Šobrīd esat bezsaistē, tiek gaidīts atkārtots savienojums ar internetu

Jūsu sistēma pārtrauc reaģēt, failu serveris darbojas lēni vai, strādājot ar tajā esošajiem failiem, rodas aizkave

Atbalsta nodrošināšana operētājsistēmai Windows XP tika pārtraukta

Korporācija Microsoft pārtrauca operētājsistēmas Windows XP atbalsta nodrošināšanu 2014. gada 8.aprīlī. Šīs izmaiņas skāra programmatūras atjauninājumus un drošības opcijas. Uzziniet, kā tas ietekmēs jūs un kā nodrošināt aizsardzību arī turpmāk.

Windows Server 2003 atbalsts beidzās 2015. gada 14. jūlijā

Korporācija Microsoft 2015. gada 14. jūlijā beidz Windows Server 2003 atbalsta nodrošināšanu. Šīs izmaiņas skāra programmatūras atjauninājumus un drošības opcijas. Uzziniet, kā tas ietekmēs jūs un kā nodrošināt aizsardzību arī turpmāk.

Simptomi
Strādājot ar tīklā esošiem failiem, var tikt konstatēti viens vai vairāki no šiem simptomiem:
 • Failu serveris, kas izmanto sistēmu Windows un ir konfigurēts kā failu un drukāšanas serveris, pārstāj reaģēt, un failu un drukāšanas servera funkcionalitāte tiek uz laiku pārtraukta.
 • Atverot, saglabājot, aizverot, dzēšot vai drukājot failus, kas atrodas koplietojamā resursā, var rasties negaidīti ilga aizkave.
 • Izmantojot programmu tīklā, uz laiku var pazemināties veiktspēja. Veiktpēja parasti pazeminās aptuveni uz 40–45 sekundēm. Tomēr dažkārt aizkave var ilgt pat 5 minūtes.
 • Kopējot failus vai veidojot dublējumkopijas, rodas aizkave.
 • Izveidojot savienojumu ar koplietojamu resursu, programma Windows Explorer pārstāj reaģēt vai arī tajā uz pievienotā tīkla diska tiek parādīts sarkans krustiņš.
 • Kad, piesakoties failu serverī, esat ierakstījis savu lietotājvārdu un paroli dialoglodziņā Pieteikšanās sistēmā Windows, tiek parādīts tukšs ekrāns. Darbvirsma netiek parādīta.
 • Programma, kas savienojuma izveidei ar failu serveri izmanto attālās procedūras izsaukuma (Remote Procedure Call — RPC) pakalpojumu vai nosauktus programmkanālus, pārstāj reaģēt.
 • Serveris uz laiku pārstāj reaģēt, un failu servera sistēmas žurnālā tiek parādīts viens vai vairāki notikumu ID ziņojumi, kas ir līdzīgi šiem:

  Event ID (Notikuma ID): 2022
  Source (Avots): Srv
  Type (Tips): Kļūda
  Description (Apraksts):
  Server was unable to find a free connection <number> times in the last <number> seconds. (Serveris <skaitlis> reizes <skaitlis> sekundēs nevarēja atrast brīvu savienojumu.)

  Event ID (Notikuma ID): 2021
  Source (Avots): Srv
  Tips: Kļūda
  Description (Apraksts):
  Server was unable to create a work item <number> times in the last <number> seconds. (Serveris <skaitlis> reizes <skaitlis> sekundēs nevarēja izveidot apstrādājamo objektu.)

  Event ID (Notikuma ID): 2020
  Source (Avots): Srv
  Tips: Kļūda
  Description (Apraksts):
  The server was unable to allocate from the system paged pool because the pool was empty. (Serveris nevarēja veikt iedalīšanu no sistēmas lapotā pūla, jo pūls bija tukšs.)

  Event ID (Notikuma ID): 2019
  Source (Avots): Srv
  Tips: Kļūda
  Description (Apraksts):
  The server was unable to allocate from the system nonpaged pool because the pool was empty. (Serveris nevarēja veikt iedalīšanu no sistēmas nelapotā pūla, jo pūls bija tukšs.)

