Šobrīd esat bezsaistē, tiek gaidīts atkārtots savienojums ar internetu

Kā Windows atjaunināšanas klients nosaka, kuru starpniekserveri izmantot savienojuma izveidei ar Windows atjaunināšanas Web vietu

IEVADS
Microsoft Windows atjaunināšanas klienta programma pieprasa, lai Microsoft Windows HTTP pakalpojumi (WinHTTP) meklētu pieejamos atjauninājumus. Papildus Windows atjaunināšanas klients izmanto fona inteliģentās pārsūtīšanas pakalpojumu (Background Intelligent Transfer Service — BITS), lai šos atjauninājumus lejupielādētu. Microsoft Windows HTTP pakalpojumi un BITS pakalpojumi darbojas neatkarīgi no pārlūkprogrammas Microsoft Internet Explorer. Abiem šiem pakalpojumiem ir jānosaka starpniekserveris vai starpniekserveri, kas ir pieejami konkrētajā vidē. Šajā rakstā ir izklāstītas dažādās pieejamās starpniekservera noteikšanas metodes. Turklāt šajā rakstā ir aprakstītas situācijas, kurās Windows atjaunināšanas līdzeklis izmanto noteiktu starpniekservera noteikšanas metodi.
PAPILDINDORMĀCIJA

Automātiskās atjaunināšanas pakalpojums ir konfigurēts atjauninājumu lejupielādei no Microsoft Windows atjaunināšanas Web vietas un to instalēšanai

Automātiskās atjaunināšanas pakalpojums var automātiski lejupielādēt un instalēt atjauninājumus no Windows atjaunināšanas Web vietas. Automātiskās atjaunināšanas pakalpojumam nav nepieciešama lietotāja iejaukšanās, jo tas strādā lokālā sistēmas konta kontekstā. Automātiskās atjaunināšanas pakalpojums nevar piekļūt lietotāja specifiskajiem starpniekservera iestatījumiem, kuri var būt konfigurēti pārlūkprogrammā Internet Explorer. Automātiskās atjaunināšanas pakalpojums var atrast starpniekserveri, tikai izmantojot vienu no šīm metodēm:
 • Starpniekserveris tiek manuāli konfigurēts, izmantojot rīku Proxycfg.exe. Lai iegūtu papildinformāciju par rīka Proxycfg.exe lietošanu, noklikšķiniet uz šī raksta numura un lasiet Microsoft zināšanu bāzes rakstu:
  289481 Lai ServerXMLHTTP strādātu, iespējams, ir jāpalaiž rīks Proxycfg (Šī saite var norādīt uz saturu, kurš daļēji vai pilnībā ir angļu valodā)
 • Web starpniekservera automātiskās noteikšanas (Web Proxy Auto Detect — WPAD) iestatījumi tiek konfigurēti jebkurā no šīm tīkla vides vietām:
  • Domēnu nosaukumu sistēmas (DNS) opcijas
  • Dinamiskā resursdatora konfigurācijas protokola (Dynamic Host Configuration Protocol — DHCP) opcijas
  Lai iegūtu papildinformāciju par saistītu tēmu, noklikšķiniet uz šī raksta numura un lasiet Microsoft zināšanu bāzes rakstu:
  816320 Kā konfigurēt ugunsmūra un Web starpniekservera klienta automātisko noteikšanu sistēmā Windows Server 2003 (Šī saite var norādīt uz saturu, kurš daļēji vai pilnībā ir angļu valodā)

Internet Explorer izmantošana piekļuvei Windows atjaunināšanas Web vietai

Ja izmantojat Internet Explorer, lai piekļūtu Windows atjaunināšanas Web vietai, Windows atjaunināšanas klienta programma atrod starpniekserveri, secīgi izmantojot tālāk nosauktās metodes.

1. metode. Konfigurēt Internet Explorer iestatījumu automātiskai noteikšanai

Ja pārlūkprogrammā Internet Explorer ir atzīmēta izvēles rūtiņa Automatically detect settings (Automātiski noteikt iestatījumus), Windows atjaunināšanas klients izmanto Web starpniekservera automātiskās noteikšanas līdzekli, lai atrastu starpniekserveri. Lai apskatītu izvēles rūtiņu Automatically detect settings (Automātiski noteikt iestatījumus), rīkojieties šādi:
 1. Startējiet pārlūkprogrammu Internet Explorer.
 2. Izvēlnē Tools (Rīki) noklikšķiniet uz Internet Options (Interneta opcijas).
 3. Noklikšķiniet uz zīmnes Connections (Savienojumi).
 4. Ja savienojumu ar internetu veidojat, izmantojot lokālā tīkla starpniekserveri, noklikšķiniet uz LAN Settings (LAN iestatījumi). Ja savienojumu ar internetu veidojat, izmantojot iezvanes savienojuma vai VPN savienojuma starpniekserveri, noklikšķiniet uz šī savienojuma un pēc tam noklikšķiniet uz Settings (Iestatījumi).
Lai iegūtu papildinformāciju par saistītu tēmu, noklikšķiniet uz šī raksta numura un lasiet Microsoft zināšanu bāzes rakstu:
816320 Kā konfigurēt ugunsmūra un Web starpniekservera klienta automātisko noteikšanu sistēmā Windows Server 2003 (Šī saite var norādīt uz saturu, kurš daļēji vai pilnībā ir angļu valodā)

