Šobrīd esat bezsaistē, tiek gaidīts atkārtots savienojums ar internetu

Kā konfigurēt autoritatīvu laika serveri sistēmā Windows 2000

Paziņojums
Šis raksts attiecas uz operētājsistēmu Windows 2000. Atbalsts operētājsistēmai Windows 2000 beidzās 2010. gada 13. jūlijā.Windows 2000 atbalsta izbeigšanas risinājumu centrs ir uzsācis stratēģijas plānošanu jūsu migrācijai no operētājsistēmas Windows 2000. Lai iegūtu papildinformāciju, skatietMicrosoft atbalsta dzīves cikla politiku.
Šī raksta versiju par sistēmu Microsoft Windows XP skatiet sadaļā 314054.
Paziņojums
Šis raksts attiecas uz operētājsistēmu Windows 2000. Atbalsts operētājsistēmai Windows 2000 beidzās 2010. gada 13. jūlijā.Windows 2000 atbalsta izbeigšanas risinājumu centrs ir uzsācis stratēģijas plānošanu jūsu migrācijai no operētājsistēmas Windows 2000. Lai iegūtu papildinformāciju, skatietMicrosoft atbalsta dzīves cikla politiku.
Šis raksts tika arhivēts. Tas tiek piedāvāts “tāds, kāds tas ir”, un tas vairs netiks atjaunināts.
Kopsavilkums
Šajā rakstā izklāstīts, kā konfigurēt pakalpojumu Windows Time sistēmā Microsoft Windows Server 2000. Pakalpojumu Windows Time var konfigurēt tā, lai tas izmantotu iekšēju aparatūras pulksteni vai ārēju laika avotu. Ieteicams izmantot iekšēju aparatūras pulksteni.
Ievads
Sistēmā Windows ir iekļauts W32Time — pakalpojuma Time rīks, ko pieprasa Kerberos autentificēšanas protokols. Pakalpojuma Windows Time nolūks ir nodrošināt, lai visos uzņēmuma datoros, kuros darbojas sistēma Windows 2000 vai jaunāka versija, tiktu lietots vienots laiks. Lai garantētu atbilstošu vienota laika lietošanu, pakalpojums Windows Time izmanto hierarhisku saikni, kas kontrolē pilnvaras un neļauj rasties cilpām.

Pēc noklusējuma datoros, kuros darbojas sistēma Windows, jāizmanto šāda hierarhija:
 • Visos klienta galddatoros kā ienākošā laika partneris jānorāda autentificēšanas domēnu kontrolleris.
 • Visos dalībnieku serveros jāizmanto tas pats process, kas klienta galddatoros.
 • Domēnu kontrolleri var norādīt primārā domēnu kontrollera (primary domain controller — PDC) operāciju meistaru kā ienākošā laika partneri vai arī izmantot vecākdomēnu kontrolleri, kura pamatā ir slāņu numerācija.
 • Atlasot ienākošā laika partneri, visi PDC operāciju meistari ievēro domēnu hierarhiju.
Ievērojot šo hierarhiju, meža saknes PDC operāciju meistars organizācijai kļūst autoritatīvs. Ieteicams konfigurēt autoritatīvo laika serveri, lai tas iegūtu laika informāciju no aparatūras avota. Konfigurējot autoritatīvo laika serveri, lai tas veiktu sinhronizāciju ar interneta laika avotu, autentificēšana nenotiek. Ieteicams arī samazināt laika koriģēšanas iestatījumus serveriem un savrupiem klientiem. Ievērojot šos ieteikumus, domēns ir precīzāks un drošāks.
Papildindormācija

Pakalpojuma Windows Time konfigurēšana iekšēja aparatūras pulksteņa izmantošanai

Svarīgi! Šajā sadaļā, metodē vai uzdevumā ir aprakstītas darbības, kuras izpildot var modificēt reģistru. Tomēr, ja reģistru modificēsit nepareizi, var rasties nopietnas problēmas. Tāpēc izpildiet šīs darbības uzmanīgi. Papildu drošībai pirms reģistra modificēšanas izveidojiet tā dublējumu. Pēc tam, ja rodas kāda problēma, varat reģistru atjaunot. Lai iegūtu papildinformāciju par to, kā izveidot reģistra dublējumu un to atjaunot, noklikšķiniet uz šī raksta numura un izlasiet Microsoft zināšanu bāzes rakstu:
322756 Kā izveidot un atjaunot reģistra dublējumkopiju sistēmā Windows


