Šobrīd esat bezsaistē, tiek gaidīts atkārtots savienojums ar internetu

Kļūdas ziņojums, mēģinot izveidot lietotāja vārdu, kas satur speciālās rakstzīmes programmā Office 365: "Nederīgs lietotājvārds"

SVARĪGI! Šis raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft mašīntulkošanas programmatūru, un, iespējams, labots, izmantojot tehnoloģiju Community Translation Framework (CTF). Korporācija Microsoft publicē gan ar mašīntulkošanas programmatūru tulkotus rakstus, ko pēc tam rediģējuši kopienas pārstāvji, gan arī tulkotāju tulkotus rakstus, lai visi zināšanu bāzes raksti būtu pieejami vairākās valodās. Ar mašīntulkošanas programmatūru tulkotajos un kopienas pārstāvju rediģētajos tekstos var būt vārdu izvēles, sintakses un/vai gramatikas kļūdas. Korporācija Microsoft neuzņemas atbildību ne par kādām neprecizitātēm, kļūdām vai kaitējumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai tā izmantošanas dēļ. Papildinformācija par CTF ir pieejama šeit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.

Noklikšķiniet šeit, lai skatītu šī raksta versiju angļu valodā: 2439357
PROBLĒMA
Mēģinot izveidot lietotāja vārdu, kas satur speciālās rakstzīmes programmā Microsoft Office 365, saņemat kādu no šiem kļūdu ziņojumiem:

Office 365 portāla

Nederīgs lietotāj ­ vārds
Ir atļauti tikai burtus un ciparus. Bez atstarpēm.

Microsoft Azure Active Directory moduļa Windows PowerShell

Jaunais MsolUser: Nederīgs parametra vērtība. Parametra nosaukums: UserPrincipalName.
Line: 1 char: 13

Ietvaros apmaiņu tiešsaistes Windows PowerShell

Radās kļūda Windows Live, nodrošināšana "user+invalid_characters@contoso.com". E-pasta vārds un uzvārds ietver nederīgas rakstzīmes.


IEMESLS
Šī problēma rodas, jo dažas īpašas rakstzīmes nav atļauts lietotājvārdus, kas tiek veidots programmā Office 365. Šīs speciālās rakstzīmes ietver, bet ne tikai šādi:
 • Tilde (~)
 • Izsaukuma zīme (!)
 • Zīmi (@)
 • Numura zīmi (#)
 • Dolāra zīmi ($)
 • Procenti (%)
 • Diakritiskā (^)
 • Ampersand zīmi (&)
 • Zvaigznīti (*)
 • Iekavas (())
 • Defise (-)
 • pluszīme (+)
 • Vienādības zīmi (=)
 • Kvadrātiekavas ([])
 • Figūriekavas ({})
 • Atpakaļvērstās slīpsvītras (\)
 • Slīpsvītra (/) zīmi
 • Cauruļu (|)
 • Semikolu (;).
 • Kolu (:)
 • Pēdiņās (")
 • Leņķiekavās (<>)
 • Jautājuma zīmi (?)
 • Komats ()

Tomēr piemēro šādus izņēmumus:
 • Punktu (.) vai defisi (-) ir atļauta jebkurā lietotājvārds, izņemot sākumā vai beigās vārds un uzvārds.
 • Pasvītrojuma zīmi (_) ir atļauta jebkurā lietotāja vārdu. Tas ietver sākumā vai beigās vārds un uzvārds.
ŠĶĪDUMS
Veidojot jaunu lietotāju Office 365, pārliecinieties, ka nav ieteicams lietot speciālās rakstzīmes, kas ir uzskaitītas sadaļā "Iemesls".

Vēl arvien ir nepieciešama palīdzība? Dodieties uz Office 365 Kopiena tīmekļa vietni.

Brīdinājums: šis raksts ir tulkots automātiski

Rekvizīti

Raksta ID: 2439357. Pēdējo reizi pārskatīts: 07/14/2014 09:16:00. Pārskatījums: 12.0

Microsoft Office 365, Office 365 User and Domain Management

 • o365 o365a o365p o365e o365022013 o365m kbmt KB2439357 KbMtlv
Atsauksmes