Šobrīd esat bezsaistē, tiek gaidīts atkārtots savienojums ar internetu

Papildu tīkla adaptera problēmu novēršana Windows darbstacijām

Atbalsta nodrošināšana operētājsistēmai Windows XP tika pārtraukta

Korporācija Microsoft pārtrauca operētājsistēmas Windows XP atbalsta nodrošināšanu 2014. gada 8.aprīlī. Šīs izmaiņas skāra programmatūras atjauninājumus un drošības opcijas. Uzziniet, kā tas ietekmēs jūs un kā nodrošināt aizsardzību arī turpmāk.

Windows Server 2003 atbalsts beidzās 2015. gada 14. jūlijā

Korporācija Microsoft 2015. gada 14. jūlijā beidz Windows Server 2003 atbalsta nodrošināšanu. Šīs izmaiņas skāra programmatūras atjauninājumus un drošības opcijas. Uzziniet, kā tas ietekmēs jūs un kā nodrošināt aizsardzību arī turpmāk.

Kopsavilkums
Šajā rakstā ir aprakstītas tīkla adapteru papildu problēmu novēršanas iespējas. Informāciju par tīkla problēmu novēršanu sistēmā Windows Vista skatiet šajā Microsoft vietnē:
Papildindormācija
Tīkla savienojuma izveides problēmām ir dažādi cēloņi, tomēr parasti tās izraisa nederīgi tīkla adapteri, nepareizi komutatora iestatījumi, aparatūras bojājumi vai draiveru darbības problēmas. Dažas savienojuma izveides traucējumu pazīmes ir neregulāras, un tās nevar nepārprotami saistīt ar jebkuru no šiem cēloņiem.


Tālāk ir norādīti savienojuma izveides problēmu biežākie cēloņi.
 • Savstarpēji neatbilst tīkla adapteru un komutatoru portu dupleksie līmeņi vai datu pārraides ātruma iestatījumi.
 • Tīkla adapteri vai komutatori, kuru datu pārraides ātrums ir 10/100 megabiti sekundē (MB/s), nepārslēdzas pareizi. Daži automātiskās jutības regulēšanas iestatījumi, iespējams, nenosaka pareizi atsevišķu tīkla adapteru darbības ātrumu.
 • Tīkla adapteris nav saderīgs ar mātesplati vai citu aparatūru, kā arī ar programmatūras komponentiem un draiveriem.
Tipiskajos kļūdu ziņojumos ir ietverta šāda informācija:
Error 55: "The specified network resource is no longer available" (ERROR_DEV_NOT_EXIST). (Norādītais tīkla resurss vairs nav pieejams.)
Error 64: "The specified network name is no longer available" (ERROR_NETNAME_DELETED). (Norādītais tīkla nosaukums vairs nav pieejams.)
Error 121: "The semaphore timeout period has expired" (ERROR_SEM_TIMEOUT). (Semafora taimauta periods ir beidzies.)
Error 1231: "The remote network is not reachable by the transport" (ERROR_NETWORK_UNREACHABLE). (Attālo tīklu nevar sasniegt, izmantojot transportu.)
Sistēmas notikumu žurnālos var tikt parādīta kāda no šīm ievadnēm:
Type (Tips): Warning (Brīdinājums)
Source (Avots): MrxSmb
Event ID (Notikuma ID): 50
Description (Apraksts):
{Lost Delayed-Write-Data} The system was attempting to transfer file data from buffers to \Device\LanmanRedirector. Rakstīšanas darbība neizdevās. Iespējams, tikai daļa datu tika ierakstīti failā.
Type (Tips): Warning (Brīdinājums)
Source (Avots): MrxSmb
Event ID (Notikuma ID): 3013
Description (Apraksts):
Novirzītāja pieprasījumam ServerName ir iestājies taimauts.
Type (Tips): Warning (Brīdinājums)
Source (Avots): MrxSmb
Event ID (Notikuma ID): 3036
Description (Apraksts):
The redirector detected a security signature mismatch. The connection has been disconnected. (Novirzītājs noteica drošības paraksta neatbilstību. Savienojums pārtraukts.)
Notikumu žurnālos ievadne TCPIP 4201 var tikt parādīta dažādi:
Type (Tips): Information (Informācija)
Source (Avots): TCPIP
Event ID (Notikuma ID): 4201
Description (Apraksts):
The system detected that network adapter Compaq NC6134 Gigabit NIC was connected to the network, and has initiated normal operation over the network adapter. (Sistēma noteica, ka tīkla adapteris Compaq NC6134 Gigabit NIC ir savienots ar tīklu, un sāka parasto darba režīmu, izmantojot tīkla adapteri.)
Atsevišķs TCPIP 4201 notikums parasti tiek reģistrēts pēc datora restartēšanas vai tīkla adaptera atspējošanas vai iespējošanas.

