Šobrīd esat bezsaistē, tiek gaidīts atkārtots savienojums ar internetu

Microsoft interneta informācijas pakalpojumu (IIS) 5.0 un 6.0 statusa kodu apraksts

Kāpēc tīmekļa vietnē tiek saņemti šie kļūdu ziņojumi?

Ja, pārlūkojot internetu, rodas problēma ar vietni, kuru tobrīd apmeklējat, iespējams, tiek parādīti kļūdu ziņojumi. Iespējams, problēma ir īslaicīga. Tāpēc varat vēlāk mēģināt šo tīmekļa vietni skatīt vēlreiz. Ja problēma joprojām pastāv, varat sazināties ar tīmekļa vietnes administratoriem, lai lūgtu novērst problēmu.

Šī raksta mērķis ir palīdzēt tīmekļa vietņu administratoriem saprast, ko nozīmē šie kļūdu ziņojumi, un iegūt informāciju par problēmu novēršanu. 

Mājas datoru lietotājiem: šis raksts ir paredzēts atbalsta dienesta darbiniekiem un IT speciālistiem. Ja meklējat papildinformāciju par kļūdu ziņojumiem tīmekļa vietnēs, lūdzu, apmeklējiet šo Windows vietni:

Kopsavilkums
Ja tīmekļa vietnes apmeklētāji mēģina piekļūt tāda servera saturam, kurā, lietojot HTTP vai failu pārsūtīšanas protokolu (FTP), darbojas Microsoft interneta informācijas pakalpojumi (IIS) 5.0 un 6.0, IIS atgriež skaitlisku kodu, kas norāda, vai mēģinājums ir bijis veiksmīgs. Šis statusa kods tiek ierakstīts IIS žurnālā un var arī tikt parādīts tīmekļa pārlūkprogrammā vai FTP klientā. Statusa kods var arī norādīt precīzu iemeslu, kāpēc pieprasījums ir bijis neveiksmīgs.

IIS administratori var pielāgot kļūdas ziņojumu, kas neveiksmīga pieprasījuma gadījumā tiek rādīts lietotāja tīmekļa pārlūkprogrammā. Lai iegūtu papildinformāciju par pielāgotu HTTP kļūdu ziņojumu izveidi programmā IIS, noklikšķiniet uz norādītajiem rakstu numuriem un lasiet Microsoft zināšanu bāzes rakstus:
814869 Pielāgoti kļūdu ziņojumi programmatūrā IIS 6.0
302570 Kā veikt konfigurēšanu programmā IIS, lai tīmekļa vietnē tiktu rādīti pielāgoti kļūdu ziņojumi
Papildindormācija

Žurnālfailu atrašanās vietas

Pēc noklusējuma IIS glabā žurnālfailus šajā atrašanās vietā:
%WINDIR%\System32\Logfiles
Šajā direktorijā ir atsevišķi direktoriji katrai globālā tīmekļa (WWW) un FTP vietnei. Pēc noklusējuma žurnāli tiek izveidoti direktorijos katru dienu, to nosaukumos norādot datumu (piemēram, exGGMMDD.log). Lai iegūtu papildinformāciju par reģistrēšanas iestatīšanu, noklikšķiniet uz norādītā raksta numura un lasiet Microsoft zināšanu bāzes rakstu:
313437 Kā iespējot reģistrēšanu interneta informācijas pakalpojumos (IIS)

HTTP

1xx — informatīvi ziņojumi

Šie statusa kodi norāda paredzamo atbildi. Klientam pirms regulāras atbildes saņemšanas ir jābūt gatavam saņemt vienu vai vairākas 1xx atbildes.
 • 100 — turpināt.
 • 101 — notiek protokolu pārslēgšana.
2xx — veiksmīgi

Šie statusa kodi norāda, ka serveris ir veiksmīgi pieņēmis klienta pieprasījumu.
 • 200 — labi. Klienta pieprasījums ir veiksmīgs.
 • 201 — izveidots.
 • 202 — pieņemts.
 • 203 — neautoritatīva informācija.
 • 204 — nav satura.
 • 205 — satura atiestatīšana.
 • 206 — nepilnīgs saturs.
 • 207 — vairāki statusa kodi (WebDav).
3xx — virzienmaiņa

Klienta pārlūkprogrammai ir jāveic papildu darbības, lai izpildītu pieprasījumu. Piemēram, pārlūkprogrammai var būt nepieciešams pieprasīt citu serverī esošo lapu vai atkārtot pieprasījumu, izmantojot starpniekserveri.
 • 301 — pārvietots uz pastāvīgu laiku.
 • 302 — objekts pārvietots.
 • 304 — nav modificēts.
 • 307 — pagaidu novirzīšana.
4xx — klienta kļūda