  Event ID (Notikuma ID): 2510
  Source (Avots): Server (Serveris)
  Event Type (Notikuma tips): Error (Kļūda)
  Description (Apraksts):
  The server service was unable to map error code 1722. (Servera pakalpojums nevarēja kartēt kļūdas kodu 1722.)
  1722 = RPC_S_SERVER_UNAVAILABLE = RPC Service is unavailable. (Pakalpojums nav pieejams.)

  Turklāt klientdatora sistēmas žurnālā tiek parādīts šāds notikums:

  Event ID (Notikuma ID): 3013
  Event Type (Notikuma tips): Kļūda
  Event Source (Notikuma avots): MrxSmb / Rdr
  Description (Apraksts):
  The redirector has timed out a request to ComputerName. (Novirzītāja pieprasījumam datoram ComputerName ir iestājies taimauts.)

 • Mēģinot izveidot savienojumu ar koplietojamu resursu, saņemat kļūdas ziņojumu, kas ir līdzīgs kādam no šiem ziņojumiem:1. kļūdas ziņojums
  System error 53. The network path was not found. (Sistēmas kļūda 53. Nevarēja atrast tīkla ceļu.)
  2. kļūdas ziņojums
  System error 64. The specified network name is no longer available. (Sistēmas kļūda 64. Norādītais nosaukums tīklā vairs nav pieejams.)
 • Periodiski tiek pārtraukts savienojums ar tīkla resursiem, un nevar atkārtoti izveidot savienojumu ar tīkla resursiem, kas atrodas failu serverī. Tomēr var veikt servera ehotestēšanu vai izveidot savienojumu ar serveri, izmantojot termināļa pakalpojumu sesiju.
 • Ja vairāki lietotāji mēģina piekļūt Microsoft Office dokumentiem, kas atrodas serverī, dialoglodziņš Fails rediģēšanai ir slēgts dažreiz netiek parādīts, kad otrs lietotājs atver failu.
 • Tīkla trasēšana uzrāda 30–40 sekunžu aizkavi starp SMB pakalpojuma klienta komandu un atbildi no failu servera.
 • Mēģinot atvērt Access 2.0 datu bāzes failu (.mdb failu) programmā Microsoft Access 97, Microsoft Access 2000 vai Microsoft Access 2002, var tikt parādīts kļūdas ziņojums, kas ir līdzīgs šim:
  Disk or network error. (Diska vai tīkla kļūda.)
 • Mēģinot atvērt Microsoft Word failu, var tikt parādīts šāds kļūdas ziņojums:
  Programmai Word neizdevās šī faila (file_name) lasīšana. Lūdzu, atjaunojiet tīkla savienojumu vai nomainiet disketi un mēģiniet vēlreiz.
Turklāt klientdatora sistēmas žurnālā var būt reģistrēts šāds notikums:

Type (Tips): Warning (Brīdinājums)
Source (Avots): MrxSmb
Event ID (Notikuma ID): 50
Description (Apraksts): {Lost Delayed-Write-Data} The system was attempting to transfer file data from buffers to \Device\LanmanRedirector. The write operation failed, and only some of the data may have been written to the file. ({Zaudēti aizkavētie ierakstāmie dati} Sistēma mēģināja pārsūtīt failu datus no buferiem uz novirzītāju \Device\LanmanRedirector. Rakstīšanas darbība neizdevās. Iespējams, tikai daļa datu tika ierakstīti failā.)

Iemesls
Šī problēma var rasties, ja datorā ir instalēta programma, ko nav izstrādājusi korporācija Microsoft, un šī programma izmanto novecojušu kodola režīma filtra draiveri. Kodola režīma filtra draiveris var būt novecojis, ja ir spēkā šādi nosacījumi:
 • Datorā ir instalēta kāda no šīm programmām:
  • Datorā ir instalēta programma ARCserve Backup Agent for Open Files vai ARCserve Open File Agent (izstrādātājs Computer Associates International, Inc.), un programmas draiveris Ofant.sys ir novecojis.
  • Datorā ir instalēta programma Open Transaction Manager, un programmas draiveris Otman.sys ir novecojis.

