MS14 025: Grupas politikas Preferences ievainojamība var atļaut paplašināt tiesības: 13 maijs 2014

SVARĪGI! Šis raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft mašīntulkošanas programmatūru, un, iespējams, labots, izmantojot tehnoloģiju Community Translation Framework (CTF). Korporācija Microsoft publicē gan ar mašīntulkošanas programmatūru tulkotus rakstus, ko pēc tam rediģējuši kopienas pārstāvji, gan arī tulkotāju tulkotus rakstus, lai visi zināšanu bāzes raksti būtu pieejami vairākās valodās. Ar mašīntulkošanas programmatūru tulkotajos un kopienas pārstāvju rediģētajos tekstos var būt vārdu izvēles, sintakses un/vai gramatikas kļūdas. Korporācija Microsoft neuzņemas atbildību ne par kādām neprecizitātēm, kļūdām vai kaitējumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai tā izmantošanas dēļ. Papildinformācija par CTF ir pieejama šeit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.

Noklikšķiniet šeit, lai skatītu šī raksta versiju angļu valodā: 2962486
IEVADS
Korporācija Microsoft ir izlaidusi drošības biļetenu MS14-025. Lai iegūtu papildinformāciju par šo drošības biļetenu:

Palīdzība un atbalsts par šo drošības atjauninājumu iegūšanu

Palīdzības atjauninājumu instalēšanu:Microsoft Update atbalsts

Drošības risinājumi IT profesionāļiem:TechNet drošības problēmu novēršana un atbalsts

Palīdzēt aizsargāt pret vīrusiem un ļaunprātīgu datora, kurā darbojas operētājsistēma Windows Windows:Pretvīrusu risinājumu un drošības centrs

Vietējā atbalsta atbilstoši jūsu valstī:Starptautiskais atbalsts

Papildindormācija

Zināmās problēmas un iegūtu informāciju par šo drošības atjauninājumu

Šajos rakstos satur plašāku informāciju par šo drošības atjauninājumu, tas attiecas uz konkrēto produktu versijām. Tekstos var būt zināma informācija. Ja tā notiek, zināma problēma ir uzskaitītas katra raksta saite.
 • 2928120 MS14-025: Atjauninājuma apraksts drošības atjauninājums Windows Remote Server Administration Tools sistēmās, kurās ir instalēta 2919355: 13 maijs 2014
 • 2961899 MS14-025: Atjauninājuma apraksts Windows Remote Server Administration Tools drošības atjauninājuma sistēmām, kurās nav instalēts 2919355: 13 maijs 2014
Grupas politikas Preferences

Pārskats

Dažas grupas politikas Preferences var saglabāt paroli. Šī funkcionalitāte tiek noņemts, jo parole ir saglabāta insecurely. Šajā rakstā aprakstīts lietotāja interfeisa izmaiņas un visas pieejamās risinājumus.

Šo grupas politikas Preferences vairs ļaus lietotājvārdus un paroles jāsaglabā:
 • Diska kartes
 • Lokālie lietotāji un grupas
 • Plānoti uzdevumi
 • Pakalpojumi
 • Datu avotu
Tas ietekmēs visus esošos grupas politikas objektus (GPO) vidē atkarīgi paroles, kas atrodas šīs preferences. Tas novērsīs Jauna grupa politikas Preferences izveide, izmantojot šo funkcionalitāti.

Par disku kartes, lokālie lietotāji un grupas un pakalpojumus, var līdzīgu mērķu ar citiem un drošāku funkcionalitāti sistēmā Windows.

Ieplānotie uzdevumi un datu avotu, jūs nevarēsit pašu mērķu, kas bija pieejami, izmantojot grupas politikas Preferences paroles nedroši funkcionalitāti.
Scenāriji
Šīs izmaiņas ietekmē šo grupas politikas Preferences. Katra izvēle attiecas uz īsu brīdi un pēc tam sīkāk. Turklāt risinājumi tiek nodrošināti, kas ļauj veikt tos pašus uzdevumus.
Ietekmētā izvēleAttiecas uz lietotājuAttiecas uz datora
Lokālo lietotāju pārvaldība
Kartēto disku
Pakalpojumi
Plānoti uzdevumi (līmeņa uz augšu)
Plānoti uzdevumi (zemākā līmeņa)
Nekavējoties uzdevumi (līmeņa uz augšu)
Nekavējoties uzdevumi (zemākā līmeņa)
Datu avotu

Izmaiņu kopsavilkums

 • Visas ietekmētās preferences paroles lauki tiek atspējoti. Administratori nevar izveidot jaunu preferences, izmantojot paroles jomā.
 • Dažas preferences lietotājvārda lauks ir atspējota.
 • Nevar atjaunināt esošu preferences, kas satur paroles. Tie var būt tikai izdzēsto vai atspējots, konkrēto preferences vajadzības.
 • Delete un izslēgt darbība ir mainīti preferences.
 • Atverot jebkuru ar atribūtu CPassword izvēle, administrators administrators saņem šādu brīdinājuma dialoglodziņš informēt viņu nesen izslēgšanas. Mēģina saglabāt izmaiņas jauna vai esoša preferences, kas nepieciešama CPassword atribūts ir saistīta ar vienu un to pašu dialoglodziņu. Dzēst tikai un Disable rīcību neizraisa brīdinājumu dialoglodziņi.

