Problēmas, kas var rasties, lietojot programmas Windows Internet Explorer 7 beta versiju

S I M P T O M I

Var tikt konstatēta kāda no šīm pazīmēm:
 • Mēģinot instalēt programmu Windows Internet Explorer 7, var tikt parādīts kļūdas ziņojums, kas ir līdzīgs šim:
  Internet Explorer 7 could not be installed. (Programmu Internet Explorer 7 nevarēja instalēt.) Restartējiet sistēmu, lai apstiprinātu, ka visas sistēmā veiktās izmaiņas ir atsauktas. Lai iegūtu papildinformāciju, pēc sistēmas restartēšanas noklikšķiniet uz saīsnes Problēmu novēršana saistībā ar programmu Internet Explorer.
  Turklāt failā Setupapi.log var skatīt žurnāla ievadni, kas līdzinās šai:
  #E008 Setting registry value Registry_Key #E033 Error 5: Access denied. (#E008 iestatot reģistra vērtību reģistra_atslēga #E033, radās 5. kļūda: Piekļuve liegta.)
 • Tiek rādīts šāds kļūdas ziņojums.
  iesetup.exe is not a valid win32 application. (iesetup.exe nav derīga win32 lietojumprogramma.)
 • Kad programma Internet Explorer 7 ir instalēta un dators ir restartēts, var saņemt šādu kļūdas ziņojumu:
  motiveSB.EXE Entry point not found. getprocessimagefilenameW could not be located in the dynamic link library PSAPI.dll. (Nevar atrast ieejas punktu motiveSB.EXE. Dinamisko saišu bibliotēkā PSAPI.dll. nevar atrast šo: getprocessimagefilenameW.)
 • Apskatot rīkjoslu, tajā nav redzama komanda E-pasts. Turklāt komandu E-pasts nevar pievienot rīkjoslai.
 • Programma Internet Explorer 7 nekavējoties beidz darbu un kļūdas ziņojums netiek saņemts.
 • Mēģinot atvērt programmu Internet Explorer 7, tiek rādīts šāds kļūdas ziņojums:

  The Procedure Entry Point InternetGetSecurityInfoByURLw could not be located in the dynamic link library WININET.DLL. (Dinamisko saišu bibliotēkā WININET.DLL nevar atrast procedūras ieejas punktu InternetGetSecurityInfoByURLw.)
 • Mēģinot atvērt programmu Internet Explorer 7, tiek rādīts šāds kļūdas ziņojums:

  Internet Explorer has encountered a problem and needs to close. (Programmā Internet Explorer ir radusies problēma, tāpēc programma ir jāaizver.)
 • Mēģinot apmeklēt FTP vietni, tiek rādīts šāds kļūdas ziņojums:

  Internet Explorer cannot display the webpage. (Programma Internet Explorer nevar parādīt šo Web lapu.)
 • Programmā Microsoft Outlook Express vai Microsoft Office Outlook noklikšķinot uz saites vai Web adreses, programma Internet Explorer 7 neatver Web lapu.

I E M E S L S

Šādas problēmas var rasties, lietojot Windows Internet Explorer 7 beta versiju.

R I S I NĀ J U M S

Lai novērstu šīs problēmas, jauniniet uz programmas Windows Internet Explorer 7 laidiena versiju. Lai to darītu, apmeklējiet šādu Microsoft vietni:
Rekvizīti

Raksta ID: 920082. Pēdējo reizi pārskatīts: 2007. gada 20. nov.. Pārskatījums: 1

Atsauksmes