instalēšanas restartēt datoru, nejautājot lietotājam.
 • /n:v Nepārbaudīt versiju. Lietojiet šo slēdzi piesardzīgi, lai instalētu jebkuras Internet Explorer versijas atjauninājumu.
Piemēram, lai instalētu atjauninājumu bez lietotāja iejaukšanās un bez restartēšanas, lietojiet šādu komandu:
q831167.exe /q:a /r:n

Informācija par failu.

Šī atjauninājuma angļu valodas versijai ir šajā tabulā minētie faila atribūti (vai jaunāki) . Šo failu datumi un laiki ir minēti atbilstoši universālajam koordinētajam laikam (UTC). Skatot informāciju par failu, tas tiek konvertēts uz vietējo laiku. Lai uzzinātu atšķirību starp UTC un vietējo laiku, lietojiet zīmni Time Zone (Laika josla) vadības paneļa rīkā Date and Time (Datums un laiks).

Datums Laiks Versija Lielums Faila nosaukums Platforma
-------------------------------------------------------------------
2004. gada 6. februāris 18:05 6.0.2800.1405 588 288 Wininet.dll
2004. gada 7. februāris 01:41 6.0.2800.1405 1 796 608 Wininet.dll IA-64

P R O F I L A K S E

Ja nevarat pielietot sadaļā Rezolūcija minēto atjauninājumu, varat izmantot vienu no šīm servera puses darbībām, lai novērstu problēmu:
 • Palielināt HTTP uzturēšanas taimauta intervālu Web serverī vai starpniekserverī. Microsoft interneta informācijas pakalpojumi (IIS) neietver citu iestatījumu uzturēšanas taimauta kontrolēšanai, vienīgi Windows reģistra vērtību KeepAliveTime (Uzturēšanas laiks). Tomēr, lietojot dažus Web serverus un dažus starpniekserverus, var norādīt savienojuma derīguma laiku. Ja varat norādīt savienojuma derīguma laiku Web serverī vai starpniekserverī, palieliniet uzturēšanas taimauta intervālu. Pareizo iestatījuma nosaukumu un vērtību skatiet Web servera dokumentācijā. Noklusētā uzturēšanas taimauta vērtība pārlūkprogrammai Internet Explorer ir viena minūte (60 sekundes). Tādēļ Web serverī vai starpniekserverī jālieto HTTP uzturēšanas laika intervāls, kas ir lielāks par vienu minūti.

  Lai saņemtu papildinformāciju par Windows parametru KeepAliveInterval (Uzturēšanas intervāls), Windows parametru KeepAliveTime (Uzturēšanas laiks) un Internet Explorer parametru KeepAliveTimeout (Uzturēšanas taimauts), noklikšķiniet uz šiem rakstu numuriem un skatiet Microsoft zināšanu bāzes rakstus (šī saite var norādīt uz saturu, kas daļēji vai pilnībā ir angļu valodā):
  314053 TCP/IP un NBT konfigurācijas parametri sistēmai Windows XP


  120642 TCP/IP un NBT konfigurācijas parametri sistēmai Windows 2000 vai Windows NT


  813827 Kā mainīt noklusēto uzturēšanas taimauta vērtību pārlūkprogrammā Internet Explorer

 • Serverī atspējojiet HTTP opciju "uzturēt savienojumus".
  Lai iegūtu papildinformāciju, noklikšķiniet uz šī raksta numura un skatiet Microsoft zināšanu bāzes rakstu (šī saite var norādīt uz saturu, kas daļēji vai pilnībā ir angļu valodā):
  238210 HTTP uzturēšanas galvenes nosūtīšana katru reizi, kad tiek iespējota ASP buferizācija


S T A T U S S

Microsoft ir apstiprinājusi, ka Microsoft programmā Internet Explorer 6 pastāv šī problēma.

P A P I L D I N D O R MĀ C I J A

Brīdinājums. Ja reģistra redaktors tiek izmantots nepareizi, jūs varat radīt nopietnas problēmas, kuru dēļ, iespējams, ir jāpārinstalē operētājsistēma. Microsoft nevar garantēt, ka jūs varēsit novērst problēmas, kas radušās nepareizas reģistra redaktora lietošanas rezultātā. Ja izmantojat reģistra redaktoru, jūs pats uzņematies risku.

Pēc šeit aprakstītā programmatūras atjauninājuma 831167 lietošanas, programmas, kas izmanto Wininet funkcijas datu izlikšanai Web serverī, atiestatot savienojumu ar Web serveri, atkārtoti nosūtīs pilnīgus izlikšanas pieprasījumus.

Lai iespējotu tikai galvenes izlikšanu, izveidojiet vērtību DWORD (dubultvārds) ar nosaukumu Piemērs.exe, kur Piemērs ir tā izpildāmā faila nosaukums, kurš palaiž programmu. Iestatiet vērtībai DWORD (dubultvārds) vērtību datus 1 vienā no šīm reģistra atslēgām:
 • Lai lietotu visiem programmas lietotājiem, iestatiet vērtību šajā reģistra atslēgā:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\Retry_HeaderOnlyPOST_OnConnectionReset
 • Lai lietotu tikai pašreizējam programmas lietotājam, iestatiet vērtību šajā reģistra atslēgā:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\Retry_HeaderOnlyPOST_OnConnectionReset
Piemēram, lai iespējotu tikai galvenes izlikšanu programmā Internet Explorer un Windows Explorer, izveidojiet vērtības DWORD (dubultvārds) failam Iexplore.exe un Explorer.exe vienā no šīm reģistra atslēgām, un pēc tam iestatiet tiem vērtību datus 1.

Piezīme. Lai iespējotu tikai galvenes izlikšanu visām programmām, kas lieto Wininet funkcijas datu izlikšanai Web serverī, tai pašai reģistra atslēgai izveidojiet vērtību DWORD (dubultvārds) ar nosaukumu * un iestatiet tai vērtību datus 1.
Rekvizīti

Raksta ID: 831167. Pēdējo reizi pārskatīts: 2011. gada 16. maijs. Pārskatījums: 1

Atsauksmes