Kā sistēmas Windows XP 2. servisa pakotnē instalēt un konfigurēt Bluetooth ierīces

K O P S A V I L K U M S

Lai instalētu Bluetooth ierīci, tā ir jāpieslēdz datoram. Microsoft Windows XP 2. servisa pakotnē (SP2) ir iekļauti daudzām Bluetooth ierīcēm paredzēti draiveri. Pat, ja Windows nepazīst Bluetooth ierīci, to var lietot, izmantojot vispārējo programmatūras atbalstu, kas iekļauts sistēmā Windows, vai izmantojot ierīces ražotāja nodrošinātu draiveri. Lai datoram pievienotu Bluetooth ierīci, var izmantot Bluetooth ierīces pievienošanas vedni. Lai konfigurētu Bluetooth savienojumu, var izmantot vienumu Bluetooth ierīces, kas atrodas vadības panelī.

Bluetooth ierīces var savienot ekspromta tīklā, izmantojot personisko tīklu (Personal Area Networking — PAN). Izmantojot PAN, dators un citas Bluetooth ierīces sazinās, izmantojot TCP/IP tīklu. Ja Bluetooth ierīce atbalsta iezvanes tīklošanas savienojuma izveidi, to var izmantot kā modemu. Bluetooth printeri var lietot bezvadu režīmā, izmantojot Printera pievienošanas vedni. Visbeidzot, tehnoloģiju Bluetooth var izmantot, lai pārsūtītu failus starp datoriem un ierīcēm, kas ir gatavas darbam ar tehnoloģiju Bluetooth. Šajā rakstā sniegtas detalizētas norādes šo uzdevumu paveikšanai.

IEVADS

Šajā rakstā aprakstīts, kā sistēmas Microsoft Windows XP 2. servisa pakotnē (SP2). instalēt un konfigurēt Bluetooth ierīci.

Piezīme. Instalējot Bluetooth adapteri, kas nav atbalstīts sistēmas Windows XP SP2, rīkojieties atbilstoši Bluetooth adaptera ražotāja norādēm.

Lai instalētu Bluetooth adapteri, kas iekļauts sistēmas Microsoft Windows XP 2. servisa pakotnē (SP2) atbalstīto adapteru sarakstā, tas ir tikai jāpieslēdz datoram. Lai izveidotu savienojumu, nav jāveic konfigurēšana.

Instalējot Windows XP SP2 atbalstītu Bluetooth adapteri, šis adapteris kļūst aktīvs kopā ar šādiem Microsoft komponentiem:
 • Microsoft Bluetooth Enumerator (Microsoft Bluetooth skaitītājs)
  Šis komponents uzskaita Bluetooth ierīces un to iespējas.
 • Bluetooth ierīce (personālais tīkls)
  Šis draiveris atbalsta savienojumu izveidi starp ierīcēm personālajā tīklā (PAN).
 • Bluetooth ierīce (RFCOMM protokola pārsūtīšanas draivera interfeiss (Protocol Transport Driver Interface — TDI))
  Šis komponents atbalsta iezvanes tīklošanu (dial-up networking — DUN). Tas atbalsta arī citus ierīču savienojumu veidus.
 • Bluetooth atbalsta pakalpojums (Bluetooth Support Service — BthServ)
  Šis pakalpojums uztur un atjaunina informāciju par ierīču pāru izveidi. Tā veic arī citas funkcijas saistībā ar Bluetooth līdzekļiem.
Šie komponenti ir pieejami ierīču pārvaldniekā pēc Bluetooth adaptera instalēšanas. Ir instalēti arī citi draiveri un komponenti.

P A P I L D I N D O R MĀ C I J A

Bluetooth radio atbalsts

Pievienojot datoram Bluetooth adapteri, ko sistēma Windows nepazīst, Windows XP SP2 var nodrošināt vispārēju programmatūras atbalstu. Ja rodas problēmas saistībā ar vispārējo programmatūras atbalstu, instalējiet trešo personu nodrošināto draiveri, kas iekļauts Bluetooth adapterī.

