Šobrīd esat bezsaistē, tiek gaidīts atkārtots savienojums ar internetu

Operētājsistēmā Windows XP tiek parādīts kļūdas ziņojums “Apturēšanas kļūdas kods 0x0000000A (IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL)”

Atbalsta nodrošināšana operētājsistēmai Windows XP tika pārtraukta

Korporācija Microsoft pārtrauca operētājsistēmas Windows XP atbalsta nodrošināšanu 2014. gada 8.aprīlī. Šīs izmaiņas skāra programmatūras atjauninājumus un drošības opcijas. Uzziniet, kā tas ietekmēs jūs un kā nodrošināt aizsardzību arī turpmāk.

IEVADS
Šajā rakstā ir aprakstīti vairāki cēloņi un risinājumi, kad saņemat kļūdas ziņojumu "Stop: 0x0000000A" sistēmas Windows XP instalēšanas laikā vai pēc tās. Šis raksts ir paredzēts pieredzējušiem lietotājiem.
Simptomi
Instalējot sistēmu Windows XP vai pēc tās instalēšanas var tikt parādīts šāda formāta kļūdas ziņojums Stop:
Stop: 0x0000000A (Parametrs1, Parametrs2, Parametrs3, Parametrs4)
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (IRQL nav mazāks vai vienāds)
*** Adreses x bāze ir šeit: x - faila_nosaukums
Šajā Stop kļūdas ziņojumā katrs parametrs ir heksadecimāls skaitlis, kas attiecas uz konkrētu problēmu:
 • Parametrs 1 — nepareizi norādīta adrese.
 • Parametrs 2 — IRQL, kas bija nepieciešams, lai piekļūtu atmiņai.
 • Parametrs 3 — piekļuves veids, kur 0 ir lasīšanas operācija, bet 1 ir rakstīšanas operācija.
 • Parametrs 4 — tās instrukcijas adrese, kas norādīja atmiņu ar vērtību parametrs1.
Piemēram:
STOP 0x0000000A (0xBFD14AAC, 0x000000FF, 0x00000000, 0x8000F67C)
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (IRQL nav mazāks vai vienāds)
***Adreses 8000f67c bāze ir 80001000 — hal.dll
Iemesls
Šis kļūdas ziņojums Stop parasti tiek parādīts instalēšanas laikā, kad notika mēģinājums kodola režīmā rīkoties ar lapojamo atmiņu pārāk augstā procesa iekšējā pieprasījuma līmenī (internal request level — IRQL). Parasti šāda kļūda rodas, ja draiveris izmanto nepareizu atmiņas adresi. Citi iespējamie šīs kļūdas cēloņi var būt nesaderīgs ierīces draiveris, vispārīga aparatūras problēma un nesaderīga programmatūra.
Risinājums
Kad tiek parādīts šis kļūdas ziņojums Stop, vispirms mēģiniet atrisināt problēmu, izmantojot Windows kļūdu uzrādīšanas rīku, kas kļūdu gadījumā tiek parādīts automātiski. Uzrādīšanas rīks nosūta kļūdas ziņojumu korporācijai Microsoft un nekavējoties atsūta jums atpakaļ pieejamo labojumu vai risinājumu. Ja nav pieejams labojums vai risinājums vai ja rīka nosūtītais labojums vai risinājums neatrisina kļūdu, izmantojiet sadaļā "Papildu problēmu novēršana" aprakstītās metodes.
PAPILDU PROBLĒMU NOVĒRŠANA
Šajā sadaļā ir ietvertas divas papildu problēmu novēršanas sadaļas:
 • Ja kļūda rodas instalēšanas laikā, skatiet sadaļu "Kļūda rodas sistēmas Windows XP instalēšanas laikā".
 • Ja kļūda rodas pēc tam, kad sistēma Windows XP jau ir instalēta, skatiet sadaļu "Kļūda rodas pēc tam, kad sistēma Windows XP jau ir instalēta".
Vispirms izdrukājot rakstu, varēsit ērtāk izpildīt tajā aprakstītās metodes.
Kļūda rodas sistēmas Windows XP instalēšanas laikā
Ja kļūdas ziņojumu "Stop: 0x0000000A" saņemat sistēmas Windows XP instalēšanas laikā, var būt problēma ar datorā instalētās aparatūras komponentiem. Vispirms pārliecinieties, vai aparatūra ir saderīga ar sistēmu Windows XP, izmantojot sadaļā "Pārliecinieties, vai aparatūra ir saderīga" norādīto saiti. Ja aparatūra ir saderīga, veiciet darbības, kas norādītas sadaļā “Ja aparatūra ir saderīga, meklējiet citas ar aparatūru saistītas problēmas”, lai novērstu ar aparatūras komponentiem saistītas problēmas.

