Šobrīd esat bezsaistē, tiek gaidīts atkārtots savienojums ar internetu

Detalizēts Windows XP 2. servisa pakotnes instalēšanas apraksts

Šis raksts tika arhivēts. Tas tiek piedāvāts “tāds, kāds tas ir”, un tas vairs netiks atjaunināts.
IEVADS
Lai būtu drošs, ka saņemsit Microsoft Windows XP 2. servisa pakotni (SP2), sistēmā Windows XP ieslēdziet līdzekli Automātiskā atjaunināšana. Lai ieslēgtu līdzekli Automātiskā atjaunināšana, apmeklējiet šo Microsoft Web vietu:Windows XP 2. servisa pakotni varat instalēt arī, izmantojot šo Windows atjaunināšanas Web vietu: Windows XP SP2 tīkla instalēšanas pakotni var iegūt arī šajā Microsoft vietnē: Tīkla instalēšanas programma instalē Windows XP SP2 vairākos datoros, izmantojot tīklu. Šī ir pilnīga instalācijas pakotne, un tā var atjaunināt jebkuru sistēmas Windows XP Home vai Windows XP Professional instalāciju uz Windows XP SP2.

Gan automātiskā atjaunināšana, gan Windows atjaunināšanas Web vieta instalēšanai no interneta izmanto ātrās instalēšanas metodi Express Install. Šī instalācija ir daudz mazāka nekā tīkla instalācija, jo programma Express Install samazina lejupielādējamās informācijas apjomu. Programma Express Install pārbauda mērķa sistēmu un kompilē to failu sarakstu, kas programmai ir jāatjaunina. Programma Express Install nelejupielādē nevajadzīgus failus, piemēram, Microsoft Windows 95 migrācijas rīka failus vai servera komponentu failus datorā, kurā ir instalēta sistēma Windows XP Professional.

Neatkarīgi no tā, vai izmantojat automātisko atjaunināšanu vai Windows atjaunināšanu, tiks parādīts uzaicinājums instalēt Windows XP SP2. Kad atjaunināšanas process ir noteicis nepieciešamos atjauninājumus, tie tiek lejupielādēti datorā. Kopējais lejupielādes lielums var būt no 70 megabaitiem (MB) līdz pat 260 MB. Kad lejupielāde ir pabeigta, tiek sākta instalēšana.
PAPILDINDORMĀCIJA

Instalēšana no interneta, izmantojot automātisko atjaunināšanu

 1. Noklikšķiniet uz Sākt, Izpildīt, ierakstiet wuaucpl.cpl un pēc tam noklikšķiniet uz Labi.
 2. Dialoglodziņā Automatic Updates (Automātiskā atjaunināšana) noklikšķiniet uz Automatic (recommended) (Automātiski (ieteicams)) un pēc tam uz Labi.

  Dators sāk automātiski lejupielādēt un instalēt Windows atjauninājumus, kad tiek izveidots savienojums ar internetu. Pēc noklusējuma automātiskā atjaunināšana ir ieplānota plkst. 3:00. Ja dators šajā laikā nebūs ieslēgts, izvēlieties sev piemērotu atjaunināšanas grafiku. Lai iegūtu papildinformāciju par automātiskās atjaunināšanas plānošanu, noklikšķiniet uz šī raksta numura un lasiet Microsoft zināšanu bāzes rakstu:
  327838 Kā ieplānot automātisko atjaunināšanu sistēmā Windows Server 2003, Windows XP un Windows 2000
  Kad atjauninājumi ir lejupielādēti, paziņojumu apgabalā tiek parādīts balons, kas norāda, ka atjauninājumi ir lejupielādēti un gatavi instalēšanai.
 3. Noklikšķiniet uz šī balona, noklikšķiniet uz Express Install un pēc tam uz Next (Tālāk).