CPassword drošības brīdinājums1. scenārijs: Lokālo lietotāju pārvaldība

Lokālā lietotāja pārvaldības preferences bieži izmanto, lai izveidotu lokālo administratoru, kuriem ir zināmas paroli datorā. Šis līdzeklis nav droša tāpēc, ka grupu politikas Preferences saglabā paroles. Tādēļ šīs funkcionalitātes vairs nav pieejams. Šo izvēli ietekmē:
 • Datora konfigurācijas vadības paneļa iestatījumi->-> Lokālie lietotāji un grupas-> jaunu-> lokālais lietotājs
 • Lietotāja konfigurācijas vadības paneļa iestatījumi->-> Lokālie lietotāji un grupas-> jaunu-> lokālais lietotājs

Svarīgas izmaiņas

Darbība: izveidot vai aizstāt
 • Lietotājvārduun paroli, Paroles apstiprināšana lauki tiek atspējoti.
 • Kad administrators atver vai tiek mēģināts saglabāt izmaiņas esošo izvēli, kas satur paroles, tiek parādīts dialoglodziņš brīdinājuma.


Lokālā lietotāja - izveidot vai aizstāt

Darbība: atjaunināšana
 • Paroles un Paroles apstiprināšana lauki tiek atspējoti.
 • Brīdinājuma dialogs boxappears administrators tiek atvērts vai tiek mēģināts saglabāt izmaiņas esošo izvēli, kas satur paroles.


Lokālā lietotāja - Update

Dzēšanas darbību:
 • Nekādas izmaiņas darbībā

Risinājumi

Tiem, kas iepriekš atsaucas uz grupas politikas preferences iestatījumu lokālā administratora paroles, tiek nodrošināta šo skriptu kā drošu alternatīvu CPassword. Kopēt un saglabāt saturu uz jaunu Windows PowerShell failu un pēc tam palaidiet skriptu, kā norādīts tās. PIEMĒRAM, sadaļā.

Microsoft piedāvā programmēšanas piemērus tikai uzskatāmībai, nesniedzot nekādas tiešas vai netiešas garantijas. Tas ietver, bet neaprobežojas ar netieša garantija par piemērotību pārdošanai vai atbilstību noteiktam mērķim. Šajā rakstā tiek pieņemts, ka pārzināt programmēšanas valodu, kas tiek aprakstīta, un rīkus, kas tiek izmantoti, lai izveidotu un atkļūdotu procedūras. Microsoft atbalsta inženieri var palīdzēt izskaidrot kādas noteiktas procedūras funkcionalitāti. Taču viņi nemainīs šos piemērus, lai sniegtu skaidrākus, un neveidos jaunas procedūras, kas atbilstu īpašām prasībām.