Iespējams, kļūda radās klienta dēļ. Piemēram, klients var pieprasīt lapu, kura nepastāv, vai arī nesniegt derīgu autentifikācijas informāciju.
 • 400 — nederīgs pieprasījums.
 • 401 — piekļuve liegta. IIS definē vairākas atšķirīgas kļūdas ar kodu 401, kas norāda precīzāku kļūdas iemeslu. Šie konkrētie kļūdu kodi tiek rādīti pārlūkprogrammā, taču tos nerāda IIS žurnālā.
  • 401.1 — pieteikšanās neizdevās.
  • 401.2 — pieteikšanās neizdevās servera konfigurācijas dēļ.
  • 401.3 — nesankcionēta piekļuve saistībā ar resursā pieejamu piekļuves vadības sarakstu (ACL).
  • 401.4 — autorizācija neizdevās filtra dēļ.
  • 401.5 — autorizācija neizdevās ISAPI/CGI lietojumprogrammas dēļ.
  • 401.7 — piekļuve liegta saistībā ar URL autorizācijas politiku, kas attiecas uz tīmekļa serveri. Kļūdas kods ir raksturīgs programmai IIS 6.0.
 • 403 — aizliegts. IIS definē vairākas atšķirīgas kļūdas ar kodu 403, kas norāda precīzāku kļūdas iemeslu.
  • 403.1 — izpildes tiesības liegtas.
  • 403.2 — lasīšanas tiesības liegtas.
  • 403.3 — rakstīšanas tiesības liegtas.
  • 403.4 — nepieciešams SSL.
  • 403.5 — nepieciešams SSL 128.
  • 403.6 — IP adrese noraidīta.
  • 403.7 — nepieciešams klienta sertifikāts.
  • 403.8 — piekļuve vietnei liegta.
  • 403.9 — pārāk daudz lietotāju.
  • 403.10 — nederīga konfigurācija.
  • 403.11 — paroles maiņa.
  • 403.12 — kartētājs noraidīja piekļuvi.
  • 403.13 — klienta sertifikāts atsaukts.
  • 403.14 — direktorija satura uzskaitīšana liegta.
  • 403.15 — pārsniegtas klienta piekļuves licences.
  • 403.16 — klienta sertifikāts nav uzticams vai derīgs.
  • 403.17 — klienta sertifikāta derīguma termiņš ir beidzies vai sertifikāts nav derīgs.
  • 403.18 — nevar izpildīt pieprasīto URL pašreizējā lietojumprogrammu pūlā. Kļūdas kods ir raksturīgs programmai IIS 6.0.
  • 403.19 — nevar izpildīt šī lietojumprogrammu pūla klienta CGI lietojumprogrammas. Kļūdas kods ir raksturīgs programmai IIS 6.0.
  • 403.20 — Passport pieteikšanās neizdevās. Kļūdas kods ir raksturīgs programmai IIS 6.0.
 • 404 — nav atrasts.
  • 404.0 — (nav) — fails vai direktorijs nav atrasts.
  • 404.1 — tīmekļa vietnei nevar piekļūt, ja pieprasījums satur porta numuru.
  • 404.2 — tīmekļa pakalpojumu paplašinājuma noslēgšanas politika neļauj veikt šī pieprasījuma izpildi.
  • 404.3 — MIME kartes politika neļauj veikt šī pieprasījuma izpildi.
 • 405 — HTTP verbs, kas tiek lietots, lai piekļūtu šai lapai, nav atļauts (metode nav atļauta).
 • 406 — klienta pārlūkprogramma nepieņem pieprasītās lapas MIME tipu.
 • 407 — nepieciešama starpniekservera autentifikācija.
 • 412 — priekšnosacījuma kļūme.
 • 413 — pieprasītā entītija ir pārāk liela.
 • 414 — pieprasījuma URI ir pārāk garš.
 • 415 — neatbalstīts multivides tips.
 • 416 — pieprasītais diapazons nav atbilstošs.
 • 417 — izpilde neizdevās.
 • 423 — kļūda; resurss bloķēts.
5xx — servera kļūda