  Balons paziņojumu apgabalā norāda, ka atjauninājumi tiek instalēti fonā un instalēšanas laikā var turpināt darbu. Kad instalēšana ir pabeigta, logā Automatic Updates (Automātiskā atjaunināšana) tiek parādīts šāds ziņojums:
  You have successfully updated your computer. You must restart your computer for the updates to take effect. (Dators ir veiksmīgi atjaunināts. Lai atjauninājumi stātos spēkā, dators ir jārestartē.)
  Piezīme. Pēc noklikšķināšanas uz Express Install tiek palaists Windows XP 2. servisa pakotnes instalēšanas vednis, un varat saņemt šādu paziņojumu:
  Welcome to the Windows XP Service Pack 2 Setup Wizard. Before you install this update, we recommend that you do the following:

  1. Back up your system
  2. Close all open programs

  To complete this installation, Windows might require restarting after you finish this wizard. To continue, click next. (Esiet sveicināts Windows XP 2. servisa pakotnes uzstādīšanas vednī! Pirms šī atjauninājuma instalēšanas ieteicams: 1. Izveidot sistēmas dublējumkopiju. 2. Aizvērt visas atvērtās programmas. Lai pabeigtu instalēšanu, sistēma Windows, iespējams, ir jārestartē, kad esat pabeidzis darbu ar šo vedni. Lai turpinātu, noklikšķiniet uz Next (Tālāk).)
  Turklāt Windows XP 2. servisa pakotnes uzstādīšanas vednī var tikt parādīts dialoglodziņš License Agreement (Licences līgums) ar licences līgumu. Lai turpinātu instalēšanu, ir jāpiekrīt līguma noteikumiem.
 4. Noklikšķiniet uz Restart Now (Restartēt tūlīt).

  Piezīme. The computer will now restart. The first reboot after installation often takes much longer than usual as Windows XP Service Pack 2 copies files that could not be copied during the main installation phase. This is standard procedure and when this file copying is finished, the computer will boot in a normal fashion. (Dators tūlīt tiks restartēts. Pirmā atsāknēšana pēc instalēšanas bieži ir ilgāka nekā parasti, jo 2. servisa pakotne kopē failus, ko nevarēja nokopēt galvenajā instalēšanas fāzē. Tā ir standarta procedūra. Kad failu kopēšana būs pabeigta, dators tiks sāknēts kā parasti.)

Instalēšana no interneta, izmantojot Windows atjaunināšanu

 1. Apmeklējiet šo Microsoft Web vietu: .
 2. Noklikšķiniet uz Custom (Pielāgot).

  Windows atjaunināšanas līdzeklis skenē datoru un parāda iepriekš izvēlētu kritisko atjauninājumu, tostarp drošības atjauninājumu un servisa pakotņu, sarakstu.
 3. Sadaļā Select by Type (Atlasīt pēc tipa) noklikšķiniet uz High Priority (Augsta prioritāte).

  Windows atjaunināšanas līdzeklis izveido datoram atbilstošu atjauninājumu sarakstu. Kritiskie atjauninājumi tiek atlasīti automātiskai lejupielādei.
 4. Noklikšķiniet uz Review and install updates (Pārskatīt un instalēt atjauninājumus).
 5. Pārbaudiet, vai ir atlasīta Windows XP SP2.
 6. Noklikšķiniet uz Install Updates (Instalēt atjauninājumus).

  Tiek atvērts dialoglodziņš Installing Updates (Atjauninājumu instalēšana). Sadaļā Installation Status (Instalēšanas statuss) Windows atjaunināšanas līdzeklis norāda Windows XP SP2 instalēšanai nepieciešamo darbību pašreizējo statusu. Joslā Downloading (Lejupielāde) tiek rādīta lejupielādes norise. Kad lejupielāde ir pabeigta, joslu Downloading (Lejupielāde) aizstāj josla Installation (Instalēšana). Joslā Installation (Instalēšana) tiek rādīta instalēšanas norise, un tiek palaists Windows XP 2. servisa pakotnes uzstādīšanas vednis. Dialoglodziņā Welcome to the Windows XP Service Pack 2 Setup Wizard (Esiet sveicināts Windows XP 2. servisa pakotnes uzstādīšanas vednī!) tiek parādīts šāds ziņojums:
  Welcome to the Windows XP Service Pack 2 Setup Wizard. Before you install this update, we recommend that you:

  1. Back up your system

  2. Close all open programs

  To complete this installation, Windows might require restarting after you finish this wizard.