Pārliecinieties, vai aparatūra ir saderīga

Lai iegūtu papildinformāciju un uzzinātu par iespējamu programmatūras un aparatūras nesaderību, skatiet tēmu “Sistēmas saderības pārbaude”, kas atrodama Windows XP instalācijas kompaktdiskā vai DVD.

Ja aparatūra ir saderīga, meklējiet citas aparatūras problēmas

Šajā sadaļā ir sniegtas septiņas metodes, ko varat izmantot, lai novērstu problēmu un izolētu to, pārbaudot, vai aparatūrai nav potenciālu problēmu.

Brīdinājums Šajā rakstā ir norādītas darbības, kur, iespējams, ir jāmaina BIOS vai CMOS iestatījumi vai jāveic fiziskas datora aparatūras izmaiņas. Veicot nepareizas datora BIOS izmaiņas, var rasties nopietnas problēmas. Korporācija Microsoft nevar garantēt, ka varēs novērst problēmas, kas radušās, veicot BIOS izmaiņas. Jūs uzņematies atbildību par BIOS iestatījumu modificēšanu. Ja kādā no šīm darbībām vēlaties saņemt palīdzību, sazinieties ar aparatūras ražotāju. Veicot datora aparatūras vai BIOS izmaiņas, iespējams, zūd garantija. Ja nevēlaties veikt sava datora aparatūras izmaiņas, nogādājiet datoru remontdarbnīcā.

Priekšnosacījums

Pārliecinieties, vai jums ir pieejams sistēmas Windows XP instalācijas kompaktdisks vai DVD disks. Lai izmantotu šīs metodes, datora startēšanai ir jāizmanto sistēmas Windows XP instalācijas kompaktdisks vai DVD disks.

Ieteicamie materiāli

Pirms sākat veikt problēmu novēršanas darbības, iespējams, jums vajadzēs šādus elementus:
 • Atbalsta dokumentācija jebkurai pievienotajai aparatūrai, adapteriem vai ierīcēm.
 • Jebkuras pievienotās aparatūras, adaptera vai ierīces ražotāja kontaktinformācija.

1. metode. Norādiet aparatūras abstrakcijas slāni (Hardware Abstraction Layer — HAL)

Lai mēģinātu novērst kļūdas ziņojuma Stop cēloni, vispirms izmantojiet šo metodi.
 1. Instalācijas sākšanas laikā, kad tiek parādīts ziņojums "Setup is inspecting your computer's hardware configuration" (Uzstādīšanas programma pārbauda datora aparatūras konfigurāciju), nospiediet taustiņu F5.
 2. Pēc uzaicinājuma pārliecinieties, vai esat norādījis pareizo datora veidu un aparatūras abstrakcijas slāni (Hardware Abstraction Layer — HAL). Piemēram, ja procesors ir viens, norādiet HAL "Standard PC" (Standarta dators).
 3. Mēģiniet atkārtoti instalēt sistēmu Windows XP.
  • Ja, veicot šo darbību, kļūdas ziņojuma Stop cēlonis ir novērsts un esat sekmīgi instalējis sistēmu Windows XP, problēma ir atrisināta.
  • Ja, veicot šo darbību, kļūdas ziņojuma Stop cēlonis nav novērsts, pārejiet uz 2. metodi.

