Šobrīd esat bezsaistē, tiek gaidīts atkārtots savienojums ar internetu

Sistēmas Windows XP uzstādīšanas piezīmes, kas ir ietvertas failā Home.txt

Atbalsta nodrošināšana operētājsistēmai Windows XP tika pārtraukta

Korporācija Microsoft pārtrauca operētājsistēmas Windows XP atbalsta nodrošināšanu 2014. gada 8.aprīlī. Šīs izmaiņas skāra programmatūras atjauninājumus un drošības opcijas. Uzziniet, kā tas ietekmēs jūs un kā nodrošināt aizsardzību arī turpmāk.

Šis raksts tika arhivēts. Tas tiek piedāvāts “tāds, kāds tas ir”, un tas vairs netiks atjaunināts.
KOPSAVILKUMS
**********************************************************************

Piezīmes par uzstādīšanu
Microsoft Windows XP Home Edition

**********************************************************************
(c) 2001 Microsoft Corporation. Visas tiesības paturētas.

Instalējot jaunu operētājsistēmu, ir jāveic vairākas izvēles. Windows XP uzstādīšanas vednis un šīs piezīmes palīdzēs izvēlēties.

Svarīgi! Pirms sākat, izlasiet arī failu Read1st.txt, kas iekļauts Windows XP Home Edition kompaktdiskā. Šajā failā ir jaunākā informācija, kas nebija pieejama šo piezīmju un produkta dokumentācijas rakstīšanas brīdī, ieskaitot piezīmes par sākotnējo instalāciju, kas ir svarīgas sekmīgai instalēšanai.

Šajās piezīmēs aprakstīts, kā vienā datorā palaist Windows XP uzstādīšanas vedni un instalēt Windows XP Home Edition.

======================================================================
SATURS
======================================================================

PAPILDINDORMĀCIJA

======================================================================
1.0. Pirms sākat
======================================================================

Uzstādot sistēmu Windows XP Home Edition, ir jānorāda, kā vēlaties instalēt šo operētājsistēmu. Šajās piezīmēs iekļautie norādījumi palīdz sniegt nepieciešamo informāciju. Lai instalēšana būtu sekmīga, veiciet šos nākamajās sadaļās aprakstītos uzdevumus, pirms instalējat sistēmu Windows XP:

* Pārliecinieties, vai aparatūras komponenti atbilst minimālajām prasībām.

* Iegūstiet saderīgu aparatūru un programmatūru, piemēram, jaunināšanas pakotnes un jaunus draiverus.

* Dublējiet savus pašreizējos failus gadījumam, ja būs jāatjauno pašreizējā operētājsistēma.

* Nosakiet, vai veiksit jaunināšanu vai instalēsit jaunu sistēmas Windows XP Home Edition kopiju.


Atgriezties sākumā

1.1. Aparatūras prasības
======================================================================

Pirms instalējat Windows XP Home Edition, pārliecinieties, vai dators atbilst šīm minimālajām aparatūras prasībām:

* 233 megahercu (MHz) Pentium vai jaunāks mikroprocesors (vai ekvivalents)
* 128 megabaiti (MB) ieteicami (minimums 64 MB atmiņas RAM; maksimums 4 gigabaiti (GB) atmiņas RAM)
* 1,5 GB brīvas vietas cietajā diskā
* VGA monitors
* Tastatūra
* Pele vai saderīga rādītājierīce
* CD-ROM vai DVD diskdzinis


Atgriezties sākumā

1.2. Aparatūras un programmatūras saderības pārbaude
======================================================================

Windows XP uzstādīšanas vednis automātiski pārbauda jūsu aparatūru un programmatūru, kā arī ziņo par iespējamajiem konfliktiem. Tomēr, lai instalēšana notiktu sekmīgi, pirms vedņa palaišanas nosakiet, vai datora aparatūra ir saderīga ar Windows XP Home Edition.