Lai iegūtu papildinformāciju par Bluetooth radio draiveriem, kas iekļauti sistēmā Windows XP SP2, noklikšķiniet uz šī raksta numura un lasiet Microsoft zināšanu bāzes rakstu:

841803 Sistēmas Windows XP 2. servisa pakotnē iekļauto Bluetooth radio draiveru saraksts (Šī saite var norādīt uz saturu, kurš daļēji vai pilnībā ir angļu valodā)
Uz sākumu

Konfigurācija un ierīces

Bluetooth iestatījumus var konfigurēt vadības paneļa vienumā Bluetooth ierīces. Vienumā Bluetooth ierīces var veikt vienu vai vairākas šādas darbības:
 • pievienot vai noņemt ierīci;
 • skatīt ierīces rekvizītus;
 • mainīt Bluetooth opcijas;
 • pievienot COM portu.
Vienuma Bluetooth ierīces cilnē Ierīces ir redzamas visas pašlaik datorā instalētās ierīces. Cilnē Ierīces var pievienot un noņemt ierīces un skatīt to rekvizītus.

Uz sākumu

Ierīces rekvizīti

Skatot Bluetooth ierīces rekvizītus, ir redzama šāda informācija:
 • ierīces tips;
 • Bluetooth adaptera aparatūras adrese;
 • pēdējā savienojuma izveides datums un laiks;
 • informācija par to, vai ierīču pāru izveidei tiek lietota piekļuves atslēga.
Var mainīt arī ierīces nosaukumu sistēmā Windows. Šīs izmaiņas ietekmē arī ierīces nosaukumu Bluetooth failu pārsūtīšanas vednī un Modema pievienošanas vednī.

Cilnē Pakalpojumi tiek parādīta informācija par ierīces atbalstītajiem pakalpojumiem. Piemēram, ja jūsu datoram ir pieslēgts Bluetooth tālrunis vai personālais ciparasistents (personal digital assistant — PDA), šajā cilnē var tikt parādīti sinhronizācijai pieejamie COM porti. Šajā cilnē var tikt parādīti arī interneta iezvanes tīklošanas savienojumi. Var arī atlasīt vēlamos pakalpojumus.

Uz sākumu

Opcijas

Vienuma Bluetooth ierīces cilne Opcijas nodrošina opcijas, kas ļauj kontrolēt to, kā ierīces atrod datoru un izveido savienojumu ar to. Galvenā opcija ir Ieslēgt noteikšanu. Šī opcija ļauj ierīcēm atrast datoru, lai varētu izveidot savienojumu.

Citas šajā cilnē pieejamās opcijas ir šādas.
 • Atļaut Bluetooth ierīcēm veidot savienojumu ar datoru
  Šī izvēles rūtiņa kontrolē to, vai ierīces var izveidot savienojumu ar jūsu datoru. Ja šī izvēles rūtiņa ir notīrīta, ierīces nevar veidot savienojumu ar jūsu datoru.
 • Brīdināt mani, ja jauna Bluetooth ierīce vēlas veidot savienojumu
  Šī opcija kontrolē to, vai saņemsit paziņojumu, kad ierīce mēģina izveidot savienojumu ar jūsu datoru. Ja šī izvēles rūtiņa ir notīrīta, paziņojumu nesaņemsit.
Citas cilnē Opcijas pieejamās opcijas ļauj paziņojumu apgabalā ieslēgt un izslēgt Bluetooth ikonu un atjaunot noklusējuma iestatījumus.

Uz sākumu
Noteikšana
Parasti dators, kurā iespējota tehnoloģija Bluetooth, pats atrod visas ierīces. Tāpēc, ja jūsu dators darbojas kā ierīce, ieslēdziet opciju Ieslēgt noteikšanu. Piemēram, šo opciju var ieslēgt, ja jūsu datora savienojums ar citu datoru ir izveidots, izmantojot personālo tīklu (PAN). Ja datoru savienojums ir izveidots, izmantojot PAN, vienā no datoriem ir jābūt ieslēgtai noteikšanai.