2. metode. Izslēdziet CMOS iestatījumu līdzekļus

Izmantojiet šo metodi, ja kļūdas ziņojuma Stop cēlonis netika novērsts ar 1. metodi.
 1. Datora CMOS iestatījumos izslēdziet visus tālāk norādītos līdzekļus. Lai saņemtu instrukcijas, skatiet aparatūras dokumentāciju vai sazinieties ar ražotāju.
  • Visu kešatmiņas izmantošanu, tostarp L2, BIOS, iekšējo/ārējo, kā arī atpakaļrakstīšanas kešatmiņas izmantošanu disku kontrolleros
  • Visu ēnkopiju izmantošanu
  • Standartu Plug and Play
  • Visus BIOS pretvīrusu līdzekļus
 2. Mēģiniet atkārtoti instalēt sistēmu Windows XP.
  • Ja tādējādi tiek novērsts kļūdas ziņojuma Stop cēlonis, pārejiet uz darbību c.
  • Ja, veicot šo darbību, kļūdas ziņojuma Stop cēlonis nav novērsts, pārejiet uz 3. metodi.
 3. Mēģiniet noskaidrot, kurš līdzeklis izraisa kļūdu. Lai to izdarītu, pa vienam atkārtoti iespējojiet katru līdzekli, un, kad katrs līdzeklis ir atkārtoti iespējots, restartējiet datoru.
 4. Ja esat atradis problemātisko līdzekli, atspējojiet vai noņemiet to un sazinieties ar ražotāju, lai novērstu problēmu.

  Ja CMOS iestatījuma problēma netiek atrisināta, bet tiek novērsta kļūdas ziņojuma Stop rādīšana un varat normāli startēt datoru, iespējams, ka iestatījums nepieļāva instalēšanu. Tādā gadījumā ieslēdziet iestatījumu pēc sistēmas Windows XP instalēšanas; procedūra ir pabeigta.

3. metode. Pārbaudiet datora RAM (Random Access Memory — brīvpiekļuves atmiņa)

Izmantojiet šo metodi, ja kļūdas ziņojuma Stop cēlonis netika novērsts ar 2. metodi. Ja jums nepieciešama palīdzība, veicot kādu no turpmāk norādītajām darbībām, skatiet aparatūras dokumentāciju.
 1. Izņemiet visus atšķirīgos atmiņas SIMM (RAM) moduļus, lai visi SIMM moduļi darbotos vienādā ātrumā. Piemēram, 60 nanosekundes (ns) vai 70 ns.
 2. Izpildiet atmiņas sistēmas testu un izņemiet visus bojātos SIMM moduļus.
 3. Ja iespējams, testējiet, izmantojot dažādus SIMM moduļus.
 4. Mēģiniet atkārtoti instalēt sistēmu Windows XP.
  • Ja, veicot šo darbību, kļūdas ziņojuma Stop cēlonis ir novērsts un esat sekmīgi instalējis sistēmu Windows XP, problēma ir atrisināta.
  • Ja, veicot šo darbību, kļūdas ziņojuma Stop cēlonis nav novērsts, pārejiet uz 4. metodi.

4. metode. Noņemiet jebkādus adapterus un atvienojiet jebkādas aparatūras ierīces

Izmantojiet šo metodi, ja kļūdas ziņojuma Stop cēlonis netika novērsts ar 3. metodi.
 1. Noņemiet visus adapterus un atvienojiet visas aparatūras ierīces, kas nav vajadzīgas, lai startētu datoru vai instalētu sistēmu Windows. Tas ietver šādus adapterus un ierīces:
  • SCSI ierīces
  • IDE ierīces
  • Tīkla adapteris
  • Iekšējais modems
  • Skaņas karte
  • Papildu cietie diski (vismaz viens ir nepieciešams, lai veiktu instalēšanu)
  • Kompaktdisku vai DVD diskdzinis (ja instalējat no lokālā cietā diska)
 2. Mēģiniet atkārtoti instalēt sistēmu Windows XP.
  • Ja tādējādi tiek novērsts kļūdas ziņojuma Stop cēlonis, turpiniet ar darbību c.
  • Ja, veicot šo darbību, kļūdas ziņojuma Stop cēlonis nav novērsts, pārejiet uz 5. metodi.
 3. Mēģiniet noskaidrot, kurš adapteris vai aparatūras ierīce izraisa kļūdu. Kad esat atkārtoti instalējis sistēmu Windows XP, pa vienam pievienojiet atpakaļ katru adapteri vai aparatūras ierīci. Pēc pievienošanas restartējiet datoru.
 4. Ja tādējādi tiek izolēta aparatūras izraisīta problēma, atvienojiet adapteri vai ierīci un sazinieties ar pārdevēju, lai mēģinātu novērst problēmu.