Aparatūras saderības (Hardware Compatibility List — HCL) saraksts ir pieejams Microsoft vietnē:

http://www.microsoft.com/whdc/hcl/default.mspx/

Svarīgi! Windows XP Home Edition atbalsta tikai sarakstā HCL uzskaitītās ierīces. Ja jūsu aparatūra šajā sarakstā nav iekļauta, sazinieties ar aparatūras ražotāju un pieprasiet komponentam atbilstošo Windows XP draiveri. Lai nodrošinātu programmu, kas izmanto 16 bitu draiverus, pareizu darbību, programmatūras ražotājam pieprasiet 32 bitu draiverus.

Uzstādīšanas laikā varat izmantot jaunināšanas pakotnes, lai esošo programmatūru padarītu saderīgu ar Windows XP Home Edition. Jaunināšanas pakotnes piedāvā atbilstošie programmatūras ražotāji.


Atgriezties sākumā

1.3. Savu failu dublēšana
======================================================================

Ja veicat jaunināšanu no iepriekšējas sistēmas Windows versijas, dublējiet savus pašreizējos failus diskā vai lentē.

Ja datorā darbojas sistēma Microsoft Windows 95 vai Windows 98, iespējams, ka jāinstalē programma Windows Backup. Lai uzzinātu vairāk par programmas Windows Backup instalēšanu vai izmantošanu, skatiet Windows 95 vai Windows 98 palīdzību.

Atgriezties sākumā

1.4. Jaunināšanas un jaunas kopijas instalēšanas atšķirības
======================================================================

Drīz pēc Windows XP uzstādīšanas vedņa startēšanas būs jāizvēlas, vai jaunināt pašreizējo operētājsistēmu vai veikt pilnīgi jaunu instalēšanu (tīru instalēšanu).

Jaunināšanas laikā vednis aizstāj esošos Windows failus, bet saglabā jūsu esošos iestatījumus un lietojumprogrammas. Dažas lietojumprogrammas, iespējams, nebūs saderīgas ar Windows XP Home Edition un tāpēc pēc jaunināšanas var nedarboties pareizi. Jaunināšanu uz Windows XP Home Edition var veikt no šīm operētājsistēmām:

* Windows 98 (visas versijas)
* Windows Millennium Edition

Ja jūsu datorā šobrīd darbojas operētājsistēma, kas netiek atbalstīta, ir jāveic jaunas Windows XP Home Edition kopijas instalēšana. Vednis sistēmu Windows XP Home Edition instalē jaunā mapē. Pēc instalēšanas pabeigšanas jums būs atkārtoti jāinstalē lietojumprogrammas un jāveic savu preferenču atiestatīšana.

JAUNINĀŠANA ir jāveic, ja      Jaunas kopijas INSTALĒŠANA jāveic, izpildās visi šie nosacījumi:    ja izpildās jebkurš no šiem nosacījumiem:===========================     ==============================Jau izmantojat kādu iepriekšēju   Cietais disks ir tukšs.Windows versiju, kas atbalsta jaunināšanu.   un                  vai - Vēlaties aizstāt savu iepriekšējo  Pašreizējā operētājsistēma Windows operētājsistēmu       neatbalsta jaunināšanu uz ar Windows XP.           Windows XP. un                  vai - Vēlaties paturēt savus esošos    Jau izmantojat kādu operētājsistēmu, failus un preferences.       bet nevēlaties paturēt savus                   esošos failus un preferences,                   lai varētu veikt tīru                   instalēšanu.				

Ja vēlaties modificēt, kā vednis instalē Windows XP Home Edition, varat noklikšķināt uz Advanced Options (Papildu opcijas) un veikt jebkuru no šiem uzdevumiem:

* Mainīt uzstādīšanas programmas failu noklusējuma atrašanās vietu.
* Glabāt sistēmas failus mapē, kas nav noklusējuma mape (\Windows).
* Instalācijas failus no kompaktdiska kopēt cietajā diskā.
* Izvēlēties nodalījumu, kurā instalēt Windows XP Home Edition.

Ja neesat pieredzējis lietotājs, ieteicams izmantot noklusējuma iestatījumus.


