Šobrīd esat bezsaistē, tiek gaidīts atkārtots savienojums ar internetu

KĻŪDA: Kļūda “Old format or invalid type library” (Vecs formāts vai nederīga tipu bibliotēka) programmas Excel automatizēšanas laikā

Atbalsta nodrošināšana programmatūrai Office 2003 tika pārtraukta

Korporācija Microsoft pārtrauca programmatūras Office 2003 atbalsta nodrošināšanu 2014. gada 8.aprīlī. Šīs izmaiņas skāra programmatūras atjauninājumus un drošības opcijas. Uzziniet, kā tas ietekmēs jūs un kā nodrošināt aizsardzību arī turpmāk.

SIMPTOMI
Ja programmu Microsoft Excel automatizē, izmantojot Microsoft Visual Basic .NET, Microsoft Visual C# .NET vai Microsoft Visual C++, izsaucot atsevišķas metodes, var tikt parādīts kļūdas ziņojums:
Error: 0x80028018 (-2147647512) (Kļūda: 0x80028018 (-2147647512))
Description: Old Format or Invalid Type Library (Apraksts: vecs formāts vai nederīga tipu bibliotēka)
IEMESLS
Šādu kļūdas ziņojumu var saņemt, izsaucot programmas Excel metodi, kad ir spēkā šādi nosacījumi:
 • Metodei nepieciešams LCID (atrašanās vietas identifikators).
 • Jūs lietojat programmas Excel versiju angļu valodā. Datora reģionālajos iestatījumos savukārt norādīta cita valoda.
Ja klienta datorā tiek izmantota programmas Excel versija angļu valodā un pašreizējā lietotāja atrašanās vieta ir konfigurēta kādai citai valodai, programma Excel mēģinās atrast konfigurētās valodas pakotni. Ja valodas pakotne netiek atrasta, tiek parādīts kļūdas ziņojums.
PROFILAKSE
Lai novērstu šo problēmu, izmantojiet kādu no tālāk aprakstītājām metodēm.
 • Instalējiet daudzvalodu lietotāja interfeisa pakotni savai Office versijai.
 • Izpildiet programmas Excel metodi vai rekvizītu, izmantojot InvokeMember, lai izsaukumam varētu norādīt CultureInfo. Piemēram, šis kods parāda, kā var izsaukt objekta Workbooks (Darbgrāmatas) metodi Add (Pievienot), CultureInfo norādot “en-US”:
  Dim oApp As New Excel.Application()oApp.Visible = TrueoApp.Visible = TrueDim oBooks As Object = oApp.WorkbooksDim ci As System.Globalization.CultureInfo = New System.Globalization.CultureInfo("en-US")oBooks.GetType().InvokeMember("Add", Reflection.BindingFlags.InvokeMethod, Nothing, oBooks, Nothing, ci)
 • CultureInfo var arī iestatīt pirms programmas Excel metodes izsaukšanas. Piemēram:
  Dim oApp As New Excel.Application()oApp.Visible = TrueoApp.Visible = TrueDim oldCI As System.Globalization.CultureInfo = _  System.Threading.Thread.CurrentThread.CurrentCultureSystem.Threading.Thread.CurrentThread.CurrentCulture = _  New System.Globalization.CultureInfo("en-US")oApp.Workbooks.Add()System.Threading.Thread.CurrentThread.CurrentCulture = oldCI

Izmantojot vienu no šiem problēmas risinājumiem datorā, kura reģionālie iestatījumi nesakrīt ar pašreizējo Office valodas versiju, ieteicams pārzināt programmas Excel darbību un to, kā programma interpretē datus, kas ir formatēti atbilstoši noteiktai atrašanās vietai. Lai iegūtu plašāku informāciju par globālu programmas Excel risinājumu izveidi, izmantojot Visual Studio .NET, skatiet šos MSDN rakstus:

Office risinājumu veidošana lietošanai vairākās valstīs/reģionos (EN) Globalizācijas un lokalizācijas problēmas risinājumiem, kas izveidoti ar Microsoft Visual Studio Tools for Microsoft Office (EN)
STATUSS
Korporācija Microsoft ir apstiprinājusi, ka šī kļūda var rasties Microsoft produktos, kas minēti sadaļā “Attiecas uz”.
PAPILDINDORMĀCIJA

Šādas situācijas apzināta radīšana

 1. Pārliecinieties, ka datora atrašanās vietas valoda nav norādīta angļu valoda.

  Windows 2000
  1. Windows vadības panelī veiciet dubultklikšķi uz Regional Options (Reģionālās opcijas).
  2. Cilnē General (Vispārīgi) izvēlieties atrašanās vietu un pēc tam noklikšķiniet uz OK (Labi).
  Sistēmām Windows XP un Windows Server 2003
  1. Vadības panelī atveriet reģionālās un valodas opcijas.
  2. Cilnē Regional Options (Reģionālās opcijas) izvēlieties atrašanās vietu un tad noklikšķiniet uz OK (Labi).
 2. Startējiet Microsoft Visual Studio .NET.
 3. Izvēlnē File (Fails) norādiet uz New (Jauns) un pēc tam noklikšķiniet uz Project (Projekts). Dialoglodziņa New Project (Jauns projekts) sadaļā Project Types (Projektu tipi) noklikšķiniet uz Visual Basic Projects (Visual Basic projekti). Sadaļā Templates (Veidnes) noklikšķiniet uz Windows Application (Windows lietojumprogramma) un pēc tam uz OK (Labi). Pēc noklusējuma tiek izveidota veidlapa Form1.
 4. Izvēlnē View (Skats) noklikšķiniet uz Toolbox (Rīklodziņš) un pēc tam Form1 pievienojiet pogu.
 5. Lai parādītu veidlapas koda logu, veiciet dubultklikšķi uz Button1.
 6. Koda logā nomainiet šo kodu:
  Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, _             ByVal e As System.EventArgs) _             Handles Button1.ClickEnd Sub					
  uz:
  Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click  Dim oApp As Object  Dim oApp As Object  oApp = CreateObject("Excel.Application")  oApp.Visible = True  oDoc = oApp.Workbooks.Add  oDoc.Close()  oApp.Quit()  oDoc = Nothing  oDoc = NothingEnd Sub					
 7. Pievienojiet šo rindu koda moduļa Form1 sākumā:
  Option Strict Off
 8. Nospiediet taustiņu F5, lai izveidotu un palaistu programmu.
 9. Lai ģenerētu kļūdu, noklikšķiniet uz Button1. Kļūda ir šajā rindiņā:
  oDoc = oApp.Workbooks.Add					
UZZIŅAS
Lai iegūtu papildinformāciju par Office automatizēšanu, apmeklējiet šo Microsoft Office izstrādes vietni: Izlasiet arī šos Microsoft zināšanu bāzes rakstus:
301982 Kā automatizēt programmu Microsoft Excel, izmantojot Visual Basic .NET (Šī saite var norādīt uz saturu, kurš daļēji vai pilnībā ir angļu valodā)
302084 Kā automatizēt programmu Microsoft Excel, izmantojot Microsoft Visual C# .NET (Šī saite var norādīt uz saturu, kurš daļēji vai pilnībā ir angļu valodā)
XL2003 XL2007
Rekvizīti

Raksta ID: 320369. Pēdējo reizi pārskatīts: 11/23/2007 13:00:21. Pārskatījums: 8.3

Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Visual Basic .NET 2002 Standard Edition, Microsoft Visual C# .NET 2002 Standard Edition, Microsoft Visual C# .NET 2003 Standard Edition, Microsoft Visual C# 2005, Microsoft Visual Basic .NET 2003 Standard Edition, Microsoft Visual C++ 6.1, Microsoft Visual J# .NET 2003 Standard Edition, Microsoft Visual Studio Tools for the Microsoft Office System version 2003

 • kbvs2002sp1sweep kbautomation kbbug kbpending KB320369
Atsauksmes