  Ja tādējādi netiek atrisināta aparatūras izraisītā problēma, bet tiek novērsta kļūdas ziņojuma Stop rādīšana un varat normāli startēt datoru, iespējams, ka kāda aparatūra nepieļāva instalēšanu. Šādā gadījumā pievienojiet atpakaļ aparatūru, kad esat instalējis sistēmu Windows XP, un pēc tam procedūra ir pabeigta.

5. metode. Atjauniniet SCSI draiverus un noņemiet jebkādas SCSI ierīces

Izmantojiet šo metodi, ja kļūdas ziņojuma Stop cēlonis netika novērsts ar 4. metodi. Ja jums nepieciešama palīdzība, veicot kādu no turpmāk norādītajām darbībām, skatiet aparatūras dokumentāciju.
 1. Iegūstiet no adaptera ražotāja jaunāko Windows draiveri.
 2. Izslēdziet SCSI kontrollera sinhronizācijas saskaņošanu.
 3. Pārliecinieties, vai ir pareiza SCSI ierīču pabeigšana un ID.
 4. Izņemiet no SCSI ķēdes visas SCSI ierīces (izņemot vienu cieto disku, ja no tā tiek veikta startēšana vai tiek veikta instalēšana diskdzinī, kas atrodas šajā diskā).
 5. Mēģiniet atkārtoti instalēt sistēmu Windows XP.
  • Ja tādējādi tiek novērsts kļūdas ziņojuma Stop cēlonis, turpiniet ar darbību f.
  • Ja, veicot šo darbību, kļūdas ziņojuma Stop cēlonis nav novērsts, pārejiet uz 6. metodi.
 6. Mēģiniet noskaidrot, kura SCSI ierīce izraisa kļūdu. Kad esat atkārtoti instalējis sistēmu Windows XP, pa vienai pievienojiet atpakaļ katru SCSI ierīci. Pēc pievienošanas restartējiet datoru.
 7. Ja tādējādi tiek izolēta ierīces izraisīta problēma, atvienojiet SCSI ierīci un sazinieties ar pārdevēju, lai mēģinātu novērst problēmu.

  Ja tādējādi netiek atrisināta SCSI ierīces problēma, bet tiek novērsta kļūdas ziņojuma Stop rādīšana un varat normāli startēt datoru, iespējams, ka ierīce nepieļāva instalēšanu. Šādā gadījumā pievienojiet atpakaļ ierīci, kad esat instalējis sistēmu Windows XP, un pēc tam procedūra ir pabeigta.

6. metode. Atkārtoti definējiet IDE iestatījumus un noņemiet jebkādas IDE ierīces

Izmantojiet šo metodi, ja kļūdas ziņojuma Stop cēlonis netika novērsts ar 5. metodi. Ja jums nepieciešama palīdzība, veicot kādu no turpmāk norādītajām darbībām, skatiet aparatūras dokumentāciju.
 1. Iebūvēto IDE portu definējiet kā Primary only (Tikai primārais).
 2. Pārliecinieties, vai ir pareizi IDE ierīču iestatījumi Master/Subordinate/Only (Galvenais/Pakārtotais/Tikai).
 3. Noņemiet visas IDE ierīces, izņemot cieto disku.
 4. Mēģiniet atkārtoti instalēt sistēmu Windows XP.
  • Ja tādējādi tiek novērsts kļūdas ziņojuma Stop cēlonis, turpiniet ar darbību e.
  • Ja, veicot šo darbību, kļūdas ziņojuma Stop cēlonis nav novērsts, pārejiet uz 7. metodi.
 5. Mēģiniet noskaidrot, kurš IDE iestatījums vai ierīce izraisa kļūdu. Kad esat atkārtoti instalējis sistēmu Windows XP, pa vienai pievienojiet atpakaļ katru IDE ierīci. Pēc pievienošanas restartējiet datoru.
 6. Ja tādējādi tiek izolēta iestatījuma vai ierīces izraisīta problēma, atspējojiet iestatījumu vai atvienojiet IDE ierīci un sazinieties ar pārdevēju, lai mēģinātu novērst problēmu.