Pēc noklusējuma sistēmā Windows XP SP2 noteikšana nav ieslēgta, jo nosakāma Bluetooth ierīce nav tik droša kā nenosakāma ierīce. Ieteicams, lai izvēles rūtiņa Ieslēgt noteikšanu būtu neatzīmēta, un atzīmēt to tikai tad, kad vēlaties, lai datoru varētu atrast cita Bluetooth ierīce. Kad savienojums ir izveidots, Ierīces pievienošanas vednis automātiski izslēdzas.

Uz sākumu

COM porta pievienošana

Var pievienot ienākošu portu, kas saņem Bluetooth ierīces savienojumu, vai arī var pievienot izejošu portu, kas veido savienojumu ar Bluetooth ierīci. Lai pieslēgtu Bluetooth ierīci, izmantojot COM portu, rīkojieties šādi:
 1. Ierīču pārvaldniekā izmantojiet porta konfigurācijas opcijas, lai iestatītu COM porta konfigurāciju.

  Informāciju par pareizu datu ātrumu un citiem iestatījumiem skatiet savienojumā lietojamās programmas dokumentācijā.
 2. Iestatiet programmas COM portu uz porta numuru, kas ir norādīts Bluetooth ierīces pievienošanas vedņa pēdējā lapā.

  Šis porta numurs ir norādīts arī Bluetooth ierīces cilnē COM porti.
Bluetooth ierīcēm, kas izmanto COM portu, nepieciešams, lai datorā būtu īpašas programmas. Parasti šādas programmas ir iekļautas ierīcē. Šīs programmas var iegādāties arī no ierīču ražotājiem. Lai programmā iestatītu COM porta lietošanu, rīkojieties atbilstoši programmas dokumentācijā sniegtajām norādēm.

Uz sākumu

Aparatūra

Vienuma Bluetooth ierīces cilnē Aparatūra ir norādītas datorā instalētās Bluetooth ierīces. Šis pats saraksts tiek rādīts ierīču pārvaldnieka kategorijā Bluetooth radio. Sarakstā atlasot ierīci un noklikšķinot uz Properties (Rekvizīti), ir redzami tie paši ierīces rekvizīti, kas ir redzami ierīču pārvaldniekā.

Uz sākumu

Ierīces pievienošana

Pievienojot datoram Bluetooth ierīci, notiek savstarpēja apmainīšanās ar informāciju par adresēm. Dažkārt notiek apmainīšanās ar piekļuves atslēgām. Šis process tiek saukts par divu ierīču pāru izveidi jeb saistīšanu. Savienojot divas ierīces, vienai no tām jābūt nosakāmai. Dažās ierīcēs noteikšanu var ieslēgt un izslēgt, savukārt citas ierīces ir nosakāmas vienmēr. Piemēram, dažas peles ierīces ir vienmēr nosakāmas.

Ja divi datori tiek savienoti, izmantojot tehnoloģiju Bluetooth, datorā, kurš tiek pievienots kā ierīce, jābūt ieslēgtai noteikšanai. Noteikšanu var ieslēgt un izslēgt vienuma Bluetooth cilnē Opcijas.

Uz sākumu

Datorā veicamās darbības

Lai pievienotu ierīci, datorā rīkojieties šādi.
 1. Noklikšķiniet uz Sākt, Izpildīt, rakstiet bthprops.cpl un pēc tam noklikšķiniet uz Labi.
 2. Sadaļā Bluetooth iestatījumi noklikšķiniet uz Pievienot.
 3. Bluetooth ierīces pievienošanas vednī noklikšķiniet, lai atzīmētu izvēles rūtiņu Mana ierīce ir iestatīta un sagatavota atrašanai, un noklikšķiniet uz Tālāk.

  Piezīme. Uz Tālāk drīkst noklikšķināt tikai pēc tam, kad ir atzīmēta izvēles rūtiņa Mana ierīce ir iestatīta un sagatavota atrašanai. Ierīci, kurā ir izslēgta noteikšana, meklēšanas laikā nevar noteikt.

  Noklikšķinot uz Tālāk, dators meklē diapazonā esošas nosakāmas ierīces. Kad meklēšana ir pabeigta, ierīces tiek parādītas vednī.
 4. Atlasiet pievienojamo ierīci un noklikšķiniet uz Tālāk.

