Šobrīd esat bezsaistē, tiek gaidīts atkārtots savienojums ar internetu

Problēmu novēršana, aktivizējot datoru no miega režīma

SIMPTOMI
Izmantojot Microsoft peli vai tastatūru, kas ir norādīta sadaļā "Attiecas uz", var rasties kāda no šīm problēmām:
 • Izmantojot peli vai tastatūru, iespējams, nevarēsit aktivizēt datoru no miega režīma vai gaidstāves režīma.
 • Pēc datora aktivizēšanas no gaidstāves režīma, iespējams, nedarbosies rādītājierīce.
 • Nospiežot MIEGA REŽĪMA taustiņu uz tastatūras, kurai ir taustiņš Sleep (Miega režīms) vai taustiņš, kas ir konfigurēts aktivizēt miega režīmu, dators nepāriet miega režīmā.
IEMESLS
Šī problēma var rasties, ja ir spēkā viens vai vairāki no šiem nosacījumiem:
 • Datorā darbojas sistēma Windows Vista, un tā nav atjaunināta uz 1. servisa pakotni vai jaunāku versiju.
 • Datorā instalētā pamata ievadizvades sistēma (BIOS) samazina jaudu portam, pie kura ir pievienota ievades ierīce.

  Piezīme. Iespējams, nevarēsit izmantot Bluetooth ierīces, lai atsāktu darbību no noteiktiem enerģijas pārvaldības stāvokļiem (piemēram, no aiztures vai hibernācijas). Dažos zemas enerģijas stāvokļos bezvadu raiduztvērējs, iespējams, nevarēs saņemt informāciju no Bluetooth ierīcēm.
 • Jūs izmantojat portatīvo datoru vai piezīmjdatoru, kas neļauj atsākt datora darbību, izmantojot Bluetooth ierīci. Ja jums ir radušās klēpjdatora aktivizēšanas problēmas, izmantojot Bluetooth ierīci, vispirms skatiet 3. metodi.
 • Vadības paneļa vienums Tastatūra nav konfigurēts aktivizēt datoru, kad tiek nospiests tastatūras taustiņš.
 • Datoram, iespējams, radusies sistēmas problēma.
 • Tastatūras taustiņš Sleep (Miega režīms) ir nepareizi konfigurēts.
RISINĀJUMS
Ja, vēlreiz nospiežot taustiņu Sleep (Miega režīms), šī problēma netiek atrisināta, mēģiniet veikt tālāk norādītās metodes norādītajā secībā un pirms veikt nākamo metodi pārbaudiet, vai problēma joprojām pastāv.Ja izmantojat sistēmas Vista oriģinālo versiju un neesat atjauninājis sistēmu uz jaunāko pieejamo servisa pakotni, šo problēmu, iespējams, var novērst, veicot atjaunināšanu uz 1. servisa pakotni vai jaunāku versiju.Lai iegūtu papildinformāciju, noklikšķiniet uz šiem rakstu numuriem un lasiet rakstus Microsoft zināšanu bāzē:
928631 Pēc sistēmas Windows Vista darbības atsākšanas no miega vai hibernācijas režīma USB ierīce, iespējams, vairs nedarbojas pareizi

871233 Pievienojot USB ierīci datoram, kurā darbojas sistēma Windows XP, uzreiz pēc darbības atsākšanas no gaidstāves vai hibernācijas režīma, USB ierīce netiek atpazīta

929577 Aktivizējot datoru, kurā darbojas sistēma Windows Vista, no miega režīma, Bluetooth ierīce, iespējams, vairs nedarbojas pareizi


1. metode. Instalējiet ierīces jaunāko programmatūru un pārbaudiet tās konfigurāciju

Vispirms lejupielādējiet Microsoft IntelliType vai IntelliPoint programmatūras jaunāko versiju vai abu programmatūru jaunākās versijas tastatūrai, pelei vai abām ierīcēm. Lai to izdarītu, apmeklējiet šo Microsoft vietni:Pēc šīs programmatūras instalēšanas palaidiet to un pārbaudiet, vai ir atlasīta pareizā ierīce un vai ir nepieciešamie iestatījumi.Ja jūsu tastatūrai nav atvēlēta taustiņa Sleep (Miega režīms) un miega režīma funkciju vēlaties programmēt citam taustiņam, veiciet šīs darbības.
 1. Atveriet vadības paneļa sadaļu Tastatūra.
  • Sistēmā Windows Vista vai Windows 7 noklikšķiniet uz Sāktpoga Sākt, lodziņā Sākt meklēšanu ierakstiet tastatūra un pēc tam sarakstā Programmas noklikšķiniet uz Tastatūra vai Microsoft tastatūra.
  • Sistēmā Windows XP un vecākās versijās noklikšķiniet uz Start (Sākt), noklikšķiniet uz Run (Palaist), ierakstiet Control keyboard un pēc tam noklikšķiniet uz OK (Labi).
 2. Cilnē Key Settings (Taustiņu iestatījumi) veiciet dubultklikšķi uz taustiņa, kas jāmaina, lai piekļūtu taustiņa atkārtotas piešķires vednim.
 3. Atlasiet opciju Start a Program (Startēt programmu), Web page (Tīmekļa lapa) vai File (Fails) un pēc tam noklikšķiniet uz Next (Tālāk).
 4. Lai iespējotu šo taustiņu sākt miega režīmu, izpildiet šo komandu:
  rundll32.exe powrprof.dll,SetSuspendState
  Piezīme. Šajā komandā pirms un pēc "powrprof.dll" ir atstarpes.

