Šobrīd esat bezsaistē, tiek gaidīts atkārtots savienojums ar internetu

Pretvīrusu aizsardzības līdzekļu izmantošana programmā Outlook Express 6

Šis raksts tika arhivēts. Tas tiek piedāvāts “tāds, kāds tas ir”, un tas vairs netiks atjaunināts.
Lai iegūtu informāciju par atšķirībām starp Microsoft Outlook un Microsoft Outlook Express e-pasta klientiem, noklikšķiniet uz šī raksta numura un lasiet Microsoft zināšanu bāzes rakstu:
257824 Outlook un Outlook Express atšķirības
KOPSAVILKUMS
Šajā rakstā ir aprakstīti vairāki jauni līdzekļi, kas iekļauti programmā Microsoft Outlook Express 6 un ir paredzēti aizsardzībai pret vīrusiem, ko izplata, izmantojot e-pasta ziņojumus.
PAPILDINDORMĀCIJA
Pretvīrusu aizsardzības līdzekļi programmā Outlook Express 6 ir norādīti izvēlnes Tools (Rīki) dialoglodziņa Options (Opcijas) zīmnē Security (Drošība).

Internet Explorer drošības zonas izmantošana, lai hiperteksta iezīmēšanas valodas (HTML) e-pasta ziņojumā atspējotu aktīvo saturu

Drošības zonas ļauj izvēlēties, vai aktīvo saturu, piemēram, ActiveX vadīklas un skriptus, var palaist no HTML e-pasta ziņojumiem programmā Outlook Express. Outlook Express 6 pēc noklusējuma izmanto nevis interneta zonu, bet ierobežoto zonu. Microsoft Outlook Express 5.0 un Microsoft Outlook Express 5.5 izmanto interneta zonu, kas ļauj palaist lielāko daļu aktīvā satura. Lai pielāgotu programmas Internet Explorer drošības zonu iestatījumus programmai Outlook Express atbilstoši savām vajadzībām, rīkojieties, kā norādīts tālāk tekstā:

UZMANĪBU! Mainot drošības zonas iestatījumus, dators var tikt pakļauts potenciāli bīstama koda iekļūšanai. Mainiet šos iestatījumus piesardzīgi.
 1. Startējiet programmu Outlook Express, pēc tam izvēlnē Tools (Rīki) noklikšķiniet uz Options (Opcijas).
 2. Noklikšķiniet uz zīmnes Drošība un pēc tam opciju grupas Select the Internet Explorer security zone to use (Atlasiet izmantojamo Internet Explorer drošības zonu) sadaļā Virus Protection (Aizsardzība pret vīrusiem) noklikšķiniet uz Restricted Sites Zone (Ierobežoto vietu zona) vai Internet Zone (Interneta zona). (Interneta zona gan ir mazāk droša, taču funkcionālāka.)
 3. Noklikšķiniet uz OK (Labi), lai aizvērtu dialoglodziņu Options (Opcijas) un pēc tam aizveriet programmu Outlook Express.
 4. Startējiet programmu Internet Explorer, izvēlnē Tools (Rīki) noklikšķiniet uz Internet Options (Interneta opcijas) un pēc tam uz Security (Drošība).
 5. Programmā Outlook Express izvēlētajai drošības zonai noklikšķiniet uz Custom Level (Pielāgots līmenis). Jūsu izvēlētie drošības iestatījumi ir spēkā gan programmā Outlook Express, gan Internet Explorer.

Kā visus ziņojumus lasīt vienkārša teksta formātā (tikai 1. servisa pakotnei)

Sākot ar 1. servisa pakotni, programmu Outlook Express var konfigurēt tā, lai visus e-pasta ziņojumus lasītu vienkārša teksta formātā. Vienkārša teksta formātā atsevišķi HTML formāta e-pasta ziņojumi var tikt parādīti nepareizi, un, ja ir iespējots šis iestatījums, e-pasta ziņojumos vispār netiek palaists aktīvais saturs. Lai visus ziņojumus programmā Outlook Express ar 1. servisa pakotni lasītu vienkārša teksta formātā:
 1. Startējiet programmu Outlook Express, pēc tam izvēlnē Tools (Rīki) noklikšķiniet uz Options (Opcijas).
 2. Noklikšķiniet uz zīmnes Read (Lasīšana), pēc tam opciju grupā Reading Messages (Ziņojumu lasīšana) atzīmējiet izvēles rūtiņu Read all messages in plain text (Visus ziņojumus lasīt kā vienkāršu tekstu).
 3. Noklikšķiniet uz OK (Labi).

