Mēģinot sinhronizēt ierīci, kurā darbojas sistēma Windows Mobile, izmantojot protokolu Exchange ActiveSync pakalpojumiem Exchange 2003, Exchange 2007 vai Exchange 2010, parādās šāds kļūdas ziņojums: "Sinhronizācija neizdevās"

S I M P T O M I

Mēģinot sinhronizēt ierīci, kurā darbojas sistēma Microsoft Windows Mobile, izmantojot protokolu Exchange ActiveSync pakalpojumam Microsoft Exchange Server 2003, Microsoft Exchange Server 2007 vai Microsoft Exchange Server 2010, sinhronizācija nav veiksmīga. Turklāt saņemat vienu no tālāk minētajiem kļūdas ziņojumiem:

1. kļūdas ziņojums

Sinhronizācija neizdevās. Servera drošības sertifikātam ir beidzies derīguma termiņš. Pārbaudiet, vai uz ierīces norādītais datums un laiks ir pareizs, un mēģiniet vēlreiz. Kļūdas kods: 80072f05 vai 0x80072f05

2. kļūdas ziņojums

Servera drošības sertifikāts nav derīgs. Sazinieties ar pakalpojuma Exchange Server administratoru vai interneta pakalpojumu sniedzēju (ISP), lai serverī instalētu derīgu sertifikātu. Atbalsta kods: 80072F0D vai 0x80072f0d

I E M E S L S

Šī problēma rodas, jo ierīcē vai Exchange Server serverī, ar kuru veicat sinhronizāciju, nav vidējā līmeņa sertificēšanas iestādes (CA) sertifikāta.

Ierīču, kurās darbojas sistēma Windows Mobile, sertifikātu krātuvēs parasti nav ietverti vidējā līmeņa CA sertifikāti. Interneta informācijas pakalpojumi (IIS) nosūtīs visu sertificēšanas ķēdi uz ierīci. Tomēr IIS to darīs tikai tad, ja varēs pārbaudīt visu ķēdi. Pēc noklusējuma šie sertifikāti nav iekļauti ierīcē. Tādēļ serverim tie ir jānosūta. Ierīces sertifikātu krātuvē ir jābūt tikai saknes sertifikātam.

Šī problēma bieži rodas saistībā ar GoDaddy sertifikātiem, jo servera, kurā darbojas sistēma Windows Server 2003, sertifikātu krātuvē trūkst saknes CA sertifikāta vai vidējā līmeņa CA sertifikāta. Lai iegūtu papildinformāciju, apmeklējiet šo vietni:Šī problēma bieži rodas saistībā ar VeriSign sertifikātiem, jo servera, kurā darbojas sistēma Windows Server 2003, sertifikātu krātuvē esošajam vidējā līmeņa CA sertifikātam ir beidzies derīguma termiņš.

Lai iegūtu papildinformāciju, noklikšķiniet uz šī raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zināšanu bāzē:
834438 Tūlīt atjaunināt VeriSign tīmekļa servera sertifikātus interneta informācijas pakalpojumiem (IIS): VeriSign vidējā līmeņa sertifikāts, kuram beidzies derīguma termiņš, var izraisīt nevalidētu savienojumu izveidi uz vietnēm, izmantojot SSL (Šī saite var norādīt uz saturu, kurš daļēji vai pilnībā ir angļu valodā)

R I S I NĀ J U M S

Lai novērstu šādu problēmu, atbilstoši situācijai izmantojiet kādu no šīm metodēm.

Piezīme. Lai iegūtu informāciju par izmantoto sertifikātu, ierakstiet servera Outlook tīmekļa piekļuves vietrādi URL pārlūkprogrammā Internet Explorer un pēc tam noklikšķiniet uz slēdzenes ikonas. Lai pabeigtu atlikušās darbības, iespējams, vajadzēs eksportēt vienu vai vairākus sertifikātus "Sertificēšanas ceļā". Turklāt, iespējams, varēsit iegūt šos failus un konkrētākas instrukcijas no sertifikātu piegādātāja.

1. metode: grupas politikas konfigurācijas izmantošana

Izmantojiet grupas politikas konfigurāciju, lai izplatītu sertifikātus, kuriem uzticēsies visi domēna datori. Lai iegūtu papildinformāciju, kā grupas politikas objektam pievienot uzticamu saknes CA, apmeklējiet šo Microsoft vietni:

2. metode: sertifikātu manuāla instalēšana Exchange serverī

 1. Lai pieteiktos Exchange serverī, kas tiek izmantots Outlook tīmekļa piekļuvei, izmantojiet kontu ar domēna administratora akreditācijas datiem. Bieži šis serveris būs priekšgala serveris.
 2. Noklikšķiniet uz Sākt, noklikšķiniet uz Izpildīt, ierakstiet mmc.exe un pēc tam noklikšķiniet uz Labi.
 3. Izvēlnē Fails noklikšķiniet uz Pievienot/noņemt papildprogrammu.
 4. Noklikšķiniet uz Pievienot.
 5. Noklikšķiniet uz Sertifikāti un pēc tam noklikšķiniet uz Pievienot.
 6. Noklikšķiniet uz Mans lietotāja konts un pēc tam noklikšķiniet uz Pabeigt.
 7. Noklikšķiniet uz Pievienot, noklikšķiniet uz Datora pārvaldība, noklikšķiniet uz Pievienot un pēc tam noklikšķiniet uz Pabeigt.
 8. Noklikšķiniet uz Aizvērt un pēc tam noklikšķiniet uz Labi. Lokālā datora sertifikātu kategoriju saraksts parādās papildprogrammas logā.
 9. Izvērsiet Sertifikāti – pašreizējais lietotājs, ar peles labo pogu noklikšķiniet uz Vidējā līmeņa sertificēšanas iestādes, norādiet uz Visi uzdevumi un pēc tam noklikšķiniet uz Importēt.
 10. Pārliecinieties, vai visi ķēdē esošie sertifikāti ir Vidējā līmeņa sertificēšanas iestāžu konteinerā. Pārliecinieties arī, vai neviens no sertifikātiem nav atspējots vai arī kādam no tiem nav beidzies derīguma termiņš.
 11. Ja kāda sertifikāta trūkst, norādiet uz Visi uzdevumi un pēc tam noklikšķiniet uz Importēt. Izmantojiet vedni, lai importētu failu, ko ieguvāt no CA.
 12. Izvērsiet Sertifikāti – lokālais dators, ar peles labo pogu noklikšķiniet uz Vidējā līmeņa sertificēšanas iestādes, norādiet uz Visi uzdevumi un pēc tam noklikšķiniet uz Importēt.
 13. Izmantojiet vedni, lai importētu failu, ko ieguvāt no CA.

  Piezīme. Saknes sertifikāts būs Trešās puses saknes sertificēšanas iestāžu konteinerā, nevis Vidējā līmeņa sertificēšanas iestāžu konteinerā.
 14. Atkārtojiet no 9. līdz 13. darbībai uzticamajam saknes CA sertifikātam.
 15. Sāciet IIS pakalpojumu vēlreiz, lai izmaiņas stātos spēkā.
Piezīmes
 • Pārliecinieties, vai sertifikāti ir instalēti lokālā datora kontam.
 • Sertifikāti nav jāinstalē ierīcē, ja sertifikāti ir instalēti serveros, ar kuriem veicat sinhronizāciju.
 • Varat izmantot SSLChainSaver utilītu, lai noteiktu, kuru sertifikātu trūkst.

  Lai iegūtu papildinformāciju par SSLChainSaver utilītu, apmeklējiet šo Microsoft vietni:

P A P I L D I N D O R MĀ C I J A

Pakalpojumam Exchange Server 2003 un Exchange 2007 nepieciešams, lai administratora kontam un lokālā datora kontiem pievienotu uzticamības ķēdi. Uzticamības ķēdē var būt vairāk par vienu vidējā līmeņa CA. Pēc tam, kad esat pievienojis uzticamības ķēdi, sertificēšanas ceļš ir pieejams pakalpojumam Exchange Server nosūtīšanai uz ierīci. Tādējādi S/MIME var darboties veiksmīgi.

Šajā dokumentā izklāstītā informācija un risinājums atspoguļo pašreizējo korporācijas Microsoft viedokli par šīm problēmām dokumenta publicēšanas datumā. Šo risinājumu piedāvā korporācija Microsoft vai trešās puses pakalpojumu sniedzējs. Korporācija Microsoft neiesaka kādu konkrētu šajā rakstā pieminēto trešo pušu pakalpojumu sniedzēju vai trešo pušu risinājumu. Var būt arī citi trešo pušu pakalpojumu sniedzēji vai trešo pušu risinājumi, kas šajā rakstā nav pieminēti. Ņemot vērā, ka korporācijai Microsoft ir jāreaģē uz mainīgo tirgus situāciju, šo informāciju nevajadzētu interpretēt kā saistības, ko uzņemas Microsoft. Korporācija Microsoft nevar garantēt vai apstiprināt jebkādas informācijas vai jebkāda risinājuma precizitāti, ko ir prezentējusi Microsoft vai jebkurš no minētajiem pakalpojumu sniedzējiem.

Korporācija Microsoft nesniedz nekādas garantijas un izslēdz visa veida tiešus, netiešus vai ar likumu noteiktus protestus, garantijas un nosacījumus. Tas attiecas uz (bet neaprobežojas ar) protestiem, garantijām, nosacījumiem par nosaukumu, nepārkāpšanu, apmierinošu stāvokli, piemērotību pārdošanai un piemērotību noteiktam mērķim attiecībā uz jebkādu pakalpojumu, risinājumu, produktu vai jebkādiem citiem informācijas materiāliem. Nekādā gadījumā korporācija Microsoft nav atbildīga par nevienu šajā rakstā pieminēto trešo pušu risinājumu.
Rekvizīti

Raksta ID: 927465. Pēdējo reizi pārskatīts: 2009. gada 30. nov.. Pārskatījums: 1

Atsauksmes