 function Invoke-PasswordRoll{<#.SYNOPSISThis script can be used to set the local account passwords on remote machines to random passwords. The username/password/server combination will be saved in a CSV file.The account passwords stored in the CSV file can be encrypted using a password of the administrators choosing to ensure clear-text account passwords aren't written to disk.The encrypted passwords can be decrypted using another function in this file: ConvertTo-CleartextPasswordFunction: Invoke-PasswordRollAuthor: MicrosoftVersion: 1.0.DESCRIPTIONThis script can be used to set the local account passwords on remote machines to random passwords. The username/password/server combination will be saved in a CSV file.The account passwords stored in the CSV file can be encrypted using a password of the administrators choosing to ensure clear-text account passwords aren't written to disk.The encrypted passwords can be decrypted using another function in this file: ConvertTo-CleartextPassword.PARAMETER ComputerNameAn array of computers to run the script against using PowerShell remoting..PARAMETER LocalAccountsAn array of local accounts whose password should be changed..PARAMETER TsvFileNameThe file to output the username/password/server combinations to..PARAMETER EncryptionKeyA password to encrypt the TSV file with. Uses AES encryption. Only the passwords stored in the TSV file will be encrypted, the username and servername will be clear-text..PARAMETER PasswordLengthThe length of the passwords which will be randomly generated for local accounts..PARAMETER NoEncryptionDo not encrypt the account passwords stored in the TSV file. This will result in clear-text passwords being written to disk.	.EXAMPLE. .\Invoke-PasswordRoll.ps1  #Loads the functions in this script fileInvoke-PasswordRoll -ComputerName (Get-Content computerlist.txt) -LocalAccounts @("administrator","CustomLocalAdmin") -TsvFileName "LocalAdminCredentials.tsv" -EncryptionKey "Password1"Connects to all the computers stored in the file "computerlist.txt". If the local account "administrator" and/or "CustomLocalAdmin" are present on the system, their password is changedto a randomly generated password of length 20 (the default). The username/password/server combinations are stored in LocalAdminCredentials.tsv, and the account passwords are AES encrypted using the password "Password1"..EXAMPLE. .\Invoke-PasswordRoll.ps1  #Loads the functions in this script fileInvoke-PasswordRoll -ComputerName (Get-Content computerlist.txt) -LocalAccounts @("administrator") -TsvFileName "LocalAdminCredentials.tsv" -NoEncryption -PasswordLength 40Connects to all the computers stored in the file "computerlist.txt". If the local account "administrator" is present on the system, its password is changed to a random generatedpassword of length 40. The username/password/server combinations are stored in LocalAdminCredentials.tsv unencrypted..NOTESRequirements: -PowerShellv2 or above must be installed-PowerShell remoting must be enabled on all systems the script will be run againstScript behavior:-If a local account is present on the system, but not specified in the LocalAccounts parameter, the script will write a warning to the screen to alert you to the presence of this local account. The script will continue running when this happens.-If a local account is specified in the LocalAccounts parameter, but the account does not exist on the computer, nothing will happen (an account will NOT be created).-The function ConvertTo-CleartextPassword, contained in this file, can be used to decrypt passwords that are stored encrypted in the TSV file.-If a server specified in ComputerName cannot be connected to, PowerShell will output an error message.-Microsoft advises companies to regularly roll all local and domain account passwords.#>  [CmdletBinding(DefaultParameterSetName="Encryption")]  Param(    [Parameter(Mandatory=$true)]    [String[]]    $ComputerName,    [Parameter(Mandatory=$true)]    [String[]]    $LocalAccounts,    [Parameter(Mandatory=$true)]    [String]    $TsvFileName,    [Parameter(ParameterSetName="Encryption", Mandatory=$true)]    [String]    $EncryptionKey,    [Parameter()]    [ValidateRange(20,120)]    [Int]    $PasswordLength = 20,    [Parameter(ParameterSetName="NoEncryption", Mandatory=$true)]    [Switch]    $NoEncryption  )  #Load any needed .net classes  Add-Type -AssemblyName "System.Web" -ErrorAction Stop  #This is the scriptblock that will be executed on every computer specified in ComputerName  $RemoteRollScript = {    Param(      [Parameter(Mandatory=$true, Position=1)]      [String[]]      $Passwords,      [Parameter(Mandatory=$true, Position=2)]      [String[]]      $LocalAccounts,      #This is here so I can record what the server name that the script connected to was, sometimes the DNS records get messed up, it can be nice to have this.      [Parameter(Mandatory=$true, Position=3)]      [String]      $TargettedServerName    )    $LocalUsers = Get-WmiObject Win32_UserAccount -Filter "LocalAccount=true" | Foreach {$_.Name}    #Check if the computer has any local user accounts whose passwords are not going to be rolled by this script    foreach ($User in $LocalUsers)    {      if ($LocalAccounts -inotcontains $User)      {        Write-Warning "Server: '$($TargettedServerName)' has a local account '$($User)' whos password is NOT being changed by this script"      }    }    #For every local account specified that exists on this server, change the password    $PasswordIndex = 0    foreach ($LocalAdmin in $LocalAccounts)    {      $Password = $Passwords[$PasswordIndex]      if ($LocalUsers -icontains $LocalAdmin)      {        try        {          $objUser = [ADSI]"WinNT://localhost/$($LocalAdmin), user"          $objUser.psbase.Invoke("SetPassword", $Password)          $Properties = @{            TargettedServerName = $TargettedServerName            Username = $LocalAdmin            Password = $Password            RealServerName = $env:computername          }          $ReturnData = New-Object PSObject -Property $Properties          Write-Output $ReturnData        }        catch        {          Write-Error "Error changing password for user:$($LocalAdmin) on server:$($TargettedServerName)"        }      }      $PasswordIndex++    }  }  #Generate the password on the client running this script, not on the remote machine. System.Web.Security isn't available in the .NET Client profile. Making this call  #  on the client running the script ensures only 1 computer needs the full .NET runtime installed (as opposed to every system having the password rolled).  function Create-RandomPassword  {    Param(      [Parameter(Mandatory=$true)]      [ValidateRange(20,120)]      [Int]      $PasswordLength    )    $Password = [System.Web.Security.Membership]::GeneratePassword($PasswordLength, $PasswordLength / 4)    #This should never fail, but I'm putting a sanity check here anyways    if ($Password.Length -ne $PasswordLength)    {      throw new Exception("Password returned by GeneratePassword is not the same length as required. Required length: $($PasswordLength). Generated length: $($Password.Length)")    }    return $Password  }  #Main functionality - Generate a password and remote in to machines to change the password of local accounts specified  if ($PsCmdlet.ParameterSetName -ieq "Encryption")  {    try    {      $Sha256 = new-object System.Security.Cryptography.SHA256CryptoServiceProvider      $SecureStringKey = $Sha256.ComputeHash([System.Text.UnicodeEncoding]::Unicode.GetBytes($EncryptionKey))    }    catch    {      Write-Error "Error creating TSV encryption key" -ErrorAction Stop    }  }  foreach ($Computer in $ComputerName)  {    #Need to generate 1 password for each account that could be changed    $Passwords = @()    for ($i = 0; $i -lt $LocalAccounts.Length; $i++)    {      $Passwords += Create-RandomPassword -PasswordLength $PasswordLength    }    Write-Output "Connecting to server '$($Computer)' to roll specified local admin passwords"    $Result = Invoke-Command -ScriptBlock $RemoteRollScript -ArgumentList @($Passwords, $LocalAccounts, $Computer) -ComputerName $Computer    #If encryption is being used, encrypt the password with the user supplied key prior to writing to disk    if ($Result -ne $null)    {      if ($PsCmdlet.ParameterSetName -ieq "NoEncryption")      {        $Result | Select-Object Username,Password,TargettedServerName,RealServerName | Export-Csv -Append -Path $TsvFileName -NoTypeInformation      }      else      {        #Filters out $null entries returned        $Result = $Result | Select-Object Username,Password,TargettedServerName,RealServerName        foreach ($Record in $Result)        {          $PasswordSecureString = ConvertTo-SecureString -AsPlainText -Force -String ($Record.Password)          $Record | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name EncryptedPassword -Value (ConvertFrom-SecureString -Key $SecureStringKey -SecureString $PasswordSecureString)          $Record.PSObject.Properties.Remove("Password")          $Record | Select-Object Username,EncryptedPassword,TargettedServerName,RealServerName | Export-Csv -Append -Path $TsvFileName -NoTypeInformation        }      }    }  }}function ConvertTo-CleartextPassword{<#.SYNOPSISThis function can be used to decrypt passwords that were stored encrypted by the function Invoke-PasswordRoll.Function: ConvertTo-CleartextPasswordAuthor: MicrosoftVersion: 1.0.DESCRIPTIONThis function can be used to decrypt passwords that were stored encrypted by the function Invoke-PasswordRoll..PARAMETER EncryptedPasswordThe encrypted password that was stored in a TSV file..PARAMETER EncryptionKeyThe password used to do the encryption..EXAMPLE. .\Invoke-PasswordRoll.ps1  #Loads the functions in this script fileConvertTo-CleartextPassword -EncryptionKey "Password1" -EncryptedPassword 76492d1116743f0423413b16050a5345MgB8AGcAZgBaAHUAaQBwADAAQgB2AGgAcABNADMASwBaAFoAQQBzADEAeABjAEEAPQA9AHwAZgBiAGYAMAA1ADYANgA2ADEANwBkADQAZgAwADMANABjAGUAZQAxAGIAMABiADkANgBiADkAMAA4ADcANwBhADMAYQA3AGYAOABkADcAMQA5ADQAMwBmAGYANQBhADEAYQBjADcANABkADIANgBhADUANwBlADgAMAAyADQANgA1ADIAOQA0AGMAZQA0ADEAMwAzADcANQAyADUANAAzADYAMAA1AGEANgAzADEAMQA5ADAAYwBmADQAZAA2AGQA"Decrypts the encrypted password which was stored in the TSV file.#>  Param(    [Parameter(Mandatory=$true)]    [String]    $EncryptedPassword,    [Parameter(Mandatory=$true)]    [String]    $EncryptionKey  )  $Sha256 = new-object System.Security.Cryptography.SHA256CryptoServiceProvider  $SecureStringKey = $Sha256.ComputeHash([System.Text.UnicodeEncoding]::Unicode.GetBytes($EncryptionKey))  [SecureString]$SecureStringPassword = ConvertTo-SecureString -String $EncryptedPassword -Key $SecureStringKey  Write-Output ([System.Runtime.InteropServices.Marshal]::PtrToStringAuto([System.Runtime.InteropServices.Marshal]::SecureStringToCoTaskMemUnicode($SecureStringPassword)))}
Administratori var pievienot datoru lokālā administratora kontu, Active Directory grupas izveide un pievienošana, izmantojot grupas politikas Preferences-> vietējās grupas lokālo administratoru grupa. Šī darbība nav cache akreditācijas datus. dialoglodziņš ir līdzīgs šim. Šis risinājums nepieciešams savienojums ar Active Directory domēna pakalpojumus, ja lietotājs ir pieteicies onby izmantot šos akreditācijas datus.


