Pēc operētājsistēmas Windows vecākas versijas instalēšanas dubultās sāknēšanas konfigurācijā, sistēma Windows Vista vairs netiek startēta

Atbalsta nodrošināšana operētājsistēmai Windows XP tika pārtraukta

Korporācija Microsoft pārtrauca operētājsistēmas Windows XP atbalsta nodrošināšanu 2014. gada 8.aprīlī. Šīs izmaiņas skāra programmatūras atjauninājumus un drošības opcijas. Uzziniet, kā tas ietekmēs jūs un kā nodrošināt aizsardzību arī turpmāk.

Windows Server 2003 atbalsts beidzās 2015. gada 14. jūlijā

Korporācija Microsoft 2015. gada 14. jūlijā beidz Windows Server 2003 atbalsta nodrošināšanu. Šīs izmaiņas skāra programmatūras atjauninājumus un drošības opcijas. Uzziniet, kā tas ietekmēs jūs un kā nodrošināt aizsardzību arī turpmāk.

SIMPTOMI
Pēc operētājsistēmas Windows vecākas versijas instalēšanas dubultās sāknēšanas konfigurācijā datorā, kurā darbojas sistēma Windows Vista, var rasties šādas problēmas:
 • Datorā, kurā darbojas sistēma Windows Vista, instalējot vecāku operētājsistēmas Windows versiju, Windows Vista vairs netiek startēta. Šādā gadījumā tiek startēta tikai operētājsistēmas Windows vecākā versija.
 • Datorā, kurā duālās sāknēšanas konfigurācijā jau ir instalēta sistēma Windows XP un Windows Vista, papildus instalējot sistēmu Microsoft Windows XP, iespējams, tiek parādīts šāds kļūdas ziņojums:
  Ir radusies diska lasīšanas kļūda.
IEMESLS
Šīs problēmas rodas, jo operētājsistēmas Windows vecākās versijas nav saderīgas ar Windows Vista jauno startēšanas metodi. Windows Vista izmanto jaunu sāknēšanas konfigurācijas datu bāzes (Boot Configuration Database — BCD) krātuvi. Šajā krātuvē ir iekļauta sāknēšanas izvēlne un informācija par visām datorā instalētajām operētājsistēmām. Tādēļ Windows Vista startēšanai nevar izmantot vecākas operētājsistēmas Windows versijas failu Boot.ini.

Operētājsistēmas Windows vecākās versijās, kas darbojas datoros ar pamata ievadizvades sistēmu (BIOS), piemēram, Windows XP, sāknēšanas procesu sāka sistēma BIOS. BIOS nosaka sāknēšanas ierīci un pēc tam ielādē pirmo fizisko sektoru. Šis fiziskais sektors tiek saukts par pamatsāknēšanas ierakstu (master boot record — MBR). MBR satur nodalījuma tabulu un nepieciešamo sāknēšanas izpildes kodu. Šis kods pārmeklē nodalījuma tabulu, lai atrastu aktīvo nodalījumu, un pēc tam nodod vadību aktīvā nodalījuma sāknēšanas sektoram. Pēc tam sāknēšanas sektors aktīvajā nodalījumā ielādē programmu Ntldr. Programma Ntldr analizē failu Boot.ini. Šis fails tiek izmantots, lai numurētu instalētās operētājsistēmas.

Kad datorā, kurā darbojas BIOS, tiek startēta sistēma Windows Vista, BIOS ielādē MBR un pēc tam sāknēšanas sektoru. Savukārt sāknēšanas kods ielādē jauno programmu Windows sāknēšanas pārvaldnieks (Windows Boot Manager) (Bootmgr). Programma Windows sāknēšanas pārvaldnieks analizē sāknēšanas konfigurācijas datu failu, numurē instalētās operētājsistēmas un pēc tam parāda sāknēšanas izvēlni. Ja datorā dubultās sāknēšanas konfigurācijā ar sistēmu Windows Vista ir instalēta vecāka operētājsistēmas Windows versija, programma Windows sāknēšanas pārvaldnieks nodod vadību vecākās operētājsistēmas Windows versijas programmai Ntldr. Programma Windows sāknēšanas pārvaldnieks to dara, kad sāknēšanas izvēlnē tiek atlasīts Windows Vista.

Instalējot vecāku operētājsistēmas Windows versiju datorā, kurā darbojas sistēma Windows Vista, uzstādīšanas programma pārraksta visu informāciju, ieskaitot MBR, sāknēšanas sektoru un sāknēšanas failus. Tādēļ operētājsistēmas Windows vecākās versijas nav saderīgas ar sistēmu Windows Vista.
RISINĀJUMS
Lai atrisinātu šīs problēmas, rīkojieties šādi.