Problēmu novēršana

Lai novērstu tīkla adaptera problēmas, veiciet tālāk norādītās darbības.
 1. Lai pārbaudītu pamatsavienojumu, izmantojiet komandrindas rīkus Ping vai PathPing. Izmantojiet rīku Ping, lai nošķirtu tīkla aparatūras problēmas un nesaderīgu konfigurāciju. Izmantojiet rīku PathPing, lai noteiktu pakešu zudumus vairākos lēkumu posmos.

  Lai sekotu rīka Ping statistikai, lietojiet komandu ping -t. Lai apskatītu statistiku un turpinātu, nospiediet CTRL+BREAK. Lai pārtrauktu procesu, nospiediet CTRL+C. Ja pakešu zudumu konstatējat statistikas izvadē, tīklošanas problēmas ir radušās līdz atvērto sistēmu sadarbības (OSI) 3. slānim (IP līmeņa savienojums).

  Ja attālā sistēma, kurai veicat ehotestēšanu, ir pievienota, izmantojot augstas aizkaves saiti, piemēram, saiti caur satelītu, atbildes saņemšanai, iespējams, būs nepieciešams ilgāks laiks. Lai noteiktu ilgāku taimautu, lietojiet slēdzi -w (wait) (Gaidīšana).

 2. Pārbaudiet notikumu žurnālos ierakstus, kas ir saistīti ar tīkla kartēm vai savienojumu.

  Lai iegūtu papildinformāciju, noklikšķiniet uz šī raksta numura un lasiet Microsoft zināšanu bāzes rakstu:
  308427 Kā, izmantojot sistēmas Windows XP rīku Notikumu skatītājs, skatīt un pārvaldīt notikumu žurnālus
 3. Pārbaudiet, vai tīkla adapteris ir norādīts Microsoft Saderīgās aparatūras sarakstā (HCL).
 4. Pārbaudiet citus datorus, kuri lieto to pašu noklusējuma vārteju un kuri ir pievienoti tam pašam centrmezglam vai komutatoram. Ja šajos datoros nav novērojamas tīkla savienojamības problēmas, iespējams, problēmu izraisa bojāts tīkla adapteris kādā datorā.

  Ja tas tā ir, atjauniniet tīkla adapteri uz visjaunāko versiju.
 5. Sazinieties ar katras mātesplates ražotāju un atjauniniet plašu BIOS. Atsevišķi tīkla adapteri nav saderīgi ar dažām mātesplatēm vai BIOS versijām. Iegūstiet ražotāja Web vietā visjaunāko versiju vai sazinieties ar programmatūras ražotāju.
 6. Pārbaudiet tīkla adaptera un augšuplīnijas aparatūras (centrmezgla vai komutatora) vispārējos iestatījumus. Pārliecinieties, vai visos tīkla papildresursos (tīkla adapterī, centrmezglā un komutatorā) ir iestatīts vienāds datu pārraides ātrums un dupleksais līmenis. Ja datu nesēja tips ir iestatīts automātiskās jutības regulēšanas, pielāgošanas vai noteikšanas režīmā, kā arī automātiskās izvēles režīmā, pārbaudiet, vai visu komponentu automātiskā darbība norisinās pareizi.