Ieteicams konfigurēt autoritatīvo laika serveri, lai tas iegūtu laika informāciju no aparatūras avota. Konfigurējot autoritatīvo laika serveri, lai tas veiktu sinhronizāciju ar interneta laika avotu, autentificēšana nenotiek. Lai konfigurētu pakalpojumu Windows Time izmantot iekšējo aparatūras pulksteni, rīkojieties šādi:
 1. Noklikšķiniet uz Sākt un Izpildīt, ierakstiet regedit un pēc tam noklikšķiniet uz Labi.
 2. Atrodiet šādu reģistra apakšatslēgu un pēc tam noklikšķiniet uz tās:
  HKEY LOCAL MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters
 3. Labajā rūtī ar peles labo pogu noklikšķiniet uz ReliableTimeSource un pēc tam uz Modify (Modificēt).
 4. Dialoglodziņa Edit DWORD Value (DWORD vērtības rediģēšana) lodziņā Value data (Vērtības dati) ierakstiet 1 un pēc tam noklikšķiniet uz OK (Labi).
 5. Atrodiet šādu reģistra apakšatslēgu un pēc tam noklikšķiniet uz tās:
  HKEY LOCAL MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters
 6. Labajā rūtī ar peles labo pogu noklikšķiniet uz LocalINTP un pēc tam uz Modify (Modificēt).
 7. Dialoglodziņa Edit DWORD Value (DWORD vērtības rediģēšana) lodziņā Value data (Vērtības dati) ierakstiet 1 un pēc tam noklikšķiniet uz OK (Labi).
 8. Izejiet no reģistra redaktora.
 9. Lai restartētu pakalpojumu Windows Time, komandu uzvednē ierakstiet šādu komandu un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER:
  net stop w32time && net start w32time
 10. Lai atiestatītu lokālā datora laiku atbilstoši laika serverim, visos datoros, kas nav laika serveri, izpildiet šādu komandu:
  w32tm -s
Piezīme. Laika serveris nav jākonfigurē veikt sinhronizāciju pašam ar sevi. Ja konfigurējat laika serveri veikt sinhronizāciju pašam ar sevi, lietojumprogrammu žurnālā tiek reģistrēti šādi notikumi:

The time provider NtpClient cannot reach or is currently receiving invalid time data from 192.168.1.1 (ntp.m|0x0|192.168.1.1:123->192.168.1.1:123). (Laika nodrošinātājs NtpClient nevar piekļūt laika datiem vai šobrīd saņem nederīgus laika datus no 192.168.1.1 (ntp.m|0x0|192.168.1.1:123->192.168.1.1:123).)No response has been received from Manual peer 192.168.1.1 after 8 attempts to contact it. This peer will be discarded as a time source and NtpClient will attempt to discover a new peer from which to synchronize. (Pēc astoņiem mēģinājumiem sazināties nav saņemta atbilde no manuālās vienranga ierīces 192.168.1.1. Šī vienranga ierīce tiks atmesta kā laika avots, un NtpClient mēģinās atrast jaunu vienranga ierīci, no kuras veikt sinhronizāciju.)The time provider NtpClient is configured to acquire time from one or more time sources, however none of the sources are currently accessible. No attempt to contact a source will be made for 960 minutes. NtpClient has no source of accurate time. (Laika nodrošinātājs NtpClient ir konfigurēts iegūt laiku no viena vai vairākiem laika avotiem, bet šobrīd neviens no šiem avotiem nav pieejams. Mēģinājumi sazināties ar avotu netiks veikti 960 minūtes. NtpClient nav pareizā laika avota.)Lai iegūtu papildinformāciju par komandu w32tm, komandu uzvednē ierakstiet šādu komandu:
w32tm /?