Kā neļaut programmām sūtīt e-pasta ziņojumus bez jūsu piekrišanas

Ja zīmnē General (Vispārīgi) konfigurējat, ka Outlook Express ir pasta apstrādes programma pēc noklusējuma (vai vienkāršā MAPI klients), Outlook Express pieprasījumus apstrādā, izmantojot vienkāršā MAPI izsaukumus. Daži vīrusi var izmantot šo funkcionalitāti un izplatīties, nosūtot jūsu kontaktpersonām e-pasta ziņojumu kopijas, kurās ir šis vīruss. Programma Outlook Express 6 pēc noklusējuma neļauj no Outlook Express automātiski izsūtīt e-pasta ziņojumus, jums par to nezinot — tiek parādīts dialoglodziņš, kurā varat izvēlēties, vai nosūtīt e-pasta ziņojumu.

Programmas Internet Explorer nedrošo failu saraksta izmantošana e-pasta pielikumu filtrēšanai

Lai izmantotu programmas Internet Explorer nedrošo failu sarakstu e-pasta pielikumu filtrēšanai:
 1. Startējiet programmu Outlook Express, pēc tam izvēlnē Tools (Rīki) noklikšķiniet uz Options (Opcijas).
 2. Noklikšķiniet uz zīmnes Security (Drošība) un pēc tam sadaļā Virus Protection (Aizsardzība pret vīrusiem) atzīmējiet izvēles rūtiņu Do not allow attachments to be saved or opened that could potentially be a virus (Neatļaut saglabāt un atvērt pielikumus, kas varētu būt vīrusi).
Šī opcija ir iespējota pēc noklusējuma programmā Outlook Express ar 1. servisa pakotni (SP1). Ja šī opcija ir iespējota, Outlook Express izmanto programmas Internet Explorer 6 nedrošo failu sarakstu un grupas Folder Options (Mapes opcijas) iestatījumu Confirm open after download (Apstiprināt atvēršanu pēc lejupielādes), lai noteiktu, vai fails ir drošs. Tiek bloķēta visu to e-pasta pielikumu lejupielāde, kuru faila tips ir norādīts kā nedrošs.

PIEZĪME. Programmas Internet Explorer 6 nedrošo failu sarakstā ir iekļauti tādu tipu faili, ar kuriem var būt saistīti skripti vai kods. Lai sarakstam pievienotu vēl citus failu tipus, kas jābloķē, vai no tā izņemtu failu tipus, kas nav jābloķē:
 1. Noklikšķiniet uz Start (Sākt), norādiet uz Settings (Iestatījumi) (vai noklikšķiniet uz Control Panel (Vadības panelis)), tad noklikšķiniet uz Control Panel (Vadības panelis) (vai pārslēdzieties uz iespēju Classic View (Klasiskais skats) vai View All Control Panel Options (Skatīt visas vadības paneļa opcijas)).
 2. Veiciet dubultklikšķi uz Folder Options (Mapes opcijas).
 3. Zīmnē File Types (Failu tipi) izvēlieties failu tipu, kas jābloķē vai jāatbloķē, un noklikšķiniet uz Advanced (Papildu). Ja vajadzīgais failu tips nav sarakstā, veiciet šādas darbības:
  1. Noklikšķiniet uz New (Jauns).
  2. Dialoglodziņā Create New Extension (Jauna paplašinājuma izveide) ievadiet failu paplašinājumu, kuru vēlaties pievienot nedrošo failu sarakstam.
  3. Noklikšķiniet uz OK (Labi) un pēc tam uz Advanced (Papildu).
 4. Noklikšķinot atzīmējiet izvēles rūtiņu Confirm open after download (Apstiprināt atvēršanu pēc lejupielādes) (lai bloķētu) vai noņemiet atzīmi no tās (lai atbloķētu).
PIEZĪME. Dažiem failu tipiem nevar noņemt atzīmi no izvēles rūtiņas Confirm open after download (Apstiprināt atvēršanu pēc lejupielādes). Piemēram, .exe faili pēc noklusējuma ir iekļauti programmas Internet Explorer nedrošo failu sarakstā, un tos nevar atbloķēt.

Kā noteikt, vai programma Outlook Express ir bloķējusi pielikumu

Kad Outlook Express bloķē pielikumu, e-pasta ziņojuma augšdaļā brīdinājumu joslā tiek parādīts šāds brīdinājums:
Outlook Express liedza piekļuvi šādiem nedrošiem pielikumiem jūsu e-pasta ziņojumā: faila_nosaukums1, faila_nosaukums2 utt.
Rekvizīti

Raksta ID: 291387. Pēdējo reizi pārskatīts: 12/06/2015 01:10:22. Pārskatījums: 4.0

Microsoft Outlook Express 6.0, Microsoft Outlook Express 6.0, Microsoft Outlook Express 6.0, Microsoft Outlook Express 6.0

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo KB291387
Atsauksmes