Šobrīd esat bezsaistē, tiek gaidīts atkārtots savienojums ar internetu

Kā veikt problēmu novēršanu nezināmām ierīcēm, kas ir iekļautas sistēmas Windows XP ierīču pārvaldniekā

Atbalsta nodrošināšana operētājsistēmai Windows XP tika pārtraukta

Korporācija Microsoft pārtrauca operētājsistēmas Windows XP atbalsta nodrošināšanu 2014. gada 8.aprīlī. Šīs izmaiņas skāra programmatūras atjauninājumus un drošības opcijas. Uzziniet, kā tas ietekmēs jūs un kā nodrošināt aizsardzību arī turpmāk.

Šī raksta versiju par sistēmu Microsoft Windows 2000 skatiet zināšanu bāzes rakstā 244601.
IEVADS
Ierīču pārvaldnieks parāda visu to ierīču sarakstu, kas ir instalētas datorā, kurā darbojas sistēma Windows XP. Skatot ierīces informāciju ierīču pārvaldniekā, ierīce var būt parādīta kā Unknown Device (Nezināma ierīce) blakus dzeltenai jautājuma zīmei. Var būt grūtības noteikt cēloni, kādēļ šī ierīce ir norādīta kā nezināma, jo šo problēmu var izraisīt vairākas norādes. Šajā rakstā ir izklāstīts par iespējamiem cēloņiem, kādēļ ierīču pārvaldniekā ierīce var būt parādīta kā nezināma ierīce.
Papildindormācija
Galvenais iemesls, kādēļ ierīču pārvaldniekā ierīce tiek parādīta kā Unknown Device (Nezināma ierīce) ir tas, ka ierīce nedarbojas pareizi. Lai novērstu šo problēmu, iegūstiet atjauninātu šīs ierīces draiveri.

Izmantojiet tālāk norādītās metodes, lai sistēma Windows spētu atpazīt jūsu ierīci.

1. metode. Windows atjaunināšana

Apmeklējiet tālāk norādīto Microsoft vietni, lai pārbaudītu, vai vietne automātiski nosaka atjauninātu jūsu ierīces draiveri. Instalējiet visus ieteiktos draiverus.

2. metode. Lejupielādējiet un instalējiet jaunāko draiveri no interneta

Lejupielādējot draiveri no interneta, lejupielādējiet sistēmas Windows XP draivera versiju, kurā ir ietvertas vairākas sistēmas Windows versijas. Izmantojiet vienu no šīm opcijām:
 • Ja ierīce tika piegādāta kopā ar datoru, apmeklējiet datora ražotāja vietni.
 • Ja ierīce tika uzstādīta pēc datora iegādes, apmeklējiet ierīces ražotāja vietni.
 • Apmeklējiet ierīces ražotāja vietni, ja ierīce datoram bija uzstādīta iepriekš un datora ražotājam nav atjaunināts ierīces draiveris.
Ražotāja vietnē atrodiet sadaļu Drivers (Draiveri) vai Download (Lejupielāde) un meklējiet ierīces nosaukumu. Lejupielādējiet un instalējiet draivera Windows XP versiju.

Pieredzējušu lietotāju sadaļa

Šī sadaļa ir paredzēta pieredzējušiem datorlietotājiem. Ja papildu problēmu novēršanu nevēlaties veikt pats, lūdziet kādam palīdzību vai sazinieties ar atbalsta centru. Lai iegūtu informāciju par to, kā sazināties ar atbalsta centru, apmeklējiet šo Microsoft vietni:

Nezināmas ierīces rādījuma cēlonis ierīču pārvaldniekā

 • Ierīcei nav ierīces draivera:Ja ierīcei nav pieejams ierīces draiveris, ierīču pārvaldnieks ierīci parāda kā Unknown Device (Nezināma ierīce) un novieto zarā Other devices (Citas ierīces). Tā ļoti bieži notiek ar universālo seriālo kopni (USB) un Elektrotehnikas un elektronikas inženieru institūta (Institute of Electrical and Electronics Engineering — IEEE) 1394 kompozītām ierīcēm. Skatot ierīces rekvizītus ierīču pārvaldniekā, var būt parādīts arī statuss Error Code 1 (Kļūdas kods 1) vai Error Code 10 (Kļūdas kods 10).