Serveris nevar izpildīt pieprasījumu, jo ir konstatēta kļūda.
 • 500 — servera iekšējā kļūda.
  • 500.12 — tīmekļa servera lietojumprogramma nav pieejama, jo tā tiek restartēta.
  • 500.13 — tīmekļa serveris ir pārāk aizņemts.
  • 500.15 — faila Global.asa tiešie pieprasījumi nav atļauti.
  • 500.16 — nepareizi UNC autorizācijas akreditācijas dati. Kļūdas kods ir raksturīgs programmai IIS 6.0.
  • 500.18 — vietrāža URL autorizācijas krātuvi nevar atvērt. Kļūdas kods ir raksturīgs programmai IIS 6.0.
  • 500.19 — šī faila dati metadatu bāzē nav pareizi konfigurēti.
  • 500.100 — ASP iekšēja kļūda.
 • 501 — galvenes vērtību noteiktā konfigurācija nav ieviesta.
 • 502 — tīmekļa serveris, darbojoties kā vārtejai vai starpniekserverim, saņēma nederīgu atbildi.
  • 502.1 — CGI lietojumprogrammas taimauts.
  • 502.2 — CGI lietojumprogrammas kļūda.
 • 503 — pakalpojums nav pieejams. Kļūdas kods ir raksturīgs programmai IIS 6.0.
 • 504 — vārtejas taimauts.
 • 505 — HTTP versija netiek atbalstīta.