  To continue, click next. (Esiet sveicināts Windows XP 2. servisa pakotnes uzstādīšanas vednī! Pirms šī atjauninājuma instalēšanas ieteicams: 1. Izveidot sistēmas dublējumkopiju. 2. Aizvērt visas atvērtās programmas. Lai pabeigtu instalēšanu, sistēma Windows, iespējams, ir jārestartē, kad esat pabeidzis darbu ar šo vedni. Lai turpinātu, noklikšķiniet uz Next (Tālāk).)
 7. Noklikšķiniet uz Next (Tālāk).

  Windows XP 2. servisa pakotnes uzstādīšanas vednī tiek parādīts dialoglodziņš License Agreement (Licences līgums) ar licences līgumu. Izlasiet licences līgumu. Ja piekrītat licences līguma noteikumiem, noklikšķiniet uz I Agree (Piekrītu).

  Piezīme. Lai turpinātu instalēšanu, ir jāpiekrīt līguma noteikumiem.
 8. Noklikšķiniet uz Next (Tālāk). Tiek parādīts dialoglodziņš Select Options (Opciju atlase) ar šādu ziņojumu:
  Setup creates a backup of system files so you can remove Windows XP SP2 if necessary. Click Browse to choose a location for these backup files, or click Next to accept the following location:
  Uninstall folder
  C:\Windows\$NtServicePackUninstall$ (Uzstādīšanas programma izveido sistēmas failu dublējumkopiju, lai nepieciešamības gadījumā varētu noņemt Windows XP SP2. Noklikšķiniet uz Browse (Pārlūkot), lai izvēlētos, kur šie dublējuma faili jāsaglabā, vai noklikšķiniet uz Next (Tālāk), lai akceptētu šo vietu: instalācijas noņemšanas mape C:\Windows\$NtServicePackUninstall$.)
  Piezīme. Dialoglodziņā Select Options (Opciju atlase) varat izvēlēties pielāgotu vietu instalācijas noņemšanas (arhīva) informācijas saglabāšanai. Ieteicams izmantot noklusējuma iestatījumus, izņemot, ja instalēšanu veic zinošs lietotājs. Parasti Windows XP SP2 instalācija izveido arhīvu, un no šīs opcijas nevar izvairīties.
 9. Noklikšķiniet uz Next (Tālāk). Dialoglodziņā Updating Your System (Sistēmas atjaunināšana) tiek parādīts šāds ziņojums:
  Please wait while setup inspects your current configuration, archives your current files and updates your files. (Lūdzu, gaidiet, kamēr uzstādīšanas programma pārbauda pašreizējo konfigurāciju, arhivē pašreizējos failus un atjaunina failus.)
  Kad instalēšana ir pabeigta, dialoglodziņā Completing the Windows XP Service Pack 2 Setup Wizard (Windows XP 2. servisa pakotnes uzstādīšanas vedņa pabeigšana) tiek parādīts šāds ziņojums:
  You have successfully completed the Service Pack 2 Setup Wizard.
  To apply the changes, the wizard has to restart Windows. To restart Windows automatically, click Finish.
  If you want to restart Windows later, select the Do not restart now check box, and then click Finish.
  Do not restart now. (2. servisa pakotnes uzstādīšanas vednis ir veiksmīgi pabeigts. Lai izmaiņas stātos spēkā, vednim ir jārestartē sistēma Windows. Lai automātiski restartētu sistēmu Windows, noklikšķiniet uz Finish (Pabeigt). Ja vēlaties sistēmu Windows restartēt vēlāk, atzīmējiet izvēles rūtiņu Do not restart now (Nerestartēt tūlīt) un pēc tam noklikšķiniet uz Finish (Pabeigt). Nerestartēt tūlīt.)
  Piezīme. Pēc noklusējuma izvēles rūtiņa Do not restart now (Nerestartēt tūlīt) ir atzīmēta.
 10. Noklikšķiniet uz Finish (Pabeigt). Vednis Windows XP Service Pack 2 Setup Wizard (Windows XP 2. servisa pakotnes uzstādīšanas vednis) tiek aizvērts, un dialoglodziņā Installing Updates (Atjauninājumu instalēšana) tiek parādīts šāds ziņojums:
  Installing Windows XP Service Pack 2,...Done! (Windows XP 2. servisa pakotnes instalēšana,... Gatavs.)
  You have successfully updated your computer.
  You must restart your computer for the updates to take effect. (Dators ir veiksmīgi atjaunināts. Lai atjauninājumi stātos spēkā, dators ir jārestartē.)
  Ja noklikšķināsit uz Restart now (Restartēt tūlīt), dators tiks restartēts, un instalēšana tiks pabeigta. Lai dators netiktu restartēts, noklikšķiniet uz Close (Aizvērt).