  Piezīme. Lielākā daļa USB un IEEE 1394 ierīču darbojas pareizi bez papildu ierīču draiveriem, jo tās ir konfigurētas, izmantojot sistēmai Windows pievienotos draiverus šāda tipa kopnēm. Taču papildu ierīces draiveris ir vajadzīgs, ja ierīce neatbilst definētajiem un pievienotajiem Windows klases draiveriem. Ja kopne nevar identificēt ierīci, tā interpretē ierīci kā kompozītu ierīci un pēc tam par to paziņo ierīču pārvaldniekam.
 • Jūs izmantojat sistēmas Microsoft Windows 98 vai sistēmas Microsoft Windows 95 ierīču draiveri:Jūs nevarat izmantot virtuālo ierīču draiveru (.vxd) failus, kas ir standarta opcijas Windows 98 vai Windows 95 draiveriem sistēmā Windows XP. Ja mēģināsit tos instalēt datorā, kurā darbojas sistēma Windows XP, ierīce ierīču pārvaldniekā var būt parādīta kā nezināma ierīce. Tā parasti notiek, kad ierīces draivera ražotājs pareizi neatšķir abus draiverus vai pieņem, ka sistēmā Windows XP var izmantot Windows 98 vai Windows 95 .vxd failus.
 • Neatpazīts ierīces ID:Katrai aparatūras ierīcei ir īpašs identifikators, ko izmanto standarts Plug and Play. Šis identifikators var ietvert vairākus atšķirīgus veidus, piemēram, piegādātāja ID, ierīces ID, apakšsistēmas ID, apakšsistēmas piegādātāja ID vai versijas ID. Ja nav norādīts ierīces ID vai jūsu dators, kurā darbojas sistēma Windows XP, neatpazīst ierīces ID, ierīču pārvaldnieks ierīci var parādīt kā nezināmu ierīci.

  Piezīme. Šādu rādījumu var izraisīt programmatūra, kurai aparatūrā vajadzīgas virtuālās aizķeres. Turklāt nezināmas ierīces statusu ierīču pārvaldniekā var izraisīt ierīces, kas maina kopņu veidus, piemēram, ierīces draiveris, kas iespējo paralēlā porta ierīci imitēt SCSI vai AT piesaistes paketes interfeisa (AT Attachment Packet Interface — ATAPI) kopni.
 • Bojāta aparatūra vai programmaparatūra:Bojāta aparatūra vai programmaparatūra var izraisīt ierīces statusa Unknown Device (Nezināma ierīce) parādīšanu ierīču pārvaldniekā. Tikai programmatūrai paredzētie ierīču draiveri neuzrāda ierīces ID, un nav standarta metodes, kā instalēt šādas ierīces. Daži ražotāji instalē ierīci, izmantojot InstallShield instalēšanas programmu vai līdzīgu metodi. Ņemiet vērā, ka, izmantojot citas metodes, instalētā programmatūra, var nebūt pilnībā noņemta, noņemot ierīci ierīču pārvaldniekā. Tādēļ, iespējams, jums vajadzēs pārbaudīt reģistru, lai pārliecinātos, vai visi ieraksti ir noņemti.

Problēmu novēršana pieredzējušiem datorlietotājiem

Programmatūras problēmu novēršana
Izmantojiet tālāk norādītās metodes, lai noteiktu, vai nezināmas ierīces statusu izraisa programmatūra:
 • Startējiet datoru drošajā režīmā

  Lai gan nav pilnīgas garantijas, datora startēšana drošajā režīmā var būt viena no vieglākajām metodēm, kā noteikt, vai nezināmas ierīces statuss ir programmatūras dēļ.

  Lai startētu datoru drošajā režīmā, pēc datora restartēšanas nospiediet taustiņu F8. Parādītajā izvēlnē Windows Advanced Options (Windows papildu opcijas) ar BULTTAUSTIŅIEM atlasiet Safe Mode (Drošais režīms) un nospiediet taustiņu ENTER. Ja ierīču pārvaldniekā vairs netiek parādīts nezināmas ierīces statuss, visticamāk, ka nezināmas ierīces statuss nav aparatūras dēļ.
 • Pārbaudiet sākuma mapi

  Ja jums šķiet, ka nezināmas ierīces statusu izraisījusi kāda konkrēta programma, pārbaudiet datora sākuma mapi, lai uzzinātu, kuras programmas, startējot datoru, ir konfigurētas startēt. Sākuma mape atrodas šajā atrašanās vietā jūsu datora cietajā diskā, kur C ir disks, kurā ir instalēta sistēma Windows, un user profile (lietotāja profils) ir lietotāja profils:
  C:\Documents and Settings\user profile\Start Menu\Programs
 • Izmantojiet rīku Sistēmas informācija

  Rīks Sistēmas informācija var būt noderīgs, kad ir jānosaka nezināmas ierīces statusa cēlonis.

