Kā pārvaldīt Internet Explorer pievienojumprogrammas sistēmā Windows XP ar 2. servisa pakotni

Šajā rakstā ir izklāstīts, kā mainīt Microsoft Internet Explorer pievienojumprogrammas statusu un kā atjaunināt pievienojumprogrammu, izmantojot līdzekli Manage Add-ons. Šajā rakstā ir sniegti daži padomi par problēmu novēršanu, kuras ir saistītas ar pievienojumprogrammu darbību. Tajā ir sniegti arī daži padomi par problēmu novēršanu, saistībā ar līdzekli Manage Add-ons. Šajā rakstā ir izklāstīts, kā pārvaldīt pievienojumprogrammas, izmantojot reģistra ierakstus un grupas politiku. Administratori var ļaut lietotājiem pārvaldīt noteiktas pievienojumprogrammas, bet paturēt sev citu pievienojumprogrammu pārvaldības iespējas. Administratori var arī pārvaldīt visas pievienojumprogrammas. Šie jautājumi ir aplūkoti atsevišķās sadaļās, kurās ir iztirzāti šādi politikas iestatījumi:
 • Deny all add-ons unless specifically allowed in the Add-on List (Aizliegt visas pievienojumprogrammas, izņemot, ja tās ir atļautas pievienojumprogrammu sarakstā)
 • Add-on List (Pievienojumprogrammu saraksts)

IEVADS

Microsoft Internet Explorer pievienojumprogrammas ir programmatūras komponenti. Apmeklējot Web vietu, Internet Explorer pievienojumprogrammas var tikt lejupielādētas automātiski vai arī lietotājs var saņemt aicinājumu lejupielādēt pievienojumprogrammu. Lai iegūtu atsevišķu Internet Explorer pievienojumprogrammu jaunākās versijas, varat speciāli apmeklēt konkrētu Web vietu. Šie komponenti var būt trešo pušu ActiveX vadīklas, kas paplašina pārlūkprogrammas funkcionalitāti vai nodrošina īpašus Internet Explorer lietotāja interfeisa elementus. Varat pārvaldīt pievienojumprogrammas, izmantojot līdzekli Manage Add-ons. Šajā rakstā ir izklāstīts, kā šo līdzekli lietot un kā novērst ar to saistītās problēmas.

Lai pārliecinātos, vai dialoglodziņā Manage Add-Ons (Pievienojumprogrammu pārvaldība) tiek parādītas visas iespējamās pievienojumprogrammas, atjauniniet pievienojumprogrammu pārvaldnieku. Lai atjauninātu pievienojumprogrammu pārvaldnieku, apmeklējiet šādas Microsoft Web vietas:

P A P I L D I N D O R MĀ C I J A

Līdzekļa Manage Add-ons lietošana

Lai mainītu pievienojumprogrammas statusu vai atjauninātu pievienojumprogrammu, rīkojieties šādi:
 1. Startējiet pārlūkprogrammu Internet Explorer.
 2. Izvēlnē Tools (Rīki) noklikšķiniet uz Manage Add-ons (Pārvaldīt pievienojumprogrammas).
 3. Noklikšķiniet uz pievienojumprogrammas nosaukuma.
 4. Izmantojiet vienu no šīm metodēm:
  • Noklikšķiniet uz Update ActiveX (Atjaunināt ActiveX vadīklu), lai aizstātu pievienojumprogrammu ar jaunāko versiju. Šī opcija nav pieejama visām pievienojumprogrammām.
  • Lai iespējotu pievienojumprogrammu, noklikšķiniet uz Enable (Iespējot) un pēc tam uz OK (Labi).
  • Lai atspējotu pievienojumprogrammu, noklikšķiniet uz Disable (Atspējot) un pēc tam uz OK (Labi).
Lai pēc pievienojumprogrammas iespējošanas vai atspējošanas izmaiņas stātos spēkā, pārlūkprogrammu Internet Explorer ieteicams restartēt.