  Piezīme. Windows XP pareizi darbosies tikai pēc datora restartēšanas.
 11. Noklikšķiniet uz Restart Now (Restartēt tūlīt).

  Piezīme. The computer will now restart. The first reboot after installation often takes much longer than usual as Windows XP Service Pack 2 copies files that could not be copied during the main installation phase. This is standard procedure and when this file copying is finished, the computer will boot in a normal fashion. (Dators tūlīt tiks restartēts. Pirmā atsāknēšana pēc instalēšanas bieži ir ilgāka nekā parasti, jo 2. servisa pakotne kopē failus, ko nevarēja nokopēt galvenajā instalēšanas fāzē. Tā ir standarta procedūra. Kad failu kopēšana būs pabeigta, dators tiks sāknēts kā parasti.)

Instalēšana no tīkla koplietošanas vietas

Instalācijas pakotnes atrašanās vietu un tās palaišanas metodi nosaka tīkla administrators. Sazinieties ar tīkla administratoru, lai saņemtu informāciju par instalācijas pakotnes atrašanās vietu un palaišanu. Ja tīkla administratora nav, skatiet sadaļu “Instalēšana no interneta, izmantojot automātiskos atjauninājumus ” vai “Instalēšana no interneta, izmantojot Windows atjaunināšanu”.

Pēc Windows XP SP2 lejupielādes no tīkla koplietošanas vietas, izpildiet tālāk minētās darbības, lai instalētu Windows XP SP2, izmantojot Windows XP 2. servisa pakotnes uzstādīšanas vedni:
 1. Kad instalācijas pakotne ir lejupielādēta, palaidiet to, lai sāktu instalēšanu. Instalācijas pakotne izvērš Windows XP SP2 instalēšanai nepieciešamos failus. Izvēršanas procesa laikā instalācijas pakotne rāda norises logu Extracting Files (Failu izvēršana). Kad izvēršana ir pabeigta, tiek palaists vednis Windows XP Service Pack 2 Installation Wizard (Windows XP 2. servisa pakotnes instalēšanas vednis), un tiek parādīts šāds ziņojums:
  Welcome to the Windows XP Service Pack 2 Setup Wizard. Before you install this update, we recommend that you:

  1. Back up your system

  2. Close all open programs

  To complete this installation, Windows might require restarting after you finish this wizard.

  To continue, click next. (Esiet sveicināts Windows XP 2. servisa pakotnes uzstādīšanas vednī! Pirms šī atjauninājuma instalēšanas ieteicams: 1. Izveidot sistēmas dublējumkopiju. 2. Aizvērt visas atvērtās programmas. Lai pabeigtu instalēšanu, sistēma Windows, iespējams, ir jārestartē, kad esat pabeidzis darbu ar šo vedni. Lai turpinātu, noklikšķiniet uz Next (Tālāk).)
  Piezīme. Kad tiek parādīts šis ziņojums, iespējams, joprojām ir ievērojama diska aktivitāte. Tā notiek tāpēc, ka Windows XP 2. servisa pakotnes uzstādīšanas vednis izmanto atsevišķu pavedienu failu pārbaudei diskā. Šis pavediens, iespējams, joprojām tiek apstrādāts, kad tiek parādīts vedņa ekrāns Welcome (Esiet sveicināts!).
 2. Noklikšķiniet uz Next (Tālāk). Windows XP 2. servisa pakotnes uzstādīšanas vednī tiek parādīts dialoglodziņš License Agreement (Licences līgums) ar licences līgumu. Izlasiet licences līgumu. Ja piekrītat licences līguma noteikumiem, atlasiet I Agree (Piekrītu).