2. metode. Konfigurēt Internet Explorer automātiskās konfigurēšanas skripta lietošanai

Windows atjaunināšanas klients atrod starpniekserveri, apstrādājot automātiskās konfigurēšanas skriptu, ja ir spēkā šādi nosacījumi:
 • Internet Explorer nevar atrast starpniekserveri, izmantojot 1. metodi.
 • Pārlūkprogrammā Internet Explorer ir atzīmēta izvēles rūtiņa Use automatic configuration script (Lietot automātiskās konfigurēšanas skriptu).
Lai atrastu izvēles rūtiņu Use automatic configuration script (Lietot automātiskās konfigurēšanas skriptu), rīkojieties šādi:
 1. Startējiet pārlūkprogrammu Internet Explorer.
 2. Izvēlnē Tools (Rīki) noklikšķiniet uz Internet Options (Interneta opcijas).
 3. Noklikšķiniet uz zīmnes Connections (Savienojumi).
 4. Ja savienojumu ar internetu veidojat, izmantojot lokālā tīkla starpniekserveri, noklikšķiniet uz LAN Settings (LAN iestatījumi). Ja savienojumu ar internetu veidojat, izmantojot iezvanes vai VPN savienojuma starpniekserveri, noklikšķiniet uz šī savienojuma un pēc tam noklikšķiniet uz Settings (Iestatījumi).

3. metode. Konfigurēt Internet Explorer, izmantojot lietotāja definētu starpniekservera vērtību

Windows atjaunināšanas klients izmanto lietotāja definēto starpniekserveri, lai izveidotu savienojumu ar internetu, ja ir spēkā šādi nosacījumi:
 • Windows atjaunināšanas klients nevar atrast starpniekserveri, izmantojot automātisko noteikšanu vai automātiskās konfigurēšanas skriptu.
 • Pārlūkprogrammā Internet Explorer ir definēts starpniekserveris.
Lai skatītu lietotāja definēto starpniekservera vērtību, rīkojieties šādi:
 1. Startējiet programmu Internet Explorer.
 2. Izvēlnē Tools (Rīki) noklikšķiniet uz Internet Options (Interneta opcijas).
 3. Noklikšķiniet uz zīmnes Connections (Savienojumi).
 4. Ja savienojumu ar internetu veidojat, izmantojot lokālā tīkla starpniekserveri, noklikšķiniet uz LAN Settings (LAN iestatījumi). Ja savienojumu ar internetu veidojat, izmantojot iezvanes vai VPN savienojuma starpniekserveri, noklikšķiniet uz šī savienojuma un pēc tam noklikšķiniet uz Settings (Iestatījumi).
 5. Ievērojiet vērtību, kas tiek parādīta sadaļas Proxy server (Starpniekserveris) lodziņā Address (Adrese).

4. metode. Pārlūkprogrammā Internet Explorer nav norādīts starpniekserveris

Ja Internet Explorer starpniekserveris nav definēts, Windows atjaunināšanas klients izmanto starpniekserveri, kas ir konfigurēts, izmantojot rīku Proxycfg.exe. Lai iegūtu papildinformāciju par rīka Proxycfg.exe lietošanu, noklikšķiniet uz šī raksta numura un lasiet Microsoft zināšanu bāzes rakstu:
289481 Lai ServerXMLHTTP strādātu, iespējams, ir jāpalaiž rīks Proxycfg (Šī saite var norādīt uz saturu, kurš daļēji vai pilnībā ir angļu valodā)

5. metode. Starpniekserveris nav konfigurēts

Windows atjaunināšanas klients mēģina tieši izveidot savienojumu ar Windows atjaunināšanas Web vietu, ja ir spēkā šādi nosacījumi:
 • Starpniekserveris nav konfigurēts, izmantojot rīku Proxycfg.exe.
 • Programmā Internet Explorer nav manuāli definēts starpniekserveris.
Šādā gadījumā, ja savienojuma izveidei ar internetu ir nepieciešams starpniekserveris, Windows atjaunināšanas klients nevar veiksmīgi izveidot savienojumu ar Windows atjaunināšanas Web vietu.