IIS HTTP statusa kodi un to cēloņi

 • 200 — pieprasījums ir veiksmīgs. Šis statusa kods norāda, ka programma IIS ir sekmīgi apstrādājusi pieprasījumu.
 • 206 — nepilnīgs saturs. Tas norāda, ka fails ir daļēji lejupielādēts. To lietojot, var iespējot pārtrauktas lejupielādes atsākšanu vai sadalīt lejupielādi vairākās vienlaicīgās plūsmās.
 • 207 — vairāki statusa kodi (WebDav). Šis kods tiek rādīts pirms XML ziņojuma, kas var saturēt vairākus atsevišķus atbildes kodus, pamatojoties uz apakšpieprasījumu skaitu.
 • 301 — pārvietots neatgriezeniski. Šis un visi turpmākie pieprasījumi jānovirza uz norādīto URI.
 • 302 — atrasts. Veicot autentifikāciju, kuras pamatā ir veidlapa, kodu bieži rāda kopā ar tekstu “Objekts pārvietots”. Pieprasītais resurss īslaicīgi ir pieejams ar citu URI. Tā kā virzienmaiņā dažkārt var tikt veiktas izmaiņas, turpmāko pieprasījumu veikšanai klientam jāturpina izmantot pieprasījuma URI. Šī atbilde ir ievietojama kešatmiņā tikai gadījumos, ja to norāda galvenes lauki Cache-Control vai Expires.
 • 304 — nav modificēts. Klients pieprasa dokumentu, kas jau atrodas tā kešatmiņā, un dokuments pēc ierakstīšanas kešatmiņā nav mainīts. Klients izmanto kešatmiņā saglabāto dokumenta kopiju, nevis lejupielādē dokumentu no servera.
 • 401.1 un 401.2 — pieteikšanās neizdevās. Pieteikšanās mēģinājums bija neveiksmīgs, jo lietotājvārds vai parole nav pareiza, vai arī pastāv problēma ar sistēmas konfigurāciju.
 • 401.3 — nesankcionēta piekļuve saistībā ar resursā pieejamu piekļuves vadības sarakstu (ACL). Tas norāda uz problēmu ar NTFS atļaujām. Šī kļūda var rasties pat tad, ja, mēģinot piekļūt failam, tiek izmantotas pareizās atļaujas. Piemēram, šis kļūdas ziņojums tiek rādīts, ja IUSR kontam nav piekļuves direktorijam C:\Winnt\System32\Inetsrv. Lai iegūtu papildinformāciju par to, kā novērst šo problēmu, noklikšķiniet uz šiem rakstu numuriem un lasiet Microsoft zināšanu bāzes rakstus:
  271071 Kā iestatīt nepieciešamās NTFS atļaujas un lietotāju tiesības tīmekļa serverī, kurā tiek darbināta programma IIS 5.0
  812614 Noklusējuma atļaujas un lietotāju tiesības programmā IIS 6.0
 • 403 — aizliegts. Šo vispārējo statusa kodu 403 var saņemt, ja tīmekļa vietnei nav iestatīts noklusējuma dokuments un ja vietne nav iestatīta atļaut direktorija pārlūkošanu. Lai iegūtu papildinformāciju par to, kā novērst šo problēmu, noklikšķiniet uz šī raksta numura un lasiet Microsoft zināšanu bāzes rakstu:
  320051 Kā konfigurēt noklusējuma dokumentu interneta informācijas pakalpojumos
 • 403.1 — izpildes tiesības liegtas. Šis kļūdas ziņojums visbiežāk tiek rādīts divu tālāk norādīto iemeslu dēļ.
  • Jums nav pietiekamas izpildes atļaujas. Piemēram, jūs varat saņemt šo kļūdas ziņojumu, ja mēģināt piekļūt ASP lapai direktorijā, kura atļaujas ir iestatītas kā Neviens, vai mēģināt izpildīt CGI skriptu direktorijā ar atļauju Tikai skripti. Lai modificētu izpildes atļaujas, ar peles labo pogu noklikšķiniet uz direktorija Microsoft pārvaldības konsolē (MMC), noklikšķiniet uz vienuma Rekvizīti, noklikšķiniet uz cilnes Direktorijs un pārliecinieties, vai iestatījums Izpildes atļaujas ir piemērots saturam, kuram mēģināt piekļūt.
  • Skripta kartēšana faila tipam, kuru mēģināt izpildīt, nav iestatīta, lai atpazītu jūsu lietoto verbu (piemēram, GET vai POST). Lai par to pārliecinātos, ar peles labo pogu noklikšķiniet uz direktorija Microsoft pārvaldības konsolē, noklikšķiniet uz vienuma Rekvizīti, noklikšķiniet uz cilnes Direktorijs, noklikšķiniet uz vienuma Konfigurācija un pārbaudiet, vai skripta kartēšana atbilstošajam faila tipam ir iestatīta tā, lai atļautu jūsu lietoto verbu.
 • 403.2 — lasīšanas tiesības liegtas. Pārliecinieties, vai programma IIS ir iestatīta tā, lai atļautu lasīt direktorija saturu. Ja izmantojat noklusējuma dokumentu, pārliecinieties arī par to, vai dokuments pastāv. Lai iegūtu papildinformāciju par to, kā novērst šo problēmu, noklikšķiniet uz šī raksta numura un lasiet Microsoft zināšanu bāzes rakstu:
  247677 Kļūdas ziņojums: 403.2 aizliegts: lasīšanas tiesības liegtas.
 • 403.3 — rakstīšanas tiesības liegtas. Pārliecinieties, vai IIS atļaujas un NTFS atļaujas ir iestatītas tā, lai piešķirtu tiesības rakstīt direktorijā.Lai iegūtu papildinformāciju par to, kā novērst šo problēmu, noklikšķiniet uz šī raksta numura un lasiet Microsoft zināšanu bāzes rakstu:
  248072 Kļūdas ziņojums: 403,3 aizliegts: rakstīšanas tiesības liegtas.
 • 403.4 — nepieciešams SSL. Atspējojiet opciju Pieprasīt drošu kanālu vai izmantojiet HTTPS, nevis HTTP, lai piekļūtu lapai.
 • 403.5 — nepieciešams SSL 128. Lai skatītu lapu, atspējojiet opciju Pieprasīt 128 bitu šifrēšanu vai izmantojiet pārlūkprogrammu, kas atbalsta 128 bitu šifrēšanu.
 • 403.6 — IP adrese noraidīta. Serveris ir konfigurēts tā, lai liegtu piekļuvi jūsu pašreizējai IP adresei. Lai iegūtu papildinformāciju par to, kā novērst šo problēmu, noklikšķiniet uz šī raksta numura un lasiet Microsoft zināšanu bāzes rakstu:
  248043 Kļūdas ziņojums: 403.6 — aizliegts: IP adrese noraidīta.
 • 403.7 — nepieciešams klienta sertifikāts. Serveris ir konfigurēts tā, lai pieprasītu klienta autentifikācijas sertifikātu, bet jūs neesat instalējis derīgu klienta sertifikātu.
  186812 PRB: Kļūdas ziņojums: 403,7 aizliegts: nepieciešams klienta sertifikāts.
 • 403.8 — piekļuve vietnei liegta. Domēnam, kuru izmantojat, lai piekļūtu serverim, ir iestatīts domēna nosaukuma ierobežojums.Lai iegūtu papildinformāciju par to, kā novērst šo problēmu, noklikšķiniet uz šī raksta numura un lasiet Microsoft zināšanu bāzes rakstu:
  248032 Kļūdas ziņojums: Aizliegts: piekļuve vietnei liegta 403.8.
 • 403.9 — pārāk daudz lietotāju. Lietotāju skaits, kuri ir izveidojuši savienojumu ar serveri, pārsniedz iestatīto savienojumu skaita ierobežojumu. Lai iegūtu papildinformāciju par to, kā mainīt šo ierobežojumu, noklikšķiniet uz šī raksta numura un lasiet Microsoft zināšanu bāzes rakstu:
  248074 Kļūdas ziņojums: Piekļuve liegta: savienojumu ir izveidojuši pārāk daudz lietotāju 403.9.
  PIEZĪME. Sistēmās Microsoft Windows 2000 Professional un Windows XP Professional automātiski tiek noteiks 10 savienojumu ierobežojums programmā IIS. Šo ierobežojumu nevar mainīt.
 • 403.12 — kartētājs noraidīja piekļuvi. Lapa, kurai vēlaties piekļūt, pieprasa klienta sertifikātu. Taču uz klienta sertifikātu kartētajam lietotāja ID ir liegta piekļuve failam. Lai iegūtu papildinformāciju, noklikšķiniet uz šī raksta numura un lasiet Microsoft zināšanu bāzes rakstu:
  248075 Kļūda: HTTP 403.12 — piekļuve liegta: kartētājs aizliedza piekļuvi.
 • 404 — nav atrasts. Šī kļūda var rasties, ja fails, kuram mēģināt piekļūt, ir pārvietots vai dzēsts. Kļūda var rasties arī tad, ja mēģināt piekļūt failam, kuram pēc rīka URLScan instalēšanas ir ierobežots faila nosaukuma paplašinājums. Pēc rīka URLScan instalēšanas w3svc žurnālfailos būs redzams ieraksts “Noraidīja URLScan”. Šajā gadījumā pieprasījumam atbilstošā žurnālfaila ieraksta teksts būs “Noraidīja URLScan”. Lai iegūtu papildinformāciju, noklikšķiniet uz šī raksta numura un lasiet Microsoft zināšanu bāzes rakstu:

  248033 Kā sistēmas administratori serverī, kurā darbojas programmatūra IIS, var novērst problēmu, kuras gadījumā tiek rādīts ziņojums “HTTP 404 — fails nav atrasts”
  • 404.1 — tīmekļa vietnei nevar piekļūt pieprasītajā portā. Šī kļūda norāda, ka vietnei, kurai vēlaties piekļūt, ir IP adrese, kas nepieņem tā porta pieprasījumus, uz kuru tika sūtīts šis pieprasījumus.Lai iegūtu papildinformāciju, noklikšķiniet uz šī raksta numura un lasiet Microsoft zināšanu bāzes rakstu:
   248034 IIS kļūda: 404.1 — tīmekļa vietne nav atrasta.
  • 404.2 — noslēgšanas politika neļauj veikt šī pieprasījuma izpildi. Šī kļūda programmā IIS 6.0 norāda, ka tīmekļa pakalpojumu paplašinājumu sarakstā pieprasījums ir aizliegts.Lai iegūtu papildinformāciju, noklikšķiniet uz šo rakstu numuriem un lasiet Microsoft zināšanu bāzes rakstus:
   328419 Kā pievienot un noņemt tīmekļa pakalpojumu paplašinājuma failus programmā IIS 6
   328505 Kā izveidot tīmekļa servera paplašinājumu un paplašinājuma failu sarakstu programmā IIS 6.0
   328360 Kā iespējot un atspējot ISAPI paplašinājumus un CGI lietojumprogrammas programmā IIS 6.0
  • 404.3 — MIME kartes politika neļauj veikt šī pieprasījuma izpildi. Šī problēma rodas, ja pastāv tālāk norādītie nosacījumi.
   1. Pieprasītajam faila nosaukuma paplašinājumam nav konfigurēta apdarinātāja kartēšana.
   2. Nav konfigurēts tīmekļa vietnei vai lietojumprogrammai atbilstošais MIME tips.
 • 405 — metode nav atļauta. Šī kļūda var rasties, kad klients sūta HTTP pieprasījumu serverim, kurā darbojas programma IIS, un pieprasījums satur HTTP verbu, kuru serveris neatpazīst. Lai novērstu šo problēmu, pārliecinieties, vai klienta pieprasījumā ir lietots HTTP verbs, kas atbilst HTTP RFC dokumentiem. Informāciju par HTTP RFC dokumentiem skatiet sadaļā “Atsauces”.
 • 500 — servera iekšējā kļūda. Šis kļūdas ziņojums tiek rādīts dažādu servera kļūdu gadījumā. Plašāku informāciju par kļūdas rašanās iemesliem var atrast notikumu skatītāja žurnālos. Turklāt jūs varat atspējot vienkāršotus HTTP kļūdu ziņojumus, lai saņemtu detalizētu kļūdas aprakstu. Lai iegūtu papildinformāciju par vienkāršotu HTTP kļūdu ziņojumu atspējošanu, noklikšķiniet uz norādītā raksta numura un lasiet Microsoft zināšanu bāzes rakstu:
  294807 KĀ: atspējot pārlūkprogrammas Internet Explorer 5 līdzekli “Rādīt vienkāršotus HTTP kļūdu ziņojumus” servera pusē
 • 500.12 — lietojumprogramma tiek restartēta. Tas norāda, ka jūs mēģinājāt ielādēt ASP lapu, kamēr programma IIS restartēja lietojumprogrammu. Pēc lapas atsvaidzināšanas šim ziņojumam būtu jāpazūd. Ja pēc lapas atsvaidzināšanas ziņojums joprojām tiek rādīts, iespējams, pretvīrusu programmatūra veic faila Global.asa skenēšanu. Lai iegūtu papildinformāciju, noklikšķiniet uz šī raksta numura un lasiet Microsoft zināšanu bāzes rakstu:
  248013 Kļūdas ziņojums: HTTP kļūda 500-12, lietojumprogramma tiek restartēta
 • 500-100.ASP — ASP kļūda. Šis kļūdas ziņojums tiek saņemts, mēģinot ielādēt ASP lapu, kuras kodā ir kļūdas. Lai iegūtu sīkāku informāciju par kļūdu, atspējojiet vienkāršotos HTTP kļūdu ziņojumus. Pēc noklusējuma šī kļūda ir iespējota tikai noklusējuma tīmekļa vietnē.Lai iegūtu papildinformāciju par šī kļūdas ziņojuma rādīšanu vietnēs, kuras nav noklusējuma tīmekļa vietnes, noklikšķiniet uz norādītā raksta numura un lasiet Microsoft zināšanu bāzes rakstu:
  261200 Tiek rādīts HTTP kļūdas ziņojums ar kodu 500, nevis ASP kļūdas ziņojums no 500-100.asp
 • 502 — nederīga vārteja. Šis kļūdas ziņojums tiek saņemts, mēģinot palaist CGI skriptu, kas neatgriež derīgu HTTP galveņu kopu. Lai novērstu problēmu, atkļūdojiet CGI lietojumprogrammu, lai noteiktu, kādēļ tā programmai IIS nodeva nederīgu HTTP informāciju.
 • 503 — pakalpojums nav pieejams. Kodola režīma komponents Http.sys, kas ieviests programmā IIS 6, uzrāda statusa kodu HTTP 503. Lai iegūtu papildinformāciju par HTTP kļūdas 503 identificēšanu un novēršanu, noklikšķiniet uz norādītā raksta numura un lasiet Microsoft zināšanu bāzes rakstu:
  820729 Kļūda, piesakoties programmā HTTP API
 • 500.19. Šī kļūda rodas, ja XML metadatu bāze satur nederīgu konfigurācijas informāciju par satura tipu, kuram mēģināt piekļūt. Lai novērstu šo problēmu, noņemiet vai labojiet nederīgo konfigurāciju. Šī problēma parasti norāda uz problēmu ScriptMap metadatu bāzes atslēgā.