  Piezīme. Lai turpinātu instalēšanu, ir jāpiekrīt līguma noteikumiem.
 3. Noklikšķiniet uz Next (Tālāk). Dialoglodziņā Select Options (Opciju atlase) tiek parādīts šāds ziņojums:
  Setup creates a backup of system files so you can uninstall the service pack if necessary. Click Browse to choose a location for these backup files, or click Next to accept the location displayed below.
  Uninstall folder
  C:\Windows\$NtServicePackUninstall$ (Uzstādīšanas programma izveido sistēmas failu dublējumkopiju, lai nepieciešamības gadījumā varētu noņemt servisa pakotnes instalāciju. Noklikšķiniet uz Browse (Pārlūkot), lai izvēlētos, kur šie dublējuma faili jāsaglabā, vai noklikšķiniet uz Next (Tālāk), lai akceptētu zemāk norādīto vietu. Instalācijas noņemšanas mape C:\Windows\$NtServicePackUninstall$.)
  Piezīme. Dialoglodziņā Select Options (Opciju atlase) varat izvēlēties pielāgotu vietu instalācijas noņemšanas (arhīva) informācijas saglabāšanai. Ieteicams izmantot noklusējuma iestatījumus, izņemot, ja instalēšanu veic zinošs lietotājs. Parasti Windows XP 2. servisa pakotnes instalācija izveido arhīvu, un no šīs opcijas nevar izvairīties.
 4. Noklikšķiniet uz Next (Tālāk). Dialoglodziņā Updating Your System (Sistēmas atjaunināšana) tiek parādīts šāds ziņojums:
  Please wait while setup inspects your current configuration, archives your current files and updates your files. (Lūdzu, gaidiet, kamēr uzstādīšanas programma pārbauda pašreizējo konfigurāciju, arhivē pašreizējos failus un atjaunina failus.)
  Kad instalēšana ir pabeigta, dialoglodziņā Completing the Windows XP Service Pack 2 Setup Wizard (Windows XP 2. servisa pakotnes uzstādīšanas vedņa pabeigšana) tiek parādīts šāds ziņojums:
  You have successfully completed the Service Pack 2 Setup Wizard.
  To apply the changes, the wizard has to restart Windows. To restart Windows automatically, click Finish.
  If you want to restart Windows later, select the Do not restart now check box, and then click Finish.

  Do not restart now. (2. servisa pakotnes uzstādīšanas vednis ir veiksmīgi pabeigts. Lai lietotu izmaiņas, vednim ir jārestartē sistēma Windows. Lai automātiski restartētu sistēmu Windows, noklikšķiniet uz Finish (Pabeigt). Ja vēlaties sistēmu Windows restartēt vēlāk, atzīmējiet izvēles rūtiņu Do not restart now (Nerestartēt tūlīt) un pēc tam noklikšķiniet uz Finish (Pabeigt). Nerestartēt tūlīt.)
  Ja noklikšķināsit uz Finish (Pabeigt), dators tiks restartēts, un instalēšana tiks pabeigta. Lai dators netiktu restartēts, noklikšķinot atzīmējiet izvēles rūtiņu Do not restart now (Nerestartēt tūlīt).

  Piezīme. Windows XP pareizi darbosies tikai pēc datora restartēšanas.
 5. Noklikšķiniet uz Finish (Pabeigt). Dators tiks restartēts. Pirmā restartēšana pēc instalēšanas bieži ir ilgāka nekā parasti, jo Windows XP 2. servisa pakotne kopē failus, ko nevarēja nokopēt galvenajā instalēšanas fāzē. Tā ir standarta procedūra. Kad failu kopēšana būs pabeigta, dators tiks sāknēts kā parasti.
WinXPSP2 xpsp2
Rekvizīti

Raksta ID: 875364. Pēdējo reizi pārskatīts: 12/08/2015 08:01:45. Pārskatījums: 6.2

 • kbnosurvey kbarchive atdownload kbwindowsupdate kbupgrade kbsetup kbinfo KB875364
Atsauksmes