Pievienojumprogrammu radīto problēmu novēršana

Parasti ir pieņemami lietot pievienojumprogrammas no uzticamiem avotiem. Bet dažreiz pievienojumprogrammas negaidīti pārtrauc Internet Explorer darbību. Internet Explorer var negaidīti pārtraukt darboties, ja pievienojumprogramma ir nepareizi veidota vai arī paredzēta vecākai Internet Explorer versijai. Kad Internet Explorer negaidīti pārtrauc darboties, varat saņemt aicinājumu atspējot pievienojumprogrammu. Ja Internet Explorer negaidīti pārtrauc darboties, izmēģiniet vienu vai vairākas no šīm darbībām:
 • Mēģiniet atjaunināt pievienojumprogrammu.
 • Atspējojiet pievienojumprogrammu un apmeklējiet to pašu Web vietu. Pārbaudiet, vai Web vietai pievienojumprogramma ir nepieciešama.
 • Ja pievienojumprogrammas līdzekļi Web vietai ir nepieciešami vai arī tie uzlabo pārlūkošanas iespējas, iespējojiet pievienojumprogrammu.
Ja pievienojumprogrammas instalēšana ir bloķēta, jo tās izdevējs ir bloķēts, līdzekļa Manage Add-ons interfeisā tiek parādīta papildu kategorija bloķētām pievienojumprogrammām. Kad apmeklējat Web vietu, kas izmanto bloķētu pievienojumprogrammu, statusa joslā tiek parādīts paziņojums. Paziņojumā var būt norādīts, ka daļu satura nevar parādīt, jo viena vai vairākas nepieciešamās pievienojumprogrammas ir bloķētas. Vai arī paziņojumā var būt norādīts, ka nepieciešamā pievienojumprogramma ir atspējota. Bloķētu pievienojumprogrammu var iespējot dialoglodziņā Manage Add-ons vai paziņojumā statusa joslā.

Lai iegūtu papildinformāciju par bloķētajiem izdevējiem, rīkojieties šādi:
 1. Programmā Internet Explorer noklikšķiniet uz Help (Palīdzība) un pēc tam uz Contents and Index (Saturs un alfabētiskais rādītājs).
 2. Palīdzības dialoglodziņā noklikšķiniet uz zīmnes Search (Meklēšana), ierakstiet blocked publisher, un pēc tam noklikšķiniet uz List Topics (Uzskaitīt tēmas).
Varat izmantot līdzekli Manage Add-ons, lai palīdzētu novērst citas Internet Explorer problēmas, ko bieži rada trešo pušu komponenti. Iekļaujiet līdzekli Manage Add-ons bieži izmantoto problēmu novēršanas līdzekļu vidū.

Līdzekļa Manage Add-ons radīto problēmu novēršana

Ja, izmantojot līdzekli Manage Add-ons, rodas problēmas, rīkojieties šādi:
 • Piesakieties datorā kā cits lietotājs un atkārtojiet uzdevumu. Atspējoto pievienojumprogrammu konfigurācija tiek saglabāta atsevišķi katram lietotājam.
 • Pārbaudiet bloķētās pievienojumprogrammas šajā reģistra apakšatslēgā:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings
  Katru bloķēto vai atspējoto pievienojumprogrammu norāda apakšatslēga ar bloķētās pievienojumprogrammas klases identifikatoru (CLSID). Varat meklēt CLSID reģistra atslēgā HKEY_CLASSES_ROOT, lai noteiktu, kuru pievienojumprogrammu norāda katra atslēga.

  Piezīme. Reģistra apakšatslēga Settings (Iestatījumi) tiek izveidota tikai pēc tam, kad ir bloķēta vai atspējota vismaz viena pievienojumprogramma.

Pievienojumprogrammu pārvaldība, izmantojot reģistra ierakstus un grupas politiku

Svarīgi! Šajā sadaļā, metodē vai uzdevumā ir ietvertas darbības, kuras izpildot var modificēt reģistru. Tomēr, ja reģistru modificēsit nepareizi, var rasties nopietnas problēmas. Tāpēc veiciet šīs darbības uzmanīgi. Papildu drošībai pirms reģistra modificēšanas izveidojiet tā dublējumu. Pēc tam, ja rodas kāda problēma, varat reģistru atjaunot. Lai iegūtu papildinformāciju, kā dublēt reģistru un to atjaunot, noklikšķiniet uz šī raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zināšanu bāzē:
322756 Kā dublēt un atjaunot reģistru sistēmā Windows