  Lai rīku Sistēmas informācija izmantotu saraksta apskatei, kurā ir norādītas programmas, kas tiek startētas datora startēšanas laikā, veiciet šādas darbības:
  1. Noklikšķiniet uz Start (Sākt) un Run (Izpildīt), ierakstiet msinfo32 un pēc tam noklikšķiniet uz OK (Labi).
  2. Izvērsiet sadaļu Software Environment (Programmatūras vide) un pēc tam veiciet dubultklikšķi uz Startup Programs (Startēšanas programmas).

   Tiek parādīts saraksts ar programmām, kas, startējot datoru, ir konfigurētas startēties.

   Pārbaudiet, vai notikumu žurnālā nav kļūdu, kas attiecas uz kādu no šīm programmām. Ja atrodat notikumu, kas saistīts ar sarakstā ietverto programmu, noņemiet programmu. Ņemiet vērā, ja programma izraisa nezināmas ierīces statusu, tas ne vienmēr norāda, ka programma nedarbojas, ja vien programmas startēšana nav atkarīga no ierīces.

  Lai izmantotu rīku Sistēmas informācija problemātisko ierīču saraksta skatīšanai, rīkojieties šādi:
  1. Noklikšķiniet uz Start (Sākt) un Run (Izpildīt), ierakstiet msinfo32 un pēc tam noklikšķiniet uz OK (Labi).
  2. Izvērsiet sadaļu Components (Paplašināt komponentus) un pēc tam veiciet dubultklikšķi uz Problem Devices (Problemātiskās ierīces).

   Detalizētās informācijas rūtī šādi tiek parādīts datorā instalēto ierīču saraksts, kurām var būt problēma:
   • Kolonnā Device (Ierīce) ir norādīts ierīces standarta nosaukums vai ar ierīci saistītā ierīces draivera nosaukums.
   • Kolonnā PNP Device ID (PNP ierīces ID) ir uzskaitīti ierīču ID, piemēram, specifikācijas PCI (Peripheral Component Interconnect — PCI) ID, ISA ID, dažu citu kopņu tipu ID vai nezināma tipa ID.
   • Kolonnā Error Code (Kļūdas kods) ir norādīts ar šo konkrēto problēmu saistītais kļūdas kods. Bieži ierīču pārvaldnieka kļūdas kods palīdz noteikt nezināmas ierīces statusa cēloni. Piemēram, ja dators ģenerē kļūdas ziņojumu "Bad or missing device driver" (Ierīces draiveris ir bojāts vai tā trūkst), sadaļā Problem Devices (Problemātiskās ierīces) atkarībā no ierīces tipa var būt norādīti trīs veidu ieraksti:
    • PCI PnP ierīces ID:

     Ierīces nosaukums | PCI\VEN_00000&DEV_0000&SUBSYS_00000000&REV_00\0&0000 | Kļūdas kods
    • ISA PnP ID:

     Ierīces nosaukums | ?\PNP0000\0
    • Bojāts vai nesaderīgs ierīces draiveris:

     Ierīces nosaukums | ROOT\UNKNOWN\0000
 • Skatiet failu Setupapi.log

  Ja ierīcei ir jēgpilns nosaukums, izmantojiet Setupapi.log failu, lai noteiktu nezināmas ierīces statusa cēloni. Pēc noklusējuma Setupapi.log fails atrodas mapē %SystemRoot%.

  Dažkārt norādītais ierīces nosaukums var būt maldinošs. Piemēram, ierīce ierīču pārvaldniekā var būt norādīta kā seriālā ierīce, kad faktiski tā nav saistīta ar seriālo portu. Tā parasti notiek, kad ir pieejams nepilnīgs Plug and Play ID, un ierīču pārvaldnieks to interpretē kā seriālo ierīci. Šī interpretācija var notikt ierīces norādītā saderīga ID dēļ. Arī šajā gadījumā to var novērst, atrodot, kura startēšanas programma nedarbojas pareizi.