lokālā grupa - risinājums


2. scenārijs: Kartētos diskus

Administratori izmanto diska kartes lietotājiem piešķirt tīkla atrašanās vietas. Paroles aizsardzības līdzekli tiek izmantota, lai nodrošinātu pilnvarots piekļūt diskam. Šo izvēli ietekmē:
 • Lietotāja konfigurācija->-> diska kartes-> jaunu-> kartētā diska Windows iestatījumus

Svarīgas izmaiņas

Darbība: Izveidot atjaunināšanas vai nomainiet
 • Lietotājvārdsun paroleparoles apstiprināšana lauki tiek atspējoti.

Kartētā diska - izveidot/Update/aizstāšana

Dzēšanas darbību:
 • Nekādas izmaiņas darbībā

Risinājumi

Vietā izmantojot metodi paroles autentifikācija, varat izmantot Windows Explorer, lai pārvaldīt koplietošanas atļaujas un lietotāju tiesības piešķirt. Active Directory objekts kontroles atļaujas var izmantot mapi.


3. scenārijs: pakalpojumi

Pakalpojumu izvēle var izmantot, lai mainītu rekvizītus šādā veidā, ka tie tiek izpildīti kontekstā, nevis to sākotnējā drošības konteksts. Šo izvēli ietekmē:
 • Datora konfigurācija->-> pakalpojumu-> jaunu-> pakalpojumu vadības paneļa iestatījumi

Svarīgas izmaiņas

Startēšanas: Nav izmaiņu, automātiskā vai rokasgrāmata
 • Lauku un Apstiprināt paroli ir atspējoti.
 • Administrators var izmantot tikai iebūvēto kontu.

Service - nemainīgs/Automatic/Manual

Sākuma: atspējošana
 • Nekādas izmaiņas darbībā
Jauns dialoglodziņš
 • Administratori, kuri mēģināt izmantot nav veidotas-, lietotāji šim kontam "saņem šādu brīdinājumu:

Brīdinājums pret-iebūvētās lietotājiem


Risinājumi

Pakalpojumu joprojām var palaist kā lokālās sistēmas kontu. Pakalpojumu atļaujas var tikt mainīti, dokumentēta šajā Microsoft zināšanu bāze rakstu:
256345 Kā konfigurēt grupas politikas iestatījumu iestatīt drošības sistēmas pakalpojumi

Piezīme
pakalpojumu, ko vēlaties konfigurēt nav, ja datorā, kurā darbojas pakalpojumu jākonfigurē iestatījumus.


4. scenārijs: Plānotā un nekavējoties uzdevumi (līmeņa uz augšu)

Tie tiek izmantoti, lai palaistu plānoti uzdevumi saistībā ar konkrētu drošības. Iespēja saglabāt akreditācijas datus plānoti uzdevumi izpildīts patvaļīgs lietotāja lietotājam nav pieteicies vairs nav pieejams. Šo izvēli ietekmē. (Ņemiet vērā, daži platformās "vismaz Windows 7" ir aizstāts ar "Windows Vista un jaunākās versijās.")
 • Datora konfigurācija->-> Scheduled Tasks-> New-> ieplānot uzdevumu vadības paneļa iestatījumi (vismaz Windows 7)
 • Datora konfigurācija->-> Scheduled Tasks-> New-> tūlītēju uzdevumu vadības paneļa iestatījumi (vismaz Windows 7)
 • Lietotāja konfigurācija->-> Scheduled Tasks-> New-> ieplānot uzdevumu vadības paneļa iestatījumi (vismaz Windows 7)
 • Lietotāja konfigurācija->-> Scheduled Tasks-> New-> tūlītēju uzdevumu vadības paneļa iestatījumi (vismaz Windows 7)

Svarīgas izmaiņas

Darbība: izveidot atjauninājums, vai aizstāt
 • Kad atlasāt opciju palaist, vai lietotājs ir pieteicies vai ne , dialoglodziņš vairs aicina administratora akreditācijas dati.
 • Nevar saglabāt paroli izvēles rūtiņa ir atspējota. pēc noklusējuma ir atzīmēta arī lodziņu.

Jauns plānotā vai tūlītēju uzdevumu (līdz līmenis)

Darbība: dzēšana

Nekādas izmaiņas darbībā

Risinājumi

Par "ieplānots uzdevums (vismaz Windows 7)" un "tūlītēja uzdevums (vismaz Windows 7)" uzdevumus, administratori var izmantot noteiktu lietotāja kontu, konkrētā lietotājs ir pieteicies. Vai arī tie var piekļūt tikai Lokālie resursi kā lietotājam. Šīs tasksstillcan palaist vietējais pakalpojums.5. scenārijs: Plānotā un nekavējoties uzdevumi (zemākā līmeņa)

Tā ir zemākā līmeņa versija izmanto, lai palaistu Ieplānotie uzdevumi saistībā ar konkrētu drošības preferences. Iespēja saglabāt akreditācijas datus plānoti uzdevumi izpildīts patvaļīgs lietotāja lietotājam nav pieteicies vairs nav pieejams. Šo izvēli ietekmē:
 • Datora konfigurācijas vadības paneļa iestatījumi-> plānoti uzdevumi->-> jaunu-> ieplānotu uzdevumu
 • Datora konfigurācijas vadības paneļa iestatījumi-> plānoti uzdevumi->-> jaunu-> tūlītēju uzdevumu (Windows XP)
 • Lietotāja konfigurācija-> vadības paneļa iestatījumi-> plānoti uzdevumi-> jaunu-> ieplānotu uzdevumu
 • Lietotāja konfigurācija-> vadības paneļa iestatījumi-> plānoti uzdevumi-> jaunu-> tūlītēju uzdevumu (Windows XP)

Svarīgas izmaiņas

Darbība: Izveidot atjaunināšanas vai nomainiet
 • Palaist kā izvēles rūtiņa ir atspējota. Tādēļ visi Lietotājvārdsun paroleParoles apstiprināšana lauki ir atspējoti.