Kā administrators varat izmantot grupas politiku, lai iepriekš definētu vadīklas, ko lietotāji var iespējot vai atspējot. Izmantojiet grupas politikas objektu redaktoru, lai mainītu politikas iestatījumus.
 1. Noklikšķiniet uz Start (Sākt), Run (Izpildīt), ierakstiet gpedit.msc un pēc tam noklikšķiniet uz OK (Labi).
 2. Izvērsiet Computer Configuration (Datora konfigurācija) vai User Configuration (Lietotāja konfigurācija), izvērsiet Administrative Templates (Administratīvās veidnes), Windows Components (Windows komponenti, Internet Explorer, Security Features (Drošības līdzekļi) un pēc noklikšķiniet uz Add-on Management (Pievienojumprogrammu pārvaldība).
Ir pieejami šādi politikas iestatījumi:
 • Deny all add-ons unless specifically allowed in the Add-on List (Aizliegt visas pievienojumprogrammas, ja vien tās nav atļautas pievienojumprogrammu sarakstā)
 • Add-on List (Pievienojumprogrammu saraksts)
 • Process List (Procesu saraksts)
 • All Processes (Visi procesi)
Deny all add-ons unless specifically allowed in the Add-on List
Varat konfigurēt, lai katram klientam tiktu aizliegtas visas pievienojumprogrammas, kas nav iekļautas politikas iestatījumā Add-on List, iespējojot šo politikas iestatījumu:
Deny all add-ons unless specifically allowed in the Add-on List
Šis politikas iestatījums neļauj instalēt vai lietot pievienojumprogrammas. Šis ierobežojums arī liedz lietotājam individuāli pārvaldīt pievienojumprogrammu politikas iestatījumus. Ja nekonfigurējat šo politikas iestatījumu, lietotāji var pārvaldīt pievienojumprogrammas, kas nav vēl definētas pievienojumprogrammu sarakstā Add-on List.
Add-on List
Norādiet atsevišķas pievienojumprogrammas, izmantojot CLSID politikas iestatījumā Add-on List. Politikas iestatījuma daļai Value Name (Vērtības nosaukums) ir jābūt pievienojumprogrammas CLSID, un identifikatorā CLSID ir jābūt figūriekavām, kurās ir ietverta pārējā CLSID daļa. Politikas iestatījuma daļā Value (Vērtība) ir jābūt vienai no trim iespējamajām vērtībām:
 • 0 — pievienojumprogramma ir atspējota, un lietotāji nevar pārvaldīt pievienojumprogrammu no lietotāja interfeisa.
 • 1 — pievienojumprogramma ir iespējota, bet lietotāji nevar pārvaldīt pievienojumprogrammu no lietotāja interfeisa.
 • 2 — pievienojumprogramma ir iespējota, un lietotāji var pārvaldīt pievienojumprogrammu no lietotāja interfeisa.
Politikas iestatījumā Add-on List ietverto pievienojumprogrammu saraksts tiek glabāts vienā no šīm reģistra apakšatslēgām:
 • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Ext\CLSID
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Ext\CLSID
Apakšatslēgā atsevišķu pievienojumprogrammu CLSID ir ietverti kā datu virkne.

Pievienojumprogrammu pārvaldība: jebkādas piekļuves atspējošana

Lai automātiski iespējotu vai atspējotu piekļuvi pievienojumprogrammu pārvaldībai, atveriet sadaļu "Labot automātiski". Ja vēlaties patstāvīgi iespējot vai atspējot piekļuvi pievienojumprogrammu pārvaldībai, atveriet sadaļu "Labot patstāvīgi".

Labot automātiskiLai automātiski labotu šo problēmu, noklikšķiniet uz pogas vai saites Fix it. Dialoglodziņā Failu lejupielāde noklikšķiniet uz Palaist un pēc tam izpildiet Fix it vednī norādītās darbības.
Piezīmes.
 • Šis vednis, iespējams, ir tikai angļu valodā. Tomēr automātiskā labošana darbojas arī citās sistēmas Windows valodas versijās.
 • Ja pašlaik neesat pie datora, kurā ir šī problēma, saglabājiet Fix it risinājumu zibatmiņas diskā vai kompaktdiskā un pēc tam palaidiet to datorā, kurā ir šī problēma.Labot patstāvīgi

Lai visām pievienojumprogrammām izslēgtu opciju Disable (Atspējot) un Enable (Iespējot), veiciet šīs darbības:
 1. Noklikšķiniet uz Start (Sākt) un Run (Izpildīt), ievadiet regedit un pēc tam noklikšķiniet uz OK (Labi).
 2. Atrodiet šo reģistra apakšatslēgu:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions

  Piezīme. Šī reģistra apakšatslēga ir pieejama tikai domēna vidē, kur administrators ar grupas politiku ir atspējojis piekļuvi pievienojumprogrammu pārvaldībai.
 3. Izvēlnē Edit (Rediģēt) norādiet uz New (Jauns) un pēc tam noklikšķiniet uz DWORD Value.
 4. Ierakstiet NoExtensionManagement.
 5. Veiciet dubultklikšķi uz NoExtensionManagement un pēc tam ierakstiet 1.

  Var norādīt šādas vērtības:
  • 0 — lietotājs var iespējot vai atspējot pievienojumprogrammas.
  • 1 — lietotājs nevar mainīt pievienojumprogrammu statusu.
 6. Noklikšķiniet uz OK (Labi) un beidziet darbu ar reģistra redaktoru.
Lai iestatītu šo reģistra ierakstu kā grupas politikas daļu, rīkojieties šādi:
 1. Grupas politikas objektu redaktorā izvērsiet Computer Configuration vai User Configuration.
 2. Izvērsiet Administrative Templates, Windows Components, Internet Explorer un pēc tam veiciet dubultklikšķi uz politikas iestatījuma
  Do not allow users to enable or disable add-ons
  (Neatļaut lietotājiem iespējot vai atspējot pievienojumprogrammas)
Rekvizīti

Raksta ID: 883256. Pēdējo reizi pārskatīts: 2011. gada 27. sept.. Pārskatījums: 1

Atsauksmes