Pēc jaunināšanas uz Internet Explorer 7 programmā Outlook Express vairs nedarbojas hipersaites

S I M P T O M I

Pēc pārlūkprogrammas jaunināšanas uz Windows Internet Explorer 7 noklikšķinot uz programmas Microsoft Outlook Express e-pasta ziņojumos iekļautajām hipersaitēm, var rasties šādas problēmas:
 • Hipersaites nedarbojas pareizi.
 • Programma Internet Explorer 7 netiek startēta vai atvērta.

R I S I NĀ J U M S

Lai novērstu šo problēmu, izmantojiet kādu no šīm metodēm.

1. metode

 1. Noklikšķiniet uz Start (Sākt) un pēc tam uz My Computer (Mans dators).
 2. Izvēlnē Tools (Rīki) noklikšķiniet uz Folder Options (Mapes opcijas).
 3. Dialoglodziņā Folder Options (Mapes opcijas) noklikšķiniet uz zīmnes File Types (Failu tipi).
 4. Sarakstā Registered file types (Reģistrētie failu tipi) noklikšķiniet uz (NONE) URL:HyperText Transfer Protocol ((NAV) URL:HyperText pārsūtīšanas protokols) un pēc tam uz Advanced (Papildu).
 5. Dialoglodziņā Edit File Type (Failu tipa rediģēšana) noklikšķiniet uz Edit (Rediģēt).

  Piezīme. Pirms pārejat pie nākamās darbības, noteikti pierakstiet šī dialoglodziņa lauku pašreizējās vērtības. Ja šis paņēmiens nenovērš problēmu, iespējams, ka būs jāatjauno mainītās lauku vērtības.
 6. Lodziņā Action (Darbība) ierakstiet open, ja tajā vēl nav šī teksta.
 7. Lodziņā Application used to perform action (Darbības veikšanai izmantotā lietojumprogramma) ierakstiet "C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe" -nohome, ja tajā vēl nav šī teksta.
 8. Noklikšķiniet, lai atzīmētu izvēles rūtiņu Use DDE (Lietot DDE), ja tā vēl nav atzīmēta.
 9. Lodziņā DDE Message (DDE ziņojums) ierakstiet "%1",,-1,0,,,,, ja tajā vēl nav šī teksta.
 10. Lodziņā Application (Lietojumprogramma) ierakstiet IExplore, ja tajā vēl nav šī teksta.
 11. Pārliecinieties, vai lodziņā DDE Application Not Running (DDE lietojumprogramma, kas nedarbojas) nav nekādas vērtības. Ja šajā lodziņā ir kāda vērtība, izdzēsiet to.
 12. Lodziņā Topic (Tēma) ierakstiet WWW_OpenURL, ja tajā vēl nav šī teksta.
 13. Divreiz noklikšķiniet uz OK (Labi), lai aizvērtu dialoglodziņu Edit File Type (Failu tipa rediģēšana).
 14. Sarakstā Registered file types (Reģistrētie failu tipi) atrodiet un noklikšķiniet uz (NONE) URL:HyperText Transfer Protocol with Privacy ((NAV) URL:HyperText pārsūtīšanas protokols ar konfidencialitāti) un pēc tam uz Advanced (Papildu).
 15. Atkārtojiet 5.–14. darbību, izmantojot saraksta elementu (NONE) URL:HyperText Transfer Protocol with Privacy ((NAV) URL:HyperText pārsūtīšanas protokols ar konfidencialitāti), nevis (NONE) URL:HyperText Transfer Protocol ((NAV) URL:HyperText pārsūtīšanas protokols).
 16. Noklikšķiniet uz OK (Labi), lai aizvērtu dialoglodziņu Folder Options (Mapes opcijas).
 17. Pārbaudiet kādu hipersaiti no programmas Outlook Express.
Ja problēma joprojām pastāv, izmantojiet 2. metodi.

2. metode

 1. Noklikšķiniet uz Start (Sākt) un pēc tam uz My Computer (Mans dators).
 2. Izvēlnē Tools (Rīki) noklikšķiniet uz Folder Options (Mapes opcijas).
 3. Dialoglodziņā Folder Options (Mapes opcijas) noklikšķiniet uz zīmnes File Types (Failu tipi).
 4. Sarakstā Registered file types (Reģistrētie failu tipi) atrodiet un noklikšķiniet uz (NONE) URL:HyperText Transfer Protocol ((NAV) URL:HyperText pārsūtīšanas protokols) un pēc tam uz Advanced (Papildu).
 5. Dialoglodziņā Edit File Type (Failu tipa rediģēšana) noklikšķiniet uz Edit (Rediģēt).
 6. Lodziņā Application used to perform action (Darbības veikšanai izmantotā lietojumprogramma) esošās vērtības galā aizstājiet ievadni -nohome ar %1.

  Piezīme. Ja programma Internet Explorer 7 piedāvā kļūt par noklusējuma pārlūkprogrammu, noklikšķiniet uz No (Nē). Ja noklikšķināsit uz Yes (Jā), programma Internet Explorer 7 var atiestatīt šo ievadnes vērtību -nohome. Tad atkal kļūst iespējama šīs problēmas rašanās.
 7. Divreiz noklikšķiniet uz OK (Labi), lai aizvērtu dialoglodziņu Edit File Type (Failu tipa rediģēšana).
 8. Sarakstā Registered file types (Reģistrētie failu tipi) atrodiet un noklikšķiniet uz (NONE) URL:HyperText Transfer Protocol with Privacy ((NAV) URL:HyperText pārsūtīšanas protokols ar konfidencialitāti) un pēc tam uz Advanced (Papildu).
 9. Atkārtojiet 5.–8. darbību, izmantojot saraksta elementu (NONE) URL:HyperText Transfer Protocol with Privacy ((NAV) URL:HyperText pārsūtīšanas protokols ar konfidencialitāti), nevis (NONE) URL:HyperText Transfer Protocol ((NAV) URL:HyperText pārsūtīšanas protokols).
 10. Noklikšķiniet uz OK (Labi), lai aizvērtu dialoglodziņu Folder Options (Mapes opcijas).
 11. Pārbaudiet kādu hipersaiti no programmas Outlook Express.
Rekvizīti

Raksta ID: 929867. Pēdējo reizi pārskatīts: 2007. gada 12. okt.. Pārskatījums: 1

Atsauksmes