  Ja tādējādi netiek atrisināta IDE iestatījuma vai ierīces problēma, bet tiek novērsta kļūdas ziņojuma Stop rādīšana un varat normāli startēt datoru, iespējams, ka iestatījums vai ierīce nepieļāva instalēšanu. Šādā gadījumā atkārtoti iespējojiet iestatījumu vai pievienojiet atpakaļ ierīci, kad esat instalējis sistēmu Windows XP, un pēc tam procedūra ir pabeigta.

7. metode. Pārbaudiet, vai ražotājam nav informācijas par zināmām problēmām

Izmantojiet šo metodi kā pēdējo līdzekli, kad visas citas problēmas atrašanas un novēršanas metodes nedarbojas.
 1. Sazinieties ar datora vai mātesplates ražotāju, lai uzzinātu, vai nav kādu zināmu problēmu, kas saistītas ar Windows XP darbināšanu vai instalēšanu. Iespējams, ka ražotājs palīdzēs, piedāvājot veikt šādas darbības:
  • Datorā palaist diagnostikas programmu.
  • Jauniniet datora BIOS, ja iespējams.
 2. Mēģiniet atkārtoti instalēt sistēmu Windows XP.

  Ja tas nepalīdz, apmeklējiet šo Microsoft vietni, lai noskaidrotu, kā sazināties ar atbalsta centru:
Kļūda rodas, kad sistēma Windows XP jau ir instalēta
Ja kļūdas ziņojumu "Stop: 0x0000000A" saņemat, kad sistēma Windows XP jau ir instalēta, iespējams, ka kļūdu izraisa nesen pievienota trešās puses programmatūra vai aparatūra. Vispirms izmantojiet sadaļā "Trešās puses programmatūras un aparatūras izraisīto problēmu novēršana " sniegtās metodes, lai novērstu citu komponentu problēmas. Iespējams, jums vajadzēs jebkādas nesen pievienotās programmatūras vai aparatūras atbalsta dokumentāciju. Ja, izmantojot šīs metodes, problēma netiek atrisināta, mēģiniet izmantot sadaļā "Atjaunot Windows" norādītās metodes.

Ieteicamā darbība

Pirms izmantojat turpmāk norādītās problēmu novēršanas metodes, iesakām dublēt sistēmu, tostarp visus personiskos failus un mapes.

Trešās puses programmatūras un aparatūras izraisīto problēmu novēršana

1. metode. Pārbaudiet nesen pievienotās trešās puses programmatūru

Ja esat instalējis jebkādu trešās puses programmatūru, mēģiniet to noņemt vai atspējot, lai tā netiktu ielādēta. Pēc tam restartējiet datoru, lai noskaidrotu, vai šī programmatūra vai draiveris izraisa kļūdu.
 • Ja ir vairāk nekā viena trešās puses programmatūra, pa vienai noņemiet vai atspējojiet tās un, kad esat noņēmis vai atspējojis katru programmatūru, lai noskaidrotu, kura trešās puses programmatūra izraisa kļūdu, restartējiet datoru.
 • Ja, noņemot trešās puses programmatūru, ir novērsts kļūdas ziņojuma Stop cēlonis, tad kļūdas cēlonis bija programmatūras problēma. Informējiet par šo problēmu pārdevēju, lai mēģinātu to atrisināt.
 • Ja, noņemot trešās puses programmatūru, netika novērsts kļūdas ziņojuma Stop cēlonis, tad programmatūra problēmu neizraisa. Skatiet sadaļu "2. metode. Pārbaudiet nesen pievienoto trešās puses aparatūru".

