Šobrīd esat bezsaistē, tiek gaidīts atkārtots savienojums ar internetu

Duālās sāknēšanas konfigurācijā operētājsistēma Windows XP netiek startēta, ja vienlaikus tiek formatēts vai dzēsts nodalījums, kurā ir instalēta operētājsistēma Windows Vista

Atbalsta nodrošināšana operētājsistēmai Windows XP tika pārtraukta

Korporācija Microsoft pārtrauca operētājsistēmas Windows XP atbalsta nodrošināšanu 2014. gada 8.aprīlī. Šīs izmaiņas skāra programmatūras atjauninājumus un drošības opcijas. Uzziniet, kā tas ietekmēs jūs un kā nodrošināt aizsardzību arī turpmāk.

SIMPTOMI
Operētājsistēma Microsoft Windows XP netiek startēta, ja ir spēkā šādi apstākļi:
 • Operētājsistēma Windows XP un Windows Vista ir instalēta duālās sāknēšanas konfigurācijā.
 • Operētājsistēma Windows Vista ir instalēta aktīvajā nodalījumā.
 • Nodalījums, kurā ir instalēta operētājsistēma Windows Vista, tiek vienlaikus formatēs vai dzēsts.
IEMESLS
Šī problēma rodas, jo aktīvā nodalījuma formatēšanas vai dzēšanas laikā tiek noņemta startēšanas informācija.
RISINĀJUMS
Lai šo problēmu novērstu, palaidiet Windows XP instalēšanas programmu no Windows XP kompaktdiska, lai atjaunotu startēšanas informāciju. Lai to darītu, rīkojieties šādi:
 1. Datora diskdzinī ievietojiet Windows XP kompaktdisku un pēc tam startējiet datoru.
 2. Kad ekrānā tiek parādīts paziņojums "Press any key to boot from CD" (Nospiediet jebkuru taustiņu, lai sāknētu no kompaktdiska), nospiediet jebkuru taustiņu, lai startētu datoru no sistēmas Windows XP kompaktdiska.

  Piezīme. Datoram ir jābūt konfigurētam startēšanai no kompaktdiska. Papildinformāciju par to, kā konfigurēt datoru startēšanai no kompaktdiska, skatiet datora dokumentācijā vai sazinieties ar datora ražotāju.
 3. Vedņa lapā Welcome to Setup (Esiet sveicināts uzstādīšanas programmā!) lapā tiek parādīts šāds ziņojums:

  This portion of the Setup program prepares Microsoft Windows XP to run on your computer: (Šī uzstādīšanas programmas daļa sagatavo operētājsistēmu Windows XP palaišanai datorā:)
  To set up Windows XP now, press ENTER. (Lai uzstādītu operētājsistēmu Windows XP tūlīt, nospiediet taustiņu ENTER.)
  To repair a Windows XP installation using Recovery Console, press R. (Lai labotu Windows XP instalāciju, izmantojot atkopšanas konsoli, nospiediet taustiņu R.)
  To quit Setup without installing Windows XP, press F3. (Lai beigtu darbu ar uzstādīšanas programmu, neinstalējot Windows XP, nospiediet taustiņu F3.)

  Nospiediet taustiņu ENTER, lai uzstādītu operētājsistēmu Windows XP.
 4. Lapā Windows XP Licensing Agreement (Windows XP licences līgums) nospiediet taustiņu F8, lai akceptētu licences līgumu.
 5. Atlasiet to Windows XP instalāciju, kuru vēlaties labot, un nospiediet taustiņu R.
 6. Ievērojiet Windows XP SP2 labošanas norādes. Kad operētājsistēma Windows XP ir salabota, iespējams, būs jāaktivizē konkrētā Windows XP kopija.
UZZIŅAS
Lai iegūtu papildinformāciju par līdzīgu problēmu, noklikšķiniet uz šī raksta numura un skatiet Microsoft zināšanu bāzes rakstu:
919529 Pēc operētājsistēmas Windows vecākas versijas instalēšanas dubultās sāknēšanas konfigurācijā, sistēma Windows Vista vairs netiek startēta
Rekvizīti

Raksta ID: 922809. Pēdējo reizi pārskatīts: 10/12/2007 14:07:00. Pārskatījums: 2.0

 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • kbtshoot kbprb KB922809
Atsauksmes