현재 오프라인 상태입니다. 인터넷에 다시 연결하기를 기다리고 있습니다.

Noklusējuma dežurējošās taimauta vērtības maiņa pārlūkprogrammā Internet Explorer

KOPSAVILKUMS
Šajā rakstā ir paskaidrots, kā mainīt noklusējuma HTTP dežurējošo vērtību pārlūkprogrammā Microsoft Internet Explorer.

Ja pārlūkprogramma Internet Explorer izveido pastāvīgu HTTP savienojumu ar Web serveri (izmantojot savienojumu: dežūrējošie virsraksti), pārlūkprogramma Internet Explorer atkārtoti izmanto to pašu TCP/IP ligzdu, kas tika izmantota sākotnējā pieprasījuma saņemšanai līdz brīdim, kad ligzda vienu minūti ir dīkstāvē. Ja savienojums ir dīkstāvē vienu minūti, pārlūkprogramma Internet Explorer atiestata savienojumu. Jauna TCP/IP ligzda tiek izmantota papildu pieprasījumu saņemšanai. Iespējams, vēlēsities mainīt HTTP dežurējošo taimauta vērtību pārlūkprogrammā Internet Explorer.

Ja klienta pārlūkprogrammai (Internet Explorer) vai Web serverim ir mazāka dežurējošā vērtība, tas ir ierobežojošais koeficients. Ja, piemēram, klientam ir divu minūšu taimauts, bet Web serverim ir vienas minūtes taimauts, maksimālais taimauts ir viena minūte. Gan klientam, gan serverim var būt ierobežojošais koeficients.

Pēc noklusējuma pārlūkprogrammai Internet Explorer taimauta vērtība
KeepAliveTimeout
ir viena minūte un papildu ierobežojošais koeficients (
ServerInfoTimeout
) ir divas minūtes. Abi iestatījumi var ierosināt pārlūkprogrammu Internet Explorer atiestatīt ligzdu.
PAPILDINDORMĀCIJA
Svarīgi! Šajā sadaļā, metodē vai uzdevumā ir ietverti norādījumi par reģistra modificēšanu. Tomēr, ja nepareizi modificēsit reģistru, var rasties nopietnas problēmas. Tāpēc veiciet šīs darbības tieši tā, kā šeit aprakstīts. Papildu drošībai pirms reģistra modificēšanas izveidojiet tā dublējumu. Tādējādi, ja radīsies kāda problēma, reģistru varēs atjaunot. Lai iegūtu papildinformāciju par reģistra dublēšanu un atjaunošanu, noklikšķiniet uz šī raksta numura un skatiet Microsoft zināšanu bāzes rakstu:
322756 Kā dublēt un atjaunot reģistru sistēmā Windows XP


Ja izmantojat tīmekļa programmu, kurai pēc vienas dīkstāves minūtes ir jāveido sakari ar pārlūkprogrammu Internet Explorer, izmantojot to pašu TCP/IP ligzdu, iespējams, pārlūkprogrammā Internet Explorer būs nepieciešams palielināt pastāvīgo HTTP savienojumu noklusējuma taimauta vērtību. Lai pārlūkprogrammā Internet Explorer mainītu pastāvīgo HTTP savienojumu noklusējuma taimauta vērtību, pievienojiet DWORD vērtību ar nosaukumu
KeepAliveTimeout
tālāk norādītajai reģistra atslēgai un pēc tam iestatiet šīs vērtības datus uz laiku (milisekundēs), kas pārlūkprogrammai Internet Explorer jāpavada gaidot pirms dīkstāves savienojuma atiestatīšanas:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\InternetSettings
Lai to paveiktu, izpildiet tālāk minētās darbības.
  1. Noklikšķiniet uz Sākt un Izpildīt, ievadiet regedit un pēc tam noklikšķiniet uz Labi.
  2. Atrodiet šādu reģistra atslēgu un pēc tam noklikšķiniet uz tās:
    HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\InternetSettings
  3. Izvēlnē Rediģēt novietojiet peles kursoru uz Jauna un pēc tam noklikšķiniet uz DWORD vērtība.
  4. Ievadiet nosaukumu KeepAliveTimeout un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.
  5. Izvēlnē Rediģēt noklikšķiniet uz Modificēt.
  6. Ievadiet atbilstošu taimauta vērtību (milisekundēs) un pēc tam noklikšķiniet uz Labi. Lai, piemēram, iestatītu taimauta vērtību uz divām minūtēm, ievadiet 120000.
  7. Restartējiet pārlūkprogrammu Internet Explorer.
Ja iestatāt vērtību
KeepAliveTimeout
mazāku par 60 000 (viena minūte), iespējams, būs problēmas izveidot sakarus ar tīmekļa serveriem, kuriem nepieciešami pastāvīgi HTTP savienojumi. Iespējams, tiks parādīts kļūdas ziņojums “Šo lapu nevar parādīt”.

Ja vērtībai
KeepAliveTimeout
ir jābūt lielākai par 120000 (divas minūtes), ir jāizveido papildu reģistra atslēga un tās vērtība jāiestata vienlīdzīgi vēlamajai vērtībai
KeepAliveTimeout
. Papildu reģistra atslēga ir
ServerInfoTimeout
. Tā ir DWORD ar vērtību (milisekundēs), un tā atrodas tajā pašā vietā, kur ir
KeepAliveTimeout
.

Lai, piemēram, vērtībai
KeepAliveTimeout
izmantotu trīs minūtes, ir jāizveido šādas reģistra atslēgas:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\InternetSettings


KeepAliveTimeout DWORD vērtība 180000 (milisekundēs)
ServerInfoTimeout DWORD vērtība 180000 (milisekundēs)
Pēc noklusējuma HTTP 1.1 ir iespējots pārlūkprogrammā Internet Explorer, izņemot gadījumus, kad HTTP savienojums tiek izveidots, izmantojot starpniekserveri. Ja HTTP 1.1 ir iespējots, HTTP savienojumi paliek atvērti (jeb pastāvīgi) pēc noklusējuma, kamēr savienojuma dīkstāve ir viena minūte vai kamēr ar reģistra vērtību
KeepAliveTimeout
norādītā vērtība tiek sasniegta. Pārlūkprogrammā Internet Explorer HTTP 1.1 iestatījumus var mainīt, izmantojot dialoglodziņa Interneta opcijas cilni Papildu.
속성

문서 ID: 813827 - 마지막 검토: 04/30/2010 09:03:29 - 수정: 3.5

Windows Internet Explorer 7, Microsoft Internet Explorer 6.0, Microsoft Internet Explorer 5.0

  • kbinfo KB813827
피드백