  Dažos komutatoros dupleksa iestatījums automātiskajā režīmā var izraisīt to izmantošanu pusdupleksa režīmā. Iespējams, būs jāliek tām darboties pilndupleksa režīmā.

  Atiestatiet komutatoru, restartējiet klienta datoru un pārbaudiet savienojamību.

  Izveidojiet klienta datora un servera savienojumu ar pasīvu centrmezglu. Ja sazināšanās atsākas, problēmu, iespējams, ir izraisījusi nepareiza tīkla komutatora konfigurācija.

  Lai saņemtu plašāku informāciju par ierīču konfigurēšanu, sazinieties ar aparatūras ražotāju.
 7. Iestatiet manuāli tā datora tīkla adapteri, kuram ir savienojamības problēmas, pusdupleksa režīmā un iestatiet tam zemāku datu pārraides ātrumu.

  Lai pārbaudītu, vai savienojumu var izveidot ar zemāku datu pārraides ātrumu, izveidojiet sistēmas savienojumu ar komutatoru, kas ir konfigurēts pusdupleksa režīmā ar datu pārraides ātrumu 10 MB/s vai kas izmanto centrmezglu, kura datu pārraides ātrums ir 10 MB/s.

  Lai paaugstinātu veiktspēju, manuāli paaugstiniet datu pārraides ātruma iestatījumu līdz 100 MB/s un pēc tam restartējiet datoru. Pārbaudiet, vai tīkla savienojums nav pārtraukts, paaugstiniet dupleksa iestatījumu līdz pilndupleksa režīmam un pēc tam restartējiet datoru. Ja tīkla savienojums tiek pārtraukts, pazeminiet dupleksa iestatījumu un samaziniet datu pārraides ātrumu līdz iepriekšējiem iestatījumiem.
 8. Apmainiet tīkla kabeli, kas savieno sistēmu, kurā ir novērojamas darbības problēmas, un centrmezglu vai komutatoru.
 9. Nomainiet tīkla adapteri ar tādu tīkla adapteri, kas ir pārbaudīts un atzīts par drošu. Lai to izdarītu, rīkojieties šādi:
  1. Noņemiet tīkla adaptera diagnostikas programmu.
  2. Noņemiet tīkla rekvizītos tīkla adapteri.
  3. Instalējiet jaunu tīkla adapteri.
 10. Palaidiet programmu Network Monitor vienlaikus abās tīkla savienojuma pusēs. Pēc trašu filtrēšanas abu sistēmu adresēs salīdziniet abas trases, lai pārbaudītu, vai trafiks abās savienojuma pusēs ir vienāds.

  Lai noteiktu atkārtotās TCP pārraides, izmantojiet rīka Network Monitor Experts komponentu TCP Retransmit. Lai to izdarītu, rīkojieties šādi:
  1. Startējiet programmu Network Monitor.
  2. Izvēlnē Tools (Rīki) noklikšķiniet uz Experts (Eksperti) un pēc tam navigācijas rūtī noklikšķiniet uz TCP Retransmit (Atkārtotās TCP pārraides).
  3. Noklikšķiniet uz Add to Runlist (Pievienot palaišanas sarakstam).
  4. Noklikšķiniet uz Run Experts (Palaist ekspertus).
  Ja kādai no trasēm nav kadra, nekavējoties pārbaudiet kabeļu savienojumus, centrmezglus, komutatorus un maršrutētājus, vai tajos nav aparatūras darbības vai konfigurācijas kļūdu.

  Programmā Network Monitor skatiet tveršanas statistikas kopsavilkuma kadru. Šis kadrs ir pēdējais trases kadrs. Ja šajā kadrā kāda no šo statistikas skaitītāju vērtībām nav 0, savienojamības problēmu, iespējams, izraisa aparatūras vai konfigurācijas problēma:
  STATS: MAC CRC Errors = 0 (MAC cikliskās redundances pārbaudes kļūdas)
  STATS: MAC Frames Dropped due to HardWare Errors = 0 (Aparatūras kļūdu dēļ nomestie MAC kadri )
Lai tīkla komutatori un serveru tīkla adapteri darbotos pareizi, to dupleksa iestatījumiem jāatbilst saziņas prasībām. Abās savienojuma pusēs jābūt vienādam iestatījumam: pilndupleksa vai pusdupleksa. Tie nedrīkst būt dažādi.

