Kā instalēt Windows Vista 1. servisa pakotni, kad sistēmas Windows Vista aktivizācijas periods ir beidzies

IEVADS

Startējot sistēmu Windows Vista, iespējams, tiek parādīts šāds ziņojums:
Aktivizējiet Windows tūlīt.

Jūsu aktivizācijas periods ir beidzies, un sistēma Windows vairs nedarbojas.

Lai izmantotu sistēmu Windows, šī Windows kopija ir jāaktivizē.
Šādā gadījumā sistēma Windows Vista darbojas samazinātas funkcionalitātes režīmā. Kad sistēma Windows Vista darbojas samazinātas funkcionalitātes režīmā, uzdevumjosla netiek rādīta. Turklāt piekļuve sistēmas Windows Vista programmām un līdzekļiem ir ierobežota.

Šajā rakstā ir aplūkots, kā instalēt Windows Vista 1. servisa pakotni (SP1), kad sistēma Windows Vista darbojas samazinātas funkcionalitātes režīmā, jo tās aktivizācijas periods ir beidzies. Pēc Windows Vista SP1 instalēšanas var piekļūt datiem.

P A P I L D I N D O R MĀ C I J A

Lai instalētu Windows Vista SP1, kamēr sistēma Windows Vista darbojas samazinātas funkcionalitātes režīmā, rīkojieties šādi.

Svarīgi! Ja Windows Vista SP1 tiek instalēta, kamēr sistēma Windows Vista darbojas samazinātas funkcionalitātes režīmā, Windows Vista SP1 nevar atinstalēt.
  1. Piesakieties datorā, kurā darbojas sistēma Windows Vista.
  2. Kad tiek parādīts sadaļā “Simptomi” minētais ziņojums, noklikšķiniet uz Piekļūt datoram, izmantojot ierobežotu funkcionalitāti.
  3. Programmas Internet Explorer adrešu joslā ievadiet kādu no šiem URL:

    Windows Vista 32 bitu versijāmWindows Vista 64 bitu versijām
  4. Lai lejupielādētu Windows Vista SP1 un instalētu to, rīkojieties šādi.
Piezīme. Pēc Windows Vista SP1 instalēšanas tiks piedāvāts aktivizēt sistēmu Windows Vista. Tomēr piekļuve failiem, datiem un programmām netiks ierobežota. Piekļuve tiks ierobežota tikai pēc aktivizācijas perioda izbeigšanās. Šis nosacījums nav spēkā, ja tiek veiktas jebkādas citas viltotas darbības.

U Z Z IŅ A S

Lai iegūtu papildinformāciju par samazinātas funkcionalitātes režīma darbību sistēmā Windows Vista, noklikšķiniet uz šī raksta numura un lasiet Microsoft zināšanu bāzes rakstu:

925582 Samazinātas funkcionalitātes režīma darbība sistēmā Windows Vista

Lai iegūtu papildinformāciju par to, kā sistēmā Windows Vista iziet no samazinātas funkcionalitātes režīma, noklikšķiniet uz šī raksta numura un lasiet Microsoft zināšanu bāzes rakstu:

925616 Kļūdas ziņojums, kas parādās, startējot Windows Vista: "Ir beidzies aktivizācijas perioda derīguma termiņš"
Rekvizīti

Raksta ID: 947874. Pēdējo reizi pārskatīts: 2009. gada 18. maijs. Pārskatījums: 1

Atsauksmes