No CD vai DVD diska mēģinot instalēt sistēmu Windows Vista, var netikt pazīts instalācijas datu nesējs

S I M P T O M I

Kad mēģināt izmantot Windows Vista CD vai DVD disku, lai instalētu sistēmu Windows Vista, var rasties viena vai vairākas šādas problēmas:
 • Dators nepazīst disku.
 • Kad programmā Windows Explorer skatāt diska saturu, disks tiek rādīts kā tukšs.
 • Startējot datoru, disks ir ievietots CD vai DVD diskdzinī. Tomēr netiek rādīts šāds ziņojums, kā paredzēts:
  Press any key to boot from CD (Nospiediet jebkuru taustiņu, lai sāknētu no kompaktdiska)

I E M E S L S

Šīs problēmas var rasties, ja ir spēkā viens vai vairāki no šiem nosacījumiem:
 • Windows Vista DVD disku ievietojat CD diskdzinī.
 • Disks ir defektīvs vai bojāts.
 • CD vai DVD diskdzinis sistēmā BIOS nav konfigurēts kā sāknēšanas ierīce.
 • Disks tiek pazīts kā nederīgs datu nesējs. Piemēram, tā ir diska kopija.
 • Pastāv ar CD vai DVD diskdziņa programmaparatūru saistīta problēma.
 • Pastāv datu nesēju saderības problēma.

R I S I NĀ J U M S

Lai novērstu šīs problēmas, rīkojieties šādi:
 1. Pārliecinieties, vai Windows Vista disks ir ievietots pareizā veida diskdzinī. Kompaktdisku var lasīt gan CD diskdzinis, gan DVD diskdzinis. Tomēr DVD disku var lasīt tikai DVD diskdzinis. Pārliecinieties, vai DVD disks nav ievietots CD diskdzinī. Ja problēma nav novērsta, pārejiet pie 2. darbības.
 2. Pārbaudiet, vai Windows Vista diskam nav fizisku bojājumu, piemēram, skrāpējumu vai citu redzamu defektu. Ja datu nesējs ir defektīvs, iegādājieties aizstājējdisku no sistēmas pārdevēja vai sazinoties ar Microsoft. Ja problēma nav novērsta, pārejiet pie 3. darbības.
 3. Pārliecinieties, vai CD vai DVD diskdzinis sistēmā BIOS ir konfigurēts kā sāknēšanas ierīce. Lai uzzinātu, kā datoru konfigurēt tā startēšanai no CD vai DVD diskdziņa, skatiet datora komplektācijā iekļauto dokumentāciju vai sazinieties ar datora ražotāju. Ja problēma nav novērsta, pārejiet pie 4. darbības.
 4. Pārliecinieties, vai Windows Vista disks ir autentisks. Autentiskajiem Windows Vista diskiem ir uzdrukāta hologramma ar uzrakstu “genuine media” (autentisks datu nesējs). Iegādājieties autentisku Windows Vista disku un mēģiniet instalēt vēlreiz. Ja jums ir autentisks disks, pārejiet pie 5. darbības.

 5. CD vai DVD diskdzinī ievietojiet citu sāknēšanas disku un izmantojiet to, lai startētu datoru. Piemēram, mēģiniet izmantot Microsoft Windows XP kompaktdisku vai disku, ko datora ražotājs ir pievienojis, lai varētu atkārtoti instalēt operētājsistēmu. Ja datoru var startēt ar citu disku, iespējams, ka Windows Vista disks ir defektīvs vai bojāts. Ja citu disku datora startēšanai no CD vai DVD diskdziņa nevar izmantot, pārejiet pie 6. darbības.
 6. Lai varētu pareizi lasīt Windows Vista disku, iespējams, CD vai DVD diskdziņa programmaparatūra ir jāatjaunina. Sazinieties ar CD vai DVD diskdziņa ražotāju, lai iegūtu konkrētā ierīces modeļa atjauninājumus. Ja atjauninājumi ir pieejami, lejupielādējiet atjauninājumu un jauniniet CD vai DVD diskdziņa programmaparatūru. Ja problēma nav novērsta, pārejiet pie 7. darbības.
 7. Ja iespējams, mēģiniet sistēmu Windows Vista instalēt no cita CD vai DVD diskdziņa. Ja problēma nav novērsta, pārejiet pie 8. darbības.
 8. Citas datu nesēju saderības problēmas var neļaut datoru startēt no Windows Vista diska. Ja diskam var piekļūt no datorā jau instalētas operētājsistēmas, kopējiet DVD vai CD saturu kādā cietā diska mapē un mēģiniet veikt izplāto instalēšanu.

  Piezīme.Izplātā instalēšana ir programmatūras instalēšana, kas tiek veikta no cietajā diskā kopētiem failiem, nevis no instalācijas datu nesēja, piemēram, diska. Lai veiktu sistēmas Windows Vista izplāto instalēšanu, cietajā diskā papildus jābūt vēl 3 gigabaitiem (GB) brīvas vietas.  Lai sistēmu Windows Vista instalētu no cietajā diskā izplātiem failiem, rīkojieties šādi:
  1. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz Start (Sākt) un pēc tam noklikšķiniet uz Explore (Pārlūkot).
  2. Atrodiet un noklikšķiniet uz CD vai DVD diskdziņa, kurā atrodas Windows Vista disks.
  3. Izvēlnē Edit (Rediģēt) noklikšķiniet uz Select All (Atlasīt visu).
  4. Izvēlnē Edit (Rediģēt) noklikšķiniet uz Copy (Kopēt).
  5. Cietajā diskā atveriet mapi, kurā vēlaties izplāt failus.
  6. Izvēlnē File (Fails) norādiet uz New (Jauns) un pēc tam noklikšķiniet uz Folder (Mape).
  7. Ierakstiet Windows Vista Flat un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.
  8. Veiciet dubultklikšķi uz Windows Vista Flat un izvēlnē Edit (Rediģēt) noklikšķiniet uz Paste (Ielīmēt).
  9. Pēc failu kopēšanas no Windows Vista diska mapē Windows Vista Flat veiciet dubultklikšķi uz Setup.exe.
  10. Lai pabeigtu instalēšanu, izpildiet Windows uzstādīšanas vedņa darbības.
Lai uzzinātu, kā sazināties ar datora ražotāju, šajā sarakstā noklikšķiniet uz attiecīgā raksta numura un skatiet Microsoft zināšanu bāzes rakstu:
65416 Aparatūras un programmatūras ražotāju kontaktinformācija, A–K (Šī saite var norādīt uz saturu, kurš daļēji vai pilnībā ir angļu valodā)

60781 Aparatūras un programmatūras ražotāju kontaktinformācija, L–P (Šī saite var norādīt uz saturu, kurš daļēji vai pilnībā ir angļu valodā)

60782 Aparatūras un programmatūras ražotāju kontaktinformācija, Q–Z (Šī saite var norādīt uz saturu, kurš daļēji vai pilnībā ir angļu valodā)
Microsoft sniedz trešo personu kontaktinformāciju, lai jums būtu ērtāk atrast tehniskā atbalsta iespējas. Šī kontaktinformācija var tikt mainīta bez īpaša paziņojuma. Microsoft negarantē trešo personu kontaktinformācijas precizitāti.
Rekvizīti

Raksta ID: 928633. Pēdējo reizi pārskatīts: 2007. gada 13. apr.. Pārskatījums: 1

Atsauksmes