  Ņemiet vērā, ja nezināmas ierīces statusu izraisa programmatūra, problēma netiek atrisināta, tikai noņemot nezināmo ierīci ierīču pārvaldniekā. Jums ir jānoņem programma un pēc tam jārestartē dators. Ja joprojām pēc datora restartēšanas drošajā režīmā ierīču pārvaldniekā tiek parādīts nezināmas ierīces statuss, sazinieties ar Microsoft klientu atbalsta pakalpojumu sniedzēju, lai saņemtu palīdzību ierīces noņemšanā.
Aparatūras problēmu novēršana
Lai noteiktu nezināmas ierīces statusa cēloni, izmantojiet kādu no šīm metodēm:
 • Noņemiet no datora aparatūras ierīces

  Noņemiet pa vienai aparatūras ierīces, līdz ierīču pārvaldniekā vairs netiek parādīts nezināmas ierīces statuss. Ņemiet vērā, ka šī metode var būt laikietilpīga un ne vienmēr uzticama.
 • Nosakiet, vai ierīces draiverim ir ciparparaksts

  Kad, instalējot ierīces draiveri, sistēma Windows nosaka, ka draiverim nav ciparparaksta, iespējams, saņemsit brīdinājuma ziņojumu un opciju atcelt vai turpināt instalēšanu. Šis ziņojums tiek parādīts tikai, ja dators ir konfigurēts parādīt brīdinājuma ziņojumu vienmēr, kad instalēšanas programma mēģina instalēt ierīces draiveri bez ciparparaksta.

  Piezīme. Tomēr ierīces draiveris, kuram ir ciparparaksts, ierīču pārvaldniekā arī var būt norādīts kā nezināma ierīce.

  Lai iegūtu papildinformāciju par draiveru parakstīšanu izmantošanai sistēmā Windows, apmeklējiet šo Microsoft vietni:
Varat bloķēt ierīces draiveru instalēšanu, kuriem nav ciparparaksta. Izmantojiet šo metodi, kad vēlaties novērst jebkādus tīšus mēģinājumus destabilizēt datora darbību. Lai to izdarītu, rīkojieties šādi.
 1. Noklikšķiniet uz Start (Sākt), Run (Izpildīt), lodziņā Open (Atvērt) ierakstiet control sysdm.cpl un noklikšķiniet uz OK (Labi).
 2. Noklikšķiniet uz cilnes Hardware (Aparatūra).
 3. Sadaļā Drivers (Draiveri) noklikšķiniet uz Driver Signing (Draiveru parakstīšana) un pēc tam uz Block - Never install unsigned driver software (Bloķēt — nekad neinstalēt neparakstītu draiveru programmatūru).
 4. Divas reizes noklikšķiniet uz OK (Labi).
Lai skatītu datorā instalēto ierīču draiveru sarakstu, kuriem nav ciparparaksta, izmantojiet šīs metodes:
 • Skatiet failu Setupapi.log

  Meklējiet ierakstus, kas ir līdzīgi šiem:
  Failam (C:\Windows\inf\ntapm.inf) nav ciparparaksta, ignorējot draivera datumu.
  Instalēšanas sadaļa epatapi_inst from C:\documents and settings\user name\my documents\parallel port test drivers\epatapnt.inf
  Paralēlajam ATAPI adapterim tika instalēts neparakstīts vai nepareizi parakstīts draiveris (C:\documents and settings\user name\my documents\parallel port test drivers\epatapnt.inf). Kļūda 0xe000022f: Trešās puses INF neietver ciparparaksta informāciju.
  Kopē failu C:\documents and settings\user name\my documents\parallel port test drivers\epatapnt.mpd to C:\Windows\System32\DRIVERS\epatapnt.mpd.
  Paralēlajam ATAPI adapterim tika instalēts neparakstīts vai nepareizi parakstīts draiveris (C:\documents and settings\user name\my documents\parallel port test drivers\epatapnt.mpd). Kļūda 0xe000022f: Trešās puses INF neietver ciparparaksta informāciju.
 • Izmantojiet rīku Failu paraksta verifikācija