FTP

1xx — pozitīva pagaidu atbilde

Šie statusa kodi norāda, ka darbība ir sākta veiksmīgi, taču pirms nākamās komandas izpildes klientam ir jāsaņem vēl cita atbilde.
 • 110 restarta marķiera atbilde.
 • 120 pakalpojums būs pieejams pēc nnn minūtēm.
 • 125 datu savienojums jau ir atvērts; sākas pārsūtīšana.
 • 150 faila statuss pareizs; gatavojas atvērt datu savienojumu.
2xx — pozitīva atbilde par pabeigšanu

Darbība ir veiksmīgi pabeigta. Klients var izpildīt jaunu komandu.
 • 200 komanda pareiza.
 • 202 komanda nav ieviesta, šajā vietnē tā ir lieka.
 • 211 sistēmas statuss vai atbilde par sistēmas palīdzību.
 • 212 direktorija statuss.
 • 213 faila statuss.
 • 214 palīdzības ziņojums.
 • 215 sistēmas tips NOSAUKUMS, kur NOSAUKUMS ir oficiālais sistēmas nosaukums, kas atrodams piešķirto numuru dokumenta sarakstā.
 • 220 pakalpojums sagatavots jaunam lietotājam.
 • 221 pakalpojums aizver vadības savienojumu. Atteikts, ja nepieciešams.
 • 225 datu savienojums atvērts; pārsūtīšana nenotiek.
 • 226 datu savienojuma aizvēršana. Pieprasītā darbība ar failu veiksmīgi izpildīta (piemēram, faila pārsūtīšana vai ar failu veiktas darbības priekšlaicīga pārtraukšana).
 • 227 pasīvā režīma aktivizēšana (h1,h2,h3,h4,p1,p2).
 • 230 lietotājs ir pieteicies, turpināt.
 • 250 pieprasītā darbība ar failu ir pareiza un ir pabeigta.
 • 257 “CEĻANOSAUKUMS” izveidots.
3xx — pozitīva atbilde starpposmā