Atgriezties sākumā


======================================================================
2.0. Windows XP uzstādīšanas programmas palaišana
======================================================================

Windows XP uzstādīšanas vednis apkopo informāciju, ieskaitot reģionālos iestatījumus, vārdus un paroles. Pēc tam vednis cietajā diskā kopē atbilstošos failus, pārbauda aparatūru un konfigurē instalāciju. Pabeidzot instalēšanu, varat pieteikties sistēmā Windows XP Home Edition. Ievērojiet, ka instalēšanas laikā dators tiek vairākkārt restartēts.

Tas, kā tiek startēts Windows XP uzstādīšanas vednis, ir atkarīgs no tā, vai veicat jaunināšanu vai instalējat jaunu Windows XP Home Edition kopiju. Nosakiet savu instalēšanas veidu, atrodiet atbilstošo šo piezīmju sadaļu un izpildiet savam scenārijam sniegtos norādījumus.


Atgriezties sākumā


2.1. Ja instalējat jaunu kopiju (tīrā instalēšana)

======================================================================

Ja datora cietais disks ir tukšs vai ja pašreizējā operētājsistēma netiek atbalstīta, dators ir jāstartē, izmantojot Windows XP Home Edition kompaktdisku. Daži jaunāki CD-ROM diskdziņi var sākt instalēšanu no kompaktdiska un automātiski palaist Windows XP uzstādīšanas vedni.

>>> Lai instalētu jaunu kopiju, izmantojot kompaktdisku:

1. Startējiet datoru, darbinot pašreizējo operētājsistēmu, un CD-ROM diskdzinī ievietojiet Windows XP Home Edition kompaktdisku.

2. Ja sistēma Windows automātiski nosaka kompaktdisku, noklikšķiniet uz Install Windows (Instalēt Windows). Tiek atvērts Windows XP uzstādīšanas vednis.

Ja sistēma Windows kompaktdisku automātiski nenosaka, noklikšķiniet uz Start (Sākt) un pēc tam uz Run (Izpildīt). Ierakstiet ceļu uz uzstādīšanas programmas failu, ja nepieciešams, “d” aizstājot ar sava CD-ROM diskdziņa burtu:

d:\setup.exe

3. Nospiediet taustiņu ENTER.

4. Kad tiek lūgts izvēlēties instalācijas veidu, izvēlieties New Installation (Jauna instalācija) un pēc tam noklikšķiniet uz Next (Tālāk).

5. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.


Atgriezties sākumā

2.2. Ja veicat jaunināšanu
======================================================================
Jaunināšana ir vienkārša. Windows XP uzstādīšanas vednis nosaka un instalē atbilstošos draiverus, vai izveido atskaiti, norādot ierīces, kuras nevar jaunināt, lai jūs būtu pārliecināts par savas aparatūras un programmatūras saderību ar Windows XP Home Edition.

>>> Lai jauninātu no kompaktdiska:

1. Startējiet datoru, darbinot pašreizējo operētājsistēmu, un CD-ROM diskdzinī ievietojiet Windows XP Home Edition kompaktdisku.

2. Ja Windows automātiski nosaka kompaktdisku, tiek atvērts Windows XP Home Edition kompaktdiska dialoglodziņš. Lai sāktu jaunināšanu, noklikšķiniet uz Install Windows (Instalēt Windows).

Ja sistēma Windows kompaktdisku automātiski nenosaka, noklikšķiniet uz Start (Sākt) un pēc tam uz Run (Izpildīt). Ierakstiet ceļu uz uzstādīšanas programmas failu, ja nepieciešams, “d” aizstājot ar sava CD-ROM diskdziņa burtu:

d:\setup.exe

3. Nospiediet taustiņu ENTER.

4. Kad tiek lūgts izvēlēties instalācijas veidu, izvēlieties Upgrade (Jaunināšana) un pēc tam noklikšķiniet uz Next (Tālāk).

5. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.