Web starpniekservera automātiskās noteikšanas (Web Proxy Auto Detect — WPAD) līdzekļa apraksts

WPAD ļauj pakalpojumiem atrast pieejamu starpniekserveri, vaicājot DHCP opcijai vai atrodot noteiktu DNS ierakstu. Lai iegūtu plašāku informāciju par priekšrocībām un trūkumiem, ja Web starpniekservera automātiskajai noteikšanai DHCP vietā lieto DNS, noklikšķiniet uz šī raksta numura un lasiet Microsoft zināšanu bāzes rakstu:
816320 Kā konfigurēt ugunsmūra un Web starpniekservera klienta automātisko noteikšanu sistēmā Windows Server 2003 (Šī saite var norādīt uz saturu, kurš daļēji vai pilnībā ir angļu valodā)

Rīka Proxycfg.exe apraksts

Rīks Proxycfg.exe konfigurē WinHTTP pakalpojumus, lai tie izmantotu noteiktu starpniekserveri, modificējot šo reģistra ierakstu:
HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Connections\WinHttpSettings
Rīks Proxycfg.exe ir noderīgs, ja nevarat īstenot WPAD. Turklāt šo rīku varat izmantot, lai palīdzētu novērst starpniekservera noteikšanas problēmas tīklā. Šādā gadījumā ar šo rīku var pārbaudīt, vai problēma rodas tāpēc, ka neizdodas atrast starpniekserveri, izmantojot pārējās noteikšanas metodes, piemēram, WPAD. Lai iegūtu papildinformāciju par saistītu tēmu, noklikšķiniet uz šī raksta numura un lasiet Microsoft zināšanu bāzes rakstu:
298481 Lai ServerXMLHTTP strādātu, iespējams, ir jāpalaiž rīks Proxycfg (Šī saite var norādīt uz saturu, kurš daļēji vai pilnībā ir angļu valodā)
Lai skatītu komandrindas parametrus, ko atbalsta rīks Proxycfg.exe, komandrindā ierakstiet proxycfg.exe /? un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER. Ja izpildāt komandu proxycfg.exe, neizmantojot komandrindas parametrus, tiek parādīti pašreizējie iestatījumi. Tādā gadījumā tiek parādīti rezultāti, kas ir līdzīgi vienam no šiem rezultātiem.

Iestatījumi, ja starpniekserveris nav konfigurēts

Microsoft (R) WinHTTP Default Proxy Configuration Tool Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.Current WinHTTP proxy settings under: HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Connections\ WinHttpSettings :   Direct access (no proxy server).

Iestatījumi, ja starpniekserveris ir konfigurēts

Microsoft (R) WinHTTP Default Proxy Configuration Tool Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.Current WinHTTP proxy settings under: HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Connections\ WinHttpSettings :	    Proxy Server  =	  <myproxyserver> Bypass List  =	  

Starpniekservera konfigurēšana, izmantojot rīku Proxycfg.exe

Lai konfigurētu starpniekserveri ar rīka Proxycfg.exe palīdzību, rīkojieties šādi:
 1. Noklikšķiniet uz Start (Sākt), Run (Izpildīt), ierakstiet cmd un pēc tam noklikšķiniet uz OK (Labi).
 2. Komandu uzvednē ierakstiet proxycfg -p starpniekservera_nosaukums:porta_numurs un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER. Šajā komandā aizstājiet vērtību starpniekservera_nosaukums ar pilnu starpniekservera domēna nosaukumu. Aizstājiet vērtību porta_numurs ar tā porta numuru, kuram jākonfigurē starpniekserveris. Piemēram, aizstājiet vērtību starpniekservera_nosaukums ar starpnieksserveris.domēns.example.com un aizstājiet vērtību portanumurs ar 80.
Ja starpniekserveris ir veiksmīgi konfigurēts, tiek parādīts šāds rezultāts:
Microsoft (R) WinHTTP Default Proxy Configuration Tool Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.Current WinHTTP proxy settings under: HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Connections\ WinHttpSettings :	    Proxy Server  =	  <myproxyserver> Bypass List  =	    

Starpniekservera noņemšana, izmantojot rīku Proxycfg.exe

Lai ar rīka Proxycfg.exe palīdzību noņemtu starpniekserveri un konfigurētu tiešu piekļuvi internetam, rīkojieties šādi:
 1. Noklikšķiniet uz Start (Sākt), Run (Izpildīt), ierakstiet cmd un pēc tam noklikšķiniet uz OK (Labi).
 2. Komandu uzvednē ierakstiet proxycfg -D un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.
Piezīme. Komandas proxycfg.exe rezultātos starpniekserveris netiek parādīts, ja ir spēkā kāds no šiem nosacījumiem:
 • Starpniekserveris ir manuāli konfigurēts pārlūkprogrammā Internet Explorer.
 • Starpniekserveris ir konfigurēts, izmantojot konfigurēšanas skriptu.
Komandu proxycfg.exe izmanto tikai, lai manuāli konfigurētu starpniekserveri, ko izmanto WinHTTP pakalpojumi. Ja izmantojat WPAD vai Internet Explorer, lai norādītu starpniekserveri, komandas proxycfg.exe rezultātos ir jābūt norādītai vērtībai Direct access (no proxy server) (Tieša piekļuve (nav starpniekservera)).

Atbalstītie .pac faili

Lai iegūtu papildinformāciju par atbalstītajiem .pac failu tipiem, apmeklējiet šo Microsoft Web vietu:
kbwindowsupdatev6, WU
Rekvizīti

Raksta ID: 900935. Pēdējo reizi pārskatīts: 05/18/2011 16:34:00. Pārskatījums: 3.0

Microsoft Windows jauninājumi, Microsoft Update

 • kbwindowsupdatev6 kbhowto kbinfo KB900935
Atsauksmes