Mēģinot instalēt sistēmu Windows XP ar 2. servisa pakotni vai Windows Server 2003 ar 2. servisa pakotni, tiek parādīts kļūdas ziņojums Access is denied (Piekļuve ir liegta)

BUG #: 24561 (Content Maintenance)

Svarīgi! Šajā rakstā ir informācija par reģistra modificēšanu. Pirms reģistra modificēšanas izveidojiet tā dublējumkopiju. Pārliecinieties, vai zināt, kā atjaunot reģistru, ja rodas kāda problēma. Lai iegūtu papildinformāciju par reģistra dublējumkopijas izveidi, atjaunošanu un modificēšanu, noklikšķiniet uz šī raksta numura un skatiet Microsoft zināšanu bāzes rakstu:
256986 Microsoft Windows reģistra apraksts

S I M P T O M I

Mēģinot instalēt Microsoft Windows XP 2. servisa pakotni (SP2) vai Microsoft Windows Server 2003 1. servisa pakotni (SP1), var rasties kāda no šīm problēmām:
 • Nevar instalēt servisa pakotni.
 • Tiek saņemts šāds kļūdas ziņojums:
  Service Pack setup has failed. Access is denied. (Servisa pakotnes uzstādīšana neizdevās. Piekļuve ir liegta.)
 • Failā Svcpack.log ir šāds kļūdas ziņojums:
  DoRegistryUpdates failed. (DoRegistryUpdates neizdevās).

I E M E S L S

Šīs problēmas var rasties, ja uz vienu vai vairākām reģistra atslēgām ir ierobežotas tiesības, neatļaujot šo reģistra atslēgu atjaunināšanu. Ja neizdodas atjaunināt reģistra atslēgu, uzstādīšanas programmas darbība var neizdoties.

P R O F I L A K S E

Brīdinājums. Ja nepareizi modificējat reģistru, izmantojot reģistra redaktoru vai citu metodi, var rasties nopietnas problēmas. Šo problēmu dēļ var nākties atkārtoti instalēt operētājsistēmu. Microsoft nevar garantēt, ka šīs problēmas var novērst. Jūs uzņematies atbildību par reģistra modificēšanu.

Piezīme. Lai izpildītu šīs darbības, jums administratoru drošības grupas dalībniekam.

Lai izvairītos no šīs problēmas, rīkojieties šādi:

1. darbība. Pārliecinieties, ka reģistra atjaunināšanā ir kļūme

 1. Atveriet failu Svcpack.log. Pēc noklusējuma šis fails atrodas mapē C:\Windows. Lai atvērtu failu Svcpack.log, noklikšķiniet uz Sākt, noklikšķiniet uz Izpildīt, ievadiet %windir%\svcpack.log un pēc tam noklikšķiniet uz Labi.
 2. Izvēlnē Rediģēt noklikšķiniet uz Atrast.
 3. Lodziņā Ko atrast ierakstiet DoRegistryUpdates failed un pēc tam noklikšķiniet uz Atrast nākamo.
 4. Ja tiek atrasts kļūdas ziņojums DoRegistryUpdates failed, pastāv problēma, kas neļauj atjaunināt reģistru. Kļūdas ziņojums ir līdzīgs šim:
  xxxx.xxx: DoInstallation:DoRegistryUpdates failed. (DoInstallation:DoRegistryUpdates neizdevās.)

  xxxx.xxx: Access denied. (Piekļuve ir liegta.)

  xxxx.xxx: Message displayed to the user: Access is denied. (Lietotājam tiek parādīts ziņojums: Piekļuve ir liegta.)
  Piezīme. xxxx.xxx apzīmē katra ieraksta laikspiedolu.

