Programmā Internet Explorer 7, atverot Web lapu, ActiveX vadīklas ir neaktīvas

S I M P T O M I

Programmā Internet Explorer 7 jūs atverat Web lapu, kurā ir ActiveX vadīkla. Tomēr ActiveX vadīkla ir neaktīva. Šī problēma rodas, ja ir spēkā šādi nosacījumi:
  • Jūs datorā esat instalējis skriptu atkļūdotāju. Piemēram, jūs esat instalējis Microsoft skriptu atkļūdotāju.
  • Programmas Internet Explorer sadaļas Interneta opcijas cilnes Papildu apgabalā Pārlūkošana esat notīrījis izvēles rūtiņu Atspējot skriptu atkļūdošanu (Internet Explorer).
Piezīme. Neaktīva ActiveX vadīkla uz lietotāja darbībām neatbild.

I E M E S L S

Šī problēma rodas, ja programma Internet Explorer nepareizi novērtē iestatījumā Atspējot skriptu atkļūdošanu (Internet Explorer) veiktās izmaiņas.

R I S I NĀ J U M S

Informācija par drošības atjauninājumu

Lai novērstu šo problēmu, instalējiet visjaunāko programmai Internet Explorer paredzēto kumulatīvo drošības atjauninājumu. Lai instalētu visjaunākos atjauninājumus, apmeklējiet šādu Microsoft tīmekļa vietni: Lai saņemtu plašāku tehnisko informāciju par jaunākajiem kumulatīvajiem drošības atjauninājumiem, apmeklējiet šo Microsoft tīmekļa vietni: Piezīme. Šis labojums ir iekļauts drošības atjauninājumā 939653 (MS07-057). Tomēr, lai iespējotu šo labojumu, ir jāinstalē drošības atjauninājums 939653, izmantojot slēdzi /b .

Lai saņemtu papildinformāciju par to, kā instalēt labojumfailus, kas iekļauti kumulatīvajos Internet Explorer drošības atjauninājumos, noklikšķiniet uz šī raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zināšanu bāzē:

897225 Labojumfailu instalēšana, kas iekļauti kumulatīvajos Internet Explorer drošības atjauninājumos (Šī saite var norādīt uz saturu, kurš daļēji vai pilnībā ir angļu valodā)
Lai saņemtu papildinformāciju, noklikšķiniet uz šī raksta numura un lasiet Microsoft zināšanu bāzes rakstu:

939653 MS07-057: kumulatīvais Internet Explorer drošības atjauninājums (Šī saite var norādīt uz saturu, kurš daļēji vai pilnībā ir angļu valodā)

P R O F I L A K S E

Lai izvairītos no šīs problēmas, pārbaudiet, vai programmā Internet Explorer 7 ir iespējots iestatījums Atspējot skriptu atkļūdošanu.

S T A T U S S

Korporācija Microsoft ir apstiprinājusi, ka šī problēma pastāv Microsoft produktos, kas minēti sadaļā "Attiecas uz".

P A P I L D I N D O R MĀ C I J A

Sadaļā "Simptomi" aprakstītā problēma var rasties arī tad, ja Web lapa atbilst MSDN dokumentācijai par to, kā automātiski iespējot ActiveX vadīklas.

Piezīme. Lai saņemtu papildinformāciju par to, kā automātiski iespējot ActiveX vadīklas, apmeklējiet šo Microsoft MSDN tīmekļa vietni:

Problēmas atjaunošanas darbības

  1. Startējiet programmu Internet Explorer 7.
  2. Noklikšķiniet uz Rīki un pēc tam uz Interneta opcijas.
  3. Cilnē Papildu notīriet izvēles rūtiņu Atspējot skriptu atkļūdošanu (Internet Explorer).
  4. Instalējiet skriptu atkļūdotāju. Lai lejupielādētu ar Microsoft Windows NT 4.0 un jaunākām Windows operētājsistēmām saderīgu Microsoft skriptu atkļūdotāju, apmeklējiet šo Microsoft tīmekļa vietni:
  5. Atveriet kādu tīmekļa vietni, kurā ActiveX vadīklas ir automātiski iespējotas. Piemēram, atveriet šo MSN vietni, kurā tiek izmantotas automātiski iespējotas ActiveX vadīklas:
  6. Noklikšķiniet uz Rīki un pēc tam uz Interneta opcijas.
  7. Noklikšķiniet uz Labi.

U Z Z IŅ A S

Lai saņemtu papildinformāciju par skriptu atkļūdošanu programmā Internet Explorer, apmeklējiet šo MSDN Web žurnāla tīmekļa vietni:
Rekvizīti

Raksta ID: 929864. Pēdējo reizi pārskatīts: 2011. gada 18. maijs. Pārskatījums: 1

Atsauksmes