Jauns uzdevums - izveidot/Update/Replace (zemākā līmeņa)

Darbība: dzēšana

Nekādas izmaiņas darbībā

Risinājumi

"Ieplānotu uzdevumu" un "(Windows XP) tiešā uzdevuma" vienumu plānoti uzdevumi programmu, izmantojot atļaujām, kas pašreiz ir pieejamas lokālo pakalpojumu.


6. scenārijs: Datu avoti

Datu avotu izvēle tiek izmantota, lai piesaistītu datu avotu datoram vai lietotājam. Šis līdzeklis vairs saglabā akreditācijas datus, lai iespējotu piekļuvi datu avotiem, kuriem ir aizsargāta ar paroli. Šo izvēli ietekmē:
 • Datora konfigurācija-> vadības paneļa iestatījumi-> datu avoti
 • Lietotāja konfigurācija-> vadības paneļa iestatījumi-> datu avoti

Svarīgas izmaiņas

Darbība: izveidot atjauninājums, vai aizstāt
 • Lietotājvārdsun paroleParoles apstiprināšana lauki tiek atspējoti:

Datu avoti - izveidot/Update/aizstāšana

Dzēšanas darbību:
 • Nekādas izmaiņas darbībā

Risinājumi

Risinājumi nav pieejami. Šo izvēli vairs saglabā akreditācijas datus, lai atļautu piekļuvi datu avotiem, kuriem ir aizsargāta ar paroli.


CPassword izslēgšanas

Noņemot CPassword

Windows PowerShell skriptu, kas ir ietverts šajā Microsoft zināšanu bāze rakstā nosaka, vai domēna satur visus CPassword var izmantot grupas politikas Preferences. Ja CPassword XML ir noteicis konkrētā izvēle, tā tiek parādīta šajā sarakstā.


Nosaka CPassword preferences

Šis skripts ir jāpalaiž no lokālā direktorija tīrāmā domēna kontrollerī. Kopēt un saglabāt saturu uz jaunu failu Windows PowerShell, noteikt sistēmas disku un palaidiet skriptu, kas norādīti šī izmantošana.