  Pēc pievienojamās ierīces atlasīšanas var ievadīt ierīces piekļuves atslēgu. Piekļuves atslēga ir kods, kas paredzēts ierīces piekļuves kontrolei. Piekļuves atslēgas lietošana palīdz uzlabot savienojuma drošību. Tomēr pievienojamā ierīce var nepieprasīt piekļuves atslēgu.
Pēc piekļuves atslēgas ievadīšanas jūsu dators mēģina izveidot savienojumu ar ierīci, lai verificētu šo piekļuves atslēgu. Veidojot savienojumu ar citu datoru, tiek saņemts ziņojums par to, ka datori mēģina izveidot savienojumu.

Uz sākumu

Ierīcē veicamās darbības

Kad ir pabeigtas jūsu datorā veicamās darbības, ievadiet piekļuves atslēgu Bluetooth ierīcē. Ja šī ierīce ir cits dators, tajā tiek parādīts ziņojums par to, ka pieprasāt izveidot savienojumu. Datorā, kuru pievienojat kā Bluetooth ierīci, rīkojieties šādi.
 1. Noklikšķiniet uz ziņojuma par to, ka pieprasāt izveidot savienojumu.

  Sāk darbu Bluetooth ierīces pievienošanas vednis, kas piedāvā lauku piekļuves atslēgas ievadīšanai.
 2. Ievadiet piekļuves atslēgu. Var izvēlēties arī ģenerēt personisku piekļuves atslēgu.
Pēc piekļuves atslēgas verificēšanas tiek izveidots savienojums. Tagad ierīce ir redzama jūsu datorā. Ja šī ierīce ir cits dators, pirmajā datorā ir redzams šī datora nosaukums.

Bluetooth ierīces pievienošanas vedņa pēdējā lapā var izslēgt noteikšanu datorā, kas ir pievienots kā ierīce. Pēc noklusējuma tiek atlasīta noteikšanas izslēgšanas opcija, lai dators nebūtu vienmēr nosakāms.

Uz sākumu

Pēc ierīces pievienošanas

Pēc ierīces pievienošanas tā kļūst redzama vienumā Bluetooth ierīces. Ierīču rekvizītus var skatīt, lai noteiktu piedāvātos pakalpojumus, mainītu ierīces nosaukumu un iegūtu citu informāciju. Var arī izveidot savienojumus.

Uz sākumu

Pievienošanās personālajam tīklam

Personālais tīkls (PAN) nodrošina ekspromta tīklošanu starp Bluetooth ierīcēm. Personālā tīkla atbalstam ir jābūt visās ierīcēs, ko vēlaties tam pievienot. Lai pievienotos personālajam tīklam, izmantojiet kādu no šīm metodēm:
 • Bluetooth uzdevumjoslas ikonu izvēlnē noklikšķiniet uz opcijas Pievienoties personālajam tīklam.
 • Vadības paneļa vienumā Tīkla savienojumi veiciet dubultklikšķi uz Bluetooth tīkla savienojums.
 • Tīkla savienojumu Tīkla uzdevumi noklikšķiniet uz Skatīt Bluetooth tīkla ierīces.
Jebkurā no šīm metodēm tiek atvērts dialoglodziņš Bluetooth personālā tīkla ierīces. Šajā dialoglodziņā ir redzams saraksts ar ierīcēm, ar kurām var izveidot savienojumu. Sarakstam var pievienot un noņemt ierīces, izmantojot dialoglodziņa apakšdaļā redzamās opcijas.

Lai izveidotu savienojumu, noklikšķiniet uz vēlamās ierīces un pēc tam uz Izveidot savienojumu. Kad savienojums ir izveidots, ir pieejama TCP/IP tīklošana starp datoru un ierīci. (Ja noklikšķina uz ierīces, ar kuru jau ir izveidots savienojums, poga Izveidot savienojumu mainās uz pogu Pārtraukt savienojumu.)

Piezīme. Ja abas savienojumā esošās PAN ierīces ir datori, kuros darbojas sistēma Windows XP, šis savienojums ir divpunktu savienojums un nevienu no datoriem nevar izmantot kā maršrutētāju uz lokālo tīklu (local area network — LAN) vai internetu. Šim nolūkam ir nepieciešams tīkla piekļuves punkts (network access point — NAP).

