Šobrīd esat bezsaistē, tiek gaidīts atkārtots savienojums ar internetu

Kā programmā Excel salīdzināt divās kolonnās sakārtotus datus, lai atrastu dublikātus

Atbalsta nodrošināšana programmatūrai Office 2003 tika pārtraukta

Korporācija Microsoft pārtrauca programmatūras Office 2003 atbalsta nodrošināšanu 2014. gada 8.aprīlī. Šīs izmaiņas skāra programmatūras atjauninājumus un drošības opcijas. Uzziniet, kā tas ietekmēs jūs un kā nodrošināt aizsardzību arī turpmāk.

KOPSAVILKUMS
Šajā rakstā aprakstītas divas metodes, kuras izmantojot Microsoft Excel var salīdzināt datus divās darblapas kolonnās un atrast ierakstus, kas atkārtojas.
PAPILDINDORMĀCIJA

1. metode. Izmantojiet darblapas formulu

Lai salīdzinātu datus divās kolonnās, izmantojot darblapas formulu, rīkojieties šādi:
 1. Palaidiet programmu Excel.
 2. Jaunā darblapā ievadiet šādus datus (B kolonnu atstājiet tukšu):
  A1: 1  B1:   C1: 3A2: 2  B2:   C2: 5A3: 3  B3:   C3: 8A4: 4  B4:   C4: 2A5: 5  B5:   C5: 0					
 3. Šūnā B1 ievadiet šādu formulu:
  =IF(ISERROR(MATCH(A1,$C$1:$C$5,0)),"",A1)
 4. Atlasiet šūnas B1:B5.
 5. Microsoft Office Excel 2003 un vecākās programmas Excel versijās izvēlnē Edit (Rediģēt) jānorāda uz Fill (Aizpildīt) un pēc tam jānoklikšķina uz Down (Uz leju).

  Lietojot Microsoft Office Excel 2007, grupā Rediģēšana noklikšķiniet uz Aizpildīt un pēc tam noklikšķiniet uz Uz leju.

  Skaitļi, kas atkārtojas, tiek parādīti B kolonnā, kā redzams šajā piemērā:
    A1: 1  B1:   C1: 3  A2: 2  B2: 2  C2: 5  A3: 3  B3: 3  C3: 8  A4: 4  B4:   C4: 2  A5: 5  B5: 5  C5: 0					

2. metode. Izmantojiet Visual Basic makro

Microsoft piedāvā programmēšanas piemērus tikai uzskatāmībai, bez jebkādām tiešām vai netiešām garantijām, tai skaitā, bet neaprobežojoties ar netiešām garantijām, kas attiecas uz pieprasījumu vai piemērotību kādam mērķim. Šis raksts paredzēts cilvēkiem, kas pārzina aprakstīto programmēšanas valodu, rīkus un atkļūdošanas procedūras. Microsoft atbalsta inženieri var palīdzēt izskaidrot kādas noteiktas procedūras funkcionalitāti. Taču viņi nemainīs šos piemērus, lai tos padarītu skaidrākus, un neveidos jaunas procedūras, kas atbilstu īpašām prasībām. Lai salīdzinātu datus divās kolonnās, izmantojot Visual Basic makro, rīkojieties, kā norādīts šajā piemērā:
 1. Palaidiet programmu Excel.
 2. Nospiediet taustiņu kombināciju ALT+F11, lai palaistu Visual Basic redaktoru.
 3. Izvēlnē Insert (Ievietot) noklikšķiniet uz Module (Modulis).
 4. Ievadiet moduļa lapā šo kodu:
  Sub Find_Matches()  Dim CompareRange As Variant, x As Variant, y As Variant  ' Iestatiet CompareRange atbilstoši diapazonam, ar ko' jāsalīdzina atlase.  Set CompareRange = Range("C1:C5")  ' PIEZĪME. Ja salīdzināšanas diapazons atrodas citā darbgrāmatā  ' vai darblapā, izmantojiet tālāk norādīto sintaksi.  ' Iestatiet CompareRange = Workbooks("Book2"). _  '  Worksheets("Sheet2").Range("C1:C5")  '  ' Pārbaudiet visas atlasītās šūnas un salīdziniet tās  ' ar visām CompareRange šūnām.  For Each x In Selection    For Each x In CompareRange      If x = y Then x.Offset(0, 1) = x    Next y  Next xEnd Sub					
 5. Nospiediet taustiņu kombināciju ALT+F11, lai atgrieztos programmā Excel.
 6. Ievadiet šādus datus (B kolonnu atstājiet tukšu):
  A1: 1  B1:   C1: 3A2: 2  B2:   C2: 5A3: 3  B3:   C3: 8A4: 4  B4:   C4: 2A5: 5  B5:   C5: 0					
 7. Atlasiet diapazonu A1:A5.
 8. Excel 2003 un vecākās programmas Excel versijās izvēlnē Tools (Rīki) jānorāda uz Macro (Makro) un pēc tam jānoklikšķina uz Macros (Makro).

  Programmā Excel 2007 noklikšķiniet uz cilnes Izstrādātājs un pēc tam grupā Kods noklikšķiniet uz Makro.
 9. Noklikšķiniet uz Find_Matches un pēc tam uz Run.
Numuri, kas atkārtojas, tiek parādīti B kolonnā. Atbilstošie skaitļi ir parādīti blakus pirmajai kolonnai, kā redzams šajā piemērā:
  A1: 1  B1:   C1: 3  A2: 2  B2: 2  C2: 5  A3: 3  B3: 3  C3: 8  A4: 4  B4:   C4: 2  A5: 5  B5: 5  C5: 0				
match data XL2000 XL2002 XL2003 XL2007
Rekvizīti

Raksta ID: 213367. Pēdējo reizi pārskatīts: 11/23/2007 13:00:00. Pārskatījums: 4.1

Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition

 • kbhowto kbprogramming kbdtacode KB213367
Atsauksmes