Komanda veiksmīgi izpildīta, bet serverim nepieciešama papildinformācija no klienta, lai pabeigtu pieprasījuma apstrādi.
 • 331 lietotājvārds derīgs, nepieciešama parole.
 • 332 lai pieteiktos, nepieciešams konts.
 • 350 lai veiktu pieprasīto darbību ar failu, nepieciešama papildinformācija.
4xx — negatīva pagaidu atbilde par pabeigšanu

Komanda netika veiksmīgi izpildīta, taču kļūda ir īslaicīga. Ja klients mēģinās atkārtoti veikt komandu, tās izpilde var izdoties.
 • 421 pakalpojums nav pieejams, notiek vadības savienojuma aizvēršana. Tā var būt atbilde uz jebkuru komandu, ja pakalpojums zina, ka tam ir jāizslēdzas.
 • 425 nevar atvērt datu savienojumu.
 • 426 savienojums aizvērts; pārsūtīšana priekšlaikus pārtraukta.
 • 450 pieprasītā darbība ar failu nav veikta. Fails nav pieejams (piemēram, fails ir aizņemts).
 • 451 pieprasītā darbība priekšlaikus pārtraukta: lokālā apstrādes kļūda.
 • 452 pieprasītā darbība nav veikta. Nepietiek vietas sistēmas krātuvē.
5xx — negatīva galīgā atbilde par pabeigšanu

Komanda netika veiksmīgi izpildīta, un kļūda ir neatgriezeniska. Ja klients mēģina atkārtoti veikt komandu, tiek saņemta tā pati kļūda.
 • 500 sintakses kļūda, komanda nav atpazīta. Tas var attiekties arī uz tādām kļūdām kā pārāk gara komandrinda.
 • 501 sintakses kļūda parametros vai argumentos.
 • 502 komanda nav ieviesta.
 • 503 nederīga komandu secība.
 • 504 šī parametra komanda nav ieviesta.
 • 530 nav pieteicies.
 • 532 nepieciešams konts failu glabāšanai.
 • 550 pieprasītā darbība nav veikta. Fails nav pieejams (piemēram, fails nav atrasts, nav piekļuves).
 • 551 pieprasītā darbība priekšlaikus pārtraukta: nezināms lapas tips.
 • 552 pieprasītā darbība ar failu priekšlaikus pārtraukta. Pārsniegts krātuves piešķiršanā noteiktais apjoms (pašreizējam direktorijam vai datu kopai).
 • 553 pieprasītā darbība nav veikta. Neatļauts faila nosaukums.