Piezīme. Komandas var palaist, izmantojot komandu uzvedni, norādītajā secībā. Palaižot komandas sistēmā Windows Vista, izmantojiet komandu uzvedni ar priviliģētām lietotāja tiesībām. Lai to izdarītu, noklikšķiniet uz Sākt, Piederumi, ar peles labo pogu noklikšķiniet uz komandu uzvednes saīsnes un pēc tam uz Palaist kā administratoram.
 1. Lai atjaunotu sistēmas Windows Vista MBR un sāknēšanas kodu, kas nodod vadību programmai Windows sāknēšanas pārvaldnieks, lietojiet Bootsect.exe. Lai to paveiktu, komandu uzvednē ierakstiet šādu komandu: Disks:\boot\Bootsect.exe /NT60 All

  Šajā komandā Disks apzīmē diskdzini, kurā atrodas sistēmas Windows Vista instalācijas datu nesējs.

  Piezīme. Šīs darbības izpildīšanai nepieciešamā sāknēšanas mape atrodas DVD diskā.
 2. Lai manuāli izveidotu ierakstu vecākas operētājsistēmas Windows versijas BCD failā Boot.ini, lietojiet Bcdedit.exe. Lai to paveiktu, komandu uzvednē ierakstiet tālāk norādītās komandas.

  Piezīme. Šajās komandās Disks apzīmē disku, kurā ir instalēta sistēma Windows Vista.
  • Disks:\Windows\system32\Bcdedit /create {ntldr} /d “Vecākās sistēmas Windows versijas apraksts

   Piezīme. Komandā Vecākās sistēmas Windows versijas apraksts var ierakstīt jebkādu tekstu, ko vēlaties. Piemēram, Vecākās sistēmas Windows versijas apraksts var būt “Windows XP” vai “Windows Server 2003”.
  • Disks:\Windows\system32\Bcdedit /set {ntldr} device partition=x:

   Piezīme. Šajā komandā x: apzīmē aktīvā nodalījuma diska burtu.
  • Disks:\Windows\system32\Bcdedit /set {ntldr} path \ntldr
  • Disks:\Windows\system32\Bcdedit /displayorder {ntldr} /addlast
 3. Restartējiet datoru.
PAPILDINDORMĀCIJA
Lai startētu operētājsistēmas Microsoft Windows NT versijas, ir nepieciešami šādi faili:
 • Ntldr
 • Boot.ini
 • Bootfont.bin

  Piezīme. Šis fails ir jālieto, instalējot Austrumāzijas valodu Windows versijas.
 • NTDetect.com
Sistēmā Windows XP šie faili atrodas sistēmas nodalījumā, kas ir atzīmēts kā "aktīvs". Pēc noklusējuma sistēmā Windows XP šie ir slēptie sistēmas faili. Šos failus var aizstāt, izmantojot atkopšanas konsoli, vai arī operētājsistēmu var startēt, izmantojot Windows NT sāknēšanas disku. Sistēmā Windows Vista šie trīs faili netiek izmantoti. Sistēma Windows Vista tiek startēta, izmantojot slēpto sistēmas failu Bootmgr un citus pieprasītos failus, kas atrodas direktorijā \Boot.

Multisāknēšanas konfigurācijas izveidošana, kurā ir iekļauta sistēma Windows Vista

Lai izveidotu funkcionējošu multisāknēšanas konfigurāciju, vispirms instalējiet vecāko operētājsistēmas Windows versiju. Pēc tam instalējiet katru nākamo jaunāko versiju. Katra jaunākā versija saglabā atpakaļsaderību ar operētājsistēmas Windows vecāku versiju.

Lai izveidotu multisāknēšanas konfigurāciju, ar iekļautu sistēmu Windows Vista, katrai instalētajai sistēmas Windows vecākajai versijai jābūt vismaz vienam nodalījumam. Ievērojiet šādus vispārīgos norādījumus:
 • Izveidojiet vismaz divus nodalījumus. Vienu nodalījumu izmantojiet sistēmas Windows Vista instalēšanai.

  Piezīme. Ja sistēmas Windows Vista nodalījums jau ir formatēts, pārliecinieties, vai tas ir formatēts, izmantojot NTFS failu sistēmu. Tomēr ir ieteicams izmantot vienu no šīm metodēm:
  • Izveidojiet otru neformatētu nodalījumu.
  • Neveidojiet otru nodalījumu, taču atstājiet tā vietu brīvu. Tad otru nodalījumu izveidojiet sistēmas Windows Vista instalēšanas laikā.
 • Ja datorā operētājsistēma vēl nav instalēta, vispirms instalējiet vecāko sistēmas Windows versiju.