2. metode. Pārbaudiet nesen pievienoto trešās puses aparatūru

Ja pievienojāt jebkādas aparatūras ierīces vai draiverus pēc sistēmas Windows instalēšanas, noņemiet nesen pievienoto aparatūru un pēc tam restartējiet datoru, lai pārbaudītu, vai problēmu izraisa aparatūra.
 • Ja ir vairāk nekā viena nesen pievienotās aparatūras vienība, pa vienai noņemiet katru ierīci vai draiveri un, kad esat noņēmis, lai noskaidrotu, kura aparatūra izraisa kļūdu, restartējiet datoru.
 • Ja, noņemot nesen pievienoto aparatūru, kļūdas ziņojuma Stop cēlonis ir novērsts, izmantojiet vienu vai vairākas turpmāk norādītās metodes, lai mēģinātu atrisināt problēmu:
  1. Iegūstiet atjauninātus ierīču draiverus, ja tādi ir pieejami.
  2. Sazinieties ar ierīces vai draivera pārdevēju, lai uzzinātu, vai nav zināmu ar šo aparatūru saistītu problēmu.
  3. Veiciet diagnostiku, lai pārliecinātos, vai aparatūra darbojas pareizi.
  Ja, izmantojot šo metodi, kļūdas ziņojuma Stop cēlonis tika novērsts, procedūra ir pabeigta.
 • Ja, noņemot nesen pievienoto ierīci, kļūdas ziņojuma Stop cēlonis netika novērsts, mēģiniet atjaunot sistēmu Windows, izmantojot līdzekli Sistēmas atjaunošana. Lai to izdarītu, skatiet sadaļu "Sistēmas Windows atjaunošana".

Sistēmas Windows atjaunošana

Ja, veicot nesen pievienotās trešās puses programmatūras un aparatūras problēmu novēršanu, netika novērsts kļūdas ziņojuma Stop cēlonis, mēģiniet atjaunot sistēmu Windows. Lai to izdarītu, vispirms izmēģiniet 1. metodi.

1. metode. Izmantojiet līdzekli Pēdējā zināmā darbam derīgā konfigurācija

Līdzeklis Pēdējā zināmā darbam derīgā konfigurācija ir atkopšanas opcija, ko varat izmantot, ja nevar startēt sistēmu Windows XP pēc tam, kad veicāt izmaiņas savā datorā vai kad jums šķita, ka problēmu izraisīja iepriekš veiktās izmaiņas. Šis līdzeklis atjauno informāciju par reģistru un draivera iestatījumus, kas bija spēkā pēdējo reizi, kad dators tika sekmīgi startēts.Lai iegūtu papildinformāciju par pēdējās zināmās darbam derīgās konfigurācijas izmantošanu, noklikšķiniet uz šī raksta numura un skatiet Microsoft zināšanu bāzes rakstu:
307852 How to start your computer by using the Last Known Good Configuration feature in Windows XP (Kā startēt datoru, izmantojot līdzekli Pēdējā zināmā darbam derīgā konfigurācija) (šī informācija var būt angļu valodā)
 • Ja, izmantojot šo metodi, tiek atjaunota sistēma Windows un novērsts kļūdas ziņojuma Stop cēlonis, procedūra ir pabeigta.
 • Ja, izmantojot šo metodi, netika atjaunota sistēma Windows vai netika novērsts kļūdas ziņojuma Stop cēlonis, pārejiet uz 2. metodi.