2. metode. Izmēģiniet citus taustiņus, peles pogas vai strāvas pogu uz tastatūras

Lai atrisinātu šo problēmu un atsāktu datora darbību, izmantojiet kādu no šīm metodēm.
 • Nospiediet MIEGA REŽĪMA īsinājumtaustiņu.
 • Nospiediet tastatūras standarta taustiņu.
 • Pakustiniet peli.
 • Ātri nospiediet datora strāvas pogu.

  Piezīme. Ja izmantojat Bluetooth ierīces, iespējams, sistēmu nevarēs aktivizēt, izmantojot tastatūru.

3. metode. Pārbaudiet, vai ierīcei ir atļauts aktivizēt datoru

Lai atrisinātu šo problēmu, veiciet šādas darbības.
 1. Vadības panelī atveriet sadaļu Tastatūra, kā aprakstīts 1. metodē.
 2. Noklikšķiniet uz cilnes Aparatūra un pēc tam noklikšķiniet uz Rekvizīti.
 3. Noklikšķiniet uz pogas Mainīt iestatījumus

  Piezīme. Lai veiktu šo darbību, nepieciešama administratora piekļuve.
 4. Noklikšķiniet uz cilnes Enerģijas pārvaldība un pēc tam pārbaudiet, vai ir iespējota opcija Atļaut šai ierīcei aktivizēt datoru.
 5. Noklikšķiniet uz Labi un pēc tam vēlreiz noklikšķiniet uz Labi.
Piezīme. Ja dators neatbalsta uzlaboto konfigurācijas un barošanas bloka interfeisu (ACPI), iepriekšējās darbības, iespējams, nevarēs veikt. Šādā gadījumā, lai aktivizētu datoru, ir jānospiež strāvas poga.Ja, izmantojot šīs metodes, datora darbību nevar atsākt, iespējams, radusies sistēmas problēma.

Lai iegūtu informāciju par to, kā sistēma atsāk darbību, skatiet datoram pievienoto dokumentāciju vai sazinieties ar datora ražotāju. Informāciju par Microsoft Windows enerģijas pārvaldības iestatījumiem skatiet sadaļā Microsoft Windows palīdzība.

Piezīme. Daudzi klēpjdatoru ražotāji nav iespējojuši opciju atļaut Bluetooth ierīcei aktivizēt datoru no miega režīma ierīces strāvas patēriņa prasību dēļ, lai Bluetooth radioierīce būtu aktivizēta (Bluetooth lapošana var patērēt līdz 15% datora enerģijas). Tādēļ varat izmantot dažus risinājumus:
 • Ja varat atvērt klēpjdatora vāku, datora aktivizēšanai izmantojiet iegulto tastatūru vai rādītājierīci, vai ārēju ierīci, kas nav Bluetooth ierīce.
 • Ja nevarat atvērt datora vāku (piemēram, dators ir dokstacijā) vai dators ir pievienots ārējam strāvas avotam (proti, netiek izmantots akumulators), varat mainīt enerģijas iestatījumus sistēmā Windows, lai dators nepārietu miega režīmā, kamēr dators ir pievienots ārējam strāvas avotam.


Vai arī varat veikt pielāgošanu datora aktivizēšanai ar Bluetooth ierīcēm, izmantojot Microsoft Bluetooth steku vai klēpjdatora īpašnieka Bluetooth steku.
975182 Kā iespējot datora, kurā darbojas sistēma Windows Vista, aktivizēšanu, izmantojot Bluetooth HID ierīces


4. metode. Pārbaudiet datora BIOS iestatījumus, lai noteiktu, vai nav enerģijas līdzekļu, kas atspējo vai samazina enerģiju portiem, pie kuriem pievienota tastatūra vai pele

Tā kā piekļuve BIOS sistēmai katram datoram atšķiras, skatiet datoram pievienoto dokumentāciju, lai šo problēmu atrisinātu. Vai arī sazinieties ar datora ražotāju, lai uzzinātu, kā konfigurēt BIOS.