 <#.SYNOPSISGroup Policy objects in your domain can have preferences that store passwords for different tasks, such as the following:  1. Data Sources  2. Drive Maps  3. Local Users  4. Scheduled Tasks (both XP and up-level)  5. ServicesThese passwords are stored in SYSVOL as part of GP preferences and are not secure because of weak encryption (32-byte AES). Therefore, we recommend that you not deploy such preferences in your domain environment and remove any such existing preferences. This script is to help administrator find GP Preferences in their domain's SYSVOL that contains passwords. .DESCRIPTIONThis script should be run on a DC or a client computer that is installed with RSAT to print all the preferences that contain password with information such as GPO, Preference Name, GPEdit path under which this preference is defined.After you have a list of affected preferences, these preferences can be removed by using the editor in the Group Policy Management Console. .SYNTAXGet-SettingsWithCPassword.ps1 [-Path <String>] .EXAMPLEGet-SettingsWithCPassword.ps1 -Path %WinDir%\SYSVOL\domainGet-SettingsWithCPassword.ps1 -Path <GPO Backup Folder Path> .NOTESIf Group Policy PS module is not found the output will contain GPO GUIDs instead of GPO names. You can either run this script on a domain controller or rerun the script on the client after you have installed RSAT and enabled the Group Policy module.Or, you can use GPO GUIDs to obtain GPO names by using the Get-GPO cmdlet. .LINKhttp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=390507 #>#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------# Input parameters#--------------------------------------------------------------------------------------------------------------param(  [string]$Path = $(throw "-Path is required.") # Directory path where GPPs are located. )#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------$isGPModuleAvailable = $false$impactedPrefs = { "Groups.xml", "ScheduledTasks.xml","Services.xml", "DataSources.xml", "Drives.xml" }#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------# import Group olicy module if available#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------if (-not (Get-Module -name "GroupPolicy")){  if (Get-Module -ListAvailable |     Where-Object { $_.Name -ieq "GroupPolicy" })  {    $isGPModuleAvailable = $true    Import-Module "GroupPolicy"  }  else  {    Write-Warning "Unable to import Group Policy module for PowerShell. Therefore, GPO guids will be reported.            Run this script on DC to obtain the GPO names, or use the Get-GPO cmdlet (on DC) to obtain the GPO name from GPO guid."  }}else{  $isGPModuleAvailable = $true}Function Enum-SettingsWithCpassword ( [string]$sysvolLocation ){  # GPMC tree paths  $commonPath = " -> Preferences -> Control Panel Settings -> "  $driveMapPath = " -> Preferences -> Windows Settings -> "    # Recursively obtain all the xml files within the SYVOL location  $impactedXmls = Get-ChildItem $sysvolLocation -Recurse -Filter "*.xml" | Where-Object { $impactedPrefs -cmatch $_.Name }      # Each xml file contains multiple preferences. Iterate through each preference to check whether it  # contains cpassword attribute and display it.  foreach ( $file in $impactedXmls )  {    $fileFullPath = $file.FullName        # Set GPP category. If file is located under Machine folder in SYSVOL    # the setting is defined under computer configuration otherwise the     # setting is a to user configuration     if ( $fileFullPath.Contains("Machine") )    {      $category = "Computer Configuration"    }    elseif ( $fileFullPath.Contains("User") )    {      $category = "User Configuration"    }    else    {      $category = "Unknown"    }    # Obtain file content as XML    try    {      [xml]$xmlFile = get-content $fileFullPath -ErrorAction Continue    }    catch [Exception]{      Write-Host $_.Exception.Message    }    if ($xmlFile -eq $null)    {      continue    }    switch ( $file.BaseName )    {      Groups       {         $gppWithCpassword = $xmlFile.SelectNodes("Groups/User") | where-Object { [String]::IsNullOrEmpty($_.Properties.cpassword) -eq $false }        $preferenceType = "Local Users"      }      ScheduledTasks      {        $gppWithCpassword = $xmlFile.SelectNodes("ScheduledTasks/*") | where-Object { [String]::IsNullOrEmpty($_.Properties.cpassword) -eq $false }        $preferenceType = "Scheduled Tasks"      }      DataSources      {        $gppWithCpassword = $xmlFile.SelectNodes("DataSources/DataSource") | where-Object { [String]::IsNullOrEmpty($_.Properties.cpassword) -eq $false }        $preferenceType = "Data sources"      }      Drives      {        $gppWithCpassword = $xmlFile.SelectNodes("Drives/Drive") | where-Object { [String]::IsNullOrEmpty($_.Properties.cpassword) -eq $false }        $preferenceType = "Drive Maps"      }      Services      {        $gppWithCpassword = $xmlFile.SelectNodes("NTServices/NTService") | where-Object { [String]::IsNullOrEmpty($_.Properties.cpassword) -eq $false }        $preferenceType = "Services"      }      default      {  # clear gppWithCpassword and preferenceType for next item.        try        {          Clear-Variable -Name gppWithCpassword -ErrorAction SilentlyContinue          Clear-Variable -Name preferenceType -ErrorAction SilentlyContinue        }        catch [Exception]{}      }    }    if ($gppWithCpassword -ne $null)    {      # Build GPO name from GUID extracted from filePath       $guidRegex = [regex]"\{(.*)\}"      $match = $guidRegex.match($fileFullPath)      if ($match.Success)      {        $gpoGuid = $match.groups[1].value        $gpoName = $gpoGuid      }      else      {        $gpoName = "Unknown"      }      if($isGPModuleAvailable -eq $true)      {        try         {            $gpoInfo = Get-GPO -Guid $gpoGuid -ErrorAction Continue          $gpoName = $gpoInfo.DisplayName        }        catch [Exception] {          Write-Host $_.Exception.Message        }      }      # display prefrences that contain cpassword      foreach ( $gpp in $gppWithCpassword )      {        if ( $preferenceType -eq "Drive Maps" )        {          $prefLocation = $category + $driveMapPath + $preferenceType        }        else        {          $prefLocation = $category + $commonPath + $preferenceType        }        $obj = New-Object -typeName PSObject         $obj | Add-Member –membertype NoteProperty –name GPOName  –value ($gpoName)   –passthru |            Add-Member -MemberType NoteProperty -name Preference -value ($gpp.Name)   -passthru |            Add-Member -MemberType NoteProperty -name Path    -value ($prefLocation)        Write-Output $obj       }    } # end if $gppWithCpassword  } # end foreach $file} # end functions Enum-PoliciesWithCpassword#-----------------------------------------------------------------------------------# Check whether Path is valid. Enumerate all settings that contain cpassword. #-----------------------------------------------------------------------------------if (Test-Path $Path ){  Enum-SettingsWithCpassword $Path}else{  Write-Warning "No such directory: $Path"} 


Lietošanas piemērs (tiek pieņemts, ka sistēmas disks ir C)

.\Get-SettingsWithCPassword.ps1 –path “C:\Windows\SYSVOL\domain” | Format-List

Piezīme. Ņemiet vērā, ka var norādīt uz jebkuru dublējuma GPO ceļš tā vietā domēna.

