Pēc jaunināšanas no Windows 8.1 uz Windows 10 nav pieejams neviens bezvadu tīkls

Kopsavilkums
Pēc jaunināšanas no Windows 8.1 uz Windows 10 nav pieejams neviens bezvadu tīkls. Šī problēma rodas pat tad, ja bezvadu tīkla adapteris darbojas šķietami pareizi. Datora restartēšana vai bezvadu tīkla adaptera draivera pārinstalēšana neatrisina šo problēmu.

Šī problēma var arī ietekmēt pareizu Ethernet vada savienojumu darbību. Tā ietekmē savienojumus, kas tiek veikti, izmantojot iebūvēto Ethernet adapteri vai USB Ethernet adapteri.

Piezīme. Šo problēmu var izraisīt vairāki faktori. Šajā rakstā ir uzskaitītas zināmās problēmas un attiecīgie risinājumi.
Zināmās problēmas

1. problēma. Neatbalstīta VPN programmatūra

Simptomi

Windows 10 jaunināšanas laikā darbojas neatbalstīta VPN programmatūra.

Cēlonis

Šī problēma var rasties, ja Windows 8.1 datorā ir instalēta vecāka VPN programmatūra un ja tā darbojas Windows 10 jaunināšanas laikā. Vecākas programmatūras versijas satur filtra draiveri (deterministisko tīkla uzlabotāju), kas netiek jaunināts pareizi.

Risinājums

Lai novērstu šo problēmu, veiciet tālāk norādītās darbības.

  1. Atveriet administratīvās komandu uzvednes logu.
  2. Izpildiet šīs komandas:
    reg delete HKCR\CLSID\{988248f3-a1ad-49bf-9170-676cbbc36ba3} /fnetcfg -v -u dni_dne

Papildu informācija

Korporācijai Microsoft tika ziņots, ka šī problēma rodas, kad tiek izmantotas Cisco VPN klienta un SonicWall Global VPN klienta vecākas versijas. Klientiem ir jāsazinās ar savu VPN piegādātāju, lai iegūtu programmatūru, kas tiek atbalstīta izmantošanai sistēmā Windows 10.
Informatīva atruna saistībā ar trešajām pusēm
Šajā rakstā minētos trešo pušu produktus ražo no korporācijas Microsoft neatkarīgi uzņēmumi. Korporācija Microsoft nesniedz nekādas netiešas vai citādas garantijas par šo produktu veiktspēju vai uzticamību.
Piezīme Šis ir “ātrās publicēšanas” raksts, ko izveidoja Microsoft tehniskā atbalsta pārstāvji. Šajā rakstā ietvertā informācija ir sniegta “tāda, kāda tā ir”, un ir paredzēta tehniskā atbalsta sniegšanai, risinot ārkārtas problēmas. Ņemot vērā īsu raksta sagatavošanas un publicēšanas laiku, rakstā mēdz būt pareizrakstības kļūdas, un vēlāk raksts var tikt pārskatīts bez iepriekšējā brīdinājuma. Plašāku informāciju skatiet lietošanas nosacījumos.
Rekvizīti

Raksta ID: 3084164. Pēdējo reizi pārskatīts: 08/06/2015 12:39:00. Pārskatījums: 1.0

Windows 10 Pro, released in July 2015, Windows 10 Enterprise, released in July 2015, Surface Pro 3, Surface Pro 2, Surface Pro, Surface 3

  • KB3084164
Atsauksmes