Pakalpojuma Windows Time konfigurēšana ārēja laika avota izmantošanai

Administratori meža saknes PDC operāciju meistarā var konfigurēt pakalpojumu tā, lai Windows Time atpazītu ārēju vienkāršā tīkla laika protokola (Simple Network Time Protocol — SNTP) laika serveri kā autoritatīvu serveri. Piemēram, varat izmantot Microsoft laika serveri (time.windows.com) kā ārējo SNTP laika serveri. Lai konfigurētu pakalpojumu Windows Time izmantot ārējo SNTP laika serveri, rīkojieties šādi:
 1. Noklikšķiniet uz Sākt un Izpildīt, ierakstiet regedit un pēc tam noklikšķiniet uz Labi.
 2. Lai servera tipu nomainītu uz NTP, rīkojieties šādi:
  1. Atrodiet šādu reģistra apakšatslēgu un pēc tam noklikšķiniet uz tās:
   HKEY LOCAL MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters
  2. Labajā rūtī ar peles labo pogu noklikšķiniet uz TYPE un pēc tam uz Modify (Modificēt).
  3. Dialoglodziņa Edit Value (Vērtības rediģēšana) lodziņā Value data (Vērtības dati) ierakstiet NTP un pēc tam noklikšķiniet uz OK (Labi).
 3. Lai konfigurētu serveri kā drošu laika avotu, rīkojieties šādi:
  1. Labajā rūtī ar peles labo pogu noklikšķiniet uz ReliableTimeSource un pēc tam uz Modify (Modificēt).
  2. Dialoglodziņa Edit DWORD Value (DWORD vērtības rediģēšana) lodziņā Value data (Vērtības dati) ierakstiet 1 un pēc tam noklikšķiniet uz OK (Labi).
 4. Lai konfigurētu servera LocalNTP vērtību 0, rīkojieties šādi:
  1. Labajā rūtī ar peles labo pogu noklikšķiniet uz LocalINTP un pēc tam uz Modify (Modificēt).
  2. Dialoglodziņa Edit DWORD Value (DWORD vērtības rediģēšana) lodziņā Value data (Vērtības dati) rakstiet 0 un pēc tam noklikšķiniet uz OK (Labi).
 5. Lai norādītu laika avotus, rīkojieties šādi:
  1. Labajā rūtī ar peles labo pogu noklikšķiniet uz NtpServer un pēc tam uz Modify (Modificēt).
  2. Dialoglodziņa Edit Value (Vērtības rediģēšana) lodziņā Value data (Vērtības dati) ierakstiet Peers un pēc tam noklikšķiniet uz OK (Labi).

   Piezīme. Vietturis Peers apzīmē ar atstarpi norobežotu sarakstu ar vienranga ierīcēm, no kurām dators iegūst laikspiedolus. Katram sarakstā minētajam DNS nosaukumam jābūt unikālam.
 6. Tikai Windows 2000 4. servisa pakotnei ir jānorāda laika koriģēšanas iestatījums. Lai to paveiktu, rīkojieties šādi:
  1. Atrodiet šādu reģistra apakšatslēgu un pēc tam noklikšķiniet uz tās:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters
  2. Labajā rūtī ar peles labo pogu noklikšķiniet uz MaxAllowedClockErrInSecs un pēc tam uz Modify (Modificēt).
  3. Dialoglodziņa Edit DWORD Value (DWORD vērtības rediģēšana) lodziņā Value data (Vērtības dati) ierakstiet TimeInSeconds un pēc tam noklikšķiniet uz OK (Labi).

   Piezīme. TimeInSeconds ir vietturis, kas apzīmē, par cik sekundēm drīkst atšķirties vietējā pulksteņa laiks no laika, kas saņemts no NTP servera, lai to varētu uzskatīt par derīgu jauno laiku.
 7. Lai iestatītu aptaujas intervālu, rīkojieties šādi:
  1. Atrodiet šādu reģistra apakšatslēgu un pēc tam noklikšķiniet uz tās:
   HKEY LOCAL MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters
  2. Labajā rūtī ar peles labo pogu noklikšķiniet uz Period un pēc tam uz Modify (Modificēt).
  3. Dialoglodziņa Edit DWORD Value (DWORD vērtības rediģēšana) lodziņā Value data (Vērtības dati) ierakstiet 24 un pēc tam noklikšķiniet uz OK (Labi).
 8. Izvēlnē File (Fails) noklikšķiniet uz Exit (Iziet).
 9. Lai restartētu pakalpojumu Windows Time, komandu uzvednē ievadiet šādu komandu un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER:
  net stop w32time && net start w32time
 10. Lai atiestatītu lokālā datora laiku atbilstoši laika serverim, visos datoros, kas nav laika serveri, izpildiet šādu komandu:
  w32tm -s