Biežāk rādītie FTP statusa kodi un to cēloņi

 • 150 — FTP izmanto divus portus: 21. portu komandu sūtīšanai un 20. portu datu sūtīšanai. Dati: Statusa kods 150 norāda, ka serveris gatavojas atvērt jaunu savienojumu 20. portā, lai sūtītu datus.
 • 226 — komanda atver datu savienojumu 20. portā, lai veiktu darbību, piemēram, pārsūtītu failu. Darbība ir veiksmīgi pabeigta, datu savienojums ir aizvērts.
 • 230 — šis statusa kods tiek parādīts pēc tam, kad klients nosūta pareizo paroli. Tas norāda, ka lietotājs ir veiksmīgi pieteicies.
 • 331 — šis statusa kods ir redzams pēc tam, kad klients ir nosūtījis lietotājvārdu. Neatkarīgi no tā, vai norādītais lietotājvārds atbilst vai neatbilst derīgam kontam sistēmā, tiek rādīts tas pats statusa kods.
 • 426 — komanda atver datu savienojumu, lai veiktu darbību, taču darbība ir atcelta, un datu savienojums tiek aizvērts.
 • 530 — šis statusa kods norāda, ka lietotājs nevar pieteikties, jo lietotājvārda un paroles kombinācija nav derīga. Ja piesakāties, izmantojot lietotāja kontu, iespējams, esat ievadījis nepareizu lietotājvārdu vai paroli vai esat izvēlējies atļaut tikai anonīmu piekļuvi. Ja piesakāties, izmantojot anonīmu kontu, iespējams, programma IIS ir konfigurēta tā, lai liegtu anonīmu piekļuvi.
 • 550 — komanda nav izpildīta, jo norādītais fails nav pieejams. Šis statusa kods tiek rādīts, piemēram, mēģinot lietot komandu GET, lai iegūtu failu, kas nepastāv, vai mēģinot lietot komandu PUT, lai ievietotu failu direktorijā, kurā nav atļauts rakstīt.
Piezīme. Visiem tīmekļa vietņu administratoriem ir ļoti ieteicams veikt jaunināšanu uz interneta informācijas pakalpojumu (IIS) versiju 7.0, kas darbojas sistēmā Windows Server 2008. IIS 7.0 būtiski palielina tīmekļa infrastruktūras drošību. Lai iegūtu papildinformāciju par tēmām, kas saistītas ar IIS drošību, apmeklējiet šo Microsoft vietni:Lai iegūtu papildinformāciju par IIS 7.0, apmeklējiet šo Microsoft vietni:
Uzziņas
Lai iegūtu papildinformāciju par HTTP statusa kodu definīcijām, apmeklējiet šo globālā tīmekļa konsorcija (W3C) vietni:

Lai iegūtu papildinformāciju par FTP statusa kodu definīcijām, skatiet sadaļu 4.2 (“FTP Replies” — FTP atbildes) šajā W3C tīmekļa vietnē:

Lai iegūtu papildinformāciju par pielāgotu HTTP kļūdu ziņojumu izveidi programmā IIS6, noklikšķiniet uz šī raksta numura un lasiet Microsoft zināšanu bāzes rakstu:
814869 Pielāgoti kļūdu ziņojumi programmā IIS 6.0
Lai iegūtu papildinformāciju par pielāgotu HTTP kļūdu ziņojumu izveidi programmā IIS5, noklikšķiniet uz norādītā raksta numura un lasiet Microsoft zināšanu bāzes rakstu:

302570 Kā veikt konfigurēšanu programmā IIS, lai tīmekļa vietnē tiktu rādīti pielāgoti kļūdu ziņojumi
Lai iegūtu papildinformāciju par vienkāršotu HTTP kļūdu ziņojumu izslēgšanu pārlūkprogrammā Internet Explorer, noklikšķiniet uz norādītā raksta numura un lasiet Microsoft zināšanu bāzes rakstu:

294807 Kā servera pusē izslēgt pārlūkprogrammas Internet Explorer 5.x un Internet Explorer 6.x līdzekli “Rādīt vienkāršotus HTTP kļūdu ziņojumus”
Lai iegūtu papildinformāciju par HTTP statusa kodiem programmatūrā IIS 7.0, noklikšķiniet uz norādītā raksta numura un lasiet Microsoft zināšanu bāzes rakstu.
943891 HTTP statusa kodi programmā IIS 7.0
Ja šeit norādītie raksti nesatur informāciju, kas palīdz atrisināt problēmu, vai novērojat simptomus, kas atšķiras no šajā rakstā aprakstītajiem, meklējiet papildinformāciju Microsoft zināšanu bāzē. Lai meklētu informāciju Microsoft zināšanu bāzē, apmeklējiet šo Microsoft vietni: Pēc tam laukā Meklēt atbalsta vietnē (KB) ierakstiet parādītā kļūdas ziņojuma tekstu vai problēmas aprakstu.
iis 5 iis5 iis 6 iis 6.0 iis6
Piezīme Šis ir “ātrās publicēšanas” raksts, ko izveidoja Microsoft tehniskā atbalsta pārstāvji. Šajā rakstā ietvertā informācija ir sniegta “tāda, kāda tā ir”, un ir paredzēta tehniskā atbalsta sniegšanai, risinot ārkārtas problēmas. Ņemot vērā īsu raksta sagatavošanas un publicēšanas laiku, rakstā mēdz būt pareizrakstības kļūdas, un vēlāk raksts var tikt pārskatīts bez iepriekšējā brīdinājuma. Plašāku informāciju skatiet lietošanas nosacījumos.
Rekvizīti

Raksta ID: 318380. Pēdējo reizi pārskatīts: 02/05/2016 14:03:00. Pārskatījums: 7.0

Microsoft Internet Information Services 6.0

 • kbresolve kbproductlink kbinfo KB318380
Atsauksmes