Lai iegūtu aparatūras ražotāju un programmatūras izstrādātāju kontaktinformāciju, apmeklējiet šo Microsoft vietni:
PAPILDINDORMĀCIJA
Datora aktivizēšanās iespēja datorā, kas atbalsta ACPI, kad tiek nospiests tastatūras taustiņš vai pakustināta pele, ir atkarīga no datora mātesplates. Šī iespēja ir atspējota vecākās Intel mātesplatēs, un datoru no miega režīma var aktivizēt, tikai nospiežot strāvas pogu.

Datorus, kuros ir visjaunākās mātesplates, var aktivizēt, nospiežot strāvas pogu, nospiežot tastatūras taustiņu vai pakustinot peli.

Lai sistēmā Windows izmantotu visas enerģijas pārvaldības iespējas un tehnoloģijas Plug and Play līdzekļus, nepieciešams ACPI atbalsts. Ja nezināt, vai dators ir saderīgs ar ACPI, lūdzu, skatiet datora vai mātesplates drukāto dokumentāciju vai sazinieties ar datora vai mātesplates ražotāju.

Lai iegūtu aparatūras ražotāju un programmatūras izstrādātāju kontaktinformāciju, apmeklējiet šo Microsoft vietni: Korporācija Microsoft sniedz trešo pušu kontaktinformāciju, lai palīdzētu atrast tehnisko atbalstu. Šī kontaktinformācija var tikt mainīta bez paziņojuma. Korporācija Microsoft negarantē šīs trešo pušu kontaktinformācijas precizitāti.
1.00 intelli point mnke mnkpro mouse suspend sleep snooze
Rekvizīti

Raksta ID: 266283. Pēdējo reizi pārskatīts: 09/29/2011 02:08:00. Pārskatījums: 4.0

Microsoft Wireless Laser Desktop 7000, Microsoft Comfort Curve Keyboard 2000, Pele Microsoft Cordless Wheel Mouse, Microsoft Natural Ergonomic Desktop 7000, Microsoft Habu Laser Gaming Mouse, Pele Microsoft IntelliMouse 1.0, Pele Microsoft IntelliMouse Explorer 4.0, Pele Microsoft IntelliMouse Optical 1.1, Tastatūra Microsoft Internet Keyboard Pro, Microsoft Laser Mouse 6000, Tastatūra Microsoft Natural Keyboard, Tastatūra Microsoft Natural Keyboard Elite, Tastatūra Microsoft Natural Keyboard Pro, Microsoft Natural Wireless Laser Mouse 6000, Microsoft Wireless Optical Desktop 3000, Microsoft Optical Desktop Elite for Bluetooth, Pele Microsoft Optical Mouse, Microsoft Optical Mouse by Starck, Darbvirsmas komplekts Microsoft Wireless Desktop, Microsoft Wireless Entertainment Desktop 7000, Pele Microsoft Wireless IntelliMouse Explorer for Bluetooth, Microsoft Wireless Laser Desktop 6000, Microsoft Wireless Laser Desktop 6000 v2.0, Microsoft Wireless Laser Mouse 8000, Microsoft Wireless Laser Mouse 6000, Microsoft Wireless Laser Mouse 5000, Microsoft Wireless Notebook Laser Mouse 6000, Microsoft Wireless Notebook Optical Mouse 4000, Microsoft Wireless Notebook Optical Mouse 3000, Microsoft Wireless Notebook Presenter Mouse 8000, Darbvirsmas komplekts Microsoft Wireless Optical Desktop Pro 2.0, Microsoft Wireless Optical Desktop 5000, Microsoft Wireless Optical Desktop 4000, Darbvirsmas komplekts Microsoft Wireless Optical Desktop Elite, Microsoft Wireless Optical Mouse 2.0, Microsoft Wireless Optical Mouse 5000, Microsoft Arc Mouse, Pele Microsoft Basic Optical Mouse, Microsoft Bluetooth Notebook Mouse 5000, Microsoft Comfort Optical Mouse 1000, Microsoft Comfort Optical Mouse 3000, Microsoft Explorer Mouse, Microsoft Explorer Mini Mouse, Microsoft Mobile Memory Mouse 8000, Pele Microsoft Notebook Optical Mouse, Microsoft Notebook Optical Mouse 3000, Microsoft Presenter 3000, Microsoft SideWinder Mouse, Microsoft Wired Desktop 500, Microsoft Wireless IntelliMouse Explorer with Fingerprint Reader, Microsoft Wireless Laser Mouse 6000 v2.0, Microsoft Wireless Laser Mouse 7000, Microsoft Wireless Mobile Mouse 3000, Microsoft Wireless Optical Mouse 1.0, Microsoft Wireless Optical Mouse 2000, Pele Microsoft Wireless Wheel Mouse

 • dftsdahomeportal kbhardware kbprb KB266283
Atsauksmes