Lai ekspromta tīklā datoriem piešķirtu adreses, Windows izmanto automātisko privātā IP adresēšanu (Automatic Private IP Addressing — APIPA). Ja tiek lietota APIPA, nav jāizmanto dinamiskā resursdatora konfigurācijas protokols (Dynamic Host Configuration Protocol — DHCP). Lai skatītu APIPA adresi, komandu uzvednē rakstiet ipconfig un nospiediet taustiņu ENTER. Tiek saņemts rezultāts, kas ir līdzīgs tālāk redzamajam:

Ethernet adapter Bluetooth Network Connection: (Ethernet adaptera Bluetooth tīkla savienojums:)
Connection-specific DNS Suffix . (Savienojumam raksturīgais DNS sufikss.) :
Autoconfiguration IP Address. (Automātiskās konfigurācijas IP adrese.) . . : 169.254.143.66
Subnet Mask . (Apakštīkla maska.) . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Default Gateway . (Noklusējuma vārteja.) . . . . . . . . :
Dialoglodziņa Statuss cilnē Vispārīgi ir redzams savienojuma ātrums un informācija par paketes pārsūtīšanu savienojumā. Cilne Atbalsts ir tā pati cilne, kas tiek lietota citiem tīkla savienojumiem. Cilnē Atbalsts var skatīt informāciju par IP adresēšanu, iegūt detalizētu informāciju par savienojumu un labot savienojumu.

Uz sākumu

Modema pievienošana

Sistēmā Windows XP SP2 var pievienot Bluetooth ierīci, kas atbalsta iezvanes tīklošanu kā modems. Lai to darītu, rīkojieties šādi:
 1. Noklikšķiniet uz Sākt, Izpildīt, rakstiet timedate.cpl un pēc tam noklikšķiniet uz Labi.
 2. Cilnē Modemi noklikšķiniet uz Pievienot.

  Tiek parādīts dialoglodziņš Bluetooth ierīces atlasīšana.
 3. Noklikšķiniet, lai atlasītu Bluetooth ierīci, kas tiks lietota kā modems.
Ja sistēma Windows ir konfigurēta modemu noteikšanai laikā, kad ir pievienots Bluetooth adapteris, Windows automātiski atver dialoglodziņu Bluetooth ierīces atlasīšana, ja tā nosaka, ka Bluetooth ierīce atbalsta iezvanes tīklošanu.

Kad ierīce ir atlasīta, to var konfigurēt sadaļā Tālruņu un modemu opcijas. Lai izveidotu savienojumu ar internetu, var izveidot jaunu savienojumu mapē Tīkla savienojumi.

Uz sākumu

Piezīmes par modema atbalstu

 • Sistēma Windows XP automātiski ģenerē piekļuves atslēgu, kas paredzēta savienojumam starp mobilo tālruni un datoru. Var lietot šo piekļuves atslēgu vai izveidot personisku piekļuves atslēgu. Piekļuves atslēgas garums nedrīkst pārsniegt 16 rakstzīmes. Piekļuves atslēga ir jāievada 30 sekunžu laikā, citādi autentifikācija var neizdoties.
 • Dažos mobilajos tālruņos jau ir izveidota piekļuves atslēga. Ja jūsu tālrunī jau ir piekļuves atslēga, ievadiet to Bluetooth savienojuma izveides vednī.
 • Bluetooth nav droša bezvadu tehnoloģija. Dati var būt redzami citām diapazonā esošām ierīcēm un datoriem.
 • Ja jūsu mobilajā tālrunī netiek atbalstīta iezvanes tīklošana, tālruni nevar instalēt, izmantojot Aparatūras pievienošanas vedni. Lai instalētu tālruni, izmantojiet vienumu Bluetooth ierīces.
 • Ja tālrunis ir pievienots kā modems, tas ir redzams ierīču pārvaldniekā kā modems.
Uz sākumu

Printera pievienošana

Windows XP SP2 tiek atbalstīti Bluetooth printeri. Lai piekļūtu printera līdzekļiem, izmantojiet Printera pievienošanas vedni. Lai sāktu Printera pievienošanas vedni, noklikšķiniet uz Sākt, uz Printeri un faksa aprāti un pēc tam uz Pievienot printeri.