  Rīks Failu paraksta verifikācija uzrāda visus neparakstītos draiverus, kas instalēti jūsu datorā. Šis rīks izveido Sigverif.txt žurnālu, kas atrodas mapē %SystemRoot%. Izmantojiet jebkuru teksta redaktoru (piemēram, Piezīmjbloks), lai skatītu failu. Lai parādītu draiveru sarakstu, kuriem nav ciparparaksta, izmantojot rīku Failu paraksta verifikācija, rīkojieties šādi:
  1. Noklikšķiniet uz Start (Sākt), Run (Izpildīt), ierakstiet sigverif un pēc tam noklikšķiniet uz OK (Labi).
  2. Noklikšķiniet uz Advanced (Papildu), pēc tam uz cilnes Search (Meklēt) un pēc tam uz Look for other files that are not digitally signed (Meklēt citus failus, kuriem nav ciparparaksta).
  3. Noklikšķiniet, lai atzīmētu izvēles rūtiņu Include Subfolders (Iekļaut apakšmapes) un noklikšķiniet uz Browse (Pārlūkot).
  4. Atrodiet un atlasiet mapi %SystemRoot%\System32\Drivers, divas reizes noklikšķiniet uz OK (Labi) un pēc tam uz Start (Sākt).
  Pārskatiet sarakstu un sazinieties ar draivera ražotāju, lai uzzinātu, kā iegūt atjauninātu draiveri ar ciparparakstu.
USB ierīces, kas darbojas, izmantojot vecākas USB specifikācijas versijas, var izraisīt dubultotas ierīces parādīšanos, kad ierīce ir pievienota, un pazušanu, kad ierīce tiek atvienota. Ierīce var arī darboties normāli, bet izraisīt atdalītas nezināmas ierīces statusu. To parasti izraisa programmaparatūra, kas ir novecojusi vai nepareizi konfigurēta. Šādā gadījumā sazinieties ar ierīces ražotāju, lai saņemtu atjauninātu programmaparatūru.

Dubultota ierīce var parādīties, ja manuāli instalējat Plug and Play ierīces draiveri, ko dators jau ir noteicis un instalējis. Šo problēmu var atrisināt, dzēšot dubultoto ierīci.

Līdzīgas problēmas un risinājumi pieredzējušiem lietotājiem

Lai iegūtu papildinformāciju par to, kā izmantot ierīču pārvaldnieku ierīču pārvaldībai sistēmā Windows XP, noklikšķiniet uz turpmākajiem rakstu numuriem, lai skatītu rakstus Microsoft zināšanu bāzē:
283658 Kā pārvaldīt ierīces sistēmā Windows XP
307970 Kā konfigurēt ierīces sistēmā Windows XP, izmantojot ierīču pārvaldnieku
304514 Kā konfigurēt ierīču pārvaldnieku, lai parādītu detalizētu informāciju
310126 Ierīču konfliktu ar ierīču pārvaldnieku novēršana
283361 Ierīču pārvaldnieks joprojām rāda ierīci, kad esat mēģinājis to noņemt
310123 Ierīču pārvaldnieka ģenerēto kļūdu kodu skaidrojums sistēmā Microsoft Windows XP Professional
Lai iegūtu papildinformāciju par rīku Sistēmas informācija, noklikšķiniet uz šiem rakstu numuriem, lai skatītu Microsoft zināšanu bāzes rakstus:
308549 Apraksts par Windows XP rīku Sistēmas informācija (Msinfo32.exe)
300887 Kā izmantot rīka Sistēmas informācija (MSINFO32) slēdžus
Lai iegūtu papildinformāciju par to, kā novērst problēmas ar Msconfig rīku, noklikšķiniet uz šiem rakstu numuriem un skatiet Microsoft zināšanu bāzes rakstus:
310560 Kā novērst konfigurācijas kļūdas, izmantojot sistēmas Windows XP utilītu Sistēmas konfigurācija
Ja šeit norādītie raksti nepalīdz atrisināt problēmu vai ja novērojat simptomus, kas atšķiras no šajā rakstā aprakstītajiem, meklējiet papildinformāciju Microsoft zināšanu bāzē. Lai meklētu informāciju Microsoft zināšanu bāzē, apmeklējiet šo Microsoft vietni: Pēc tam laukā Search Support (KB) (Meklēt atbalstu (KB)) ierakstiet parādītā kļūdas ziņojuma tekstu vai problēmas aprakstu.

Šajā rakstā minētos trešo pušu produktus ražo no korporācijas Microsoft neatkarīgi uzņēmumi. Korporācija Microsoft nesniedz nekādas netiešas vai citādas garantijas par šo produktu veiktspēju vai uzticamību.
devmgr firewire
Rekvizīti

Raksta ID: 314464. Pēdējo reizi pārskatīts: 06/07/2013 08:02:00. Pārskatījums: 2.1

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition

 • kbresolve kb3rdparty kberrmsg kbhardware kbhw kbinfo kbtool kbtshoot KB314464
Atsauksmes