2. metode. Labojiet sistēmas Windows XP instalāciju

Ja nevarējāt atjaunot sistēmu Windows, izmantojot līdzekli Pēdējā zināmā darbam derīgā konfigurācija, mēģiniet atjaunot sistēmu Windows, labojot sistēmas Windows XP instalāciju.
Priekšnosacījumi
Pārliecinieties, vai jums ir pieejams sistēmas Windows XP instalācijas kompaktdisks vai DVD disks.
Ieteicamie materiāli
Pirms sākat veikt problēmu novēršanas darbības, iespējams, būs nepieciešami šādi elementi:
 • Pretvīrusu vai BIOS līmeņa programmatūras dokumentācija
 • Datora dokumentācija par to, kā iestatīt kompaktdisku vai DVD diskdzini kā pirmo prioritātes startēšanas ierīci
Lai labotu sistēmas Windows XP instalāciju, rīkojieties šādi:
 1. Atspējojiet pretvīrusu programmas un BIOS līmeņa pretvīrusu aizsardzību. Palīdzību skatiet atbilstošās programmatūras rokasgrāmatā vai tiešsaistes palīdzībā.
 2. Pārliecinieties, vai kompaktdisku vai DVD diskdzinis ir pirmās prioritātes startēšanas ierīce. Kā to paveikt, skatiet datora dokumentācijā.
 3. Ievietojiet Windows XP disku kompaktdisku vai DVD diskdzinī un restartējiet datoru.
 4. Kad tiek parādīts norādījums "Press any key to boot from CD" (Nospiediet jebkuru taustiņu, lai sāknētu no kompaktdiska), nospiediet kādu taustiņu. Dators tiek sāknēts no Windows XP kompaktdiska.
 5. Ja dators tiek sāknēts no kompaktdiska, sistēma pārbauda aparatūru un piedāvā izvēlēties kādu no šīm opcijām:
  • To set up Windows XP now, press ENTER. (Lai iestatītu Windows XP tūlīt, nospiediet taustiņu ENTER.)
  • To repair a Windows XP installation using Recovery Console, press R. (Lai labotu Windows XP instalāciju, izmantojot atkopšanas konsoli, nospiediet taustiņu R.)
  • To exit Setup without installing Windows XP, press F3. (Lai izietu no uzstādīšanas programmas, neinstalējot Windows XP, nospiediet taustiņu F3.)
 6. Nospiediet taustiņu ENTER.
 7. Nospiediet taustiņu F8, lai piekristu licences līguma noteikumiem.
 8. Lodziņā tiek rādīts pašreizējo Windows XP instalāciju saraksts, un dators piedāvā izvēlēties kādu no šīm opcijām:
  • To repair the selected Windows XP installation, press R. (Lai labotu atlasīto Windows XP instalāciju, nospiediet taustiņu R.)
  • To continue installing a fresh copy of Windows XP without repairing, press ESC. (Lai turpinātu instalēt jaunu Windows XP kopiju, neveicot labošanu, nospiediet taustiņu ESC.)
 9. Nospiediet taustiņu R. Ja mainījāt kādu aparatūru, pēc Windows XP labošanas, iespējams, būs atkārtoti jāaktivizē sistēma Windows XP.
  • Ja, izmantojot šo metodi, tiek atjaunota sistēma Windows un novērsts kļūdas ziņojuma Stop cēlonis, procedūra ir pabeigta.
  • Ja, izmantojot šo metodi, netika atjaunota sistēma Windows vai netika novērsts kļūdas ziņojuma Stop cēlonis, pārejiet uz 3. metodi.

3. metode. Izmantojiet līdzekli Atrites draiveris

Ja varat startēt datoru drošajā režīmā, izmantojiet šo metodi, lai atjaunotu sistēmu Windows, kad 2. metode nedarbojas.

Līdzeklis Atrites draiveris sniedz iespēju aizvietot ierīces draiveri, izmantojot iepriekš instalētu versiju. Šo līdzekli varat lietot, ja esat instalējis jaunu ierīces draiveri, kas padara datora darbību nestabilu. Izmantojot līdzekli Atrites draiveris, varat atjaunot (jeb atritināt) iepriekšējo ierīces draiveri un turpināt darbu ar datoru. Lai iegūtu papildinformāciju par līdzekļa Atrites draiveris izmantošanu, noklikšķiniet uz šī raksta numura un skatiet Microsoft zināšanu bāzes rakstu:
283657 Kā izmantot līdzekli Atrites draiveris sistēmā Windows XP
 • Ja, izmantojot šo metodi, tiek atjaunota sistēma Windows un novērsts kļūdas ziņojuma Stop cēlonis, procedūra ir pabeigta.
 • Ja, izmantojot šo metodi, netika atjaunota sistēma Windows vai netika novērsts kļūdas ziņojuma Stop cēlonis, pārejiet uz 4. metodi.

4. metode. Izmantojiet līdzekli Windows XP sistēmas atjaunošana

Ja varat startēt datoru drošajā režīmā, izmantojiet šo metodi, lai atjaunotu sistēmu Windows, kad 3. metode nedarbojas. Līdzeklis Windows XP sistēmas atjaunošana veic izšķiroši svarīgu sistēmas failu un dažu programmu failu momentuzņēmumus un šo informāciju saglabā kā atjaunošanas punktus. Šos atjaunošanas punktus var izmantot, lai sistēmu Windows XP atjaunotu iepriekšējā stāvoklī.Lai iegūtu papildinformāciju par līdzekļa Sistēmas atjaunošana izmantošanu, noklikšķiniet uz šī raksta numura un skatiet Microsoft zināšanu bāzes rakstu:
306084 Sistēmas Windows XP iepriekšējā stāvokļa atjaunošana
 • Ja, izmantojot šo metodi, tiek atjaunota sistēma Windows un novērsts kļūdas ziņojuma Stop cēlonis, procedūra ir pabeigta.
 • Ja, izmantojot šo metodi, netika atjaunota sistēma Windows vai netika novērsts kļūdas ziņojuma Stop cēlonis, pārejiet uz 5. metodi.