Atgriezties sākumā


2.3. Informācijas par lietotāju un datoru apkopošana
======================================================================

Windows XP uzstādīšanas vednis palīdz jums apkopot informāciju par sevi un savu datoru. Lai arī instalēšana pārsvarā notiek automātiski, atkarībā no datora pašreizējās konfigurācijas, šajos ekrānos, iespējams, būs jānorāda informācija vai jāizvēlas iestatījumi:

* Licensing Agreement (Licences līgums). Ja piekrītat noteikumiem un vēlaties turpināt uzstādīšanu, izvēlieties I accept this agreement (Es piekrītu šim līgumam).

* Select a File System (Izvēlieties failu sistēmu). Windows XP Home Edition cietā diska nodalījumus var automātiski pārvērst NTFS sistēmā, kas ir ieteicamā Windows XP Home Edition failu sistēma. Vai arī varat izvēlēties paturēt savu esošo failu sistēmu. Ja veicat jaunināšanu, vednis izmanto pašreizējo failu sistēmu.

* Regional Settings (Reģionālie iestatījumi). Mainiet sistēmas un lietotāja lokalizācijas iestatījumus atbilstoši dažādajiem reģioniem un valodām.

* Personalize Your Software (Personificējiet savu programmatūru). Ierakstiet personas pilno vārdu, ja vēlaties, norādiet uzņēmumu, kam ir licencēta šī Windows XP Home Edition kopija.

* Computer Name (Datora nosaukums). Ierakstiet unikālu datora nosaukumu. Vednis piedāvā datora nosaukumu, bet varat to mainīt.

* Date and Time Settings (Datuma un laika iestatījumi). Pārbaudiet datuma un laika atbilstību savam reģionam, izvēlieties atbilstošo laika joslu un to, vai sistēmai Windows XP Home Edition ir jāveic automātiska pāreja uz ziemas/vasaras laiku.Atgriezties sākumā

======================================================================
3.0. Windows XP Home Edition startēšana
======================================================================

Pēc informācijas apkopošanas Windows XP uzstādīšanas vednis pabeidz instalēšanu. Dators tiek vairākkārt restartēts un pēc tam tiek parādīta Windows XP Home Edition pieteikšanās uzvedne. Pēc pieteikšanās varat aktivizēt un reģistrēt savu Windows XP Home Edition kopiju, izveidot lietotāju kontus un pārkonfigurēt jebkurus iestatījumus, ko ievadījāt uzstādīšanas laikā.

Svarīgi! Lai aktivizētu un reģistrētu Windows XP Home Edition, kā arī izveidotu lietotāju kontus un mainītu datora iestatījumus, nepieciešams datora administratora lietotāja konts.

Lai pārbaudītu sava konta veidu, noklikšķiniet uz Start (Sākt), Control Panel (Vadības panelis) un pēc tam uz User Accounts (Lietotāju konti).


Atgriezties sākumā


3.1. Pieteikšanās sistēmā Windows XP Home Edition
======================================================================

Kad pēc instalēšanas dators tiek restartēts, piesakieties pirmoreiz sistēmā Windows XP Home Edition. Ja veicāt jaunināšanu no vecākas Windows versijas un jums jau ir lietotāja konts, varat pieteikties, izmantojot šo kontu un paroli.


Atgriezties sākumā

3.2. Lietotāja konta izveide
======================================================================

Jūsu lietotāja konts identificē jūsu lietotājvārdu un paroli, kā arī personiskos failus un iestatījumus. Lietotāja konts nepieciešams ikvienai personai, kas regulāri izmanto šo datoru. Lietotāja konts tiek identificēts pēc lietotājvārda un paroles, ko lietotājs raksta, piesakoties datorā. Ja piesakāties, izmantojot kontu, kuram ir administratora tiesības, varat veidot atsevišķu lietotāju kontus.

>>> Lai izveidotu lietotāja kontu:

1. Noklikšķiniet uz Start (Sākt) un pēc tam uz Control Panel (Vadības panelis).

2. Veiciet dubultklikšķi uz User Accounts (Lietotāju konti).

3. Noklikšķiniet uz Create a new account (Izveidot jaunu kontu).

4. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Atgriezties sākumā
Rekvizīti

Raksta ID: 306824. Pēdējo reizi pārskatīts: 12/06/2015 05:09:25. Pārskatījums: 1.1

Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo KB306824
Atsauksmes