Lokālam tīklam (LAN) pievienoti datori parasti koplieto parasto pilndupleksa tīkla vidi. Šāda konfigurācija ļauj diviem datoriem pārraidīt datus vienlaikus.

Savienojuma izveides problēmas var rasties, ja ir spēkā kāds no šiem nosacījumiem:
 • Dators ir pārslēgts uz jaunu tīkla Ethernet komutatora portu, kas datu pārraides ātrumu tīklā nosaka automātiski. Tomēr datora tīkla adapteris ir konfigurēts, lai veiktu pilndupleksa saziņu ar nemainīgu datu pārraides ātrumu tīklā (10 MB/s, 100 MB/s vai 1 gigabits sekundē [Gb/s]).
 • Gan tīkla Ethernet komutatora ports, gan datora tīkla adapteris ir konfigurēti, lai veiktu pilndupleksa saziņu ar datu pārraides ātrumu 100 MB/s vai 1 GB/s. Tomēr tīkla Ethernet komutators vai tīkla adapteris, iespējams, nevar sazināties šajā datu pārraides ātrumā vai nevar izmantot pilndupleksa datu pārraidīšanu.
Tīkla Ethernet veiktspēju LAN vidē var uzlabot, izmantojot pilndupleksa aparatūru. Šāda konfigurācija starp tīklā savienotām ierīcēm nodrošina divvirzienu saziņu. Ja netiek izmantota pilndupleksa aparatūra, informācija tiek sūtīta vienā virzienā un pēc tam — pretējā. Pusdupleksa aparatūras konfigurācijas gadījumā datu paketes tīklā bieži saduras, un ikreiz, kad tas tā notiek, šīs paketes jānosūta vēlreiz. Šāds apstāklis izraisa papildu trafiku, kas var samazināt tīkla veiktspēju.

Izmantojot pilndupleksa režīmu, datu pārsūtīšanas un saņemšanas ceļi ir nodalīti. Tādēļ datus var pārsūtīt un saņemt vienlaikus un to sadursmes ir novērstas. Paaugstinātās caurlaidspējas un datu sadursmju neesamības dēļ pilndupleksa sakarus vairāk ietekmē nepietiekama kabeļu savienojumu stabilitāte vai kabeļu jaudas samazināšanās, kas pārsniedz ieteicamos ierobežojumus. Šis apstāklis var izraisīt datu atkārtotu pārsūtīšanu, kam ir būtiska nozīme veiktspējas pazemināšanā.
Uzziņas
243294 TCP virsraksta kontrolsummas programmā Network Monitor tiek norādītas kā nederīgas
315978 Tīkla problēmas sistēmā Windows XP, kas rodas, izmantojot maršrutētāju
NIC network_interface network adapter card fail unable connect loose connectivity sporadic connection drops HW failure speed full-duplex half-duplex autosense Mbit packet drop pinging Cisco routing router gateway hardware error slow performance
Piezīme Šis ir “ātrās publicēšanas” raksts, ko izveidoja Microsoft tehniskā atbalsta pārstāvji. Šajā rakstā ietvertā informācija ir sniegta “tāda, kāda tā ir”, un ir paredzēta tehniskā atbalsta sniegšanai, risinot ārkārtas problēmas. Ņemot vērā īsu raksta sagatavošanas un publicēšanas laiku, rakstā mēdz būt pareizrakstības kļūdas, un vēlāk raksts var tikt pārskatīts bez iepriekšējā brīdinājuma. Plašāku informāciju skatiet lietošanas nosacījumos.
Rekvizīti

Raksta ID: 325487. Pēdējo reizi pārskatīts: 01/31/2014 12:28:00. Pārskatījums: 1.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003 Web Edition

 • kbresolve kbinfo kbnetwork kbtshoot KB325487
Atsauksmes