5. metode. Izmantojiet līdzekli Atkopšanas konsole

Ieteicams izmantot līdzekli Atkopšanas konsole, lai atjaunotu sistēmu Windows tikai tādā gadījumā, kad nedarbojas drošais režīms un citas startēšanas opcijas. Ja nevarat startēt datoru, varat palaist līdzekli Atkopšanas konsole no sistēmas Windows XP starta diskiem vai CD-ROM.

Varat izmantot līdzekli Atkopšanas konsole, lai iespējotu un atspējotu pakalpojumus, formatētu diskus, nolasītu un ierakstītu datus lokālajā diskā (ieskaitot diskus, kas ir formatēti izmantot NTFS failu sistēmu) un veiktu daudzus citus administratīvus uzdevumus. Atkopšanas konsole ir īpaši noderīga, ja dators ir jālabo, kopējot failu no diska vai CD-ROM cietajā diskā, vai ja vajag atkārtoti konfigurēt pakalpojumu, kas datoram neļauj pareizi startēties.
Priekšnosacījumi
Pārliecinieties, vai jums ir pieejams Windows XP instalācijas kompaktdisks vai DVD disks.Lai iegūtu papildinformāciju par atkopšanas konsoles lietošanu, noklikšķiniet uz šī raksta numura un skatiet Microsoft zināšanu bāzes rakstu:
307654 Kā instalēt un izmantot atkopšanas konsoli operētājsistēmā Windows XP
 • Ja, izmantojot šo metodi, tiek atjaunota sistēma Windows un novērsts kļūdas ziņojuma Stop cēlonis, procedūra ir pabeigta.
 • Ja, izmantojot šo metodi, netika atjaunota sistēma Windows vai netika novērsts kļūdas ziņojuma Stop cēlonis, pārejiet uz 6. metodi.

6. metode. Pārdēvējiet problemātisko programmatūru vai draiveri

Ja varat startēt datoru DOS vai drošajā režīmā, izmantojiet šo metodi kā pēdējo līdzekli, kad visas citas metodes mēģināt atjaunot sistēmu Windows nedarbojas.
 • Ja sistēma Windows atrodas FAT nodalījumā, startējiet datoru, izmantojot MS-DOS, un pārdēvējiet problemātisko programmatūru vai draiveri.
 • Pretējā gadījumā, lai startētu datoru, izmantojiet drošo režīmu ar komandu uzvedni un pēc tam pārdēvējiet problemātisko programmatūru vai draiveri.

  Lai saņemtu papildinformāciju par drošā režīma sāknēšanas opcijām, apmeklējiet Microsoft palīdzības un atbalsta vietni un skatiet sadaļu "Apraksts par drošā režīma sāknēšanas opcijām sistēmā Windows XP."
  • Ja, izmantojot šo metodi, tiek atjaunota sistēma Windows un novērsts kļūdas ziņojuma Stop cēlonis, procedūra ir pabeigta.
  • Ja, izmantojot šo metodi, netika atjaunota sistēma Windows vai netika novērsts kļūdas ziņojuma Stop cēlonis, apmeklējiet šo Microsoft vietni, lai iegūtu atbalsta centra kontaktinformāciju:
Papildindormācija
Ja, izmantojot šajā rakstā aprakstītās metodes, netika novērsts kļūdas ziņojuma "Stop: 0x0000000A" kļūdas ziņojuma cēlonis un datorā darbojas sistēma Windows ar HCL atbilstošu aparatūru, skatiet šo rakstu Microsoft zināšanu bāzē:
314103 Sagatavošanās pirms sazināšanās ar korporāciju Microsoft pēc ziņojuma STOP parādīšanas zilajā ekrānā
ntoskrnl.exe blue screen tshoot 0x0000000a 0a oa
Rekvizīti

Raksta ID: 314063. Pēdējo reizi pārskatīts: 07/25/2013 11:56:00. Pārskatījums: 5.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

 • kbresolve kbenv kberrmsg kbhardware kbinfo kbsetup kbtshoot KB314063
Atsauksmes
>;t=">l = ""; document.write(" p;t=">