Pēc noklusējuma SNTP izmanto lietotāja datogrammu protokola (User Datagram Protocol — UDP) portu 123. Ja šis ports nav atvērts internetam, serveri nevar sinhronizēt ar interneta SNTP serveriem. Dators, kas ir konfigurēts kā drošs laika avots, tiek identificēts kā pakalpojuma Windows Time sakne. Pakalpojuma Time sakne ir domēna autoritatīvais serveris, un parasti tas tiek konfigurēts izgūt laiku no ārēja NTP servera vai aparatūras ierīces. Laika serveri var konfigurēt kā drošu laika avotu, lai optimizētu laika pārsūtīšanu visā domēna hierarhijā. Ja domēna kontrolleris ir konfigurēts kā drošs laika avots, tad, piesakoties tīklā, pakalpojums Net Logon paziņo, ka šis domēna kontrolleris ir drošs laika avots. Kad citi domēna kontrolleri meklē laika avotu, ar ko veikt sinhronizāciju, tie vispirms izvēlas drošu avotu, ja tāds ir pieejams.

Reģistra atslēga
HKEY LOCAL MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters\Period
kontrolē to, cik bieži pakalpojums Windows Time veic sinhronizāciju. Ja ir norādīta vērtība, tai ir jābūt kādai no šajā sarakstā minētajām īpašajām vērtībām:
 • 65531, "DailySpecialSkew" — iestata sinhronizāciju reizi 45 minūtēs, līdz tā vienu reizi notikusi veiksmīgi, pēc tam — reizi dienā.
 • 65532, "SpecialSkew" — iestata sinhronizāciju reizi 45 minūtēs, līdz tā trīs reizes notikusi veiksmīgi, pēc tam — reizi astoņās stundās. Šis ir noklusētais iestatījums.
 • 65533, "Weekly" — iestata sinhronizāciju vienu reizi septiņās dienās.
 • 65534, "Tridaily" — iestata sinhronizāciju vienu reizi trīs dienās.
 • 65535, "Bidaily" — iestata sinhronizāciju vienu reizi divās dienās.
 • 0 — NT5DS, iestata sinhronizāciju reizi 45 minūtēs, līdz tā trīs reizes notikusi veiksmīgi, pēc tam — reizi astoņās stundās. NTP sinhronizācija notiek reizi astoņās stundās.
 • freq — freq norāda, cik reižu dienā pakalpojumam Windows Time jāveic sinhronizācija. Ja vēlaties izmantot vērtību, kas ir lielāka par iepriekš minētajām, jāizmanto šī opcija.

Uzziņas
Lai iegūtu papildinformāciju par pakalpojumu Windows Time, noklikšķiniet uz šī raksta numura un skatiet Microsoft zināšanu bāzes rakstu (EN):
884776 Pakalpojuma Windows Time konfigurēšana pret lielu laika nobīdi
816042 Kā konfigurēt autoritatīvu laika serveri sistēmā Windows Server 2003
314054 Kā sistēmā Windows XP konfigurēt autoritatīvu laika serveri


Lai iegūtu papildinformāciju par pakalpojumu Windows Time sistēmas Windows Server 2003 mežā, apmeklējiet šo Microsoft vietni:
fsmo kbfaqw2kds
Piezīme Šis ir “ātrās publicēšanas” raksts, ko izveidoja Microsoft tehniskā atbalsta pārstāvji. Šajā rakstā ietvertā informācija ir sniegta “tāda, kāda tā ir”, un ir paredzēta tehniskā atbalsta sniegšanai, risinot ārkārtas problēmas. Ņemot vērā īsu raksta sagatavošanas un publicēšanas laiku, rakstā mēdz būt pareizrakstības kļūdas, un vēlāk raksts var tikt pārskatīts bez iepriekšējā brīdinājuma. Plašāku informāciju skatiet lietošanas nosacījumos.
Rekvizīti

Raksta ID: 216734. Pēdējo reizi pārskatīts: 12/05/2015 12:50:43. Pārskatījums: 1.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbproductlink kbsecurity kbenv kbfsmo kbhowto KB216734
Atsauksmes