Noteikšanas skripts ģenerē sarakstu, kas ir līdzīgs šim:

attēlu ievietošana

Periodiem sarakstiem, apsveriet iespēju saglabāt izvades failu:

.\Get-SettingsWithCPassword.ps1 –path “C:\Windows\SYSVOL\domain” | ConvertTo-Html > gpps.html

Noņemot CPassword preferences

Lai noņemtu preferences, kuras ir CPassword dati, ieteicams izmantot grupas politiku pārvaldības konsoles (GPMC) domēna kontrollerī, vai klientam ir instalēti servera attālās administrācijas rīki. Jūs varat noņemt visas preferences piecas šīs konsoles darbības. Lai to izdarītu, izpildiet tālāk norādītās darbības.
 1. GPMC, atveriet iekļautos datus CPassword izvēle.
 2. Mainīt darbības izdzēst vai Atspējot, kā jūsu izvēle.
 3. Noklikšķiniet uz Labi , lai saglabātu izmaiņas.
 4. Pagaidiet vienu vai divas grupas politikas atsvaidzināšanas cikla ļauj izplatīt klientiem izmaiņas.
 5. Pēc izmaiņas attiecas uz visiem klientiem, dzēsiet izvēle.
 6. Atkārtojiet darbības no 1 līdz 5, cik nepieciešams, lai iztīrītu visu vide. Noteikšanas skripts parāda nulles rezultātu, kad esat pabeidzis visas darbības.

Informācija par failu Jaucējalgoritms

Faila vārds un uzvārdsSHA1 JaucējalgoritmsSHA256 Jaucējalgoritms
Windows 6.0-KB2928120-IA64. msuB2A74305CB56191774BFCF9FCDEAA983B26DC9A6DCE8C0F9CEB97DBF1F7B9BAF76458B3770EF01C0EDC581621BC8C3B2C7FD14E7
Windows 6.0-KB2928120-x64. msu386457497682A2FB80BC93346D85A9C1BC38FBF71AF67EB12614F37F4AC327E7B5767AFA085FE676F6E81F0CED95D20393A1D38D
Windows 6.0-KB2928120-x86. msu42FF283781CEC9CE34EBF459CA1EFE011D5132C3016D7E9DBBC5E487E397BE0147B590CFBBB5E83795B997894870EC10171E16D4
Windows6.1-KB2928120-IA64. msu5C2196832EC94B99AAF9B074D3938525B72196909958FA58134F55487521243AD9740BEE0AC210AC290D45C8322E424B3E5EBF16
Windows6.1-KB2928120-x64. msuEA5332F4E289DC799611EAB8E3EE2E86B7880A4B417A2BA34F8FD367556812197E2395ED40D8B394F9224CDCBE8AB3939795EC2A
Windows6.1-KB2928120-x86. msu7B7B6EE24CD8BE1AB3479F9E1CF9C98982C8BAB1603206D44815EF2DC262016ED13D6569BE13D06E2C6029FB22621027788B8095
Windows8-RT-KB2928120-x64. msuE18FC05B4CCA0E195E62FF0AE534BA39511A8593FCAED97BF1D61F60802D397350380FADED71AED64435D3E9EAA4C0468D80141E
Windows8-RT-KB2928120-x86. msuA5DFB34F3B9EAD9FA78C67DFC7ACACFA2FBEAC0B7F00A72D8A15EB2CA70F7146A8014E39A71CFF5E39596F379ACD883239DABD41
Windows8.1-KB2928120-x64. msuA07FF14EED24F3241D508C50E869540915134BB46641B1A9C95A7E4F0D5A247B9F488887AC94550B7F1D7B1198D5BCBA92F7A753
Windows8.1-KB2928120-x86. msuDE84667EC79CBA2006892452660EB99580D27306468EE4FA3A22DDE61D85FD3A9D0583F504105DF2F8256539051BC0B1EB713E9C
Windows8.1-KB2961899-x64. msu10BAE807DB158978BCD5D8A7862BC6B3EF20038BEC26618E23D9278FC1F02CA1F13BB289E1C6C4E0C8DA5D22E1D9CDA0DA8AFF51
Windows8.1-KB2961899-x86. msu230C64447CC6E4AB3AD7B4D4655B8D8CEFBFBE98E3FAD567AB6CA616E42873D3623A777185BE061232B952938A8846A974FFA7AF
drošības ielāps drošības kļūda nepilnība ievainojamība ļaunprātīgs uzbrucējs izmantojums reģistrs neautentificēts bufera pārtēriņš pārpilde īpaši veidots apjoms īpaši izstrādāts atteikums DoS TSE pakalpojumu atjaunināšana

Brīdinājums: šis raksts ir tulkots automātiski

Rekvizīti

Raksta ID: 2962486. Pēdējo reizi pārskatīts: 10/01/2015 18:02:00. Pārskatījums: 1.0

Windows RT 8.1, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows Server 2012 R2 Datacenter, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 R2 Foundation, Windows Server 2012 R2 Standard, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows Server 2012 Datacenter, Windows Server 2012 Essentials, Windows Server 2012 Foundation, Windows Server 2012 Standard, Windows 7 Service Pack 1, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Windows Server 2008 Service Pack 2, 2. servisa pakotne operētājsistēmai Windows Vista

 • atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbmt KB2962486 KbMtlv
Atsauksmes