  Piezīme. Pirms Windows Server 2003 instalēšanas instalējiet sistēmu Windows XP.
 • Palaidiet Windows Vista uzstādīšanas programmu. Instalējiet sistēmu Windows Vista brīvajā diska vietā vai jau esošā nodalījumā. Šo uzstādīšanas programmu var palaist vecākās sistēmas Windows versijās vai arī datoru var startēt, kad CD vai DVD diskdzinī ir ievietots Windows Vista disks.
Kad sistēmas Windows Vista uzstādīšana ir pabeigta, būs izveidota pareizi konfigurēta multisāknēšanas vide ar sistēmu Windows Vista un vecākām sistēmas Windows versijām. Parādītā Bootmgr sāknēšanas izvēlne līdzinās šai izvēlnei:
Microsoft Windows Earlier Windows Operating System (Vecāka operētājsistēma Microsoft Windows)

Sistēmas Windows Vista noņemšana no duālās sāknēšanas konfigurācijas

Ja vēlaties sistēmu Windows Vista noņemt no duālās sāknēšanas vides, kurā ir iekļauta vecāka sistēmas Windows versija, rīkojieties šādi.

Piezīme. Šos norādījumus var izpildīt gan sistēmas Windows vecākā versijā, gan sistēmā Windows Vista. Darbojoties sistēmā Windows Vista, palaidiet komandas, izmantojot komandu uzvedni ar priviliģētām lietotāja tiesībām. Lai to izdarītu, noklikšķiniet uz Sākt, Piederumi, ar peles labo pogu noklikšķiniet uz komandu uzvednes saīsnes un pēc tam uz Palaist kā administratoram.
 1. Lai atjaunotu programmu Ntldr, lietojiet Bootsect.exe. Lai to paveiktu, ierakstiet šādu komandu: Disks:\Boot\Bootsect.exe –NT52 All

  Piezīme Šajā komandā Disks apzīmē disku, kurā atrodas sistēmas Windows Vista datu nesējs.

  Pēc datora restartēšanas programma Windows sāknēšanas pārvaldnieks netiek ielādēta. Tā vietā tiek ielādēts Netldr.exe un Boot.ini.
 2. Dzēsiet vai noņemiet nodalījumu, kurā ir instalēta sistēma Windows Vista.

  Svarīgi! Var dzēst tikai to nodalījumu, kurā ir instalēta sistēma Windows Vista, ja šis nodalījums nav aktīvs sistēmas nodalījums. Piemēram, iedomājieties šādu situāciju:
  • Sistēma Windows Vista ir instalēta diskā C. Disks C ir 1. nodalījums un ir aktīvs.
  • Sistēma Windows XP ir instalēta diskā D. Disks D ir 2. nodalījums un nav aktīvs.
  Šādā gadījumā var palaist komandu bootsect, taču nevar dzēst nodalījumu, kurā ir instalēta sistēma Windows Vista. Dzēšot šo nodalījumu, datoru nevarēs sāknēt, jo tiks dzēsti Windows XP sāknēšanas faili.
UZZIŅAS
Lai iegūtu papildinformāciju, noklikšķiniet uz šiem rakstu numuriem un lasiet Microsoft zināšanu bāzes rakstus:
314079 Kā izmantot sistēmas failus, lai izveidotu sāknēšanas disku, kas palīdz gadījumā, kad nevar startēt sistēmu Windows XP
911080 Lietojot programmu Winnt32.exe, lai atkārtoti instalētu sistēmu Windows XP datorā, kurā jau ir instalētas sistēmas Windows XP un Windows Vista, tiek parādīts kļūdas ziņojums “Ir radusies diska lasīšanas kļūda” (Šī saite var norādīt uz saturu, kurš daļēji vai pilnībā ir angļu valodā)
Lai iegūtu papildinformāciju par sāknēšanas konfigurācijas datiem (Boot Configuration Data — BCD), apmeklējiet šo Microsoft vietni:Lai iegūtu papildinformāciju par paplašināmo programmaparatūras interfeisu (Extensible Firmware Interface — EFI) sistēmā Windows Vista, apmeklējiet šo Microsoft izstrādātāju tīkla (Microsoft Developer Network — MSDN) vietni:
dual boot multiple boot OS
Rekvizīti

Raksta ID: 919529. Pēdējo reizi pārskatīts: 10/22/2009 09:01:39. Pārskatījums: 8.0

Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition

 • kbsetup kbtshoot kbexpertiseinter kbprb KB919529
Atsauksmes