2. darbība. Atrodiet konkrēto reģistra atslēgu

Tiklīdz esat pārliecinājies, ka ir radusies reģistra tiesību kļūme, jums ir jāatrod pareizā reģistra atslēga, lai mainītu tiesības un ļautu sekmīgi instalēt Windows XP SP2 vai Windows Server 2003 SP1. Lai to izdarītu, rīkojieties šādi:
 1. Iespējojot izvērsto pieteikšanos, reģistra informāciju iekļaujiet failā Setupapi.log.Lai iegūtu papildinformāciju par to, kā iespējot izvērsto pieteikšanos, noklikšķiniet uz šī raksta numura un lasiet Microsoft zināšanu bāzes rakstu:

  906485 Kā iespējot izvērsto pieteikšanos datorā ar operētājsistēmu Windows XP (Šī saite var norādīt uz saturu, kurš daļēji vai pilnībā ir angļu valodā)
  Piezīme. Reģistra atslēgas pēc noklusējuma netiek ierakstītas failā Setupapi.log.

  Pēc izvērstās pieteikšanās iespējošanas vēlreiz instalējiet Windows XP SP2 vai Windows Server 2003 SP1, lai tvertu reģistra atslēgu.
 2. Atveriet failu Setupapi.log. Pēc noklusējuma šis fails atrodas mapē C:\Windows. Lai atvērtu failu Setupapi.log, noklikšķiniet uz Sākt, noklikšķiniet uz Izpildīt, ievadiet %windir%\setupapi.log un pēc tam noklikšķiniet uz Labi.
 3. Nospiediet taustiņus CTRL+END, lai ritinātu līdz faila Setupapi.log beigām.
 4. Izvēlnē Rediģēt noklikšķiniet uz Atrast.
 5. Lodziņā Ko atrast ievadiet Error 5: Access is denied (5. kļūda: piekļuve ir liegta), sadaļā Virziens noklikšķiniet uz Uz augšu un pēc tam noklikšķiniet uz Atrast nākamo.

  Failā Setupapi.log atrastajam ierakstam jābūt aptuveni šādam:
  #-007 Deleting registry key HKCR\vnd.ms.radio

  #E033 Error 5: Access is denied.
  Piezīme. Rindiņa virs ievadnes "Access is denied" norāda aplūkojamo reģistra atslēgu. Šajā gadījumā HKCR nozīmē reģistra stropu, ko apzīmē ar "HKEY_CLASSES_ROOT." "vnd.ms.radio" ir apakšatslēga, kas atrodas zem šī reģistra stropa.

3. darbība. Atiestatiet reģistra tiesības

Tiklīdz esat atradis reģistra apakšatslēgu ar nepareizajām tiesībām, atjauniniet šīs apakšatslēgas tiesības.

Lai atjauninātu reģistra apakšatslēgas tiesības, rīkojieties šādi:
 1. Noklikšķiniet uz Sākt un Izpildīt, ievadiet regedit un pēc tam noklikšķiniet uz Labi, lai startētu reģistra redaktoru.
 2. Atrodiet 2. darbībā atrasto reģistra apakšatslēgu un ar peles labo pogu noklikšķiniet uz tās, pēc tam noklikšķiniet uz Permissions (Atļaujas).
 3. Sadaļā Grupu nosaukumi vai lietotājvārdi noklikšķiniet uz Administrators (Administratori).
 4. Sadaļā "Administrators" atļaujas jābūt atzīmētām izvēles rūtiņām Atļaut pie šiem ierakstiem:
  • Full Control (Pilnīga kontrole)
  • Read (Lasīt)
 5. Noklikšķiniet uz Lietot un pēc tam uz Labi.
 6. Izvēlnē File (Fails) noklikšķiniet uz Exit (Iziet), lai izietu no reģistra redaktora.
Reģistra apakšatslēgas tiesību problēmai tagad vajadzētu būt atrisinātai un Windows XP SP2 vai Windows Server 2003 SP1 var sekmīgi instalēt. Ja, mēģinot instalēt Windows XP SP2 vai Windows Server 2003 SP1, rodas vēl citas problēmas, atkārtojiet šīs darbības pēc vajadzības.
Rekvizīti

Raksta ID: 873148. Pēdējo reizi pārskatīts: 2008. gada 15. janv.. Pārskatījums: 1

Atsauksmes