   Piezīme. Programma Open Transaction Manager ir pieejama kopā ar dažām VERITAS Software Corporation programmām, bet to var instalēt arī atsevišķi no VERITAS programmas. Piemēram, programma Open Transaction Manager var būt iekļauta programmā Open File Option. Tā var būt iekļauta programmā VERITAS Backup Exec.
  • Datorā ir instalēta VERITAS programma, kas izmanto draiveri Otman4.sys vai Otman5.sys (piemēram, Open File Option), un programmas draiveris Otman4.sys vai Otman5.sys ir novecojis.
 • Programmas draiveris nav saderīgs ar filtra draiveri, ko datorā ir instalējusi pretvīrusu programma, ko nav izstrādājusi korporācija Microsoft. Rezultātā servera filtra draiveris var atgriezt servera pakalpojumam nepareizu statusa kodu. Piemēram, filtra draiveris var atgriezt kodu STATUS_SUCCESS, nevis STATUS_OPLOCK_BREAK_IN_PROGRESS.
Risinājums
Lai novērstu šo problēmu, sazinieties ar programmas ražotāju un lūdziet informāciju par filtra draivera atjauninājumu pieejamību. Lai iegūtu papildinformāciju par to, kā sazināties ar uzņēmumu Computer Associates un iegūt jaunākos draivera Ofant.sys atjauninājumus, atveriet šādu Computer Associates tīmekļa vietni:Ja programma Open Transaction Manager ir instalēta atsevišķi, sazinieties ar uzņēmumu Columbia Data Products, Inc., lai uzzinātu, vai ir pieejams atjauninājums šīs problēmas novēršanai. Lai sazinātos ar uzņēmumu Columbia Data Products, apmeklējiet šo Columbia Data Products Web vietu: Lai iegūtu papildinformāciju par sazināšanos ar VERITAS, apmeklējiet šo VERITAS Web vietu: Microsoft sniedz trešo pušu kontaktinformāciju, lai jums palīdzētu saņemt tehnisko atbalstu. Šī kontaktinformācija var tikt mainīta bez paziņojuma. Microsoft negarantē trešo pušu kontaktinformācijas precizitāti.
Papildindormācija
Svarīgi! Šajā sadaļā, metodē vai uzdevumā ir ietvertas darbības, kuras izpildot var modificēt reģistru. Tomēr, ja reģistru modificēsit nepareizi, var rasties nopietnas problēmas. Tāpēc veiciet šīs darbības uzmanīgi. Papildu drošībai pirms reģistra modificēšanas izveidojiet tā dublējumu. Pēc tam, ja rodas kāda problēma, varat reģistru atjaunot. Lai iegūtu papildinformāciju par to, kā izveidot reģistra dublējumu un to atjaunot, nospiediet tālāk norādīto raksta numuru un lasiet Microsoft zināšanu bāzes rakstu:
322756 Reģistra dublēšana un atjaunošana sistēmā Windows


Lai uz laiku izvairītos no šīs problēmas, serverī restartējiet servera pakalpojumus. Lai restartētu servera pakalpojumus, rīkojieties šādi:
 1. Noklikšķiniet uz Sākt un pēc tam uz Izpildīt.
 2. Lodziņā Atvērt ierakstiet cmd un noklikšķiniet uz Labi.
 3. Komandrindā ierakstiet šādas rindiņas, katras rindiņas beigās nospiežot taustiņu ENTER:
  net stop server
  net start server
Lai novērstu šo problēmu, izmantojiet kādu no šīm metodēm:
 • Izmantojiet veiktspējas žurnālus un brīdinājumus, lai pārraudzītuAVG. Diska rindas garumu skaita no PhysicalDisk veiktspējas objekta. Parastos apstākļos gaidošo ievadizvades (I/O) pieprasījumu skaits nepārsniedz fiziskā diska plāksnīšu skaitu vairāk kā 1,5–2 reizes. Lielākajai daļai disku ir viena plāksnīte, bet neatkarīgu disku redundanta kārtojuma (RAID) ierīcēm parasti ir vairāk nekā viena plāksnīte. Kad programma izpilda nelielas secīgas I/O darbības un ar I/O saistītas darbības tiek pievienotas rindai, skaitītājā Current Disk Queue Length (Pašreizējais diska rindas garums) tiek parādīta savāktuve. Var arī būt pieaugums veiktspējas objekta System (Sistēma) skaitītājā Context Switches/sec (Konteksta slēdži/sekundē).
 • Atspējojiet pieļāvuma bloķēšanu (opportunistic locking) klientam vai serverim. Lai atspējotu pieļāvuma bloķēšanu klientam, iestatiet vērtību 1 šai reģistra atslēgai:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\MRXSmb\Parameters\OplocksDisabled
  Lai atspējotu pieļāvuma bloķēšanu serverim, iestatiet vērtību 0 šai reģistra atslēgai:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters\EnableOplocks
  Lai iegūtu papildinformāciju par to, kā atspējot pieļāvuma bloķēšanu, noklikšķiniet uz šī raksta numura un lasiet Microsoft zināšanu bāzes rakstu (EN):
  296264 Pieļāvuma bloķēšanas konfigurēšana sistēmā Windows
 • Rediģējiet reģistru, lai uz laiku deaktivizētu filtra draiveri.