Printera pievienošanas vednī atlasot opciju Bluetooth printeris, dators meklē Bluetooth printerus. Kad dators ir printeri atradis, to var atlasīt instalēšanai. Lai instalētu printeri, ir jāinstalē tam paredzētie draiveri līdzīgi, kā citu printeru gadījumā.

Kad printeris ir instalēts, tā ports tiek parādīts dialoglodziņa Rekvizīti cilnē Porti kā Bluetooth virtuālais printeris.

Uz sākumu

Faila pārsūtīšana

Starp datoru un Bluetooth ierīci vienā reizē var pārsūtīt vienu failu; lai to darītu, izmantojiet Bluetooth failu pārsūtīšanas vedni. Piemēram, var pārsūtīt failus starp jūsu datoru un mobilo tālruni vai personālo ciparasistentu (PDA). Failus var pārsūtīt arī starp diviem datoriem, kuri izmanto tehnoloģiju Bluetooth.

Uz sākumu

Faila sūtīšana

Lai sūtītu failu uz citu datoru, rīkojieties šādi:
 1. Noklikšķiniet uz Sākt, uz Izpildīt, rakstiet %windir%\system32\fsquirt.exe un pēc tam noklikšķiniet uz Labi.
 2. Bluetooth failu pārsūtīšanas vedņa lapā Vai vēlaties nosūtīt vai saņemt failu? noklikšķiniet uz Nosūtīt failu un pēc tam uz Tālāk.
 3. Lapā Izvēlieties, kur jānosūta šis fails noklikšķiniet uz Pārlūkot, noklikšķiniet uz tā datora vai ierīces nosaukuma, uz kuru jānosūta fails, un pēc tam noklikšķiniet uz Tālāk.

  Piezīme. Opcija Izmantot piekļuves atslēgu nav pieejama, ja piekļuves atslēga jau tiek lietota savienojumā ar citu ierīci.
 4. Lapā Izvēlieties nosūtāmo failu noklikšķiniet uz Pārlūkot un atlasiet nosūtāmo failu.

  Piezīme. Vienā reizē var sūtīt tikai vienu failu. Neklikšķiniet uz Tālāk, ja saņemošā ierīce nav iestatīta faila saņemšanai. Ja saņemošā ierīce nav gatava faila saņemšanai, pārsūtīšana neizdosies.
 5. Kad saņemošais dators vai ierīce ir gatava saņemt failu, noklikšķiniet uz Tālāk.
Uz sākumu

Faila saņemšana

Lai saņemtu failu no cita datora, rīkojieties šādi:
 1. Noklikšķiniet uz Sākt, uz Izpildīt, rakstiet %windir%\system32\fsquirt.exe un pēc tam noklikšķiniet uz Labi.
 2. Bluetooth failu pārsūtīšanas vednī noklikšķiniet uz Saņemt failu un pēc tam uz Tālāk.

  Tiek saņemts ziņojums “Windows is waiting to receive the file” (Sistēma Windows gaida faila saņemšanu).
 3. Datorā, no kura notiek sūtīšana, noklikšķiniet uz Tālāk, lai sāktu pārsūtīšanu.

  Piezīme. Pārsūtīšanas gaitā datorā, no kura notiek sūtīšana, ir redzama norises josla. Pārsūtot failu uz datoru, kurā darbojas sistēma Windows XP, norises josla ir redzama arī Bluetooth failu pārsūtīšanas vednī.
 4. Lapas Saglabājiet saņemto failu lodziņā Faila nosaukums rakstiet faila nosaukumu, noklikšķiniet uz Pārlūkot, lai atlasītu atrašanās vietu, kurā fails tiks saglabāts, un pēc tam noklikšķiniet uz Tālāk.
Uz sākumu
Rekvizīti

Raksta ID: 883259. Pēdējo reizi pārskatīts: 2007. gada 12. jūn.. Pārskatījums: 1

Atsauksmes