  Lai iegūtu papildinformāciju par to, kā uz laiku deaktivizēt kodola režīma filtra draiveri, noklikšķiniet uz šī raksta numura un skatiet Microsoft zināšanu bāzes rakstu (EN):
  816071 Kā sistēmā Windows uz laiku deaktivizēt kodola režīma filtra draiveri
  Informācija par draiveri Ofant.sys ir saglabāta šādā reģistra atslēgā:
  Ofadriver
Uzziņas
Lai iegūtu papildinformāciju, noklikšķiniet uz šiem rakstu numuriem un lasiet Microsoft zināšanu bāzes rakstus (EN):
814112 Tīkla koplietošanas vietās saglabātie faili tiek atvērti lēni vai kā tikai lasāmi faili, vai arī tiek saņemts kļūdas ziņojums
821246 Office faili tiek lēni atvērti, aizvērti, saglabāti vai drukāti no tīkla servera
816071 Kā sistēmā Windows uz laiku deaktivizēt kodola režīma filtra draiveri
252332 Notikuma ID 3013, kopējot failus uz serveri, kura disks ir noslogots
Šajā rakstā minētos trešo pušu produktus ražo no korporācijas Microsoft neatkarīgi uzņēmumi. Korporācija Microsoft nesniedz nekādas netiešas vai citādas garantijas par šo produktu veiktspēju vai uzticamību.
oplocks ofant ArcServ ARCserve ARCserveIT BrightStor performance degradation slow intermittent sporadically srv.sys lanmanserver freeze hangs hanging OFANT.EXE ofant.sys QAFilter.sys ofadriver CA Inoculan McAfee NetShield 4.5 McShield Norton OTMAN.sys OTMAN5.SYS Open Transaction Manager Veritas BackupExec Gigabit Word Excel PowerPoint Outlook Exchange MS-Office
Content Maintenance 9227 SOX030220700019 SOX021202700007 SOX030206700031 SOX030210700054 SOX030128700047 SOX021105700092 SOX020614700029 SOX010510700129 SOX000427700133 SOX030409700031 SRQ030503600120
Piezīme Šis ir “ātrās publicēšanas” raksts, ko izveidoja Microsoft tehniskā atbalsta pārstāvji. Šajā rakstā ietvertā informācija ir sniegta “tāda, kāda tā ir”, un ir paredzēta tehniskā atbalsta sniegšanai, risinot ārkārtas problēmas. Ņemot vērā īsu raksta sagatavošanas un publicēšanas laiku, rakstā mēdz būt pareizrakstības kļūdas, un vēlāk raksts var tikt pārskatīts bez iepriekšējā brīdinājuma. Plašāku informāciju skatiet lietošanas nosacījumos.
Rekvizīti

Raksta ID: 822219. Pēdējo reizi pārskatīts: 06/27/2014 13:36:00. Pārskatījums: 1.0

Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003 Web Edition, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition

 • kbresolve kbwinservperf kbprb KB822219
Atsauksmes